.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Heikkilä, Sami (2000)
  Ylläpidon kannalta ongelma on tiedon soveltaminen eri tilanteissa. Oleellista on löytää jokaisen tietojärjestelmän rakenteeseen parhaiten soveltuva toimintamalli ja keinot. Työssä luotiin kokonaiskuva Windows NT -teknologialla ...
 • Lamberg, Juha (1991)
  Työn tavoitteena oli selvittää tehdaspalveluun liittyvien materiaalitoimintojen nykytila mukaan lukien tietojärjestelmä sekä laatia ehdotus toimintojen kehittämiseksi. Materiaalin ohjauksesta ja varastoinnista esitetään ...
 • Vastamaa, Erkka (2013-11-08)
  Tietojärjestelmän hankinnasta on vallalla käsitys, että projektit epäonnistuvat liian usein budjettien ja aikataulujen venähtäessä välillä moninkertaisiksi. Tämä käsitys on vain vahvistunut tietojärjestelmäprojektien saaman ...
 • Rantanen, Kari (1981)
  Kliininen neurofysiologia (KNF] perustuu suurelta osin keskus-ja ääreishermoston biosähköisten ilmiöiden rekisteröintiin. Rekisteröitävät jännitteet ovat hyvin pieniamplitudisia ja peittyvät usein häiriöihin ja muihin ...
 • Ruohonen, Raimo (1992)
  Työn tarkoituksena oli selvittää insinööritoimistotyyppisen kohdeyrityksen tietojenkäsittelyn nykytila ja laatia konkreettinen tietojenkäsittelyn kehittämissuunnitelma neljäksi vuodeksi eteenpäin, vuoteen 1995 asti. ...
 • Käpylä, Jonna; Salonius, Henna (2013-06)
  ”Tiedän, siis johdan” toimii Tietojohtajan taskukirjan johtoajatuksena. Tietämisestä seuraa tietojohtamisen ja tietoisen toiminnan vastuu. Tietojohtajan taskukirjan tarkoituksena on tarjota näkökulmia henkilökohtaisten ...
 • Laihonen, Harri; Hannula, Mika; Helander, Nina; Ilvonen, Ilona; Jussila, Jari; Kukko, Marianne; Kärkkäinen, Hannu; Lönnqvist, Antti; Myllärniemi, Jussi; Pekkola, Samuli; Virtanen, Pasi; Vuori, Vilma; Yliniemi, Terhi (2013-05)
  Tieto on aina ollut kaiken inhimillisen toiminnan peruste. Sen tärkeys yritysten ja myös julkisen sektorin organisaatioiden keskeisenä resurssina on kuitenkin laajasti ymmärretty vasta 1990-luvun lopulta alkaen. Nykyisin ...
 • Autio, Tiina (2015-04-08)
  Tutkimus koostuu kahdesta osasta. Teoreettisessa osuudessa toteutettiin kirjallisuuskatsaus, jossa pyrittiin selvittämään millaiset tekijät stimuloivat yrityksen kasvua. Kirjallisuudessa kasvua edistävät tekijät jaetaan ...
 • Kosunen, Riku (2002-06-05)
  Tässä työssä tutkittiin tietokantajärjestelmien käyttöä röntgenviritteisten fotoelektronispektrien analyysissä. Tutkimuksessa selvitettiin Specstarter XPS-spektri tietokantajärjestelmän alumiinin hapettuneen tilan A1203 ...
 • Niemelä, Marko (1998-06-03)
  TETRA-standardi on ammattikäyttöön tarkoitetun digitaalisen matkapuhelinjärjestelmän eurooppalainen standardi. TETRA-matkapuhelinverkkojen käyttäjiä ovat yleensä ne, joiden viestintätarpeisiin tavanomaiset matkapuhelinverkot ...
 • Luoto, Jaakko (2006-05-10)
  Tietoliikennepalveluiden asiakasmäärät ovat kasvussa. Myös liikennöintinopeudet nousevat ja asiakkaat odottavat palveluilta yhä lyhyempiä vasteaikoja. Samaan aikaan palvelut monimutkaistuvat ja asiakkaiden ja palveluiden ...
 • Pollari, Tapani (1985)
  Informix-tiedonhallintajärjestelmä muodostuu ohjelmista, joiden avulla voidaan luoda ja hallita relaatiotietokantoja. Työkalut on tarkoitettu loppukäyttäjille, joten ne eivät edellytä ohjelmointitaitoa. Joustavien ja ...
 • Pajala, Heikki (1984)
  Työssä on aluksi selvitetty avojohtojen mekaanisen mitoituksenperusteet ja nykykäytäntö. Lähinnä keskijänniteverkon suunnittelua ajatellen on sitten laadittu mekaaniseen mitoitukseen soveltuva ohjelmisto. Ohjelman tarvitsemat ...
 • Pöyhönen, Lasse (1984)
  Tässä työssä on kehitetty vuorovaikutteinen grafiikkaa hyödyntävä ohjelmisto WOFRA (Wooden Frame Analysis). Ohjelmisto on käytössä HP9800-sarjan pöytätietokoneissa. Wofran avulla laaditaan naulalevykattotuolien työpiirustukset ...
 • Ala-Mutka, Kirsti (1998)
  Työssä tutustuttiin Nottinghamin yliopistossa kehitettyyn ohjelmointikurssien hallintajärjestelmään nimeltä Ceilidh, Computer Environment for Interactive Learning in Diverse Habitats. Työssä arvioidaan, kuinka toteutus ...
 • Raevaara, Seppo (1984)
  Keskijänniteverkkoa kuvataan nykyisin pääosin seinällä olevalla suurella kartalla, johon eri tavoin (esimerkiksi nuppineuloilla, josta nimi "nuppineulataulu") merkitään verkon kytkentä- ja muu tilanne. Muuntamot ja erottimet ...
 • Martinmäki, Antero (1983)
  Työssä on tarkasteltu tietokoneavusteista graafisten näyttöpäätteiden avulla tapahtuvaa sähköpiirien suunnittelua. Tavoitteena oli suunnitella järjestelmä, jolla voidaan vuorovaikutteisesti piirtää sähkökaavioita ja tallettaa ...
 • Aronen, Markku (1982)
  Työssä tarkastellaan osaluettelon tekemistä osana käytännön koneensuunnittelutyötä sekä osaluetteloiden tietokonekäsittelyn näkökohtia. Tietokoneavusteinen suunnittelu (CAD) on nykypäivän todellisuutta konepajateollisuudessa. ...
 • Lahti, Rauno (1982)
  Tässä työssä tarkastellaan tietokoneavusteisen suunnittelun ja valmistuksen soveltuvuutta yksittäis- ja pienerätuotantoon. Työn tarkoituksena on CAD/CAM-järjestelmän sovellutuskohteiden määrittäminen siirtokonetehtaan ...
 • Nikkilä, Iiro (1990)
  Työssä on tutkittu CAD-järjestelmien soveltuvuutta työstökoneen suunnitteluun. Tavoitteena on ollut löytää työstökoneen suunnitteluun sopiva järjestelmätaso. Lähtökohtana on ollut korvata vanha CAD-järjestelmä toisella. ...