.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Uimonen, Heidi (2015-03-04)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan eurooppalaisen FCA-verkkosäännön mahdollisia muutoksia pohjoismaisille sähkön aluehintasuojausmarkkinoille ja niiden vaikutuksia Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:lle. Aluehintaero on ...
 • Aapro, Heikki (1988)
  Tämä diplomityö on tehty kohdeyrityksen toimeksiannosta ja se liittyy kohdeyrityksen Informaatiojärjestelmiltä hankkimaan elementtiteollisuuden tuotannonohjausjärjestelmään. Työn tavoitteena on kehittää, testata ja ottaa ...
 • Asunta, Eero (1993)
  Suurten tuotantolaitostarjousten menestyksellinen tekeminen edellyttää tarjouslaskennalta suurta tarkkuutta. Työn tarkoituksena oli tehdä sellainen tarjousohjelmisto, jonka avulla suuretkin, monta sataa toimituspositiota ...
 • Länsipuro, Toni (1992)
  Tutkimus liittyy osana laajempaan kokonaisuuteen, jonka tarkoituksena on kehittää urakkamuotoisen toimistorakennushankkeen aikataulu- ja työvoimasuunnittelumalli. Mallin tarkoituksena on tukea tarjousvaiheen tuotannonsuunnittelua, ...
 • Hyötylä, Jukka-Pekka (1992)
  Tutkimus liittyy laajempaan kokonaisuuteen, jonka tarkoituksena on muodostaa menetelmä tarjousvaiheen aikataulu- ja resurssisuunnitelmien systemaattiseen ja nopeaan tekoon. Tarjousvaiheessa muodostettavien alustavien ...
 • Valtanen, Henri (2001-09-12)
  Työn tarkoituksena on selvittää tarpeen mukaan säädettävän ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuteen ja suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tavoitteena on selvittää edellä mainitulla järjestelmällä saavutettavia säästöjä ...
 • Paavolainen, Esa (1994-10-19)
  Määritetty kuuden tarralaminaatin mittausmenetelmän mittausepävarmuudet koekappale-, mittauslaite-, mittaaja- ja olosuhdekomponenttien avulla. Tutkittu laajentamalla riittävästi kunkin osatekijän arvoa normaalin käyttöalueen ...
 • Haapala, Tuomas (2013-06-05)
  Monien graafisten sovellusten käyttö perustuu objektien siirtelyyn lokerosta toiseen. Perinteisesti tietokoneella niitä käytetään usein hiirellä ja niin kutsutulla drag-and-drop -ohjauksella. Mikäli tällaista sovellusta ...
 • Tanttu, Juha (1986)
  Tartunnattomilla jänteillä esijännitetyt rakenteet ovat Suomessa vielä melko tuntemattomia. Tässä työssä on esimerkin avulla selvitetty tartunnattomin jäntein tehtävän pilarilaatan vastaaviin ominaisuuksiin. Työssä on ...
 • Tuomola, Joonas (2016-03-09)
  Tartunnattomin jäntein jännitettyjä pilarilaattoja käytetään yhä enemmän talonrakennuskohteissa ja paikoitushalleissa. Rakenteilta vaaditaan myös entistä matalampia rakennekorkeuksia ja pidempiä jännevälejä. Eurokoodiin ...
 • Marjomäki, Juhana (2008-08-13)
  Tarttuvien tautien matemaattinen mallintaminen kuuluu osana laajempaan kokonaisuuteen, epidemiologiaan. Epidemiologialla tarkoitetaan oppia sairauksien esiintyvyydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Tarttuvia tauteja ...
 • Haronen, Reijo (1985)
  Työ perustuu haja-asutuksen vedenhankinnan järjestämiseen Turun vesipiirin alueella paikallisten vedenhankintamahdollisuuksien avulla. Suunnittelualue käsittää 74 kuntaa Turun ja Porin läänistä. Lähtökohtana on ollut ...
 • Summanen, Teijo (1990)
  Tuotantoteknologialtaan korkeatasoisissa tehtaissa on yhä manuaalisia, vaikeasti automatisoitavia työvaiheita. Työssä on käsitelty juoksupyörän tasapainotuksen ja jäysteenpoiston kehittämismahdollisuuksia. Tavoitteena oli ...
 • Heikkilä, Jani (2001-02-14)
  Kohdeyrityksen siirtoverkkoon liittyy kaksi tasasähköyhteyttä; Venäjän ja Suomen välinen tasasähköyhteys sekä Ruotsin ja Suomen välinen Fenno-Skan-tasasähköyhteys. PSCAD/EMTDC on graafinen transienttilaskentaohjelma, joka ...
 • Vesa, Karri (1986)
  Ehkäisevän kunnossapidon avulla pyritään välttymää noudottamattomilta seisokeilta ja lisäämään tuotantokoneiston käytettävyyttä. Tässä työssä on tutkittu, kuinka ehkäisevää kunnossapitoa, erityisesti kunnon valvontaa, ...
 • Lahtinen, Ari-Pekka (1994)
  Tässä työssä on kehitetty vakiomagnetoidun tasavirtamoottorin hakkurityyppinen käynnistin. Perinteisesti suuret tasavirtamoottorit on käynnistetty vastuskäynnistimellä tai tyristoreihin perustuvalla ohjattavalla tasasuuntaajalla. ...
 • Mönkkönen, Tomi Matti Ilmari (2014-12-03)
  Teollisuuden prosessihöyryverkkojen hallinta on usein hyvin heikolla tasolla. Paperiteollisuuden kova kilpailutilanne ja tiukentuneet päästötavoitteet ovat lisänneet tarvetta tehokkaammalle höyryverkon hallinnalle. Tässä ...
 • Lipponen, Katja (2008-09-03)
  Tasehallinnan harmonisoinnin tavoitteena on yhtenäistää toimintaa Pohjoismaissa. Vuoden 2009 alusta Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa on käytössä uusi harmonisoitu tasemalli. Sen mukaan kyseisissä maissa lasketaan ...
 • Hahto, Antti (2009-04-08)
  Task planning is a way to facilitate complex time-critical operations. The author concentrates on task planning using human operators as controllers. Features seen in Content Management Systems were combined with an automatic ...
 • Salmi, Viljami (2016-06-08)
  Frisbeegolf on perinteisen golfin kaltainen peli, missä pelivälinettä eli kiekkoa heitetään aloituspaikasta koriin. Nykyään on mahdollista kerätä tietoa vain väylien tuloksista ja puttausten määrästä käyttäen graafista ...