.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Honkanen, Torsti (2015-05-19)
  Tämän työn tutkimusongelma on selvittää, miten kohdeyrityksen hankintaprosessia tulisi kehittää. Tutkimus kohdistuu paperikoneiden ja niiden apulaitteiden parannusprojektien hankintaprosessiin, jonka tiedetään toimivan ...
 • Huhtala, Petri (1993)
  Tässä työssä on tutkittu tehdassimuloinnin mahdollisuuksia ja käyttökohteita. Tehdassimulointia on sovellettu case-yrityksen yhteen tuoteverstaaseen. Työ liittyy osaltaan tuotantotekniikan laitoksella käynnissä olleeseen ...
 • Oinaanoja, Jari (2009-09-09)
  Investointiprojektin elinkaaren aikana eri osapuolten välillä liikkuvien tietojen hallitsemiseen on haettu ratkaisua mm. hajautetun tiedonhallinnan ja tehdastietomallien avulla. Tässä työssä käsitellään suunnittelutoimiston ...
 • Aura, Esko (2013-02-06)
  Tämä diplomityö on tehty Etteplan Design Center Oy:lle Hyvinkäällä. Työssä tutkittiin jännitevälipiirillisen taajuusmuuttajan elektrolyyttikondensaattoreiden virkistyslaitteen tuotteistamista. Tutkimuksen aineistona ...
 • Lindberg, Timo (1983)
  Työssä tarkastellaan sähköisesti eristävää ja lämpöä johtavaa liimaliitosta tehokomponentin ja jäähdytyselementin välillä. Hyvin lämpöä johtavien eristemateriaalien löytämiseksi on useille keraameille ja muoveille tehty ...
 • Keskilohko, Ville (2000-12-13)
  Tässä diplomityössä tutkitaan hitsauslaitteissa käytettyjen tehokomponenttien lämpötilan mäarittämistä sähköisen menetelmän avulla. Työn tarkoituksena on kehittää kohdeyritykselle yksinkertainen mittausmenetelmä komponenttien ...
 • Hyvärinen, Pertti (1983)
  Pyrkimyksenä on uudistaa teholaboratorion mittaus- ja tulostusjärjestelmää määrittelemällä sille asetettavia vaatimuksia ja etsimällä nämä vaatimukset mahdollisimman hyvin täyttävä laitteisto. Alustavan teholaboratorioon ...
 • Ritanen, Antti Ilkka (2016-05-04)
  Murata Electronics Oy:ssä kehitetään uutta mittauselektroniikkaa komponenttien testaukseen. Mittauselektroniikan ohessa suunnitellaan teholähde mahdollistamaan mittausjärjestelmän toiminta. Tämän diplomityön tarkoitus on ...
 • Suoja, Kari (1984)
  Teholähteiden tuotantotestauksen automatisoimiseksi tutkittiin mahdollisuuksia rakentaa järjestelmä, jossa ohjaimena toimisi Basic-ohjelmoitava mikrotietokone. Päämääränä oli suunnitella laitteisto, jota on mahdollista ...
 • Sorosuo, Kimmo (2014-10-08)
  Teholedien valontuotto perustuu elektroluminesenssiprosessiin, jossa ne myötäsuuntaan biasoituina tuottavat säteilyä, jolla on tietty taajuus. Teholedien ydin on puolijohteille tyypillinen PN-liitos, jonka virta-jännite ...
 • Aula, Ari (1990)
  Diplomityössä on kehitetty laskentamenetelmä ja mittauslaitteisto huokoisen aineen tehollisen lämmönjohtavuuden määrittämiseksi mitatuista lämpötilajakautumista. Tehtävä on käsitelty optimointiongelmana, jossa lämmönjohtavuuden ...
 • Vanhamäki, Seppo (1983)
  Muuntajien suunnittelussa yksi keskeisimmistä tehtävistä on terminen mitoittaminen siten, että lämpenemät eivät kohoa ylisallittujen rajojen. Mitoituksessa käytetään laskumenetelmiä, jotka nojautuvat fysiikan ja lämpöopin ...
 • Koistinen, Timo (1986)
  Työssä on täydennetty silmukoidun sähkövoimansiirtoverkon tehonjaon laskentaan tarkoitettua tietokoneohjelmistoa. Tehon jako-ohjelma on sovitettu osaksi laajempaa verkostolaskentaohjelmistoa, johon kuuluvat verkkotietojen ...
 • Siili, Arto (2001-06-06)
  Työ käsittelee älyvaatteen elektroniikkaa sisältäviä lohkoja ja niiden tehonkulutuksen optimointia. Työssä pohditaan, miten älyvaate kannattaisi suunnitella ja mitä se mahdollisesti voi sisältää. Työssä selvitetään, ...
 • Jaakkola, Matti (2007-04-18)
  Tehonkulutus on yksi tärkeimmistä asioista mikropiirin suunnittelussa. Asiaan pitää kiinnittää huomiota jo suunnittelun alkuvaiheista lähtien, jotta liian suuri tehonkulutus ei lopulta ole este piirin toteutettavuudelle. ...
 • Riihimäki, Samuli (2008-04-09)
  Diplomityössä tutkittiin laskentaohjelman soveltuvuutta raskaan kaluston akseliston voimansiirron laskentaan. Tarkastelun kohteena oli akseliston voimansiirron hammastettujen komponenttien materiaali-, pintakäsittely-, ...
 • Sällinen, Marko (2000-04-12)
  Kommunikaattoreilla on tavallisiin matkapuhelimiin verrattuna lisäominaisuuksia, näistä johtuu, että niiden virrankulutus on huomattavasti suurempi kuin tavallisten matkapuhelimien. Kustannussäästöjen saavuttamiseksi ...
 • Hallivuori, Jari (1994)
  Tässä diplomityössä on tutkittu Seinäjoen alueen tehotariffiasiakkaiden sähkön käyttöä ja tehostamismahdollisuuksia. Merkittävimmän osan työstä muodostaa 23 asiakkaalle tehty kuormitustutkimus, jonka perusteella pyrittiin ...
 • Hakala, Harri (1984)
  Viime vuosina useat valmistajat ovat tuoneet markkinoille tehotransistoreita, joiden jännitteen kesto mahdollistaa niiden käytön tavanomaiselle 220/380V:n jakelujännitteelle tarkoitettujen moottoreiden syöttöön. ...
 • Pakarinen, Arvo (1986)
  Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa suurille virta- ja jännitearvoille tarkoitettu tehotransistoritesteri, jolla voidaan tutkia transistorin eri parametrien vaihtelua eri toimintaolosuhteissa ja parametrien ...