.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Medina Trujillo, Juan Luis (2002)
  This thesis concerns the field of adaptive filtering of 1D and 2D signals in order to attain improvements in denoising results. We present a novel approach to solve the problem of adaptive window size selection for a ...
 • Rauman, Markus (1999-05-19)
  Työ sisältää kuvauksen Bluetooth-tekniikasta ja vastaanottimen eri osista sekä vastaanottimen toteuttamiseen vaadittavat mitoitusperiaatteet. Työssä toteutettiin suunniteltu vastaanotin. /Kir10
 • Heinonen, Ossi Hermanni (2011-05-04)
  Tämä työ on esitutkimus, jonka tavoitteena on selvittää, voisiko vastinpintamenetelmää soveltaa rahtilaivan lastiluukkujen tarjouslaskennassa tai lastiluukkujen varsinaisessa lujuuslaskentasuunnittelussa. Menetelmää tutkitaan ...
 • Aho, Jami (2001-06-06)
  Työn päätavoitteena on haja-asutusalueen vakituisten ja vapaa-ajan asuinkiinteistöjen jätevesien käsittelyn ja johtamisen vesiensuojeluvalvonnan menettelyjen kehittäminen. Työssä käytetty valvonnan käsite on ymmärretty ...
 • Uurasjärvi, Juho (2008-06-04)
  Kohdeyrityksen jakelualueella verkon ikärakenne on hyvin tyypillinen suomalaiselle maaseutuverkkoyhtiölle. Suuri osa jakeluverkkoa on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla avojohtoverkkona metsäisiin olosuhteisiin. Vanhojen ...
 • Korhonen, Satu (1991)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Vatialan siunauskappelin betonirakenteissa tapahtuneiden vaurioiden laatu ja laajuus sekä etsiä sopivia korjaustapavaihtoehtoja. Betonirakenteiden kuntoa tutkittiin rakennusosatyypeittäin ...
 • Hovi, Christina (2001-05-30)
  Yhteiskunnan kehitys on johtanut teollisuuden ja osittain myös kaupan siirtymiseen pois kaupungin keskusta-alueilta. Sisäkaupunkiin on muodostunut hylättyjä, joutilaina olevia tai vajaakäyttöisiä teollisuus- ja kaupallisia ...
 • Suominen, Milla (2012-12-05)
  Onnettomuuksista oppiminen on sekä viranomaistoiminnassa että yrityksissä tärkeää, jotta vastaavia tapauksia voitaisiin ehkäistä. Onnettomuuksia tutkitaan, jotta saadaan selville tapahtumaketju ennen onnettomuutta. Kuvauksia ...
 • Toivanen, Jari (1993)
  Työ on suoritettu osana kansallista ESV-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on nostaa Suomen elektroniikkateollisuuden kilpailukykyä. Järjestelmätason simuloinnin tavoitteena on elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuoton ...
 • Lairi, Jari (1998-10-14)
  At the beginning of the year 1997 the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) approved the HSCSD (High-Speed Circuit Switched Data) feature as a part of the GSM Phase 2+ specification. HSCSD allows increased ...
 • Karvonen, Anna (2001-10-17)
  Työn tarkoituksena on suunnitella, valmistuttaa ja lopuksi testata yksi optisen tiedonsiirron komponentti, laserin ajuripiiri. Komponentti muuttaa sisäänmenona olevan digitaalisen signaalin pintaemittoivaa laseria (VCSEL) ...
 • Haavisto, Petri (1989)
  Two non-linear algorithms for processing vector-valuated signals are introduced. These vector median operations are derived from multi-dimensional probability density functions using the maximum likelihood estimate approach. ...
 • Viljakainen, Marko (2003-08-20)
  Diplomityö tehtiin kohdeyrityksen valvontajärjestelmien osastolla. Työssä käsiteltiin akustiseen kohteenseurantaan sovellettuja algoritmeja SONAC PFA -järjestelmässä (SONAR Acoustic Passive Fixed Array). Järjestelmä on ...
 • Merenkivi, Saku (2008-08-13)
  Ääni käyttäytyy vedessä samoin kuin ilmassa, joten sitä voidaan tutkia ilma-akustiikasta tutuilla tavoilla. Vesi vastustaa äänenä havaittavan värähtelyn etenemistä ilmaa tehokkaammin, joten äänen tuottaminen vedessä vaatii ...
 • Kämäräinen, Hannu (1991)
  Työn tarkoituksena on suunnitella laivan peräkonstruktio, johon kuuluu kiinteä suulake, siihen laakeroidut kolme peräsintä ja vedenalainen peräsinkone. Peräsimet on kytketty yhteen mekaanisella yhdystangolla. Peräsinkone ...
 • Pirttikangas, Petri (2000-11-08)
  Tässä työssä kehitettiin testausjärjestelmä vedenalaisen passivisen valvontajärjestelmän antenneille. -PC:ssä pyörivän testausohjelmiston avulla hydrofonidata otetaan vastaan neljän sekunnin paketeissa ja analysoidaan ...
 • Vaarala, Vesa (1984)
  Tämän diplomityön tavoitteena on ollut selvittää vedenalaisten valokaapelien käyttömahdollisuuksia Suomen merialueilla. Aluksi on selvitetty vedenalaisten optisten järjestelmien nykyisiä teknisiä piirteitä. Sen jälkeen on ...
 • Haarala, Saku (1987)
  Akustisten antureiden tuotekehitys ja tuotanto vaatii tiettyjen anturin ominaisuuksien mittaamista. Anturin ominaisuuksien mittaaminen todellisessa käyttöympäristössä eli avovedessä on kallista ja aikaavievää. Avoveden ...
 • Sunela, Markus (2010-10-06)
  Vesilaitosten huononeva taloudellinen tilanne ja kiristyvä lainsäädäntö edellyttävät vesilaitoksilta entistä suurempaa panostusta energiatehokkuuteen ja veden laadun tarkempaa huomioimista. Nämä tekijät yhdessä kehittyneempien ...