.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Etelämäki, Lauri (1999-03-10)
  Työssä selvitetään vesilaitosten jakaman veden kulutuksen ja mittaamattoman vedenkulutuksen jakautuminen. Erityisesti keskitytään nykyaikaisesti varusteltujen kotitalouksien vedenkäyttöön. Työssä todettiin kotitalouksien ...
 • Aaltonen, Jussi (1998-02-11)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli luoda kokonaiskuva kontaminaatio-ongelmasta vesihydraulijärjestelmissä ja määrittää keskeiset ongelma-alueet.
 • Pakkanen, Heikki (2000-02-09)
  Tämä diplomityö liittyy kohdeyrityksen tuotekehitykseen. Yritys on pyrkinyt kehittämään tuotteita paperikoneen märänpään vedenpoiston hallintaan. Tavoitteena on paperikoneen puristinosan hallinnan parantaminen vedenpoiston ...
 • Turunen, Hannu (1997-06-04)
  Suomalaisten kannalta tärkeä säteilyaltistaja on maaperän radioaktiivinenradonkaasu. Radonia voidaan poistaa vedestä aktiivihiiliadsorption jailmastuksen avulla. Aktiivihiili on taloudellisempi kotitalouksille, josvedessä ...
 • Isohaka, Marja (2014-03-05)
  Materiaalin ollessa routivaa ja lämpötilan ollessa pakkasen puolella veden saatavuudesta muodostuu tärkein routanousua ohjaava tekijä. Jäälinssien kasvuun tarvittavaa vettä voi imeytyä maassa olevasta sisäisestä vedestä ...
 • Laitinen, Ari (2013-05-08)
  Vedyn liikennekäytön tulevaisuuteen vaikuttaa useampi erillinen tekijä, joista kaikki eivät ole suoraan kytköksissä vedyn liikennekäyttöön. Esimerkiksi säätämättömän tuuli- ja aurinkovoimakapasiteetin lisärakentaminen ...
 • Hyyryläinen, Teemu (2003-06-04)
  Maastokartan esittämiseen reaaliaikaisesti vieritettävänä ja zoomattavana tietokoneen näytölle liittyy monia ongelmia. Perinteiset tietokoneelle skannatut paperikartat ovat rasterimuodossa, jolloin tallennetun kartan ...
 • Riikonen, Teijo (1990)
  Kenttien numeerisessa laskennassa, kuten magneettikenttälaskennassa, on hyvä tietää, onko vektorikentälle olemassa vektoripotentiaali ja millaiset reunaehdot vektoripotentiaalille voidaan antaa, jotta vektoripotentiaali ...
 • Salo, Mika (1996-03-20)
  Työn tavoitteena oli toteuttaa mikrokontrollerin avulla vektorisäätöönperustuva epätahtimoottorin ohjausjärjestelmä.
 • Laine, Katariina (1997-04-16)
  Työssä selvitetttiin maisemamaakuntajaon mukaisen maaseutukylän maisema-rakennetta sekä asutuksen ja muiden kulttuuritekijöiden sijoittumistasiinä. Työssä tarkasteltiin myös kylän kulttuurihistoriaa ja rakennetta.
 • Lehtinen, Esa (2007-11-14)
  Työn tavoitteena on luoda Vendor Managed Inventory (VMI) -toimintaan perustuva ohje, jolla toimija pystyisi toteuttamaan VMI-järjestelmän yhdessä asiakkaan kanssa. Ohjeen on tarkoitus olla yleisellä tasolla käsitelty. ...
 • Gylling, Kai (2007-06-06)
  Tuotteen valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden huomioonottaminen tarjoaa keskeisen kilpailuedun valmistavassa teollisuudessa.Työn tavoitteena oli selvittää veneenlämmityslaitteen valmistukseen ja kokoonpanoon liittyvät ...
 • Anttila, Petri (1996-12-11)
  Diplomityössä on tarkoitus kehittää suunnitelma venttiilituotannon verstauttamiseksi. Työn lähtökohtana on tehtaan tuotannon kasvutavoitteet. Tehtaan verstauttamisella tavoitellaan nopeampia läpäisyaikoja, tehostunutta ...
 • Rasila, Tommi (2004-11-24)
  The objective of this study is to build a theory of growth venturing as a practical phenomenon, contributing to the understanding of all interested parties: the owners and managers of the ventures, if not one and same ...
 • Gustafsson, Markus (2001-12-12)
  Työssä selostetaan kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen digitaalisten vaakalaitteiden vakaushyväksyntää ja siihen liittyviä hyväksyntätestejä. Vaakastandardin SFS-EN 45501 + AC mukaisiin manuaalisia vaakoja koskeviin ...
 • Mäkelä, Jani (1996-09-18)
  AB3:Työssä vertaillaan kolmea toisistaan riippumatonta ohjelmistoa laskettaessakampiakselin dynaamisia ominaisuuksia. Verrattavina ovat KWDYN, NIDYN jaADAMS. Tavoitteena oli vertailla eri ohjelmistoilla mallinnettujen, ...
 • Karsisto, Konsta (1996-12-11)
  Työ on tehty ohjelmistotekniikan laitoksella toimivassaverifiointialgoritmien tutkimusryhmässä. Työssä kuvataan kahdensulautettuihin järjestelmiin tarkoitetun tietoliikenneprotokollankehitystyö. Työssä käytettiin ARA-nimistä ...
 • Isännäinen, Hannu (2008-02-06)
  With today´s advanced semiconductor technology allowing systems containing several million transistors to be integrated onto a single silicon chip, there is a growing demand for chips incorporating processors that can ...
 • Kivelä, Timo (2009-05-06)
  In this Master of Science Thesis work is described how the verification of anticollision functionalities is done for the automatic stacking crane system. Theory behind anticollision functionalities is also described. This ...
 • Siik, Toni (2011-11-09)
  In this thesis the accuracy of low-pressure die casting simulation results is both verified and improved for the casting process at Oras Oyj. The accuracy of casting simulation depends on the correctness of the initial ...