.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nieminen, Tuomo (2012-12-05)
  Transbilayer phospholipid transfer (flip–flop) is a vital process for all cellular life. This intrinsically slow process is facilitated by integral membrane proteins called flippases and scramblases, which lower the free ...
 • Tuohimäki, Jouni (1998-02-11)
  AB3:Työssä on perehdytty pii-germanium seosten ominaisuuksiin ja käyttöön bipolartransistorien valmistuksessa. Samalla esitetään muutamia esimerkkejä nopeiden pii-germanium heteroliitostransistorien sovellutuksista mm. ...
 • Maijala, Ville (1998-09-09)
  A silicon-on-insulator (SOI) transistor consists of a conventional silicon transistor which is built on the insulator instead of the silicon substrate. The buried insulator changes the properties of the transistor and this ...
 • Rahman, Md. Lushanur (2014-06-04)
  Global Navigation Satellite Systems (GNSS) offer precise position estimation and navigation services outdoor but they are rarely accessible in strong multipath environments, such as indoor environments. Fortunately, several ...
 • Pazynych, Andrii (2014-08-13)
  A photovoltaic system transforms solar radiation into electrical energy using so-called PV panels. A key component of this system is the power electronics subsystem which enables maximum power extraction from the available ...
 • Nurminen, Antti (2015-08-10)
  This thesis studied the maintenance data collection process of a container moving vehicle manufacturer, Kalmar. In addition, the data currently collected was analyzed in order to determine its usability for effective RAM ...
 • Niemi, Juho-Tapio (2007-05-09)
  Työn tavoitteena on selvittää, millaisia menetelmiä konfiguroitavien tuotteiden ja palveluiden mallinnuksessa on kehitetty. Diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston Tuotantotekniikan laitoksella tehtyä Life Cycle ...
 • Fresan, Oscar (2007-09-17)
  Two new concepts aiming to improve the performance of the HSUPA system are analyzed on this thesis: the outer loop power control operational point and the DPCCH gating concept. The former algorithm is firstly presented ...
 • Helin, Olli (2012-03-07)
  Virtualization has in recent years risen in popularity to the extent of changing the way information technology infrastructure in enterprise data centers is built. Once known as a technique to achieve time sharing between ...
 • Rantanen, Juho Anton (2016-02-03)
  Ei-tieliikennekäytössä olevien dieselmoottoreiden päästörajoja on kiristetty 1990-luvun puolesta välistä lähtien. Pohjois-Amerikassa on noudatettava nykyisin Tier 4 Final ja Euroopassa Stage IV päästörajoituksia, jotka ...
 • Lamichhane, Kishor (2015-11-04)
  Wireless communication technology with traditional rigid spectrum allocations and low scalability is wasting lots of spectral resources. Spectral congestion is becoming critical with heavily increasing utilization of ...
 • Hamila, Ridha; Lohan, Elena Simona; Renfors, Markku (2003)
  Accurate detection and estimation of overlapping fading multipath components is vital for many communication systems, particularly for positioning technologies. Traditional approaches used for channel estimation generally ...
 • Aflaki, Payman; Hannuksela, Miska M.; Gabbouj, Moncef (2013)
  In asymmetric stereoscopic video compression, the views are coded with different qualities. According to the binocular suppression theory, the perceived quality is closer to that of the higher-fidelity view. Hence, a higher ...
 • Gezahegne, Wolde (1986)
  The problem in arid and semi-arid regions of developing countries with irregular rainfall is storing water during a rainy season in order to preserve it for the dry one. An interesting and useful technique to solve the ...
 • Mashkoor, Yasir (2012-05-09)
  This study evaluates the different business practices -adopted by the fashion industry players – to determine the success factors that ensure the optimization of the available resources. Success factors of ‘’Fashion value ...
 • Leppänen, Kari (2002-04-10)
  Työ käsittelee Intranet ja portaalikehitystä kohdeyrityksessä. Työssä selvitettiin, mitkä yleiset menestystekijät tulisi ottaa huomioon Intranetin kehitystyössä, mitä odotuksia tähän kohdistuu sekä miten Intranetia kannattaisi ...
 • Roth, Lassi Jaakko (2016-06-08)
  Business process management (BPM) can be seen as a holistic approach to managing business processes and it has been argued to be the best approach in sustaining organization’s competitive advantage. However, how to ...
 • Voutilainen, Elina (2001-09-12)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten Ilmavoimat voisivat systemaattisesti valvoa ja ylläpitää lentokoneidensa mekaanisten järjestelmien eheyttä. Sovelluksena tutkittiin Hawk-suihkuharjoituslentokoneen pituusohjau ...
 • Laakkonen, Pekka (1982)
  Tämän työn tavoitteena on ollut suihkujauhin prototyypin suunnittelu annetulle syöttölaitteelle ns. tulppasyöttimelle ja jauhimen toiminnan tutkiminen. Kaikki Suomen paperiteollisuuden pigmenttejä suihkujauhamalla valmistavat ...
 • Tunkelo, Simo (1983)
  Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu suihkujen käyttöä jäätyneen junanvaunun telin sulatukseen. Tarkoituksena on löytää nopein ja edullisin tapa sulattaa teliin kertynyt jää. Työn alussa on tutustuttu ongelman teoreettiseen ...