.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kuusela, Johanna (1994)
  Kuivausprosessi on teollisuudessa yksi energiaa eniten käyttävistä prosesseista ja myös sen merkitys lopputuotteen laatuun on suuri. Siihen on alettu kiinnittämään enemmän huomiota. Työssä tarkasteltiin kuivaustulokseen ...
 • Mattila-Nurmi, Marja-Riitta (1983)
  Työn tarkoituksena oli tutkia viskoosi-polyesteriseosten palosuojaamista erilaisilla menetelmillä. Mukana tutkimuksessa oli sekä sisäisesti palosuojattuja kuituja että kaupallisia palosuoja- ja hartsiviimeisteitä. Työssä ...
 • Kutila, Matti (1999-12-08)
  Tämä työ on tehty VTT Koneautomaatieolla osana VISAP-projektia, jonka tarkoitus oli kehittää suomalaisen kokoonpanoteollisuuden yleistä tietämystä konenäön käyttökohteista ja soveltamismahdollisuuksista. Työn tarkoitus on ...
 • Nykänen, Ossi; Salonen, Jaakko; Haapaniemi, Matti; Huhtamäki, Jukka (2008)
  Peer-to-peer (P2P) networks provide new opportunities and challenges for distributing and using data and services without a centralised design. An interesting use case for P2P systems is the interplay of information ...
 • Harjukelo, Asko (1992)
  Tiensuunnittelu tapahtuu nykyään lähes kokonaan tietokonepohjaisilla suunnittelujärjestelmillä. Ongelmana on se, että käytössä olevista tiesuunnittelujärjestelmistä puuttuu toiminnot, joilla suunnitelmien perinteiset ...
 • Holm, Jukka (2012-10-05)
  Modern digital music services and applications enable easy access to vast online and local music collections. To differentiate from their competitors, software developers should aim to design novel, interesting, entertaining, ...
 • Jussila, Jari; Huhtamäki, Jukka; Henttonen, Kaisa; Kärkkäinen, Hannu; Still, Kaisa (2014)
  The aim of this research is to explore what kinds of insights information visualization of social media data can provide for co-organizing conferences. Our paper focuses on Twitter use before, during and after conference. ...
 • Abdullah, Waqas (2013-03-06)
  The computer vision field has close relation with autonomous robotics which is in use for several purposes which include mobile robot vision tasks, robot navigation, motion trajectory, object detection and tracking and ...
 • Sipinen, Eeva (1993)
  Vivamo sijaitsee Lohjanjärven rannalla, 4 km Lohjan keskustasta lounaaseen. Vivamo on Kansan Raamattuseuran toimintakeskus, joka on alueena yli 30 hehtaarin suuruinen. Tämän hetkinen tilanne alueella on se, että vanha ...
 • Rotola-Pukkila, Jani (1998-08-19)
  In this thesis, a voice activity detector (VAD) and a discontinuous transmission (DTX) algorithms have been developed for the codec candidate. The VAD is used to detect whether the signal contains speech and background ...
 • Pasanen, Antti (2002-06-05)
  In this thesis, Voice Activity Detection (VAD) algorithms are integrated in an ASR system. VAD is assumed to give additional information to the ASR system about the presence of speech, thus increasing the robustness of the ...
 • Myllymäki, Mikko (2008-06-04)
  Voice activity detection stands for the process of recognizing speech segments from an input signal consisting of speech, pauses in the speech, silence, breathing and acoustic interference. Voice activity detection algorithm ...
 • Isaksson, Marko (1993)
  Puhelinverkot muodostavat maailman suurimman yhtenäisen tietokoneverkon. Tämä verkko luo mitä erinomaisimman pohjan toteuttaa erilaisia tietokonepohjaisia palveluja, jotka ovat kaiken kansan ulottuvilla. Kun tällaisista ...
 • Kukka, Pertti (2002-02-13)
 • Väljä, Jukka (2011-06-08)
 • Hurri, Pekka (1999-12-08)
  Tässä työssä on tutkittu yleisen virumisteorian soveltamista voimakattilan syklonin keskusputkeen. Teoriaosassa tarkastellaan virumista materiaaliopin kannalta, sekä kerrataan virumisen terminologia ja virumista hallitsevat ...
 • Eteläniemi, Petri (1994-11-21)
  Diplomityössä on tutkittu voimakkaan sytyttämisen vaikutuksia pienikaliberisen aseen sisäballistiikkaan. Näkökulma on semiempiirinen ja perustuu mittauksellisen tiedon ja vastaavan teorian yhteensovittamiseen. Työn ...
 • Hämäläinen, Ari (2003-06-04)
  Leijupoltto on yleisesti käytetty energiantuotantomenetelmä. Sen polttoaineeksi soveltuvat lähes kaikki kiinteät palavat materiaalit. Polttomenetelmän ansiosta laitos voi valita kulloinkin taloudellisimman polttoaineen ...
 • Eklund, Esa (1992)
  Erään voimalaitoksen sähköjärjestelmien ennakkohuolto-ohjelmassa on määritelty sähkölaitteille tehtävät, toimenpiteet ja niiden aikataulu. Ohjelman määrittelyn aikana on tarkasteltu kaikkia voimalaitoksen sähköjärjestelmien ...
 • Toivonen, Antti (2012-09-05)
  Diplomityö on tehty yhteistyössä Metso Automaation ja Pohjolan Voiman kanssa. Työn tavoitteena on ollut kehittää helppokäyttöinen energiatehokkuuden valvontasovellus voimalaitosten käyttöhenkilökunnalle ja johdolle. ...