.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Juntunen, Maiju (2008-01-16)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen tehtaan valssausemulsion hajotusprosessin nykytila, kehittää sitä, selvittää syntyvän emulsiojätteen laatu ja määrät sekä optimoida nykyistä hajotusprosessia. Tutkimuksessa ...
 • Ilvonen, Toivo (1981)
  Työn lähtökohtana oli selvittää, miten aihioita voitaisiin valmistaa taloudellisemmin samalla henkilökunnalla mahdollisimman pienin investoinnein. Työkenttä sisälsi teräsvaraston, sahauksen ja levyleikkauksen. Ajankäytön ...
 • Saarenhovi, Topi (1993)
  Työn tarkoituksena oli kehittää kohdeyrityksen teräsosavalmistusta tehtaan terästuoteverstaalla. Verstaan tuotanto jakautuu levyrakenteisten osien ja putkien valmistukseen. Tässä työssä kehitystyön painopiste oli ...
 • Itävuori, Erkki (1982)
  Tutkimustyön tavoitteena on ollut selvittää syöttökupujen eristävän tai eksotermisen vuorauksen käyttökelpoisuutta ja Körningin syöttökupujen mitoitusmenetelmän soveltuvuutta pienehköjä kappaleita valmistavan teräsvalimon ...
 • Lumiainen, Outi (1993)
  Työssä on tutkittu terien padotuksen vaikutusta virtauksiin Conflo-kartiojauhimissa ja jauhatuksen lopputulokseen eri massoilla. Työssä on tarkasteltu lyhyesti jauhatusprosessia sekä selostettu jauhimen toimintaperiaatetta. ...
 • Herttuainen, Mauri (1981)
  Tässä työssä on tutkittu terminaalitraktorin nostolaitteen kehittämismahdollisuuksia. Erityisesti on pyritty kartoittamaan terminaalitraktorin vetopöydän liikemahdollisuuksia. Varsinkin vetopöydän pituus- ja sivusiirron ...
 • Vaipuro, Petri (1996-12-11)
  The GSM system offers, together with speech transmission, a set of different data and fax transmission services. By utilizing these services, one can create a mobile office or in other ways take advantage of wireless ...
 • Seppälä, Anne (1998-10-14)
  AB3:Pintaliitostekniikalla liitettävien komponenttien etu perinteisiin läpiladottaviin komponentteihin verrattuna on, että ne vievät pienemmän pinta-alan piirilevyltä. Komponenttien kokoon voidaan vaikuttaa liitostavan ...
 • Mustalampi, Jani (2006-09-13)
  AB3:Matkapuhelinten valmistajien haaste on tuottaa suuria määriä laadukkaita puhelimia hyvin lyhyessä ajassa. Tässä työssä esitellään nykyinen tuotantotapa ja siihen liittyvät vaiheet. Matkapuhelimen käyttöjärjestelmä, ...
 • Jokela, Kristiina (2000-05-10)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on selvittää typpioksidin muodostuminen liekkisulatusuunissa ja mallintaa mekanismi liekkisulatusuunin moniulotteisessa virtausmallissa. Valmiilla mallilla voidaan arvioida prosessiparametrien ...
 • Kellberg, Tuula (1998-11-11)
  Osa projektia: Uudet termisesti ruiskutettavat polymeeripinnoitteet.Tutkittavana oli joukko erityyppisiä polymeerijauheita. Termisessäruiskutuksessa käytetyt menetelmät olivat liekki-, plasma- jasuurnopeusliekkiruiskutus. ...
 • Rekola, Sanna (1999-12-08)
  Työn tarkoituksena oli tutkia termisesti ruiskutettujen pinnoitteiden korroosionkestävyyttä. Koemateriaaleiksi valittiin yleisesti käytettyjä nikkelipohjaisia tartunta- ja korroosionsuojapinnoitteita. Tälläisiä ...
 • Neuvonen, Iina (2015-08-12)
  Tämä diplomityö on kirjoitettu osana projektia ”Uusiomuovin vaikutukset valmistusprosessiin, tuotteiden ominaisuuksiin ja käyttöön.” Tavoitteena on tutkia termoelastien, erityisesti SEBS-tyyppisen termoelastin, vanhenemista ...
 • Hakala, Arto (1985)
  Diplomityö liittyy kohdeyrityksen tuotekehitysosastolla tehtävään projektiin, jonka päämäärä on uusi termoluminesenssilukija. Termoluminesenssiin perustuvien, absorboituneen annoksen mittaamiseen käytettävien säteilymittarien, ...
 • Tervatori 
  Paukio, Ari (1983)
  Tervatorin asuntoalue: Tervatorin alue sijaitsee Turussa Aurajoen rannalla lähellä Tuomiokirkkoa. Alue muodostuu viidestä tontista, jotka ovat teollisuuskäytössä. Diplomityössä esitetään alueen muuttamista pääosiltaan ...
 • Tynkkynen, Tuukka (2015-10-07)
  Suomen rakennuskannassa on jo pitkään ilmennyt eri tekijöiden aiheuttamia sisäilma-ongelmia. Merkittävimmät sisäilmaongelmien aiheuttajat ovat puutteellinen ilmanvaihto sekä erilaiset kosteuden vaikutuksesta syntyvät ...
 • Kuosku, Arto (2015-04-08)
  Ihmiset viettävät nykyaikana 90 % ajastaan sisätiloissa. Ei ole samantekevää millaiset olosuhteet sisäilmastossamme vallitsevat, sillä niillä on suuri merkitys yleisen hyvinvointimme ja viihtyvyytemme kannalta. Uusissakin ...
 • Eerola, Jaana (2015-08-12)
  Tutkimustulosten kaupallistamista pidetään yhtenä yliopistojen perusfunktioista. Tällä funktiolla tarkoitetaan prosessia, jossa yliopistotutkija osallistuu yhteistyöhankkeeseen tuottamallaan uudella tiedolla, joka myöhemmin ...
 • Lähteenmäki, Juha (2002-02-13)
  Työssä kuvattiin arkkitehtuurisuunnittelua ja selainkäyttöisten järjestelmien teknologioita sovitettuna Suomen terveydenhuollon tarpeisiin. Pääpaino on olemassa olevien ja uusien kehittyvien tietojärjestelmätekniikoiden ...
 • Laihonen, Harri (2009-08-26)
  Tutkimuksessa keskitytään alueellisen terveysjärjestelmän tietovirtoihin ja niiden merkitykseen järjestelmän kehittymisen ja uudistumisen kannalta. Terveyspalveluita tarkas-tellaan esimerkkinä tietointensiivisistä palveluista, ...