.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pirskanen, Juho (2000-06-07)
  In mobile communication, a tremendous growth has been experienced during 1990's. A strong trend in the today's mobile communications is to provide global coverage and high capacity for high speed data services in a more ...
 • Pärnänen, Matti; Pahkala, Hannu (1987)
  Ada-ohjelmakirjasto on Ada-kieleen kuuluva tietokanta, joka mahdollistaa kielen keskeisen ominaisuuden, ohjelmamoduulien erikseen kääntämisen. Ohjelmakirjasto sisältää tiedot kaikista aiemmin käännetyistä ohjelman osista ...
 • Vienonen, Erno (1998-04-15)
  Diplomityön tarkoituksena on kuvata ongelmia, joita VBR:n käyttö videonsiirrossa aiheuttaa erityisesti ATM:n sovituskerroksen (AAL) ja MPEG2:n kannalta. Työ on tehty osana FASTER PRO -projektia Tampereen Teknillisessä ...
 • Uusitalo, Jani (1999-02-10)
  Työssä kehitettiin esikäsittelymenetelmiä konenäöllä suoritettavaanautomaattiseen optiseen merkintunnistukseen. Tutkimuskohteenaoli paperitehtaan sisäisen tunnistuksen suorittaminen paperirullienpäätytunnisteiden avulla. ...
 • Lätti, Isto (1983)
  Työ kuuluu Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimusprojektiin "Lämmönsiirtimen dynamiikka ja säätö". Työssä tarkastellaan adaptiivisen monimuuttujasäätäjän suunnittelua lämmönsiirtimelle. Lämmönsiirrinjärjestelmä voidaan ...
 • Vaarala, Ville (2015-12-09)
  Tässä diplomityössä tutkitaan adaptiivisen liikennevalo-ohjauksen toimintaa ja ohjauksella saavutettuja tuloksia verrattuna perinteiseen valo-ohjaukseen. Työn alussa käydään läpi liikennevalo-ohjauksen perusteita ja ...
 • Venho, Olli (1984)
  Erilaisia signaaleja mitattaessa häiriöitä on perinteisesti pyritty pienentämään ajan suhteen kiinteän siirtofunktion omaavilla suodattimilla. Tällöin on tunnettava tarkkaan häiriön ja halutun signaalin ominaisuudet. Jos ...
 • Pietilä, Samuli (1996-12-11)
  AB3:Sensoriryhmä ja signaaliprosessori muodostavat yhdessä keilanmuodostajan, joka tarjoaa mahdollisuuden spatiaaliseen suodatukseen. Sensoriryhmä tuottaa etenevästä aallosta spatiaalisia näytteitä, joista signaaliprosessori ...
 • Raitoharju, Matti; Ali-Löytty, Simo (2012)
  In the Gaussian mixture approach a Bayesian posterior probability distribution function is approximated using a weighted sum of Gaussians. This work presents a novel method for generating a Gaussian mixture by splitting ...
 • Zhao, Lu (2010-06-22)
  With the development of neuroinformatics, a number of large international databases of brain imaging data have been built by integrating images collected from multiple imaging centers or neuroscientific research institutes. ...
 • Kantsila, Arto (1997-08-20)
  This thesis has been done in the Signal Processing Laboratory at Tampere University of Technology in collaboration with Nokia Mobile Phones. This project was a part of research program called "Adaptive and Intelligent ...
 • Lammila, Mika (1999-03-10)
  AB3:Interpolointia tarkastellaan ensin ilmiönä, sitten pohditaan eri menetelmiä ja niiden sovellusalueita, sekä niissä ilmeneviä ongelmia. Työssä esitellään neuroverkon käyttöä menetelmän valinnassa ja reunan tunnistamisessa.
 • Silen, Petri (1997-06-04)
  As a basis for a real-time network analyzing system, a certain kind of platform would be appropriate. This thesis describes an adaptive mediation platform called Adaptica. The adaptivity of the platform means that the ...
 • Maggioni, Matteo (2015-01-16)
  The large number of practical applications involving digital images has motivated a significant interest towards restoration solutions that improve the visual quality of the data under the presence of various acquisition ...
 • Koirala, Kumud (2016-06-08)
  Full-duplex transmission is a scheme where the transmitter and the receiver of a transceiver can transmit and receive simultaneously using same carrier frequency. Full-duplex transmission theoretically doubles the spectral ...
 • Räty, Toni (2007-02-14)
  Diplomityön tavoitteena oli parantaa PET/kartonki -adheesiota rakenteellisilla ratkaisuilla ja tutkia adheesiomuutosten syitä. Tarkoituksena oli löytää menetelmä, jolla päällystemäärää voitaisiin vähentää ilman adheesion ...
 • Ilomäki, Kirsti Maria (2012-03-07)
  The aim of my Master Thesis was developing a reliable adhesion testing method for natural fiber reinforced composites. Flax fiber, synthetic viscose fiber, two different thermoset matrix and chemical surface treatment were ...
 • Akbari, Azin (2013-08-14)
  Shear stresses are a common reason for failure in many industrial applications. Localized shear deformations in certain materials can lead to the formation of adiabatic shear bands. Titanium alloys in particular have proven ...
 • Mäkinen, Saku; Kanniainen, Juho; Dedehayir, Ozgür (2013)
  Many systemic, complex technologies have been suggested to exhibit increasing returns to adoption, whereby the initial increase in adoption leads to increasing experience with the technology, which drives technological ...
 • Penttinen, Ilpo (2010-11-12)
  Climate change, smelting glaciers, lack of fresh water, polluted soil and energy consumption are major issues of our time. These phenomena are often considered to be related to industrial activities and their ecological ...