.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tulonen, Jarmo (1984)
  Työssä oli tehtävänä suunnitella ja toteuttaa kohdeyrityksen instrumenttitehtaan Damatic-automaatiojärjestelmään asemasäätimien automaattiseen virittämiseen ja adaptiiviseen säätöön. Perustana työssä oli Oulun yliopiston ...
 • Weman, Tero Juhani (2013-06-05)
  Tilastollisesti tarkasteltuna suomalaisten keskimääräinen elinikä pitenee ja yleinen terveydentila on aiempaa huomattavasti parempi. Työiän ja vanhuudenväliin on syntynyt uusi ikävaihe, ns. kolmas ikä, joka on aktiivisen ...
 • Tuominen, Minna (1994-08-17)
  Diplomityön aihe on Viron taidemuseo Tallinnan Kadriorgiin. Työ pohjautuu 15.9.1993-15.2.1994 järjestettyyn avoimeen arkkitehtikilpailuun. Kilpailun järjestivät Viron hallitus, Viron taidemuseoyhdistys sekä Viron arkkitehtiliitto.
 • Tienhaara, Timo (1987)
  Työn lähtökohtana on ollut tehodiodien rinnankytkentään liittyvien ongelmien selvittäminen. Rinnankytkentään joudutaan monesti turvautumaan, koska suuritehoisia komponentteja ei ole useinkaan edullisesti saatavilla. ...
 • Arminen, Juha (2007-05-09)
  Aurinkopaneeli tarvitsee usein liitäntälaitteekseen jännitettä laskevan hakkuriteholähteen. Aurinkopaneelin virtalähtöisen luonteen vuoksi sen liitäntälaitteeksi kytketyn hakkurin olisi syytä toimia jatkuvalla tulovirralla. ...
 • Hannula, Olli (2008-05-07)
  Diplomityössä tutkittiin BFB-tyypin voimakattiloiden ilman esilämmittimen alueella havaittua voimakasta melua ja värähtelyä, joka on ollut ongelmana voimakattiloissa jo useiden vuosien ajan. Työssä tutkittiin värähtelyn ...
 • Lappalainen, Paula (1982)
  Lähtökohtana työssä oli koota mittauslaitteisto, jolla pystyttäisiin helposti mittaamaan sylinterimäisessä putkessa virtaavan veden nopeusprofiileja. Nopeusprofiilin tunteminen on mielenkiintoista siksi, että useimpien ...
 • Saikkonen, Jouko (1984)
  Lämpöenergiamittauksen epätarkkuus muodostuu pääasiassa virtaus- ja lämpötilamittausten virheistä. Tässä työssä on keskitytty kaukolämpökäyttöön sopivien suurten ultraääni- ja magneettisten virtausmittareiden ominaisuuksien ...
 • Pelkiö, Ari (1987)
  Työssä on tutkittu Jylhäkuiduttimien ja -jauhimien toimintaa. Laitteille määritettiin kokeellisesti ominais- ja häviötehokäyrät sekä selvitettiin niihin vaikuttavien erilaisten rakenteellisten parametrien ja ajo-olojen ...
 • Timperi, Arto (1984)
  Työn tavoitteena oli tutkia eri mahdollisuuksia kalibroida tilavuusvirtamittareita, sekä sen pohjalta suunnitella ja rakentaa kalibrointilaitteisto. Kalibroitavina mittareina ovat pääasiassa turbiinimittarit. Suunniteltavan ...
 • Holopainen, Heikki (1982)
  Työn tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa laitteisto, jonka avulla voidaan tutkia vesivirtausmittarien ominaisuuksia. Prosessi on periaatteessa järjestelmä, jossa kierrätetään vettä putkistossa, johon tutkittavat ...
 • Häyrinen, Ville (1991)
  Työssä kehitettiin suurinopeuksisiin virtauksiin ja vaikeisiin olosuhteisiin soveltuva virtausta häiritsemätön parttikkelinopeuden mittausmenetelmä. Menetelmä perustuu virtaavista partikkeleista siroavassa laservalossa ...
 • Pallaste, Isto (1992)
  Sähköverkkoon liitettyjen tehoelektroniikkakäyttöjen lisääntymisen myötä on verkon yliaaltojen määrä kasvanut. Yliaaltojen suodatuksen kannalta erityisen ongelmallisia ovat ohjattavat tyristorikäytöt, joiden aiheuttamien ...
 • Mälkönen, Jouni (1991)
  Uusista, tarkkaa pyörimisnopeuden säätöä vaativista moottorikäytöistä on valtaosa toteutettu taajuudenmuuttajalla varustetuilla vaihtovirtamoottoreilla. Tämän on mahdollistanut tehopuolijohdekomponenttien ja mikroprosess ...
 • Oksavuori, Ari-Pekka (2008-06-04)
  Palvelimien määrän jatkuva lisääntyminen on kannustanut virtualisoinnin käyttöönottoon monenlaisissa ympäristöissä. Yhdistämällä sovelluksia samalle palvelimelle voidaan laitteistojen käyttöasteita kasvattaa huomattavasti. ...
 • Tikkanen, Sami (1999-06-09)
  Työssä parannetaan virtuaalista oppimisympäristöä ja virtuaalista opettajaa. Kehitetty järjestelmä perustuu multimedian hyväksikäyttöön. /Kir10
 • Tirkkonen, Janne (1998-12-09)
  Työssä tutustutaan virtuaalilähiverkkoihin sekä niihin liittyviin kahteen standardiin. Standardeja tarkastellaan verkonhallinnan kannalta ja niiden toteutusta lähiverkkokytkimissä. Kytkimillä tehtiin kokeita, joilla ...
 • Huhma, Aino Helinä (2013-05-08)
  Tämä diplomityö on tehty osana VIRTA – virtuaalinen tuotesuunnittelu ja –hallinta –projektia. Työn tarkoituksena on selvittää virtuaalisen tuotesuunnittelun ja –hallinnan mahdollisuuksia tekstiili- ja vaatealalla. Tavoitteena ...