.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hahto, Antti (2009-04-08)
  Task planning is a way to facilitate complex time-critical operations. The author concentrates on task planning using human operators as controllers. Features seen in Content Management Systems were combined with an automatic ...
 • Salmi, Viljami (2016-06-08)
  Frisbeegolf on perinteisen golfin kaltainen peli, missä pelivälinettä eli kiekkoa heitetään aloituspaikasta koriin. Nykyään on mahdollista kerätä tietoa vain väylien tuloksista ja puttausten määrästä käyttäen graafista ...
 • Mäki, Jussi (2014-01-15)
  Tasoloikka on suosittu videopeligenre ja monen aloittelevan ohjelmoijan tavoitteena on toteuttaa oma tasoloikkapeli. Tehtävä voi kuitenkin olla vaativa, sillä pelin toteuttamisessa on lukuisia yksityiskohtia ja toteuttajan ...
 • Ilomäki, Jari (1989)
  Työssä on tutkittu tasomaisen pinnan dynaamista tiivistystä tilanteessa, jossa tiivistettävä pinta liikkuu nopeudella 24 m/s ja tiivistettävänä aineena on kylläinen höyry tai vesi. Tiivisteet voivat olla joko tiivistettävän ...
 • Luosma, Petri (1996-04-17)
  Työssä tutkittiin tasoseulan jännityksiä. Jännitykset laskettiintietokoneella ANSYS 5.1 ohjelmaa käyttäen. Tavoitteena oli tutkiaolisivatko rakenteessa olevat jännitykset riittävän alhaisia kestääkseenväsyttävän kuormituksen.
 • Mumba, Crispin I (1984)
  The research work was aimed at studying the possible origin and reasons of taste and odour problems in Ndola water supply. It was also aimed that after carrying out these studies, recommendations regarding the elimination ...
 • Autio, Jarmo (1997-03-19)
  Työn tarkoituksena oli tehostaa tutkimusta, jossa pyrittiin löytämäänmahdollisimman hyvä koostumus betonipintojen korjaamiseen Suomenulko-olosuhteissa.
 • Sasi, Jyrki (1981)
  Tutkimuksen aluksi on esitetty kotimaan tavaraliikenteen energiatarve ja tarkasteltu energiakulutuksen vaihteluvälejä eri kuljetusmuodoissa. Tavarakuljetusten energiatarve vaihtelee suuresti. Energiataloudellisimman ...
 • Turunen, Ville Oskari (2015-10-07)
  Työn alussa esitellään Helsingin seudun tavaraliikennejärjestelmän olennaiset piirteet, käsitellään tavaraliikenteen mittaamisen nykytilaa ja tarpeita. Loppupuolella mallinnetaan tavaraliikenteen matkatuotokset ...
 • Halme, Harri (1987)
  Työsuojelun yhtenä painopisteenä on materiaalin käsittely ja sisäiset kuljetukset. Laivan lastaaminen ja purkaminen on tavaroiden käsittelyä ja kuljetusta. Menetelmät ovat muuttuneet voimakkaasti varsinkin kappaletavaran ...
 • Mansukoski, Pentti (1983)
  Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää tavaraterminaalien sijoittamiskysymyksiä. Lähtökohdat työn toteutukselle ovat - kuljetustalous ja siihen liittyvät terminaalitoiminnot ovat yrityksissä ja julkisuudessa kasvavan ...
 • Kantonen, Ismo (1995-05-10)
  Diplomityön lähtökohtana oli kohdeyrityksen tarve kehittää sähkönostinten laadunvalvontaa ja nosturikomponenttien laadun seurantaa pitkällä tähtäimellä. Laadunvalvontaa päätettiin tehostaa seuraamalla valmistuvien nostinten ...
 • Anttila, Lasse (2013-10-09)
  Liiketoimintatiedon hallinta eli business intelligence on noussut tärkeäksi osaksi organisaation nykyajan kilpailullisia keinoja. Organisaatioiden omistaman ja saaman tiedon määrä mahdollistaisi liiketoimintojen kehittämisen ...
 • Kopra, Aki (2013-09-04)
  Siltatyömailla käytetään pääasiassa lyöntikalustoa paalujen asentamiseen. Väliaikaisten rakenteiden, kuten työtelineiden paaluperustuksia on kuitenkin asennettu myös kaivinkoneeseen kiinnitetyn täryttävän putkeniskijän ...
 • Wallander, Jouni (2012-12-21)
  Täsmällisyys on rautatieliikennejärjestelmän tärkeimpiä laatutekijöitä. Tässä työssä muodostetaan Suomen rautateille malli täsmällisyyden johtamiseen. Täsmällisyydellä tarkoitetaan sitä, kokeeko asiakas matkansa tai ...
 • Honkonen, Erno (2013-10)
  Diplomityön aiheena on täydennysrakentaminen Tampereen Tammelaan As. Oy Kalevanlukon tontille. Työn tarkoituksena on tuottaa paikkalähtöinen arkkitehtuurisuunnitelma. Suunnitelma käsittää asuin- ja liiketiloista koostuvan ...
 • Mustonen, Lassi (2015-06-03)
  Diplomityön aihe on täydennysrakentamisen vaihtoehtojen suunnittelu Tampereen keskusta- alueelle, Tammelaan. Työn on tilannut Asunto- osakeyhtiö Tammelan puistokatu 20. Diplomityöksi työn on välittänyt Huura oy. Työn ...
 • Koskinen, Jukka (2008-06-04)
  Tampereen seudun kasvu pakottaa päättäjät ja suunnittelijat etsimään ratkaisuja kaupungin ja sen asukkaiden tarpeisiin. Kaupunkirakenteen hajoamisen jatkuessa lisääntyvät kuntatalouden ja ympäristömme ekologiset ongelmat. ...
 • Vepsäläinen, Tuomas (2011-06-08)
  339 Lafayette Street on kolme kertaa ympäristöään matalampi rakennevaurioista kärsinyt koruton tiilirakenteinen toimistorakennus, jonka sisätilat ovat ahtaat ja vanhanaikaiset. On itsestään selvää, että tällaisen rakennuksen ...
 • Tuohimaa, Annika (2011-06-08)
  Tämä diplomityö on täydennysrakentamissuunnitelma Viitasaaren keskusta-alueelle. Viitasaari on pohjoisessa Keski-Suomessa sijaitseva n. 7 300 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee hyvien maantieyhteyksien varrella, Nelostien ...