.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sariola, Essi (2009-04-08)
  The literature review of this work describes different syntheses of phthalocyanines. Mainly two modern methods to prepare phthalocyanines are reported. The approaches to prepare A3B type of phthalocyanines are also introduced ...
 • Chandraseelan, Jerome Geoffrey (2015-09-17)
  Living organisms have evolved to survive in a multitude of environmental conditions. This plasticity, and the robustness to environmental fluctuations, is achieved by altering gene expression levels in response to perturbations ...
 • Chervyachkova, Elizaveta (2014-11-05)
  The behavior of cells cultured in two-dimensions (2D) greatly differs from that in three-dimensions (3D), and often does not reflect the actual in vivo situation. Consequently, 3D model systems are becoming more widely ...
 • Ruuskanen, Jaakko (1999-11-10)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää syötteen vaikutus murskaimen tuotteeseen ja toimintaan yrityksen vanhojen täysmittakaavaisten murskaustestien perusteella. Lisäksi työssä suunniteltiin koeohjelma muuttujien suuruuden ...
 • Rantanen, Jaana (1999-08-18)
  Teknologian kehittyminen on mahdollistanut tietokoneratkaisut, jotka voidaan pukea ylle ja kuljettaa mukana. On syntynyt uusi tietotekniikan ala, asuste-elektroniikka. Diplomityössä esitellään yleisesti asuste-elektroniikkaa ...
 • Vierimaa, Raimo (2012-01-13)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää syrjältään liimatun sahatavarapalkin valmistamiseen liittyviä ongelmia. Työssä tutkittiin lamellien vuosirengaskuvion asettelun vaikutusta poikkileikkauksen muotovirheisiin, sormijatkosten ...
 • Fränti, Kaisu (2013-05-06)
  Diplomityön lähtökohtana on Sysmän kunnalle vuonna 2011 tekemäni projektityö ”Idealuonnoksia Sysmän keskustan satama-alueen ja sen ympäristön kehittämiseksi”. Työ on osa Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma ...
 • Vihavainen, Kari (1996-06-05)
  Products ranging from mobile phone to car employ custom, application specific software executing on a custom hardware platform built from combinations of standard and custom components. The design of these embedded computing ...
 • Goe, Chitao (2006-02-08)
  Most of the currently used commercial transmitters for GSM/EDGE/WCDMA are implemented using two separate architectures. GSM uses offset PLL (translation loop) and EDGE/WCDMA uses zero-IF (homodyne) architecture. This ...
 • Hammouda, Imed (2000-03-15)
  The meeting is usually held during a few days but its overall preparation and management may last for years requiring a large amount work. The author describes the different aspects of conference organization, the architecture ...
 • Palaniappan, Kanthi (2013-04-09)
  Satellite navigation, in the last three decades, has seen an evolution bringing up entirely new systems (Galileo) and modernization of existing systems (Global Positioning System). These systems have now changed the ...
 • Kuorilehto, Mauri (2008-06-06)
  Wireless Sensor Networks (WSN) are an emerging technology that is considered to have a high potential for realizing the vision of ambient intelligence. Tiny WSN nodes are unobtrusively embedded to environment for performing ...
 • Pyattaev, Alexander (2011-12-07)
  Growing demand for bandwidth dictates the use of smaller wireless cells, which results in increased inter-cell interference. In most contemporary cellular systems, the clients at the cell edge typically have the worst ...
 • Khan, Subayal (2012-11-30)
  In order to evaluate the feasibility of the distributed embedded systems in different application domains at an early phase, the System Level Performance Evaluation (SLPE) must provide reliable estimates of the nonfunctional ...
 • Simonen, Mikko (1999-12-08)
  Selvitettiin testipenkin rakenne ja tarkoitus sekä asiaan liittyviä peruskäsitteitä. Kehitettiin VHDL-suunnittelun varmennusjärjestelmä, joka koostuu tekstipenkistä, simulaattorista ja simulaattorin vieraskielisestä ...
 • Väisänen, Petri (2000-12-13)
  AB3:Tässä diplomityössä esitellään yleisimpiä ja uusimpia piille integroitujen piirien testattavuussuunnittelussa käytettäviä menetelmiä ja strategioita. Yleisesti käytössä olevia digitaalisten ASIC-piirien testauksessa ...
 • Haakana, Tommi (1997-09-10)
  AB3:Viime vuosien aikana tietoliikennetuotteiden elinkaari on lyhentynyt huomattavasti. Samalla tietoliikennejärjestelmien monimutkaisuus ja kehitysaika on kasvanut. Nämä seikat ovat luoneet tarpeen parantaa järjestelmien ...
 • Knuutila, Jarno (1996-12-11)
  AB3:UMTS on kolmannen sukupolven, liikkuvaan ja henkilökohtaiseen kommunikointiin tarkoitettu tiedonsiirtojärjestelmä. Työn ensimmäinen osa on DECT-standardeihin perustuva systeemitutkimus DECT:n datapalvelujen toteuttamiseen ...
 • Raeesi, Orod (2013-10-09)
  Internet of Things (IoT) is a concept which will have major effects on our future lives. It will introduce a novel dimension to the world of information and communication technology where connectivity will be available ...
 • Hämäläinen, Kari Olavi (2010-06-02)
  Cellular networks have evolved very rapidly in recent decades, and network capacity has increased significantly. In the future cellular networks are expected to continue to develop rapidly and at the same time user ...