.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Penttilä, Veli-Matti (1982)
  Automaattisten mittausmenetelmien soveltaminen tilaajaverkkoon on ollut vaikeaa, koska varsinkin PTL:n verkosto sijoittuumaan tieteellisesti laajalle alueelle. Samasta syystä tilaajaverkon kunnossapitokustannukset ovat ...
 • Heikkilä, Jarkko (2006-10-09)
  Teleliikenteen laskutuksessa tarvitaan aina clearingia rahojen jakamiseen kaikkien liikenteen välittämiseen osallistuneiden tahojen kesken. Käytännössä se tarkoittaa asiakkaalta laskutettujen rahojen jakamista edelleen ...
 • Jokipii, Tuomas (1998-12-09)
  Telematiikka-sanalla on kreikankieliset juuret: tele (tele) etuliitteenä tarkoittaa "kaukaa tulevaa", manQanw (manthano) taas "saada tietää". On siis kysymys kaukaa saadusta tiedosta. Tässä työssä on keskitytty nimenomaan ...
 • Herrala, Juha (1996-11-20)
  Työssä käytetään Euroopan hiukkastutkimuslaitoksesta TTKK:lle toimitettuatelemanipulaatorin testilaitteistoa. Testilaitteiston mekaaniset osat jaohjausjärjestelmä vastaavat CERN:ssä kehitettyä MANTIS 2-teleoperointijärjestelmää. ...
 • Rauhala, Petri (1993)
  Tämä diplomityö on osa meneillään olevaa Suomen Akatemian ja Tampereen teknillisen korkeakoulun säätötekniikan laitoksen ja hydrauliikan ja automatiikan laitoksen projektia "Kuormien hallinta vaativissa hydrauliikka- ja ...
 • Halme, Kari (2001-06-06)
  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tieliikenteen telematiikan käyttömahdollisuuksia liikenteen hallinnan ja liikennetiedotuksen apuvälineenä pääteiden uusien poikkileikkausratkaisujen yhteydessä. Tavoitteena on lisäksi ...
 • Kummala, Juuso (1999-12-08)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää telematiikan suomia mahdollisuuksia ratkaisuina tiepiirin ongelmakohteisiin ja -alueisiin. Työn tarkoitus on samalla toimia oven avaajana telematiikka -käsitteelle sekä telematiikan ...
 • Lampinen, Mika (1993)
  Diplomityön tarkoituksena on tarkastella teleoperointimenetelmiä sekä esitellä erilaisia teleoperoinnin käyttötilanteita ja -ympäristöjä kirjallisuuden pohjalta. Työssä esitellään myös nykyisin käytössä olevia teleoperoi ...
 • Vilenius, Jani (2001-12-12)
  Tavoitteena oli tutkia, kehittää ja parantaa mobilekoneen säädettävyyttä, energian säästöä ja muuttaa mobilekoneen ohjaus teleoperoiduksi. Työssä tutkittiin prototyypin tehojakoa ja kehitettiin ajovoimansiirrolle ja puomille ...
 • Byggmästar, Lars (1985)
  Telepiirien käyttövarastojen valvonnan on huomattu olevan kehittämisen tarpeessa. Manuaalisesti hoidetun varastokirjanpidon tilalle on suunniteltu nykyaikaisempaa järjestelmää. Ratkaisuvaihtoehtoja on ollut useita, ja tässä ...
 • Järvinen, Mauri (1984)
  Telepiirissä on käytössä useita erilaajuisia henkilötietojärjestelmiä. Eri rekistereissä olevien tietojen yhdistelyyn atk-teknisin keinoin ei ole ollut kuitenkaan sopivia ohjelmia. Tämän työn tavoitteena oli suunnitella ...
 • Hietanen, Erkki (1983)
  Tässä työssä on tutkittu telepiirinvaraston valvontajärjestelmän toteuttamista ja sen tietoliikenneyhteyksiä. Järjestelmän toteutuksen suunnittelussa tukeuduttiin käytettävissä olleisiin tiedonhallinta-, tiedonsyöttö- ja ...
 • Ström, Sanna-Maria (2007-06-06)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten hyvän suojan savuilmaisujärjestelmät ja palokunnan toiminta automaattisilla paloilmoittimilla suojatuissa teletilakohteissa antavat viestiliikenteen häiriöttömyyden turvaamisen ...
 • Hallamaa, Mika (1998-04-15)
  Diplomityön tarkoituksena on jäsentää ja selkeyttää televerkon hallintaan liittyvän tietovarastojärjestelmän tietomalleja sekä tuoda esiin mallinnuksessa huomioonotettavia seikkoja. Lisäksi työssä kuvataan ja vertaillaan ...
 • Nenonen, Petri (1996)
  One element of television picture quality is the contrast of the picture. A modern television receiver has very good contrast representing capability that should be effectively utilized. However, for various reasons the ...
 • Nenonen, Petri (1996-06-05)
  One element of television picture quality is the contrast of the picture. A modern television receiver has very good contrast representing capability that should be effectively utilized. However, for various reasons the ...
 • Miettinen, Tarja (1987)
  Kilpailun kiristyessä telealalla on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota tuotannonohjaukseen. Alan tuotantotoiminta on kuitenkin melko ainutkertaista verrattuna kappaletavaratuotantoon, jolle tuotannonohjausjärjestelmiä ...
 • Koirikivi, Mikko Tapio (2013-05-08)
  Tässä työssä on tutkittu paperitehtaalla tapahtuvien telojen kunnossapitotöiden suorittamista telahuoltoverstaan sijaan paperikoneella irrottamatta teloja niiden laitepaikoilta. Tutkimuksessa perehdyttiin ensin ...
 • Hadgu, Rassu (1984)
  Results obtained from this experiment and literatureinformation were analyzed to define and evaluate the effects of temperature variation on the performance efficiency and some fundamental biological kinetic coefficients. ...
 • Hiitelä, Kai (2001-02-14)
  Tässä diplomityössä tutkitaan silmän verkkokalvon pigmenttikerroksen lämpökäyttäytymistä lasersäteilytyksen vaikutuksesta sekä säteilytyksen aiheuttamaa lämpövauriota. Työssä pyritään luomaan malli, jolla voidaan simuloida ...