.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Majamaa, Jarmo (1985)
  Työssä on tutkittu naulalevyillä liitetyn teräspuulaatan (TP-laatta) taivutusjäykkyyttä ja ominaisvärähtelyä. Tutkittava laatta on vaakarakenne, jossa puupalkit ovat betonilaatan alapuolella. Puupalkit ja betonilaatta ovat ...
 • Toimela, Juha (1989)
  Teräsrakentamisen resurssien kartoittamiseksi ja kehittämiseksi VTT:n rakennustuotantolaboratoriossa on käynnistetty teräsrakennealan toimesta "Teräsrakentamisen resurssit ja niiden kehittämistarve" -tutkimusprojekti, josta ...
 • Hassi, Liisa (2008-09-03)
  Euroopalle yhteiset rakennesuunnittelustandardit, eurokoodit, ovat tulossa käyttöön samalla, kun Suomen Rakentamismääräyskokoelma jätetään pois käytöstä. Väliin mahtuvat vielä esistandardit, jotka ovat olleet eurokoodien ...
 • Tapiola, Anssi (2013-06-05)
  Työssä on paneuduttu 1.7.2013 täysimääräisesti voimaan tulevan rakennustuoteasetuksen ja 1.7.2014 voimaan tulevan harmonisoidun standardin EN 1090-1 ja toteuttamista koskevan standardin EN 1090-2 uusien vaatimusten käytännön ...
 • Palo, Arto (1982)
  Tämä diplomityö liittyy Tampereen teknillisen korkeakoulun III rakennusvaiheen kuormituslaboratorion koekuormitustelineistön suunnitteluun ja toteuttamiseen käytännössä. TTKK:n nykyinen aineen koetuslaboratorion ...
 • Suvanto, Juha (1990)
  Teräsrakenteiden käyttö on Suomessa lisääntynyt monikerroksisten liike- ja toimistorakennusten rungoissa 1980-luvulla. Suomen ensimmäinen teräsrakenteinen asuinkerrostalo valmistuu 1990 ja se on ollut tämän seurantatutkimuksen ...
 • Haapanen, Riitta (1994)
  Asunto Oy Lempäälän Teräslempo on asuntohallituksen hyväksymä koerakentamiskohde. Kohde on 4-kerroksinen asuinkerrostalo, jonka kantavan pystyrungon muodostavat teräsrakenteiset seinäelementit. Välipohjarakenteena on ...
 • Loula, Jyrki (1992)
  Kuljetinsiltojen suunnittelussa ja lujuuslaskennassa on paljon samantyyppistä rutiininomaista työtä. Apuna voidaan käyttää pitkälle kehittyneitä CAD- ja FEM-ohjelmistoja, joita nykyisin on jo saatavilla edullisina ...
 • Laine, Ville (2008-05-07)
  Diplomityössä kehitettiin jousimallia teräsrungon liitosten todellisen jouston saamiseksi automaattisesti mukaan laskentamalleihin. Integroidussa suunnittelujärjestelmässä ohjelma muodostaisi geometriatiedoista liitoksen ...
 • Vilen, Antti (1997-01-22)
  Työssä esitetään pysäköintitaloille asetetut palotekniset vaatimukset,suoritetaan rungon mitoitus sekä käsitellään pysäköintitalojentaloutta. Sisältää myös vertailun teräs- ja betonirunkoistenpysäköintitalojen välillä.
 • Leppänen, Timo (1990)
  Mielenkiinto teräksen käyttöä kohtaan on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana. Terästä pidetään yhtenä runkovaihtoehtona muiden joukossa. Tällä hetkellä noin 20 prosenttia toimisto- ja liikerakennuksista toteutetaan ...
 • Poukka, Tomi (1991)
  Mielenkiinto teräksen käyttöä kohtaan on heräämässä myös asuinkerrostalokohteissa. Suomen ensimmäinen teräsrakenteinen asuinkerrostalo valmistui 1990. Ensimmäiset teräsrunkoiset aravakerrostalot valmistuivat keväällä 1991, ...
 • Varpe, Anssi (1991)
  Tämä diplomityö on osana laajempaa tuotekehitystutkimusta. Koko projektintavoitteena on kehittää SBS-TERÄSRAKENNEJÄRJESTELMÄ, joka oleellisesti vähentää työmaalla tehtävän työn osuutta. Tässä tutkimuksella on selvitetty ...
 • Salo, Martti (1986)
  Tässä tutkimuksessa on käsitelty teräsrunkoiseen toimistorakennukseen liittyvää materiaalia. Tarkoituksena on ollut tuoda esille keskeistä tietoa itse teräksestä, sen ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista runkorakenteisiin. ...
 • Rintala, Keijo (1985)
  Tämä diplomityö liittyy Tampereelle rakennettavaan betonirunkoiseen hotelliin, johon tulee 18 maanpäällistä kerrosta. Vastaavan teräsrunkoisen rakennuksen kantavia rakenteita on Timo Penttilä tutkinut diplomityössään ...
 • Riihimäki, Juha (1991)
  Tämä diplomityö on osa "Teräskerrostalo"-projektia. Tässä tutkimuksessa on ensisijaisesti pyritty selvittämään teräsrunkoisen kerrostalon palkki-pilariliitosten kestävyyttä tulipalossa sekä laatimaan liitoksille mitoitusohjeet. ...
 • Suksi, Unto (1983)
  Työn tarkoituksena oli selvittää monikerroksisen teräsrungon kustannuksia perustukset mukaan lukien. Tutkimusta varten kehitettiin teräsrungon mitoitus- ja kustannuslaskentaohjelma, jonka avulla pystyttiin arvioimaan ...
 • Palonen, Jari (1996-03-27)
  Työssä käsiteltiin teräsrunkoisen pientalon suunnittelemista jatoteuttamista muodoilla ja uusilla runkoteknisillä sekätilajärjestyksellisillä ratkaisuilla.
 • Vainio, Mikko (1990)
  Tämä tutkimus on osa suurempaa teollisuuden ja Tekesin rahoittamaa tutkimuskokonaisuutta. Tutkimuskokonaisuuden osat ovat: teräsrakenteisen toimistorakennuksen vaatimukset, rakennuksen eri järjestelmien laadun kustannukset ...
 • Sievä, Ari (1989)
  Tämä diplomityö on osa talonrakennustekniikan laitoksella keväällä1987 aloitettua teräsrunkotutkimusta. Teräsrunkoisten toimistorakennusten suunnittelusta ja rakentamisesta on Suomessa nykyisin suhteellisen runsaasti ...