.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pollari, Kai (1993)
  Suurmuuntajan valmistuksen kappale- ja tyyppikokeiden loppukokeina eurooppalaiset suurmuuntajatehtaat käyttävät valtaosin standardia IEC-76 "PowerTransformers / Transformateurs de puissance". Tässä diplomityössä luotiin ...
 • Vesala, Jaakko (2011-06-08)
  Sähkömoottori on perusperiaatteeltaan yksinkertainen toimilaite, joka muuttaa sähköisen energian liike-energiaksi. Sähkömoottorit toimivat hyvin vaihtelevissa ja vaativissa olosuhteissa erilaisten teollisuuden prosesseiden ...
 • Ahopelto, Jyri (1999-12-08)
  Työn tavoitteena oli mekaanisesti suunnitella suurnopeussähkömoottori, jonka teho on 310 kW, maksimi pyörimisnopeus 1100 r/min ja runkokoko 315. Moottorin runko perustui vastaavan kokoiseen ilmajäähdytettyyn standardirun ...
 • Huttunen, Antti (2006-03-08)
  Työssä tutkittiin ilmiöitä, joita esiintyy sahattaessa terästä suurella lastuamisnopeudella. Tutkimuksessa tehtiin lastuamiskokeita kolmelle eri teräslaadulle, jotka eri materiaalintoimittajat olivat kokeisiin luovuttaneet. ...
 • Teppo, Tomi (1999-09-08)
  Työ käsittelee tehovahvistimen suunnittelua yli 5 GHz:n taajuusalueella SiGe-teknologialla toteutettuna. Työ on osa elektroniikan laitoksen nopeiden piirien tutkimsprojektia.
 • Latokartano, Jyrki (1999-10-13)
  Laitetekniikan kehittyminen on lisännyt lasertyöstön käyttöä eri teollisuudenaloilla. Hiilidioksidilasereiden perinteinen valta-asema teollisissa sovelluksissa on heikentynyt. Markkinoille 1990- luvulla saapuneet suuritehoiset ...
 • Ollila, Jaakko (1986)
  Suurtehoinen monimetallilamppu on keveä ja pienikokoinen kaasupurkauslamppu. Sen valotehokkuus ja värintoistokyky ovat erittäin hyvät, minkä vuoksi se sopii kohteisiin, joissa tarvitaan paljon valoa. Tässä työssä on ...
 • Takala, Niko (2015-10-07)
  Alihankintaliiketoiminta on hyvin kilpailtu ala. Omaa kilpailukykyä on kehitettävä jatkuvasti, jotta kilpailussa pysytään mukana. Tässä työssä tarkasteltiin metallituotteita erityisesti ohutlevystä alihankintana valmistavan ...
 • Laine, Ville (2008-04-09)
  Diplomityön tavoitteena oli kehittää hitsausrobotin joustavuutta kolmiulotteisen konenäön avulla. Työssä pyrittiin kehittämään järjestelmä, jolla voidaan tehokkaasti ohjelmoida uusia hitsausratoja robotille kolmiulotteisessa ...
 • Rautiainen, Vesa (2007-03-14)
  Segmentointi on yksi keskeisimmistä ja tärkeimmistä osa-alueista digitaalisessa kuvankäsittelyssä. Segmentoinnilla tarkoitetaan kuvan jakamista objekteihin ja/tai homogeenisiin osa-alueisiin. Segmentointi on ollut lukemattomien ...
 • Kauraoja, Veli-Pekka (2009-05-06)
  Kun tuotteiden kysyntä ja valmistus ovat etäällä toisistaan, vaativat tuotetoimitukset yritykseltä tehokkaita kuljetusratkaisuja. Mittavat kansainväliset projektikuljetukset ovat aina haasteellisia kokonaisuuksia etenkin, ...
 • Karttunen, Antti (1985)
  Suurten levyjen koneistukseen liittyy levyjen dimensioista sekä mitta-, muoto- ja pinnan laatuvaatimuksista johtuen suurempia vaikeuksia kuin pienten levyjen koneistukseen. Diplomityössä tarkastellaan ns. lämpölevyjen ja ...
 • Vuorinen, Lauri (2014-02-05)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan hyviä ohjauskäytäntöjä suurissa muutosohjelmissa. Projektit ovat hyvin laajalle levinnyt tapa organisoida yritysten kehitystoimintaa ja muutospyrkimyksiä. Ohjelmajohtamisessa on kyse useiden ...
 • Holappa, Markku (1992)
  Diplomityön päätavoitteena oli perehdyttää menetelmiin, joilla voidaan arvioida, mitkä laajan siirtoverkon erilaisista kytkentä-, kuormitus- ja siirtotilanteista ovat hyväksyttäviä ja mitkä eivät. Työssä ongelmaa lähestyttiin ...
 • Junttila, Jari (1983)
  Tässä työssä on haluttu selvittää kaapelitelevisioverkoston toteuttamismahdollisuuksia Turussa. Aluksi on käsitelty SYJ-verkon tarjoamia mahdollisuuksia ja etuja. Tämän jälkeen on esitetty järjestelmän peruskäsitteitä ...
 • Piiparinen, Pauli (2000-08-23)
  Diplomityön tavoitteena on luoda malli kohdeyrityksen turvallisuustoiminnan kehittämiselle. Päähuomio on johtamisjärjestelyissä, erityisesti organisaatiorakenteissa. Työssä otetaan huomioon kaikki yritysturvallisuuden ...
 • Koskinen, Kari (1997-03-19)
  Työssä tutkittiin paperin päällystykseen käytetyn suutinapplikoinninvirtauksia ja pyrittiin selvittämään siinä syntyvien päällystevikojensyytä. Ongelmaa lähestyttiin numeerisella virtausten mallinnuksella, jonkaavulla ...
 • Kytö, Matti (1996-12-11)
  Öljypoltinvalmistajien on tuotekehittelyssään otettava huomioonilmansuojelunormien vaatimukset päästötasojen alentamiseksi.Suutintekniikallakin on osuus päästöjen määrään. Työssä suoritettiinpolttokoeajosarja, joka perustuu ...
 • Otranen, Patrik (2009-04-08)
  Tämä diplomityö keskittyy tarkastelemaan Espoon keskuksessa sijaitsevan Suvelan asuinalueen kehittämistä täydennysrakentamisen keinoin. Työ täydentää osaltaan virallista Suvelan kehittämisprojektia, mikä tähtää alueen ...
 • Rosti, Janne (2000-06-07)
  Työssä kehitettiin potilasmonitorissa käytettävän mittausmodulin elektroniikka keuhkovaltimon happisaturaation mittaamiseen kuituoptisella keuhkovaltimokatetrilla. Tavoitteet olivat elektroniikan pieni koko ja alhainen ...