.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Oulasvirta, Markku (1985)
  Diplomityö käsittää taidemuseosuunnitelman Albergan kartanonpuistoon Leppävaaran kauppakeskuksen eteläpuolelle. Taidemuseon tilat ovat uudisrakennuksessa ja Albergan kartanon tiloja voitaisiin käyttää kuvataideharrastustiloina. ...
 • Jääskeläinen, Ilari (2012-12-05)
  In this thesis the tail threading procedure for a pulp drying plant in a Stora Enso's manufacturing plant in Finland is examined. Tools are developed to analyze the work shifts' operation during tail threading, examine the ...
 • Tomminen, Teija (2003-02-12)
  The accelerating rate of change and the increasing uncertainty in the outcomes of change are evident across the whole business arena of today. This uncertainty is the result of the very complex and often inexplicable ...
 • Miettinen, Eija-Riitta (1993)
  Diplomityön tarkoituksena oli pohtia nykytaiteen museota arkkitehtonisena ja sisällöllisenä ongelmana. Enemmän kuin konkreettista suunnitteluongelmia työssä on pohdittu suunnittelua sääteleviä ja siihen oleellisesti ...
 • Mälkönen, Helmi-Marja (2012-11-07)
  Diplomityön aihe on suunnitelma Taivallahden kasarmin uudiskäytöstä. Puolustusvoimat lakkautti toimintansa kasarmissa vuonna 2003, jonka jälkeen tilat ovat olleet suurimmalta osin tyhjillään. Taivallahden kasarmi sijaitsee ...
 • Hänninen, Heli (1999-12-08)
  Painojäljen laikullisuus on yleinen offsetpainatuksen ongelma. Laikullisuuden syyt voivat johtua painovärin ja painettavan pinnan vuorovaikutuksista tai painoprosessista. - Diplomityön tavoitteena oli etsiä ja kehittää ...
 • Niukkanen, Marjo (2001-01-17)
  Tutkimuksessa on selvitetty yhden yrityksen takaalastattavien jäteautojen kuljettajien käyttämiä turvallisia ja ei-turvallisia työtapoja sekä näiden ei-turvallisten työtapojen taustalla vaikuttavia syitä.Kuljettajien ...
 • Ruoppila, Vesa (1991)
  Tämä työ on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun säätötekniikan laitoksen oppivan säädön perustutkimusta, jonka yhtenä osa-alueena on neuraaliverkkojen soveltaminen mallipohjaiseen säätöön. Tässä työssä tutkitaan ...
 • Hakula, Anna (2012-12-05)
  Takapihasta julkisivuksi - Työkalupakki Porin Aittaluodon muuttuvaan teollisuusympäristöön on paikallisuudesta ammentava suunnitelma kaupungin monessa mittakaavassa. Työn alussa suunnittelualueeseen tutustutaan historian ...
 • Tuunanen, Lauri (1983)
  Työssä pyritään selvittämään takomon uunienenergian säästömahdollisuudet sekä mahdollisuudet muuttaa höyryvasarat paineilmakäyttöisiksi ja luopua kokonaan höyryn käytöstä konepajalla. Tehtävänä on myös muutoksesta aiheutuvien ...
 • Elomaa, Marja-Riitta (1991)
  Helsingin Taliin, Huopalahden rannalle, ollaan suunnittelemassa uutta, n. 900 asukkaan asuntoaluetta. Keväällä 1989 hyväksytyssä asemakaavassa on asuntokortteleiden keskelle jäävät vanhat vedenpuhdistamorakennukset on ...
 • Iso-Sipilä, Juha (1996-12-11)
  AB3:Puheentunnistusteknologia on tulossa ihmisten jokapäiväiseen käyttöön lähiaikoina. Tietokonelaitteiston ja puheentunnistusalgoritmien kehitys on ollut voimakasta viimeisten vuosien aikana. Menetelmät, joita voitiin ...
 • Mäntylä, Risto (2010-05-05)
  Tämän diplomityön tarkoitus on ollut tutustua tallennusverkkojen toimintaan ja kehittää tallennusverkon hallintaa ja monitorointia erään yrityksen datakeskuksessa. Työssä on otettu käyttöön HP Storage Essentials SRM ...
 • Piililä, Antti (1981)
  Talonrakennusalan tapaturmatiheys on suurin kaikista toimialoista, kaksinkertainen kaikkien alojen keskiarvoon verrattuna. Huolimatta ilmeisestä tutkimustarpeesta alan tapaturmien tutkimustyö on kuitenkin ollut melko ...
 • Kari, Valtter (1992)
  Suomessa on viime vuosina tehty merkittävää työtä talonrakennushankkeiden kustannusohjauksen alueella. Suunnittelun ohjauksen apuvälineissä ei ole tapahtunut vastaavaa kehitystä. Käyttökelpoista toimintamallia suunnitteluprosessin ...
 • Laurikka, Petri (1989)
  Tutkimuksen tavoitteena oli laatia toimintamalli talonrakennushankkeen toteutusjärjestyksen suunnittelulle kokonaissuunnittelutasolla sekä kuvata suunnittelussa käytettäviä periaatteita ja menetelmiä. Tutkimuksessa ...
 • Perälä, Anna-Leena (1981)
  Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää: - tärkeimpien rakennusmateriaalien energiasisällöt ja käytettyjen energialähteiden kotimaisuusaste, - pientalojen, kerrostalojen sekä teollisuushallien energiasisällöt ja ...
 • Airas, Antti (1987)
  Talonrakennustuotannon ja rakennesuunnittelun yhteistyön tarkoituksena tulee olla saada aikaan rakennesuunnitelmat, joiden avulla voidaan toteuttaa rakennuttajan toiveet sekä lait ja normit täyttävä rakennus. Siten hyvä ...
 • Paavola, Jouni (1990)
  Asuntojen hintojen ja rakennuskustannusten kehittymisessä on ollut ristiriita. Asuntojen hinnat ovat voimakkaasti nousseet ja syytä siihen on etsitty rakennuskustannusten noususta. Rakennuskustannusten kehitys on ...
 • Koski, Hannu (1983)
  Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää talonrakennustuotannon määrän ja panosten käytön suhdannevaihtelu pääkaupunkiseudulla vuosina 1972...1981. Uudistuotannon määrä on selvitetty talonrakennustilastoon perustuen ...