.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tuominen, Juho (2013-08-14)
  Since the use of renewable generation and small generation units is fast increasing in the power network, Distribution Network Operators (DNOs) need to reconsider the ways they are designing and controlling their networks. ...
 • Löf, Atte Mikael (2013-02-06)
  Pienjänniteverkon rooli jakeluverkossa on tulevaisuudessa kasvamassa. Yksittäisen asiakkaan odotukset sähkön laadusta ja toimitusvarmuudesta kasvavat ja keskeytyksistä aiheutuvat kustannukset tulevat nousemaan. Lisäksi ...
 • Sutinen, Ari (1999-04-14)
  Searching and searching, with hopes of nothing to be found. Too often this saying that describes a fish net repairman is also used to describe the software testing process. Testing is easily seen as an added nuisance, to ...
 • Hellsten, Lars-Sebastian (2000-05-10)
  Työ on osa TTKK:n tutkimushanketta, joka koskee värähtelyjen hallintaa telamekanismien suunnittelussa ja käytössä. Tavoitteena oli suunnitella konedynamiikan raskaaseen laboratorioon koelaitteisto, käsittäen järjestelmän ...
 • Mykkänen, Teemu (1998-03-11)
  Työssä on tutkittu jo olemassaolevan testipuhelinsovelluksen muuntamista soveltumaan myös PDC-järjestelmän testaukseen.Työ sisältää myös pohdiskelua testipuhelimella tehdyn testauksen vaaroista ja kompastuskivistä.
 • Leppikangas, Tero (2006-04-12)
  Symbian-ympäristössä ajettavien ohjelmistojen koko kasvaa. Samalla ohjelmistojen testausta pyritään tehostamaan sen automatisoinnilla. Diplomityön kohdeyrityksessä kehitetään sisäisesti omaa Symbian-testikehystä, jonka ...
 • Yli-Rohdainen, Kimmo (2012-10-03)
  Testivetoinen kehitys on ohjelmistokehityksessä käytettävä menetelmä, jossa ohjelmoija kirjoittaa aina automaattisen yksikkötestin ennen varsinaisen toiminnallisuuden toteuttamista. Yksikkötestejä luodaan järjestelmän ...
 • Valkama, Esko (1984)
  Tämä diplomityö on tehty kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun Tete Defense -ohjelman mukaan. Kilpailun tehtävänä oli suunnitella Pariisissa La Defense -kaupunginosassa sijaitsevalle Tete Defense alueelle rakennuskokonaisuus ...
 • Jääskelä, Lauri (2003-10-15)
  Kohdeyrityksen TETRA-järjestelmä on digitaalinen TETRA-standardiin perustuva radioverkko, joka on suunniteltu viranomaisten ja ammattilaisten erityistarpeita varten. Sen käyttäjiä ovat esimerkiksi poliisi, palolaitos, ...
 • Simonen, Hannu (2001-06-06)
  TETRA -järjestelmä on TETRA-standardin mukainen radiopuhelinjärjestelmä, jokaon tarkoitettu viranomaisten ja muiden yksityistä verkkoa tarvitsevien organisaatioidenkäyttöön. Järjestelmässä päivystystoimintaa ja järjestelmän ...
 • Tammivaara, Lispe (1992)
  Tutkimus on jatkoa Turun seudulla keväällä 1991 tehdylle TevaCity-selvitykselle. Tutkimuksessa selvitetään Turun seudun vaatetusyritysten yhteistyömahdollisuuksia ja yhteistyön kannattavuutta. Selvityksen pohjaksi luotiin ...
 • Magnusson, Camilla (2010-11-19)
  The overreliance on quantitative, numeric information and the underuse of qualitative, textual information is a common weakness in strategic management. This affects particularly the practice of competitive intelligence, ...
 • Kuja-Hakola, Sami (2002-12-11)
  This thesis concerns the problem of automatic recognition of a person based on his or her voice. The main objective is on the text-independent speaker identification task. A few different feature extraction algorithms are ...
 • Bilcu, Enikö Beatrice (2008-10-22)
  Text-to-phoneme (TTP) mapping, also called grapheme-to-phoneme (GTP) conversion, defines the process of transforming a written text into its corresponding phonetic transcription. Text-to-phoneme mapping is a necessary step ...
 • Kuusisto, Terhi Kristiina (2010-06-09)
  The use of textile in architecture has become increasingly popular in the recent years. Therefore there is a growing demand for texts introducing this exciting topic. The aim of this thesis is to have a look at the ...
 • Vuorenmaa, Iiro (2006-08-11)
  This thesis is a literature survey into two subjects: fiber reinforced concrete (FRC) and textile reinforced concrete (TRC). The object of this survey is to coIlect information about fiber reinforcement in concrete, and ...
 • Guo, Li (2014-05-23)
  Long-term respiratory monitoring provides valuable information for diagnostic and clinical treatment. Traditional measures of respiration require a mouthpiece or a mask, neither of which can be used as ubiquitous healthcare ...
 • Holli, Kirsi Katariina (2011-10-28)
  Magnetic resonance imaging (MRI) is a valuable tool for medical diagnosis, as it is a non-invasive technique that allows superior visualisation of soft tissues. Because of the vast growth of the acquired information from ...
 • Aydogan, Dogu Baran (2007-06-06)
  In biomedical image processing, texture analysis is used in several applications from tracking structural changes of a tissue to segmentation of anatomical structures.The core of texture analysis is the extraction of texture ...
 • Kabara, Sid Ahmed (2003-06-04)
  The analysis of texture regions in image processing is nowadays more and more under consideration. The growing interest in textures has been promoted by the advances in the technology. In the field of medical image processing, ...