.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Arosuo, Vesa (1996-05-28)
  Työ perustuu opiskelijakilpailuun, jonka tarkoituksena oli suunnitellaSydneyn kaupunkialueelle, The Rocksin kaupunginosaan turisteille tarkoitettuinformaatiokeskus, joka liittyisi vuoden 2000 tapahtumiin, mm.olympialaisiin.
 • Mäkinen, Salla (1996-05-28)
  Työ liityi kilpailuun, jossa piti suunnitella Sydneyn kaupunkialueelleinformaatiokeskus.
 • Ripatti, Timo (1996-05-28)
  Työ liittyi kansainväliseen kilpailuun, jossa piti suunnitella Sydneynkaupunkialueelle informaatiokeskus.
 • Rakkolainen, Joni (1999-05-12)
  Työssä tutkittiin simuloimalla syklokonvertterillä syötetyn kestomagnetoidun tahtikoneen käyttäytymistä ja säätötapoja. Työssä on noin 50 sivua ongelman teoriataustaa. /Kir10
 • Jussila, Matti (1983)
  Ilmaan laskettavien hiukkaspäästöjen määrän rajoittamiseksi tulee kehittää ja ottaa käyttöön yhä tehokkaampia erottimia. Pienissä kattiloissa taloudellisesti ajatellen käytettävissä oleva erotin on multisykloni. Multisyklonin ...
 • Luumi, Jyrki (2015-06-03)
  Suuren kokoluokan projektiluontoisesti toimitettavissa tuotteissa on mahdollista vähentää projektikohtaisen suunnittelutyön määrää hyödyntämällä asiakasräätälöintiä helpottavia strategioita, kuten systeemistä räätälöintiä ...
 • Gustafsson, Jouni (1992)
  Isokronisessa syklotronissa syklotroniresonanssitaajuus pidetään vakiona kasvattamalla keskimääräistä magneettikenttää säteen kasvaessa hiukkasen massan kasvua vastaavasti. Syklotronin keskimääräinen magneettikenttä ...
 • Aallonranta, Sauli (2007-04-18)
  Työssä tarkasteltava sovellus on hydraulisesti toimiva puristin, joka asennetaan trukkiin lisälaitteeksi. Useimmissa puristimissa voiman on säilyttävä myös sen jälkeen kun tehon syöttö katkaistaan. Hydraulisessa sovelluksessa ...
 • Ahlholm, Lotta (2010-05-05)
  Pääasiallisin kuivatusmenetelmä paperinvalmistuksessa on sylinterikuivatus. Paineistetulla höyryllä lämmitettävät valurautaiset kuivatussylinterit eivät kuitenkaan ole kuivatusteholtaan riittäviä nykyisien paperikoneiden ...
 • Vainio, Kimmo (2011-09-07)
  Tuotannon jatkuva kehittäminen ja sopeutuminen uusien tuotteiden valmistamiseen ovat hyvin toimivan ja kustannustehokkaan tuotannon edellytys. Valmistustekniikan suunnittelua ja sen tehokkuuden lisäämistä on kehitettävä ...
 • Salavamäki, Esa (1991)
  Taipumakompensoitujen telojen toiminnan tarkastamiseksi on kohdeyrityksen tehtaan telalinjalle rakennettu telojen koeajopaikka. Koeajopaikalla testataan kaikki kokoonpanosta tulevat uudet ja huollossa olleet taipumakompensoidut ...
 • Käki, Joni Juhani (2010-06-23)
  Ohjelmistoprojekteissa tuotettavien ohjelmistojen monimutkaisuus, laajuus ja määrä kasvavat jatkuvasti. Tämä tuo toteutettavien ohjelmistojen testaukselle uusia haasteita. Yhä laajempia kokonaisuuksia on pystyttävä ...
 • Palin, Arto (1997-09-10)
  AB3:Digitaalisuus TV-läheteyksessä on vaativaa vastaanottimen suunnittelunkannalta. Vastaanotetusta jatkuva-aikaisesta signaalista on pystyttäväottamaan näytteet kohdista, jotka edustavat parhaiten lähetettyjäsymboleja.Käytetystä ...
 • Hämäläinen, Timo (1993)
  Työssä käsitellään säätöjärjestelmien suunnittelua modernin siirtofunktioteorian avulla. Tämä abstraktiin algebraan ja funktionaalianalyysiin perustuva teoria on kehitetty pääasiassa 1980-luvulla. Sen tunnusomainen piirre ...
 • Tuohenmaa, Olli (2014-12-03)
  Symplektinen monisto on sileä monisto, jolle on valittu ei-singulaarinen suljettu 2-differentiaalimuoto. Symplektinen muoto määrää kanonisen tavan kuvata sileän funktion differentiaali vektorikentäksi. Tällaisen vektorikentän ...
 • Hamila, Ridha (2002-06-19)
  This thesis considers the development of synchronization and signal processing techniques for digital communication receivers, which is greatly influenced by the digital revolution of electronic systems. Eventhough ...
 • Morshed, Md. Sarwar (2009-10-07)
  The Digital Video Broadcasting (DVB) project has developed digital broadcasting system specifications which have been adapted worldwide. The family of DVB standards includes DVB-S for satellite, DVB-C for cable and DVB-T ...
 • Kujala, Pasi (1993)
  Tässä työssä on selvitetty synkrotronivalolähteen rakenne, synkrotronisäteilyn fysikaalinen tausta ja ominaisuudet sekä erityisesti synkrotronisäteilyn lääketieteellisiä sovellusia. Monet erikoisalojen fyysikot, biologit ...
 • Väätäinen, Jonna (2008-06-04)
  Työn tarkoituksena oli tutkia synteettisten lujiteverkkojen toimintaa kevyen liikenteen väylien vaurioiden korjaamisessa. Lujiteverkkoja käytetään, kun päällystevauriot halutaan korjata ilman kallista ja työlästä massanvaihtoa. ...