.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lehtinen, Jorma (1991)
  Diplomityön aihe on Tampereen keskustassa Amurin kaupunginosassa sijaitsevan museokortteleiden alueen yleissuunnitelma korjaussuunnitelmineen. Työssä on tarkoitus tutkia vaihtoehtoja alueen arvon nostamiseksi ja alueen ...
 • Björklund, Christa (2015-06-03)
  Diplomityön suunnittelualue sijaitsee Tampereen Eteläpuistossa. Alueella on järjestetty kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu. Eteläpuisto sijaitsee erinomaisella paikalla ydinkeskustan, Pyynikin ulkoilumaastojen ja Pyhäjärven ...
 • Hastio, Pia (2002-12-10)
  Diplomityössä on esitelty Tampereen Härmälän vanhan puutaloalueen suojeluasemakaavan valmistelu, asemakaavaprosessi sekä yhden kohdealueen korttelin maankäytön suunnittelu sekä kaavamääräysten mukaiset piharakennukset. Työ ...
 • Ruotsalainen, Sami (2013-12-04)
  Tässä diplomityössä tutkitaan Tampereen joukkoliikenteen vuonna 2013 tarjoamia tieto- ja viestintäteknologia -palveluja eli ICT-palveluja matkustajien ja joukkoliikennesuunnittelun näkökulmista. Työn tavoitteena on löytää ...
 • Takkinen, Taina (1983)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut tehdä yleissuunnitelma vuonna 1901 valmistuneen Tampereen kauppahallin katon parantamisesta ja korjaamisesta. Työssä tutkittiin mahdollisuutta lämmöneristää hallin katto, joka tällä hetkellä ...
 • Häkli, Pasi (2001-11-14)
  Työssä käsiteltiin Tampereen kantakaupungin alueen kiintopisteistön tasoitusta. Työhön sisällytetttiin lisäksi alueellinen muunnoskokeilu sekä selvitettiin alustavasti koordinaattimuutosten vaikutuksia Tampereen kaupungin ...
 • Ilveskoski, Olli (1985)
  Kupoli on 11,1 astetta vinossa oleva betonielementtirakenteinen, ripajäykisteinen kuori, jonka päällä on valoaukko. Kuoren rengaspalkki tukeutuu pohjaympyrän kehällä 30 asteen välein oleviin teräsbetonipilareihin. Kuoren ...
 • Kannusmäki, Toni (2006-09-13)
  Diplomityön päätavoitteena oli havainnollistaa Tampereen kaupungin sisäisten kuljetusten rakennetta sekä selvittää kuljetuksiin liittyviä mahdollisia ongelmia kerätyn ajankohtaisen tiedon avulla. Työssä esitetään lisäksi ...
 • Luminen, Heikki (1996-05-22)
  Keskustorin ympäristön uudesta ilmeestä järjestettiin 4.12.1995-15.3.1996 yleinen aatekilpailu. Diplomityössä korostetaan kevyen liikenteen ja toiminnallisten puistoalueiden merkitystä. Puistoalueet on liitetty nauhaksi ...
 • Hiltunen, Kari (1996-12-04)
  Suunnitelmassa otetaan huomioon perustason arkkitehtuuri, liittyminen Finlaysonin alueeseen, liikenne, istutukset, valaistus, sähkö- ja vesipisteet, jätehuolto, yleisö-wc:t sekä pysäköintilaitoksen ilmastointi.
 • Mukala, Jorma (1984)
  Keskustorin eteläosa on valmis. Vanha kirkko, raatihuone, teatteri sekä ilmeikkäät jugendrakennukset rajaavat toritilan, jolla on oma voimakas karaktäärinsä. Viistokatuun rajautuva kirkkomäki liittää puiston lempeästi ja ...
 • Niemi, Mauri (1984)
  Vuonna 1931 toimintansa aloittaneella Tampereen Musiikkiopistolle valmistui oma rakennus kaupungin arkkitehtiosaston suunnittelemana v. 1974. Tampereen kuntasuunnitelmassa v. 1984-1989 on konservatorion laajennuksen ...
 • Paavolainen, Antti (2013-11-08)
  Diplomityön tavoitteena on määrittää Tampereen rakennusvalvonnan rakennuslupaprosessi, tutkien lupaprosessin sujuvoittamisen ja käyttäjäystävällisyyden parantamisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä sähköisen asioinnin ja ...
 • Pessi, Taru (1983)
  Ratsastusalue, jossa voitaisiin ratsastaa ympäri vuoden sääoloista riippumatta. Diplomityössä tekijä on suunnitellut tällaisen uuden ratsastuskeskuksen Tampereen ja sen lähialueen tarpeeseen. Ratsastuskeskus tulee ...
 • Helino, Martti (1992)
  Työ liittyy osana kohdeyrityksen saamaan toimeksiantoon, jossa tehtävänä oli Tampereen Särkänniemen delfinaarion rakennesuunnittelu. Tässä työssä käsitellään delfiinien esitystilan rungonsuunnittelua ja rakentamista. ...
 • Helke, Lauri (2007-03-14)
  Tampereen kaupunkiseudulla on käytössä kaksi erilaista joukkoliikenteen organisointitapaa: Tampereen kaupungin sisällä tilaaja-tuottaja-malli ja Tampereen ympäristökunnissa linjaliikennelupamalli. Tilaaja-tuottaja-mallissa ...
 • Ruonala, Juha (2015-02-04)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli suunnitella Tampereen seudulle sopiva malli kävelyn ja pyöräilyn seurannasta ja seurantatulosten viestimisestä. Samalla on tarjottu katsaus kävelyn ja pyöräilyn seurantamenetelmistä, ...
 • Oukka, Tatu Risto Juhana (2002-04-10)
  Työn aiheena on Tampereen taidemuseon laajennus, joka toimii tällä hetkellä C.L. Engelin 1838 suunnittelemassa vanhassa kruunun viljamakasiinissa. Rakennus muutettiin vuonna 1931 Tampereen taidemuseoksi Hilja Gestrinin ...
 • Kosunen, Lasse (1983)
  Tampereen teatteritalo on kahdeksas Suomeen rakennettu teatteritalo. Se valmistui 1913. Rakennuksen suunnitteli kilpailuvoiton pohjalta arkkitehti Kauno S. Kallio. Rakentamisen ajankohta oli klassisismin murrosaikaa maassamme ...
 • Heikkinen, Sakari (1991)
  Diplomityössä on ensisijaisesti tarkasteltu Tampereen teknillisen korkeakoulun alueen maankäyttöä ja toiseksi luonnosteltu IV rakennusvaihe työn alkuvaiheessa valitulle paikalle. Työn alussa on katsaus Tampereen kehittymisestä ...