.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kaunisto, Kimmo (2005-03-09)
  Orgaanisista molekyyleistä valmistetut aurinkokennot tarjoaisivat uudentyyppisen vaihtoehdon energianlähteenä perinteisille epäorgaanisille aurinkokennoille. Diplomityössä tutkimuksen kohteena on valoindusoitu elektronisiirto ...
 • Ahoniemi, Juha (1987)
  Valokaapelitekniikka tekee tuloaan moniin tiedonsiirtosovellutuksiin. Eräitä näistä ovat puhelinliikenteen ja pitkänmatkankaapelitelevisiosiirto. Työssä tarkastellaan valokaapelijärjestelmien sopivuutta näihin sovellutuksiin ...
 • Salminen, Jouni (1985)
  Palaessaan valokaari lämmittää ympäröivää kaasua, jolloin lämpölaajenemisen seurauksena aiheutuu suljetussa tilassa äkillinen paineen nousu. Jotta kojeistoille ja ympäröivälle sähkötilalle sekä mahdolliset henkilöille ...
 • Krappe, Anu (2000)
  Tässä työssä tutkittiin valon vaikutusta eri polymeeriadhesiivien mekaanisiin ominaisuuksiin ja tavoitteena oli kehittää fluoresenssispektroskopiaa apuna käyttäen materiaalia vahingoittamaton menetelmä lujuusominaisuuksissa ...
 • Saras, Jouko (1992)
  Tässä työssä selvitetään tavallisen valosähkökemiallisen kennon perusrakenne ja toiminta sekä kaksoiskennon rakenne, toiminta ja vedyntuotto. Työssä arvioidaan myös valosähkökemiallisen kennon sähköpotentiaali valaistuksessa. ...
 • Mattila, Teemu (1997-04-16)
  Selvitetään, mitä ongelmia valssauskapasiteetin nosto aiheuttaa.Lisäksi määritetään siltanostureiden nykyinen siirtokapasiteetti.
 • Pekkanen, Tommi (1999-04-14)
  Työssä tutkittiin valta-akselittoman konstruktion vaikutusta ratajännityksen vaihteluun sekä painojälkeen ja verrattiin painojälkeä valta-akselilla toteutettuun sekä satelliittipainokoneeseen. Todettiin ratajännituksen ...
 • Ruotsalainen, Ossi (1993)
  Suomessa on käynnistetty keväällä 1991 hätäkeskushanke, jonka päämääränä on yhdistää nykyiset palo- ja pelastustoimen aluehälytyskeskukset sekä poliisitoimen hälytyskeskukset yhteisiksi hätäkeskuksiksi. Tuleviin hätäkeskuksiin ...
 • Eerola, Pekka (1987)
  Valtion voimayhtiöt (Imatran Voima, Oulujoki ja Kemijoki Oy) ovat rakentamassa maantieteellisesti koko Suomen kattavaa VY-85 radiopuhelinjärjestelmää käyttö- ja korjaushenkilöstön käyttöön. Järjestelmää olisi teknisesti ...
 • Suna, Juha (1999-06-09)
  Työssä esitellään 1.9.1988 voimaan tulleen sähkömarkkinalain muutoksen vaikutusta tasevastuun hoitoon Suomessa. Työssä perehdytään, miten valtakunnalisen tasevastuun hoidettavakseen saanut kohdeyritys hoitaa sähköjärjestelmän ...
 • Jääskä, Jussi (1992)
  Työn tarkoituksena oli selvittää valtatielle 4 tehtävät lähiajan toimenpiteet välillä Palokka-Äänekoski. Tavoitteena oli parantaa nykyisen tien liikenneturvallisuutta ja taata tiejaksolle riittävä välityskyky moottoriväylän ...
 • Pollari, Pekka (1995-03-15)
  Kohdeyrityksen vetokalustosarjojen Sr 1 ja Dv 12 energianominaiskulutuksen selvittämiseksi kehitettiin mittausmenetelmä. Sähköveturin energiankulutuksen mittaus toteutettiin kannettavalla tehomittarilla. Mittari kytkettiin ...
 • Rantala, Tuuli (2012-06-06)
  Joukkoliikenteellä on tärkeä rooli ympäristöhaittojen ja päästöjen suhteen asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä diplomityö on syntynyt Liikennevirastolle tehdyn hankkeen ohessa, ja työssä lähestyttiin valtion ...
 • Siitari, Pirkko (1981)
  Diplomityön aiheena on Rauman kaupunkiin rakennettava valtion virastotalo. Tontin keskeisyyden ja hyvän saavutettavuuden takia sijoituspaikka on erinomainen julkiselle jokapäiväiselle rakennukselle. Paikalla on nykyään ...
 • Nummenpää, Tero (2001-01-17)
  AB3:Tavoitteena on etsiä menetelmiä nopeasti kasvavien varhaisen vaiheen teknologiayritysten arvonmääritykseen ja arvioida näiden arvonmääritysmenetelmien soveltuvuutta. Tutkimuskysymys on: "Miten nopeasti kasvavien varhaisen ...
 • Hiltunen, Pekka (2002-03-13)
  Telekommunikaatioalan yrityskaupat ja fuusiot ovat lisääntyneet merkittävästi 90-luvun loppupuolella. Työn tavoitteena oli tutkia yrityskauppojen ja fuusioiden merkitystä arvostuksen kehittymidessä. tutkittavina olivat ...
 • Ervasti, Mari (2012-11-23)
  The concept of ‘value’ has received extensive interest in research in the fields of psychology, marketing and, more recently, human-computer interaction (HCI). Gaining insights into users’ personal values can lead to a ...
 • Rantanen, Joni (2010-03-10)
  Yrityksissä on piilevää potentiaalia tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen. Potentiaalia ei usein kuitenkaan tunnisteta päivittäisessä työssä, vaan tuotanto tehdään vanhoilla rutiineilla kuten on totuttu. Tuotannon ...
 • Näsinkoski, Jorma (1985)
  Sisäänasennettavat mittamuuntajat asennetaan yleensä metallikoteloituihin kojeistoihin, joissa tilankäyttö on hyvin kriittistä. Tästä syystä mittamuuntajat pyritään kehittämään mahdollisimman pieniksi, jolloin käämin ...
 • Valaja, Juha (1985)
  Työssä on tarkasteltu erään konepajan jauhinterätehtaan tuotannon kehittämistä. Tavoitteena on lisätä tuotantokapasiteettia, lyhentää valmistuksen läpäisyaikaa sekä vähentää keskeneräiseen työhön sitoutuvaa pääomaa. Lisäksi ...