.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Koskinen, Kari (1997-03-19)
  Työssä tutkittiin paperin päällystykseen käytetyn suutinapplikoinninvirtauksia ja pyrittiin selvittämään siinä syntyvien päällystevikojensyytä. Ongelmaa lähestyttiin numeerisella virtausten mallinnuksella, jonkaavulla ...
 • Kytö, Matti (1996-12-11)
  Öljypoltinvalmistajien on tuotekehittelyssään otettava huomioonilmansuojelunormien vaatimukset päästötasojen alentamiseksi.Suutintekniikallakin on osuus päästöjen määrään. Työssä suoritettiinpolttokoeajosarja, joka perustuu ...
 • Otranen, Patrik (2009-04-08)
  Tämä diplomityö keskittyy tarkastelemaan Espoon keskuksessa sijaitsevan Suvelan asuinalueen kehittämistä täydennysrakentamisen keinoin. Työ täydentää osaltaan virallista Suvelan kehittämisprojektia, mikä tähtää alueen ...
 • Rosti, Janne (2000-06-07)
  Työssä kehitettiin potilasmonitorissa käytettävän mittausmodulin elektroniikka keuhkovaltimon happisaturaation mittaamiseen kuituoptisella keuhkovaltimokatetrilla. Tavoitteet olivat elektroniikan pieni koko ja alhainen ...
 • Teizazu, Tilahun (1986)
  Swirl concentrator is a rotational flow tank in which the rotating water follows a gentle swirl action in the basin. The settling particles under vertical gravity force are aided by secondary flows generated from the main ...
 • Potapov, Ilya (2013-01-18)
  Bi-stable and periodic behaviors are present in living beings. Mechanisms capable of bi-stability provide organisms with the means to choose between states, while cyclic systems can be used to track time, and thus regulate ...
 • Salminen, Kari (1990)
  TTKK:n Lääketieteellisen tekniikan laitoksella on tehty sydämen magneettikentän tutkimusta vuodesta 1976 lähtien. Tutkimuksessa on kehitetty menetelmiä vektorimagnetokardiografiasignaalin (VMKG) mittausta varten. Tällä ...
 • Annila, Markus (2011-01-12)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää mittauksilla sähkönsiirrossa ja -jakelussa syntyvien sähkö- ja magneettikenttien vaikutuksia sydämentahdistimiin ja rytmihäiriötahdistimiin. Tavoitteena oli suorittaa mittaukset ...
 • Stenvall, Erik (1987)
  Tämän diplomityön aiheena oleva Ilomantsin kuntoutuslaitos on ensimmäinen yksinomaan sydän- ja verisuonitautien jälkihoitoon keskittynyt kuntoutuslaitos Suomessa. Kuntoutuslaitoksessa on 90 hoitopaikkaa, jotka jakautuvat ...
 • Rantanen, Susanna (1996-05-28)
  Työ liittyi kilpailuun, jossa piti suunnitella Sydneyn kaupunkialueelleinformaatiokeskus.
 • Hassi, Jaakko (1996-05-28)
  Työ liittyy kilpailuun, jossa piti suunnitella Sydneyn kaupunkialueelleinformaatiokeskus.
 • Purma, Ville-Matti (1996-05-28)
  Työ liittyi kansainväliseen opiskelijakilpailuun, tarkoituksena olisuunnitella Sydneyn kaupunkialueelle informaatiokeskus.
 • Sainio, Kari (1996-05-28)
  Työ liittyi kilpailuun, jossa piti suunnitella Sydneyn kaupunkialueelleinformaatiokeskus.
 • Mäntylä, Päivi (1996-05-28)
  Työ liittyi kilpailuun, jossa piti suunnitella Sydneyn kaupunkialueelleinformaatiokeskus.
 • Arosuo, Vesa (1996-05-28)
  Työ perustuu opiskelijakilpailuun, jonka tarkoituksena oli suunnitellaSydneyn kaupunkialueelle, The Rocksin kaupunginosaan turisteille tarkoitettuinformaatiokeskus, joka liittyisi vuoden 2000 tapahtumiin, mm.olympialaisiin.
 • Mäkinen, Salla (1996-05-28)
  Työ liityi kilpailuun, jossa piti suunnitella Sydneyn kaupunkialueelleinformaatiokeskus.
 • Ripatti, Timo (1996-05-28)
  Työ liittyi kansainväliseen kilpailuun, jossa piti suunnitella Sydneynkaupunkialueelle informaatiokeskus.
 • Rakkolainen, Joni (1999-05-12)
  Työssä tutkittiin simuloimalla syklokonvertterillä syötetyn kestomagnetoidun tahtikoneen käyttäytymistä ja säätötapoja. Työssä on noin 50 sivua ongelman teoriataustaa. /Kir10
 • Jussila, Matti (1983)
  Ilmaan laskettavien hiukkaspäästöjen määrän rajoittamiseksi tulee kehittää ja ottaa käyttöön yhä tehokkaampia erottimia. Pienissä kattiloissa taloudellisesti ajatellen käytettävissä oleva erotin on multisykloni. Multisyklonin ...
 • Luumi, Jyrki (2015-06-03)
  Suuren kokoluokan projektiluontoisesti toimitettavissa tuotteissa on mahdollista vähentää projektikohtaisen suunnittelutyön määrää hyödyntämällä asiakasräätälöintiä helpottavia strategioita, kuten systeemistä räätälöintiä ...