.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Uuttu, Olli (2000)
  Tuotteen ja kokoonpanojärjestelmän toteuttaminen vaatii toimintamallilta rinnakkaisuutta. Kun rinnakkaiseen prosessimalliin saadaan sisällytettyä modulaarinen tuoterakenne ja kokoonpanojärjestelmä, lyhenee koko prosessin ...
 • Järvinen, Tuomas (2004-11-19)
  This Thesis considers systematic methods for designing stride permutation interconnections, which are common in several digital signal processing algorithms. Managing such interconnections becomes important especially in ...
 • Ullah, Irfan (2010-10-06)
  System-Level Modeling is one of the key tools to speed up the process of design space exploration. Open source system level design tool is the solution for SMEs to get maximum benefit out of system level modeling in ...
 • Laurila, Marko (1999-05-12)
  Työssä on koottu olemassa oleva tieto menetelmästä kotimaisesta ja ulkomaisesta kirjallisuudesta, sekä laadittu laskelmat esimerkkikaivannolle.
 • Parkkinen, Elina (1991)
  Diplomityössä on kartoitettu Suomessa käytössä olevat syvästabilointikoneet, -laitteet ja -menetelmät sekä selvitetty, millaisin keinoin ja laittein laadunvalvonta tapahtuu. Suomessa toimii neljä syvästabilointia suorittavaa ...
 • Nikkinen, Jyrki (2000-03-15)
  Työssä tarkastellaan nykyisin käytössä olevia syvästabiloinnin mitoitusmenetelmiä ja verrataan niitä uuteen, kehitteillä olevaan menetelmään. /AV
 • Rosenqvist, Vesa (1985)
  Työssä tarkastellaan syvävetopuristimen hydrauliikan toteuttamista patruunatekniikalla ja mitoitetaan erään syvävetopuristimen hydraulijärjestelmä, jonka toimivuutta tutkitaan puristimen koeajossa saatujen mittausten ja ...
 • Henriksson, Jani (2007-10-17)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on kuvata ja herättää ajatuksia, kuinka roadmapin ennustettavuutta voidaan parantaa. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat projekti- ja portfoliojohtaminen, tuoteplatform-roadmapin käyttö ...
 • Ahola, Rauno (1984)
  Polttonesteiden yleismaailmallinen hintatason kohoaminen on kasvattanut laivan apudieselgeneraattoreilla tuotetun sähkötehon kustannusosuutta ja luonut pohjan korvaavien sähköntuotantomenetelmien kehittämiselle. Tämän ...
 • Sundgren, Matti (1981)
  Tehoelektroniikalla toteutetun metrokäytön on todettu aiheuttavan toimintahäiriöitä radan signalointilaitteisiin. Työn alkuosassa tutkitaan vaihtosuuntaajatekniikalla toteutetun metrokäytön synnyttämiä raiteiden ja akselien ...
 • Nuuttila, Tuomo (1999-05-19)
  Työssä on kehitetty dokumenttien tuottamis- ja hallintajärjestelmä, jonka avulla useita dokumenttejä voidaan tuottaa yhdestä tietovarastosta käyttäen apuna dokumenttien rakennetta määrittelevää SGML-standardia. /Kir10
 • Leinonen, Jukka (1986)
  Diplomityössä selvitellään taajuusmuuttajapohjaisten moottorikäyttösovellutusten suunnittelun kehittämismahdollisuuksia. Siinä pyritään erityisesti suunnittelun rutiinitehtävien kuten alustavien dokumentti- ja pääosaluetteloiden ...
 • Sepänaho, Jyrki (1985)
  Ensimmäiset staattiset taajuusmuuttajakäytöt, joissa oli käytetty puolijohdetekniikkaa, tulivat markkinoille 1960-luvulla. Sittemmin lukuisat innovaatiot tehopuolijohdekomponenteissa, piiriratkaisuissa, säätötekniikan ...
 • Kangas, Arto (1983)
  Jäähdytysmenetelmän tehokkuus on eräs taajuusmuuttajan tuotekehityksen tavoite. Työn tarkoituksena oli selvittää höyrystysjäähdytyksen lämmönsiirtotapahtumia ja sen soveltamista taajuusmuuttajan jäähdytykseen. Taajuusmuuttajan ...
 • Sadeharju, Vesa (1982)
  Taajuusmuuttujan tuotekehityksen eräs tavoite on mahdollisimman pieni mekaaninen koko. Tavoite asettaa jäähdytykselle suuria vaatimuksia. Tässä diplomityössä on tutkittu jäähdytykseen liittyviä kysymyksiä. Aluksi tarkastellaan ...
 • Vuori, Matti (1993)
  Nykyisin asiakkaille ei riitä pelkkä taajuusmuuttajan kyky pyörittää moottoria. Taajuusmuuttujan pitää pystyä liittymään suurempiin automaatiokokonaisuuksiin erilaisien väylien avulla. Asiakkaat ovat sen vuoksi kiinnostuneita ...
 • Riikola, Henrik (2002-03-13)
  Elektroniikassa hallitseva trendi on miniatyrisointi ja se vaikuttaa myös taajuusmuuttajien markkinoilla. Taajuusmuuttajien käyttö on yleistymässä aivan uusillakin alueilla, mikä edellyttää tuoteversioiden lisäämistä. ...
 • Kautonen, Ari (1993)
  Taajuusmuuttaja on laite, jota käytetään oikosulkumoottorin ohjaamiseen, mm. pyörimisnopeuden säätöön. ACS 500-sarjan taajuusmuuttajat ovat pienikokoisia näytöllä ja toiminäppäimillä varustettuja taajuusmuuttajia, joita ...
 • Keskinen, Juho (2001-09-12)
  Työ sisältää katsauksen pöly- ja roiskesuojauksen periaatteisiin sekä standardien ja yleisten määräysten asettamiin vaatimuksiin. Tutkimuksessa käsitellään myös suojausteknistä suunnittelua, puhaltimen valintaa ja vertaillaan ...
 • Haapala, Mari (2001-03-21)
  ACS600-sarjan taajuusmuuttajan valmistusprosessin aikana laitteen sähköinen testaus tapahtuu monessa eri vaiheessa alkaen tuotekehityksen aikaisesta prototyyppien testauksesta päättyen kokoonpanon jälkeiseen lopputestaukseen. ...