.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Aaltonen, Risto (1996-04-17)
  Työssä rakennettiin olemassaolevan valmistuksenohjausjärjestelmän yhteyteensumeaa päättelyä hyödyntävä päätöksenteon tukijärjestelmä. Järjestelmäntoiminta on dynaamista.
 • Yli-Fossi, Timo (2000-02-09)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella uusi säätöratkaisu kohdeyrityksen lankavalssaamoon. Säädettävänä kohteena on aihion lämpötila ennen viimeisiä valssauskertoja, jotka suoritetaan lankablokilla. Aihion lämpötilaa säädetään ...
 • Paksuniemi, Janne (1996-12-11)
  Työssä kuvataan menetelmiä aikajakoisen lähettimen aiheuttaman häiriönsuodattamiseksi audiosignaalista digitaalisen signaalinkäsittelyn keinoin.Erityisesti keskitytään WLL-liitynnän yhteydessä tilaajaterminaaliinliitettävän ...
 • Koskela, Timo (1996-04-24)
  Työssä tutkittiin kolmea erilaista neuroverkkoa aikasarjamallinnustehtävis-sä. Käytetyt neuroverkot olivat FIR, Elman ja perceptron-verkko.
 • Mäkinen, Saku (1995-06-07)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on ollut etsiä uutta mallintamismenetelmää useita muuttujia käsittävien järjestelmien mallintamiseen. Perinteisesti tällaisten kompleksisten järjestelmien mallintaminen on ollut joko vuo- ...
 • Kaatiala, Jussi (2013-01-09)
  Eräs tärkeimmistä aivojen tutkimusmenetelmistä on aivojen sähköisen toiminnan mittaaminen. Elektroenkefalografia (EEG) on tärkeä mittaväline aivojen valvetilan sekä dynaamisen tilan kuvaamisessa ja menetelmä on laajalti ...
 • Mukula, Mikko (2008-04-09)
  Kansallinen rautatietavaraliikenne avautui kilpailulle Suomessa vuoden 2007 alussa. Ratahallintokeskus vastaa Suomessa ratakapasiteetin jakamisesta ja eri rautatieyritysten kapasiteettihakemusten yhteensovittamisesta. ...
 • Harala, Antti (2014-04-09)
  Tämä diplomityö kuvaa uuden aikaväli- ja taajuusmittauslaitteiston suunnittelua ja rakentamista Ilmavoimien Materiaalilaitoksen akkreditoidulle K013-kalibrointilaboratoriolle. Kalibrointilaboratorion aikaisempi laitteisto ...
 • Aaltonen, Juha (1996-05-22)
  Suunniteltava rakennus on sisäoppilaitostyyppinen kokonaisuus, joka koostuuyhteis- ja yksityistiloista ja palvelee monia käyttäjäryhmiä. Tekijäsijoittaa rakennuksen naapurirakennusten tapaan kohtisuoraan linjaamerenrantaan ...
 • Jäppinen, Tatu (2008-04-09)
  Verkkopalveluiden kehittyminen entistä interaktiivisemmiksi on vaatinut uusia tekniikoita perinteisen HTML:n rinnalle. Selainlaajennukset ovat tähän asti olleet vaihtoehtoja, mutta viime aikoina uusi tulokas AJAX (Asynchronous ...
 • Karimäki, Henri (2009-12-09)
  Tässä diplomityössä on tutkittu polymeeripolttokennojärjestelmän (PEMFC-järjestelmä) hybridisointia lyijyakuilla ja superkondensaattoreilla. Polttokennoteholähteen hybridisointi parantaa merkittävästi mahdollisuuksia ...
 • Virtanen, Kimmo (1989)
  Maa-ajoneuvon navigointijärjestelmän toimivuus on tähän mennessä pystytty todentamaan maastossa suoritettavilla testausajoilla. Tyypillisesti tällainen testi suoritetaan laitteiston vastaanottovaiheessa sekä huoltotoimenpiteiden ...
 • Polvinen, Jaakko (2012-02-08)
  Diplomityön tilaajayritys tuottaa julkisen liikenteen ovijärjestelmiä. Ovissa käytettävää lasia on suunniteltu korvattavaksi polykarbonaatilla. Nykyisen oven alumiinirunko kootaan hitsaamalla alumiiniprofiilit toisiinsa ...
 • Tarvainen, Joona (2001-10-17)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa uuteen ajoneuvotietokonesarjaan sarjaliitäntäinen, kosketuspaneelilla varustettu näyttö. Suunnittelutyö käsittää näytön laitteiston, ohjelmiston ja näytön ohjausprotokollan ...
 • Eerola, Anni-Mari (2008-04-09)
  Diplomityössä oli tavoitteena selvittää ajoneuvovalaisimien tiiveysvaatimukset ja kehittää käytettävien tiiveystestausparametrien määrittelemiseksi olevia menetelmiä sarjatuotannossa. Kohdeyritys valmistaa laadukkaita ...
 • Sorsa, Jukka (1983)
  Työn tavoitteena on selvittää kuljettajan ja veturin väliseen kommunikointiin liittyviä seikkoja mikroprosessorilla toteutetussa veturinohjausjärjestelmässä. Käsittely suoritetaan yleisellä tasolla, jotta tuloksia voitaisiin ...
 • Laakso, Janne (2010-07-02)
  Ajosimulaattori on monitieteinen sovellus, jonka useat alijärjestelmät muodostavat monimutkaisen kokonaisjärjestelmän. Tampereen teknillisen yliopiston hydrauliikan ja automatiikan laitoksella on useita vuosia tehty ...
 • Myöhänen, Sami (2010-06-23)
  Diplomityössä mitattiin ajoneuvoa kiihtyvyysantureilla ja kehitettiin kevyt ajonarvostelusovellus. Kirjallinen osuus kattaa liikenneturvallisuuden tarkastelun tilastojen avulla, sekä liikennepsykologiselta kannalta. /Kir10
 • Humppi, Laura (2012-03-07)
  Muutokset yliopistoihin kohdistuvissa vaatimuksissa tuovat mukanaan ”akateemisen vallankumouksen”, jossa kaupallisista tuloksista tulee yliopistoille pikemminkin normi kuin valinnainen sivuaktiviteetti. Suomessa uudistunut ...
 • Hytti, Pekka (1986)
  Sähkölaitteiden käyttömahdollisuuksien lisäämiseksi on tarkoituksenmukaista pyrkiä korvaamaan sähköverkko paikoissa, joissa sen käyttö ei ole mahdollista. Yksi mahdollisuus on käyttää akkua voimanlähteenä. Sen tasajännite ...