.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Haapanen, Riitta (1994)
  Asunto Oy Lempäälän Teräslempo on asuntohallituksen hyväksymä koerakentamiskohde. Kohde on 4-kerroksinen asuinkerrostalo, jonka kantavan pystyrungon muodostavat teräsrakenteiset seinäelementit. Välipohjarakenteena on ...
 • Loula, Jyrki (1992)
  Kuljetinsiltojen suunnittelussa ja lujuuslaskennassa on paljon samantyyppistä rutiininomaista työtä. Apuna voidaan käyttää pitkälle kehittyneitä CAD- ja FEM-ohjelmistoja, joita nykyisin on jo saatavilla edullisina ...
 • Laine, Ville (2008-05-07)
  Diplomityössä kehitettiin jousimallia teräsrungon liitosten todellisen jouston saamiseksi automaattisesti mukaan laskentamalleihin. Integroidussa suunnittelujärjestelmässä ohjelma muodostaisi geometriatiedoista liitoksen ...
 • Vilen, Antti (1997-01-22)
  Työssä esitetään pysäköintitaloille asetetut palotekniset vaatimukset,suoritetaan rungon mitoitus sekä käsitellään pysäköintitalojentaloutta. Sisältää myös vertailun teräs- ja betonirunkoistenpysäköintitalojen välillä.
 • Leppänen, Timo (1990)
  Mielenkiinto teräksen käyttöä kohtaan on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana. Terästä pidetään yhtenä runkovaihtoehtona muiden joukossa. Tällä hetkellä noin 20 prosenttia toimisto- ja liikerakennuksista toteutetaan ...
 • Poukka, Tomi (1991)
  Mielenkiinto teräksen käyttöä kohtaan on heräämässä myös asuinkerrostalokohteissa. Suomen ensimmäinen teräsrakenteinen asuinkerrostalo valmistui 1990. Ensimmäiset teräsrunkoiset aravakerrostalot valmistuivat keväällä 1991, ...
 • Varpe, Anssi (1991)
  Tämä diplomityö on osana laajempaa tuotekehitystutkimusta. Koko projektintavoitteena on kehittää SBS-TERÄSRAKENNEJÄRJESTELMÄ, joka oleellisesti vähentää työmaalla tehtävän työn osuutta. Tässä tutkimuksella on selvitetty ...
 • Salo, Martti (1986)
  Tässä tutkimuksessa on käsitelty teräsrunkoiseen toimistorakennukseen liittyvää materiaalia. Tarkoituksena on ollut tuoda esille keskeistä tietoa itse teräksestä, sen ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista runkorakenteisiin. ...
 • Rintala, Keijo (1985)
  Tämä diplomityö liittyy Tampereelle rakennettavaan betonirunkoiseen hotelliin, johon tulee 18 maanpäällistä kerrosta. Vastaavan teräsrunkoisen rakennuksen kantavia rakenteita on Timo Penttilä tutkinut diplomityössään ...
 • Riihimäki, Juha (1991)
  Tämä diplomityö on osa "Teräskerrostalo"-projektia. Tässä tutkimuksessa on ensisijaisesti pyritty selvittämään teräsrunkoisen kerrostalon palkki-pilariliitosten kestävyyttä tulipalossa sekä laatimaan liitoksille mitoitusohjeet. ...
 • Suksi, Unto (1983)
  Työn tarkoituksena oli selvittää monikerroksisen teräsrungon kustannuksia perustukset mukaan lukien. Tutkimusta varten kehitettiin teräsrungon mitoitus- ja kustannuslaskentaohjelma, jonka avulla pystyttiin arvioimaan ...
 • Palonen, Jari (1996-03-27)
  Työssä käsiteltiin teräsrunkoisen pientalon suunnittelemista jatoteuttamista muodoilla ja uusilla runkoteknisillä sekätilajärjestyksellisillä ratkaisuilla.
 • Vainio, Mikko (1990)
  Tämä tutkimus on osa suurempaa teollisuuden ja Tekesin rahoittamaa tutkimuskokonaisuutta. Tutkimuskokonaisuuden osat ovat: teräsrakenteisen toimistorakennuksen vaatimukset, rakennuksen eri järjestelmien laadun kustannukset ...
 • Sievä, Ari (1989)
  Tämä diplomityö on osa talonrakennustekniikan laitoksella keväällä1987 aloitettua teräsrunkotutkimusta. Teräsrunkoisten toimistorakennusten suunnittelusta ja rakentamisesta on Suomessa nykyisin suhteellisen runsaasti ...
 • Juntunen, Maiju (2008-01-16)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen tehtaan valssausemulsion hajotusprosessin nykytila, kehittää sitä, selvittää syntyvän emulsiojätteen laatu ja määrät sekä optimoida nykyistä hajotusprosessia. Tutkimuksessa ...
 • Ilvonen, Toivo (1981)
  Työn lähtökohtana oli selvittää, miten aihioita voitaisiin valmistaa taloudellisemmin samalla henkilökunnalla mahdollisimman pienin investoinnein. Työkenttä sisälsi teräsvaraston, sahauksen ja levyleikkauksen. Ajankäytön ...
 • Saarenhovi, Topi (1993)
  Työn tarkoituksena oli kehittää kohdeyrityksen teräsosavalmistusta tehtaan terästuoteverstaalla. Verstaan tuotanto jakautuu levyrakenteisten osien ja putkien valmistukseen. Tässä työssä kehitystyön painopiste oli ...
 • Itävuori, Erkki (1982)
  Tutkimustyön tavoitteena on ollut selvittää syöttökupujen eristävän tai eksotermisen vuorauksen käyttökelpoisuutta ja Körningin syöttökupujen mitoitusmenetelmän soveltuvuutta pienehköjä kappaleita valmistavan teräsvalimon ...
 • Lumiainen, Outi (1993)
  Työssä on tutkittu terien padotuksen vaikutusta virtauksiin Conflo-kartiojauhimissa ja jauhatuksen lopputulokseen eri massoilla. Työssä on tarkasteltu lyhyesti jauhatusprosessia sekä selostettu jauhimen toimintaperiaatetta. ...
 • Herttuainen, Mauri (1981)
  Tässä työssä on tutkittu terminaalitraktorin nostolaitteen kehittämismahdollisuuksia. Erityisesti on pyritty kartoittamaan terminaalitraktorin vetopöydän liikemahdollisuuksia. Varsinkin vetopöydän pituus- ja sivusiirron ...