.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Müller, Juliane (2012-11-28)
  Surrogate models (also called response surface models or metamodels) have been widely used in the literature to solve continuous black-box global optimization problems that have computationally expensive objective functions. ...
 • Müller, Juliane (2012-10)
  This user guide accompanies the surrogate model toolbox for global optimization problems. The toolbox is made for computationally expensive black-box global optimization problems with continuous, integer, or mixed-integer ...
 • Shah, Khusboo (2014-03-05)
  Cloud computing has been adopted by many business organizations due to its simplicity and innovative technology. It has changed the way software used to be developed and delivered to customers. Every company aims to develop ...
 • Balasubramaniam, Sathya Prakash (2011-12-07)
  The textile industry will face the next biggest challenge after the industrial revolution when the raw materials of the synthetics (non-renewable petrochemicals) start to run off. Considering the fact that about 60.6% of ...
 • Thuo, Joseph (1992)
  In developing countries poor water supply and sanitation continue to be a critical problem in rural areas despite considerable efforts to improve the situation. During 1980s strategies in water sector were gradually ...
 • Arvio, Ilkka (2014-08-13)
  Decision making in product and service development deals with which concepts are developed, which markets are targeted, and what kinds of benefit expectations are directed at the product or service. ...
 • Edelman, Harry; Härkönen, Kaisa (2015)
  The City of Tampere is experiencing a great regeneration boom. Several central areas are under redevelopment. The Hakametsä area is one of them. The ice hockey hall of Hakametsä and the surrounding commercial areas will ...
 • Vuorinen, Milla (2012-12-05)
  Diplomityöni pohjautuu Vantaan kaupungin ja Suomen Asuntomessujen yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa järjestämään opiskelijoille suunnattuun kilpailuun, Sustainable Urban Living, jossa tehtävänä oli suunnitella innovatiivista, ...
 • Pulkkinen, Jukka (1992)
  Tämä työ on osa projektia, jonka eräänä tavoitteena on kehittää uusi mikroprosessoripohjainen järjestelmä suulakepuristimen ohjaukseen. Suulakepuristin on kaapeliteollisuuden eristys- ja vaippalinjojen pääkone, jonka ...
 • Kallio, Petteri Esko Juhani (2015-04-08)
  Satelliitteihin perustuvan paikannusjärjestelmän hyödyntäminen on yleistynyt erittäin laajalle käyttäjäkunnalle. Järjestelmää hyödynnetään monipuolisesti niin siviilikäytössä kuin sotilaallisessakin käytössä. Tässä työssä ...
 • Viik, Jari (1991)
  Sepelvaltimotauti on Suomessa merkittävin kansantauti. Nykyisellään sen hoito vaatii huomattavia lääketieteellisiä ja taloudellisia voimavaroja. Nykyinen menettely sepelvaltimotaudin diagnosoimiseksi on potilaalle varsin ...
 • Mäkinen, Antti (1981)
  Työn päätarkoituksena oli kohdeyrityksen 110 kV muuntoasemien ja 20 kV verkoston kehittämistarpeen ja -vaihtoehtojen tutkiminen. Työn alkuosassa on käsitelty lyhyesti sähköhuollon pitkäntähtäimen suunnittelun perusteita ...
 • Heikkinen, Tomi Tapani (2015-06-03)
  Kohdeyrityksen tietomallipohjaisen kustannuslaskennan haasteena on suunnitelmamuutosten hallinta kustannusarvion päivittämisen yhteydessä. Kustannusarvion päivitykseen liittyy tiettyjä riskejä sekä hankaloittavia tekijöitä. ...
 • Vastamäki, Timo (1991)
  Rakennusprojekteissa, joissa toteutusmuotona on jaettu urakka, esiintyy usein suunnitelmien ja sivu-urakoiden ajallisia ja sisällöllisiä muutoksia. Muutokset saattavat aiheuttaa rakennustyön viivästymistä ja lisäkustannuksia ...
 • Tohmo, Sakari (2015-10-07)
  Tämä diplomityö käsittelee tietomallinnettavan rakennushankkeen suunnittelijoille annettavia tietomallintamista koskevia ohjeita rakennuttajakonsultin näkökulmasta. Tutkimus lähtökohtina olivat Wise Group Finland Oy:n ...
 • Laukas, Timo (2002-12-10)
  Suunnittelutehtävästä ja sen ratkaisemisesta perustuen vuosina 1960-1990 esitettyihin teorioihin ja menetelmiin. /Kir10
 • Junttila, Mikko (2014-04-09)
  Tämä diplomityö tutkii mekaniikkasuunnitteluohjelman automatisointia. CAD -ohjelmien tuottajat voivat automatisoida ohjelmiaan vain tiettyyn rajaan asti, sillä jokaisen yrityksen tarpeet ja käytännöt, samoin kuin myös ...
 • Mäenpää, Riku (2010-06-23)
  Avaruuselektroniikan suunnittelussa pyritään hyödyntämään aikaisemmin toteutettujen laitteiden suunnittelua. Aikaisemmassa suunnittelussa saattaa olla toiminnallisia lohkoja eli funktioita, jotka ovat muokattavissa uuden ...
 • Leino, Petri (1993)
  Tämä tutkimus käsittelee tuotesuunnittelua ja sen alihankinnan organisointia telakkateollisuudessa. Vakituisen suunnitteluhenkilöstön puuttuessa päätettiin yrityksessä lisätä joustavuutta laajalla suunnitteluhankinnalla. ...
 • Salminen, Seppo (1989)
  Integroitujen piirien suunnittelua voidaan nopeuttaa käyttämällä valmiita kirjastokomponentteja piirikaavion laadinnassa ja muodostamalla piiristä automaattisesti layout. Tällaisen solukirjaston käyttö lisää myös suunnittelun ...