.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hämäläinen, Ville, Petteri (2014-03-05)
  The aim of this thesis is to develop methodology for usability testing of proactive HMIs. Usability is an important aspect of functionality of any Human-Machine Interface (HMI) since users directly interact with interfaces. ...
 • Pönni, Heini (2014-09-03)
  Rautaruukki Construction is developing a new frame system for shopping centres. This Master of Science Thesis is part of the project. The frame system is based on continuous steel trusses and composite steel columns. Floors ...
 • Ruoho, Jarkko (2010-05-05)
  Price is an important criterion when new medical measurement instruments are purchased. Because of price competition manufacturers wish to use commercial off-the-self (COTS) products as much as possible. Regular office ...
 • Kanniainen, Juho; Piché, Robert; Mikkonen, Tommi (2009)
  Monte Carlo option pricing algorithms are well suited to distributed computing because simulations can be run on different computational units with no need for communication between these tasks. In this paper we investigate ...
 • Knuuttila, Jonna (2002-02-13)
  Lääkeaineiden käyttö ja esiintyminen ympäristössä: Lääkeaineita pääsee ympäristöön ihmis- ja eläinlääkkeiden käytöstä. Ne poistuvat kehosta virtsan ja ulosteiden mukana joko alkuperäisinä yhdisteinä tai erialaisina ...
 • Kuusisto, Vesa (2000-02-09)
  AB3:Diplomityön tarkoituksena oli selvittää miten voidaan käyttää ulkoista tiedonantolaitetta Nokian älyverkkopalveluissa ja verrata miten se tulee eroamaan nykyisestä toteutuksesta, jossa tiedonantolaite on integroitu ...
 • Ylämäki, Tomi (2000-05-10)
  Integrated circuit development time decrease has set need for faster automated measurement system for analysing engineering samples. A test system was made using Gage's 12 bit ADC PCI board, which was controlled using Mtlab ...
 • Palou de Comasema Sureda, Ramon (1998-03-11)
  Oceans receive, store and dissipate energy through various physical processes. This energy exists, for instance, in the form of tides, waves, marine currents, temperature differences and marine biomass.This work examines ...
 • Tynkkynen, Pekka (2011-12-07)
  Tämän diplomityön yksi tavoitteista oli näyttää miten tietopohjaisen suunnittelu prosessin (KBE) käyttäminen tuotekehityksessä voi nopeuttaa huomattavasti siihen kuluvaa aikaa, ja tuoda samalla säästöjä suunnitteluprosessiin. ...
 • Lehtinen, Kati (1997-04-16)
  The thesis presents a programming tool that has been implemented and used in TT Tieto Oy. The programming tool, which also is a programming method, is based on the theory of finite state automata. The tool consists of a ...
 • Cameron, Frank (1995-09-20)
  AB3:Tässä työssä tutkittiin kuinka Jacobin matriisin, A, rakennetta voidaan käyttää hyväksi minimoitaessa laskettavaksi vaadittavien funktion arvojen lukumäärää, kun A:n alkiot estimoidaan numeerisesti differenssiapproks ...
 • Nieminen, Tuukka; Kangas, Jari; Kettunen, Lauri (2011)
  Inertial navigation problems are often understood as initial value problems. However, there are many applications where boundary value problems naturally arise. In these situations, it has been shown that the finite element ...
 • Suoranta, Risto (1984)
  Työssä suunniteltiin ja toteutettiin VAX 11 -tietokoneelle tarkoitettu usean muuttujan autoregressiiviseen malliin perustuva signaalianalyysiohjelmisto. Ohjelmiston perustana oleva analyysimenetelmä on peräisin Norjan ...
 • Suoranta, Risto (1984)
  Tässä työssä esitellään usean muuttujan autoregressiiviseen malliin (MAR-malli) perustuvan analyysimenetelmän teoriaa sekä luodaan käsitteet ja menetelmät, joiden avulla usean muuttujan autoregressiivista mallia voidaan ...
 • Väätäjä, Heli (1993)
  Diplomityö liittyy Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tutkimusohjelmaan "Digitaalisen signaalinkäsittelyn tekniikat", johon kuuluvassa projektikokonaisuudessa "Modernin spektrianalyysin menetelmät mittaussignaalien ...
 • Jokinen, Heikki (1985)
  Työssä tutkittiin TTKK:ssa kehiteltyjen usean muuttujan signaalianalyysimenetelmien käyttökelpoisuutta kohdeyrityksen Loviisan ydinvoimalaitoksen primääripiirin valvonnassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli hankkia lisää ...
 • Ketamo, Harri (2002-08-14)
  The aim of this thesis is to provide new empirical knowledge and case solutions to the domain of user and platform adaptive learning environments. The studies of the thesis were based on reviews of literature, technological ...
 • Sillanpää, Hanna (2008-01-16)
  Mobile devices such as mobile phones and personal digital assistants are becoming every day products that are used everywhere all the time. The usability of mobile devices is crucial. In order to provide usable mobile ...
 • Olsson, Thomas (2012-11-09)
  Mobile Augmented Reality (MAR) as an emerging field of technology has the potential to engender services that demonstrate novel aspects like enriching the reality with digital information, location-based interaction, and ...
 • Ollberg, Kalle Alexander (2013-02-06)
  The main objective of this thesis was to study the influence that user-centric design has on the management of product development processes. The goal was to identify how the success factors for project management can be ...