.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sundgren, Matti (1981)
  Tehoelektroniikalla toteutetun metrokäytön on todettu aiheuttavan toimintahäiriöitä radan signalointilaitteisiin. Työn alkuosassa tutkitaan vaihtosuuntaajatekniikalla toteutetun metrokäytön synnyttämiä raiteiden ja akselien ...
 • Nuuttila, Tuomo (1999-05-19)
  Työssä on kehitetty dokumenttien tuottamis- ja hallintajärjestelmä, jonka avulla useita dokumenttejä voidaan tuottaa yhdestä tietovarastosta käyttäen apuna dokumenttien rakennetta määrittelevää SGML-standardia. /Kir10
 • Leinonen, Jukka (1986)
  Diplomityössä selvitellään taajuusmuuttajapohjaisten moottorikäyttösovellutusten suunnittelun kehittämismahdollisuuksia. Siinä pyritään erityisesti suunnittelun rutiinitehtävien kuten alustavien dokumentti- ja pääosaluetteloiden ...
 • Sepänaho, Jyrki (1985)
  Ensimmäiset staattiset taajuusmuuttajakäytöt, joissa oli käytetty puolijohdetekniikkaa, tulivat markkinoille 1960-luvulla. Sittemmin lukuisat innovaatiot tehopuolijohdekomponenteissa, piiriratkaisuissa, säätötekniikan ...
 • Kangas, Arto (1983)
  Jäähdytysmenetelmän tehokkuus on eräs taajuusmuuttajan tuotekehityksen tavoite. Työn tarkoituksena oli selvittää höyrystysjäähdytyksen lämmönsiirtotapahtumia ja sen soveltamista taajuusmuuttajan jäähdytykseen. Taajuusmuuttajan ...
 • Sadeharju, Vesa (1982)
  Taajuusmuuttujan tuotekehityksen eräs tavoite on mahdollisimman pieni mekaaninen koko. Tavoite asettaa jäähdytykselle suuria vaatimuksia. Tässä diplomityössä on tutkittu jäähdytykseen liittyviä kysymyksiä. Aluksi tarkastellaan ...
 • Vuori, Matti (1993)
  Nykyisin asiakkaille ei riitä pelkkä taajuusmuuttajan kyky pyörittää moottoria. Taajuusmuuttujan pitää pystyä liittymään suurempiin automaatiokokonaisuuksiin erilaisien väylien avulla. Asiakkaat ovat sen vuoksi kiinnostuneita ...
 • Riikola, Henrik (2002-03-13)
  Elektroniikassa hallitseva trendi on miniatyrisointi ja se vaikuttaa myös taajuusmuuttajien markkinoilla. Taajuusmuuttajien käyttö on yleistymässä aivan uusillakin alueilla, mikä edellyttää tuoteversioiden lisäämistä. ...
 • Kautonen, Ari (1993)
  Taajuusmuuttaja on laite, jota käytetään oikosulkumoottorin ohjaamiseen, mm. pyörimisnopeuden säätöön. ACS 500-sarjan taajuusmuuttajat ovat pienikokoisia näytöllä ja toiminäppäimillä varustettuja taajuusmuuttajia, joita ...
 • Keskinen, Juho (2001-09-12)
  Työ sisältää katsauksen pöly- ja roiskesuojauksen periaatteisiin sekä standardien ja yleisten määräysten asettamiin vaatimuksiin. Tutkimuksessa käsitellään myös suojausteknistä suunnittelua, puhaltimen valintaa ja vertaillaan ...
 • Haapala, Mari (2001-03-21)
  ACS600-sarjan taajuusmuuttajan valmistusprosessin aikana laitteen sähköinen testaus tapahtuu monessa eri vaiheessa alkaen tuotekehityksen aikaisesta prototyyppien testauksesta päättyen kokoonpanon jälkeiseen lopputestaukseen. ...
 • Takala, Reijo (1984)
  Työssä on tehty mikroprosessoripohjainen taajuusmuuttajan ohjausosa. Lähtökohtana on käytetty SAMI C -taajuusmuuttajan ohjauskorttia. Tämän ohjauskortin toiminnoista toteutettiin uudessa ohjausyksikössä jännite- ja ...
 • Haapanen, Timo (1991)
  Taajuusmuuttajien tuotantomäärien kasvaminen ja laatuvaatimusten kohoaminen vaativat tuotannollisen testauksen kattavuuden parantamista ja testiajan minimointia. Taajuusmuuttajien testausta pyritään nopeuttamaan ja testin ...
 • Kiiski, Tuomas (2012-11-07)
  Taajuusmuuttajien käyttövarmuus ja luotettavuus ovat oleellisessa osassa teollisten prosessien luotettavuutta ja käytettävyyttä. Tässä työssä tutkittiin kriittisiin ongelmiin johtaneita tekijöitä taajuusmuuttajien ...
 • Lindeberg, Hannu (1986)
  Automaattiset radiopuhelinjärjestelmät Advanced mobile PhoneSystem (AMPS) ja siitä kehitelty Total Access CommunicationSystem (TACS) ovat solukkoverkkoja 900 MHz:n taajuuksilla. AMPS järjestelmän koeverkko pystytettiin ...
 • Heiska, Jukka (1993)
  Tohtori Genichi Taguchin kehittämä laatufilosofia ja siihen liittyvät kokeellisen suunnittelun välineet ovat olleet viime vuosina eräs Japanin teollisuuden hyvän laadun takaajista. Jopa puolet 1980-luvun kehityksestä ...
 • Puttonen, Pasi (1998-03-11)
  Tavoitteena on ollut tehdä työasemista ennenkaikkea turvallisia, jolloin kaikki mittaussignaalit ovat vaimennettuja ja mitattavissa maatasoa vasten. Huomioita on kiinnitetty myös mittausten monipuolisuuteen.
 • Oulasvirta, Markku (1985)
  Diplomityö käsittää taidemuseosuunnitelman Albergan kartanonpuistoon Leppävaaran kauppakeskuksen eteläpuolelle. Taidemuseon tilat ovat uudisrakennuksessa ja Albergan kartanon tiloja voitaisiin käyttää kuvataideharrastustiloina. ...
 • Jääskeläinen, Ilari (2012-12-05)
  In this thesis the tail threading procedure for a pulp drying plant in a Stora Enso's manufacturing plant in Finland is examined. Tools are developed to analyze the work shifts' operation during tail threading, examine the ...
 • Tomminen, Teija (2003-02-12)
  The accelerating rate of change and the increasing uncertainty in the outcomes of change are evident across the whole business arena of today. This uncertainty is the result of the very complex and often inexplicable ...