.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vanhatalo, Eino (1983)
  Uuraisten kirkonkylän yleissuunnitelma: diplomityö. Osa 1, Osayleiskaava. 37 s. + liitteet. Uuraisten kirkonkylän yleissuunnitelma: diplomityö. Osa 2, Maisemavaurioiden korjaussuunnitelma. 44 s. + liitteet. Uuraisten ...
 • Marjamäki, Kirsi-Marja (1997-10-15)
  Geneven Etnografinen museo on toiminut viime vuosikymmenten aikanariittämättömissä ja hajallaan olevissa tiloissa. Arkkitehtikilpailuntarkoituksena oli yhdistää kokonaisuudeksi mm. museo, esityssali, lastenaskartelutilat ...
 • Miettunen, Juho Sakari (2014-06-04)
  Kuopion kaupunki järjesti yhdessä paikallisten puualan toimijoiden kanssa opiskelijoille suunnatun arkkitehtuurikilpailun Kuopion ruutukaavakortteleiden täydennysrakentamisesta talvella 2014. Suunnitelma-alueena oli Kuopion ...
 • Posti, Lauri (1993)
  Suomenlahden rannalla sijaitsevalla Sköldvikin alueella toimii tällä hetkellä öljynjalostamo, petrokemian tehtaita sekä polystyreeni- ja muovitehdas, joilla on työntekijöitä lähes neljätuhatta. Alueelle on rautatieyhteys ...
 • Sivula, Hanna (2013-06-05)
  This Master’s Thesis was born on the basis of material that was produced during a MONIKKO-project (development pilots of diverse cohousing and operating environment). In this Master’s Thesis I am making use of the plan of ...
 • Valtanen, Jesse (2012-02-08)
  Finanssiala on pääsääntöisesti ollut hitaasti kehittyvä toimiala, ja tehokkaita kilpailuetuja on ollut vaikea saavuttaa. Nykyajan yhä monimutkaisemman ja nopeamman toimi-aladynamiikan vuoksi uusien palvelujen kehitys on ...
 • Taskinen, Jaana (1999-05-19)
  Työssä on tarkasteltu miten uusien DRAM-muistien nopeus on saavutettu, tarkastellen erityisesti tekniikoiden soveltuvuutta grafiikankäsittelyssä vaadittavan laitteiston kanssa käytettäviin DRAM-muisteihin. /Kir10
 • Ikonen, Risto (1990)
  Telen valvontaverkkojen tarjoama kaukovalvontapalvelu mahdollistaa valvontapaikoista erillään sijaitsevien kohteiden valvonnan. Valvontaverkko käsittelee valvottavista kohteista vastaanottamaansa tietoa ja välittää sitä ...
 • Pihlava, Atte (2001-09-12)
  Työn tarkoitus on tutkia uusien pakkausteknologioiden soveltuvuutta radiosondissa. Pyrkimyksenä on ollut pitää radiosondin kustannukset alhaisina.Tällä hetkellä aktiivikomponenttien pakkauksista QFP- ja BGA-kotelo sopivat ...
 • Aarnio, Olli-Pekka (2014-05-07)
  Nykyinen tuntitasoinen mittausdata mahdollistaa kaukolämpöön uudentyyppiset ja nykyistä monimutkaisemmat hinnoittelurakenteet. Tässä työssä on tutkittu kaukolämmön hinnoittelun kehittämistä sekä energiayhtiö Savon Voiman ...
 • Kalliainen, Antti (2008-03-05)
  Diplomityön tarkoituksena oli selvittää uusien käsittelyaineiden vaikutusta kosteustilaherkkien tierakennusmateriaalien mekaanisiin ominaisuuksiin. Työn kirjallisuusselvitysosiossa perehdyttiin maamateriaalin käyttäytymiseen ...
 • Puumalainen, Timo (1997-08-27)
  Työssä selvitetään, kuinka aikakauslehtiä valmistavan paperitehtaan kokoenergiankäyttö muuttuu, kun uudet kuivaustekniikat sijoitetaan.Energiankäyttö tutkitaan sähkön, höyryn ja polttoaineen kulutuksena.
 • Paju, Päivi (1990)
  Paperikoneen arin kohta on lyhyt kierto, jossa syntyvät häiriöt vaikuttavat merkittävästi valmistuvan paperin laatuun ja tuotantokustannuksiin. Lyhyen kierron huolellisella suunnittelulla pyritään näitä häiriöitä vähentämään. ...
 • Kontturi, Aki (2011-04-06)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämismahdollisuuksia parihuvilan energiantarpeen kattamiseksi. Suunnitteilla oleva rakennus täyttää nykyiset asuinrakennukselle asetetut rakentamismääräykset. ...
 • Flinck, Jari-Pekka (2010-04-07)
  Tässä työssä selvitetään uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksia asuinalueella. Esimerkkialueena on Tampereen Nurmi-Sorilaan suunniteltava uusi kaupunginosa, josta valittiin tarkasteltavaksi kolme erityyppistä ...
 • Järvensivu, Joni (2014-01-15)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan uusiutuvien energiavaihtoehtojen hyödyntämistä Läntisen Tampereen Kolmenkulman alueelle seuraavien vuosien aikana rakennettavan pienteollisuus- ja yritysalueen energiantuotannossa. ...
 • Fareed, Tuulimari (2012-01-11)
  Uusiutuva energia on yksi ajankohtaisimmista asioista koko maailmassa. Uusituvan energian tuotantokapasiteetin lisääminen vaatii taloudellisia resursseja, joiden edellytyksenä on uusiutuvan energian kannattavuus. Diplomityö ...
 • Orre, Joni (2012-06-06)
  Työssä käsitellään uusiutuvista materiaaleista paperia, kartonkia ja puuta. Tarkoituksena on selvittää miten näitä materiaaleja pystyttäisiin käyttämään hyödyksi elektroniikan tuotesuunnittelussa. Työssä yritetään löytää ...
 • Laine, Mari (2006-05-10)
  Tietoa on valtavasti saatavilla. Yritysten on käytettävä sitä hyväksi menestyäkseen. Osa tietomäärää ovat erilaiset uutiset. Analyytikot ja informaatikot etsivät ja käsittelevät yrityksen kannalta kiinnostavia uutisia ja ...
 • Joachimiak, Malgorzata; Laak, Mikko; Siter, Nathan (2014-05-19)
  Projektin loppuraportti. Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen ja Parmaco Oy:n tutkimus siirtokelpoisten tilaratkaisujen käyttökokemuksista ja tulevaisuuden kehittämispotentiaaleista.