.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Karvonen, Tomi (2007-09-19)
  TTYtutka - ukkosenhavainnointijärjestelmä on otettu käyttöön kesällä 2005, minkä jälkeen järjestelmää on kehitetty ja laajennettu nykyiseen konseptiinsa. Järjestelmä koostuu tällä hetkellä 6 ukkostutkasta sekä 5 ...
 • Jalkanen, Jussi (2007-12-04)
  The topic of this thesis is discrete tubular truss optimization using heuristic multipurpose algorithms. The multicriteria topology, shape and sizing optimization problem has been formulated based on practical real life ...
 • Oksavuori, Sari (2001-12-12)
  Rodium voi muodostaa hapen kanssa erilaisia oksidisia yhdisteitä. Katalyyttisissä reaktioissa rodium on kuitenkin aktiivisinta metallisena. Katalysaattorin tehokkaan toiminnan kannalta olisi edullista saada rodium säilymään ...
 • Nikkilä, Eero (1985)
  Tässä työssä tarkastellaan kohdeyrityksen MPS-pientietokonejärjestelmän näkökulmasta SNA-tietoliikennearkkitehtuurin mukaista tietoliikennettä. Tämän tietoliikenteen mahdollistamiseksi MPS-pientietokonejärjestelmässä ...
 • Kuisma, Pekka (1981)
  Tässä työssä on tutkittu tukkeutumia turvepölyn pneumaattisessa kuljetuksessa myllyn ja poltinten välillä. Mittaukset on suoritettu Naistenlahden voimalaitoksella Tampella-Babcock -höyrykattilalle, jossa polttoaineina ovat ...
 • Ämtö, Jarkko (1998-10-14)
  Työssä käsitellään logistiikan kehitystä Euroopassa sekä kaupan rakenteellisia muutoksia. Kuljetusnumero on työssä keskeinen käsite. Työssä pyritään selvittämään, miten saadaan kuljetuksia ohjaava kuljetusnumero tehokkaaksi ...
 • Alatalo, Teemu (2014-06-04)
  Asennustyö on merkittävä osa tulenkestävän vuorauksen toimitusprosessia. Projekteissa, joissa asennustyö tapahtuu Kaakkois-Aasiassa ja siellä vallitsevissa työolosuhteissa, asennuksen tehokas ja laadukas onnistuminen on ...
 • Ruokolainen, Anne (1991)
  Tämän tutkimuksen päätavoitteena on ollut tarkastella pääkaupunkiseudulla asunnon omistavien asuntokuntien asumistoiminnoissa ja -tavoitteissa tapahtuvia muutoksia sekä selvittää niiden perusteella tulevaisuuden asuntoon ...
 • Helamaa, Anna (2006-11-15)
  Tulevaisuudessa elämme entistä kompleksisemmassa ja nopeampitempoisessa maailmassa. Kaikkea on enemmän sekä määrällisesti että laadullisesti ja vielä entistä nopeammassa tahdissa. Maailma globalisoituu ja kaupungistuu. ...
 • Kaila, Lasse (2001-10-17)
  TTKK:n elektroniikan laitoksen Living Room -tutkimusprojektissa pohditaan tulevaisuuden älykkään kodin ideaa käytännöllisyyden ja käyttäjän kannalta. Projektin tavoite on käyttäjän aktivoiminen esimerkiksi muistuttamalla ...
 • Joensuu, Tuomo (2011-06-08)
  Tämä tutkielma on tehty osana energiatehokas lähiökorjaaminen -projektia (ENTELKOR), jossa tavoitteena on tuottaa ennakkoluulottomia ja tulevaisuuteen suuntautuneita energiatehokkuuden tavoitteiden mukaisia ideoita, sekä ...
 • Lehtimäki, Terhi (2008-02-06)
  Diplomityö käsittelee maaseudun tuotantorakennusten suunnittelua, erityisesti uusien, suurimittaisten tuotantorakennusten arkkitehtuuria ja niiden sopimista maisemaan. Diplomityön perustana oli Tampereen teknillisellä ...
 • Kiiskilä, Kati (1998-04-15)
  Työn tavoitteena on tarkastella muutoksia matkojen määrässä sekä kulkumuoto- ja määräpaikkajakaumassa Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere ja Ylöjärvi. Väestön kasvun ja ikärakenteen muutoksen huomioon ottavan ...
 • Julin, Paula (2003-09-17)
  Diplomityö perustuu syksyllä 2003 Sao Paulon 5. kansainväliseen arkkitehtuuribiennaaliin osallistuvaan kilpailutyöhön. Kilpailussa tehtävänä oli valita oman koulun kotikaupungista kaupungin kasvusta aiheutunut ongelma-alue ...
 • Vuorinen, Sauli (2008-02-06)
  Tulipalojen aiheuttavat merkittäviä taloudellisia kustannuksia sekä vakuutusyhtiöille että yrityksille. Siksi päätettiin tutkia metalli- ja konepajateollisuuden tulipaloriskejä. Työn tavoitteena oli löytää yleisimmät ...
 • Länsikallio, Juha-Matti (1993)
  Työn tarkoituksena oli selvittää kirjallisuustutkimuksen pohjalta tulipalossa kehittyvien olosuhteiden ja sprinklerin välistä vuorovaikutusta. Aihetta lähestyttiin perehtymällä sprinklerin rakenteeseen, toimintaperiaatteeseen ...
 • Hiltunen, Jyrki (1981)
  Työn tavoitteena on ollut riittävän tarkan ja taloudellisen höyrykattilan matemaattisen mallin rakentaminen, jotta monien eri muuttujien vaikutusta höyrykattilaprosessiin voitaisiin tutkia. Työssä on tutkittu lämmönsiirtoa ...
 • Grav, Aulikki (1983)
  Tämä diplomityö on tehty "Muuratut tulisijat" -tutkimuksen jatkotyönä. Työn tarkoituksena on ollut tutkia puulämmitteisten varaavien tulisijojen, takkauunin ja leivinuunin, soveltuvuutta nykyaikaiseen suomalaiseen asuntoon ...
 • Rissanen, Risto (2001-12-12)
  Kuopion Haapaniemi I voimalaitoksessa esiintyy tulistimen jälkeen tulistetun höyryn lämpötilassa huojuntaa, joka riippuu kattilan tehosta. Työssä kerättiin mittaustietoa lämpötilamittauksista Damatic-järjestelmän ja ...
 • Leino, Timo (2001-02-14)
  Tietokoneiden laskentatehon kasvaessa lämmönsiirron mallintaminen tulee mahdolliseksi koko kattilassa. Tämän työn tarkoituksena oli testata Reynolds keskiarvotettujen yhtälöiden ratkaisemisessa käytettävien RANS-turbulenssimallien ...