.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ämtö, Jarkko (1998-10-14)
  Työssä käsitellään logistiikan kehitystä Euroopassa sekä kaupan rakenteellisia muutoksia. Kuljetusnumero on työssä keskeinen käsite. Työssä pyritään selvittämään, miten saadaan kuljetuksia ohjaava kuljetusnumero tehokkaaksi ...
 • Alatalo, Teemu (2014-06-04)
  Asennustyö on merkittävä osa tulenkestävän vuorauksen toimitusprosessia. Projekteissa, joissa asennustyö tapahtuu Kaakkois-Aasiassa ja siellä vallitsevissa työolosuhteissa, asennuksen tehokas ja laadukas onnistuminen on ...
 • Ruokolainen, Anne (1991)
  Tämän tutkimuksen päätavoitteena on ollut tarkastella pääkaupunkiseudulla asunnon omistavien asuntokuntien asumistoiminnoissa ja -tavoitteissa tapahtuvia muutoksia sekä selvittää niiden perusteella tulevaisuuden asuntoon ...
 • Helamaa, Anna (2006-11-15)
  Tulevaisuudessa elämme entistä kompleksisemmassa ja nopeampitempoisessa maailmassa. Kaikkea on enemmän sekä määrällisesti että laadullisesti ja vielä entistä nopeammassa tahdissa. Maailma globalisoituu ja kaupungistuu. ...
 • Kaila, Lasse (2001-10-17)
  TTKK:n elektroniikan laitoksen Living Room -tutkimusprojektissa pohditaan tulevaisuuden älykkään kodin ideaa käytännöllisyyden ja käyttäjän kannalta. Projektin tavoite on käyttäjän aktivoiminen esimerkiksi muistuttamalla ...
 • Joensuu, Tuomo (2011-06-08)
  Tämä tutkielma on tehty osana energiatehokas lähiökorjaaminen -projektia (ENTELKOR), jossa tavoitteena on tuottaa ennakkoluulottomia ja tulevaisuuteen suuntautuneita energiatehokkuuden tavoitteiden mukaisia ideoita, sekä ...
 • Lehtimäki, Terhi (2008-02-06)
  Diplomityö käsittelee maaseudun tuotantorakennusten suunnittelua, erityisesti uusien, suurimittaisten tuotantorakennusten arkkitehtuuria ja niiden sopimista maisemaan. Diplomityön perustana oli Tampereen teknillisellä ...
 • Kiiskilä, Kati (1998-04-15)
  Työn tavoitteena on tarkastella muutoksia matkojen määrässä sekä kulkumuoto- ja määräpaikkajakaumassa Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere ja Ylöjärvi. Väestön kasvun ja ikärakenteen muutoksen huomioon ottavan ...
 • Julin, Paula (2003-09-17)
  Diplomityö perustuu syksyllä 2003 Sao Paulon 5. kansainväliseen arkkitehtuuribiennaaliin osallistuvaan kilpailutyöhön. Kilpailussa tehtävänä oli valita oman koulun kotikaupungista kaupungin kasvusta aiheutunut ongelma-alue ...
 • Vuorinen, Sauli (2008-02-06)
  Tulipalojen aiheuttavat merkittäviä taloudellisia kustannuksia sekä vakuutusyhtiöille että yrityksille. Siksi päätettiin tutkia metalli- ja konepajateollisuuden tulipaloriskejä. Työn tavoitteena oli löytää yleisimmät ...
 • Länsikallio, Juha-Matti (1993)
  Työn tarkoituksena oli selvittää kirjallisuustutkimuksen pohjalta tulipalossa kehittyvien olosuhteiden ja sprinklerin välistä vuorovaikutusta. Aihetta lähestyttiin perehtymällä sprinklerin rakenteeseen, toimintaperiaatteeseen ...
 • Hiltunen, Jyrki (1981)
  Työn tavoitteena on ollut riittävän tarkan ja taloudellisen höyrykattilan matemaattisen mallin rakentaminen, jotta monien eri muuttujien vaikutusta höyrykattilaprosessiin voitaisiin tutkia. Työssä on tutkittu lämmönsiirtoa ...
 • Grav, Aulikki (1983)
  Tämä diplomityö on tehty "Muuratut tulisijat" -tutkimuksen jatkotyönä. Työn tarkoituksena on ollut tutkia puulämmitteisten varaavien tulisijojen, takkauunin ja leivinuunin, soveltuvuutta nykyaikaiseen suomalaiseen asuntoon ...
 • Rissanen, Risto (2001-12-12)
  Kuopion Haapaniemi I voimalaitoksessa esiintyy tulistimen jälkeen tulistetun höyryn lämpötilassa huojuntaa, joka riippuu kattilan tehosta. Työssä kerättiin mittaustietoa lämpötilamittauksista Damatic-järjestelmän ja ...
 • Leino, Timo (2001-02-14)
  Tietokoneiden laskentatehon kasvaessa lämmönsiirron mallintaminen tulee mahdolliseksi koko kattilassa. Tämän työn tarkoituksena oli testata Reynolds keskiarvotettujen yhtälöiden ratkaisemisessa käytettävien RANS-turbulenssimallien ...
 • Holopainen, Timo (1983)
  Tulitorvituliputkikattilamallia käytetään kattilan käyttäytymisen tutkimiseen eri polttomenetelmillä ja polttoaineilla. Lähtötietoja muuttamalla nähdään niiden vaikutukset muihin kattilan toimintaa kuvaaviin suureisiin. ...
 • Luoma, Harri (2007-11-12)
  Tietokoneohjelmien tekeminen ja ohjelmoinnissa alkuun pääseminen on hankalaa. Aloittelevien ohjelmoijien pitää usein kirjoittaa ohjelmakoodiinsa sellaisia rivejä, mitä he eivät ymmärrä. Tällaisia rivejä ovat esimerkiksi ...
 • Inkinen, Jukka (1983)
  Tämä diplomityö on koneistotuotannon, jonka päätuotteena ovat laivadieselit, tulokseen perustuvan toiminnan ohjauksen kehittämiseksi tehty tutkimus, jossa kokemukseen perustuvan johtamisen tueksi pyrittiin rakentamaan ...
 • Asikainen, Juha-Pekka (2008-05-07)
  Logistiikalla on keskeinen merkitys etenkin tuotantoyritysten liiketoiminnassa. Ilman toimivaa logistista järjestelmää tuotteiden tai palveluiden tuottaminen ei ole mahdollista. Logistiikan kehittäminen edellyttää hyvää ...
 • Ollila, Jorma (2000-04-12)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli ensisijaisesti parantaa ja kehittää materiaalinhallinnan suorituskykyä ja tuottavuutta tutkittavassa yrityksessä. Toisena tavoitteena oli saada yritys itse oppimaan benchmarking-menetelmä.