.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kauraoja, Veli-Pekka (2009-05-06)
  Kun tuotteiden kysyntä ja valmistus ovat etäällä toisistaan, vaativat tuotetoimitukset yritykseltä tehokkaita kuljetusratkaisuja. Mittavat kansainväliset projektikuljetukset ovat aina haasteellisia kokonaisuuksia etenkin, ...
 • Karttunen, Antti (1985)
  Suurten levyjen koneistukseen liittyy levyjen dimensioista sekä mitta-, muoto- ja pinnan laatuvaatimuksista johtuen suurempia vaikeuksia kuin pienten levyjen koneistukseen. Diplomityössä tarkastellaan ns. lämpölevyjen ja ...
 • Vuorinen, Lauri (2014-02-05)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan hyviä ohjauskäytäntöjä suurissa muutosohjelmissa. Projektit ovat hyvin laajalle levinnyt tapa organisoida yritysten kehitystoimintaa ja muutospyrkimyksiä. Ohjelmajohtamisessa on kyse useiden ...
 • Holappa, Markku (1992)
  Diplomityön päätavoitteena oli perehdyttää menetelmiin, joilla voidaan arvioida, mitkä laajan siirtoverkon erilaisista kytkentä-, kuormitus- ja siirtotilanteista ovat hyväksyttäviä ja mitkä eivät. Työssä ongelmaa lähestyttiin ...
 • Junttila, Jari (1983)
  Tässä työssä on haluttu selvittää kaapelitelevisioverkoston toteuttamismahdollisuuksia Turussa. Aluksi on käsitelty SYJ-verkon tarjoamia mahdollisuuksia ja etuja. Tämän jälkeen on esitetty järjestelmän peruskäsitteitä ...
 • Piiparinen, Pauli (2000-08-23)
  Diplomityön tavoitteena on luoda malli kohdeyrityksen turvallisuustoiminnan kehittämiselle. Päähuomio on johtamisjärjestelyissä, erityisesti organisaatiorakenteissa. Työssä otetaan huomioon kaikki yritysturvallisuuden ...
 • Koskinen, Kari (1997-03-19)
  Työssä tutkittiin paperin päällystykseen käytetyn suutinapplikoinninvirtauksia ja pyrittiin selvittämään siinä syntyvien päällystevikojensyytä. Ongelmaa lähestyttiin numeerisella virtausten mallinnuksella, jonkaavulla ...
 • Kytö, Matti (1996-12-11)
  Öljypoltinvalmistajien on tuotekehittelyssään otettava huomioonilmansuojelunormien vaatimukset päästötasojen alentamiseksi.Suutintekniikallakin on osuus päästöjen määrään. Työssä suoritettiinpolttokoeajosarja, joka perustuu ...
 • Otranen, Patrik (2009-04-08)
  Tämä diplomityö keskittyy tarkastelemaan Espoon keskuksessa sijaitsevan Suvelan asuinalueen kehittämistä täydennysrakentamisen keinoin. Työ täydentää osaltaan virallista Suvelan kehittämisprojektia, mikä tähtää alueen ...
 • Rosti, Janne (2000-06-07)
  Työssä kehitettiin potilasmonitorissa käytettävän mittausmodulin elektroniikka keuhkovaltimon happisaturaation mittaamiseen kuituoptisella keuhkovaltimokatetrilla. Tavoitteet olivat elektroniikan pieni koko ja alhainen ...
 • Teizazu, Tilahun (1986)
  Swirl concentrator is a rotational flow tank in which the rotating water follows a gentle swirl action in the basin. The settling particles under vertical gravity force are aided by secondary flows generated from the main ...
 • Potapov, Ilya (2013-01-18)
  Bi-stable and periodic behaviors are present in living beings. Mechanisms capable of bi-stability provide organisms with the means to choose between states, while cyclic systems can be used to track time, and thus regulate ...
 • Salminen, Kari (1990)
  TTKK:n Lääketieteellisen tekniikan laitoksella on tehty sydämen magneettikentän tutkimusta vuodesta 1976 lähtien. Tutkimuksessa on kehitetty menetelmiä vektorimagnetokardiografiasignaalin (VMKG) mittausta varten. Tällä ...
 • Annila, Markus (2011-01-12)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää mittauksilla sähkönsiirrossa ja -jakelussa syntyvien sähkö- ja magneettikenttien vaikutuksia sydämentahdistimiin ja rytmihäiriötahdistimiin. Tavoitteena oli suorittaa mittaukset ...
 • Stenvall, Erik (1987)
  Tämän diplomityön aiheena oleva Ilomantsin kuntoutuslaitos on ensimmäinen yksinomaan sydän- ja verisuonitautien jälkihoitoon keskittynyt kuntoutuslaitos Suomessa. Kuntoutuslaitoksessa on 90 hoitopaikkaa, jotka jakautuvat ...
 • Rantanen, Susanna (1996-05-28)
  Työ liittyi kilpailuun, jossa piti suunnitella Sydneyn kaupunkialueelleinformaatiokeskus.
 • Hassi, Jaakko (1996-05-28)
  Työ liittyy kilpailuun, jossa piti suunnitella Sydneyn kaupunkialueelleinformaatiokeskus.
 • Purma, Ville-Matti (1996-05-28)
  Työ liittyi kansainväliseen opiskelijakilpailuun, tarkoituksena olisuunnitella Sydneyn kaupunkialueelle informaatiokeskus.
 • Sainio, Kari (1996-05-28)
  Työ liittyi kilpailuun, jossa piti suunnitella Sydneyn kaupunkialueelleinformaatiokeskus.
 • Mäntylä, Päivi (1996-05-28)
  Työ liittyi kilpailuun, jossa piti suunnitella Sydneyn kaupunkialueelleinformaatiokeskus.