.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sipilä, Auli (2001-08-22)
  Työssä on aluksi esitelty tiivistetysti tekstiilien märkäprosessit, kemikaalien ympäristöhaitallisuuden tarkastelu sekä jätevesien ongelmakohtia jätevedenpuhdistamon kannalta. Tekstiilien märkäprosessoinnissa käytettäviä ...
 • Mähönen, Mika (2013-06-05)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia tekstin luokittelua ja avainsanojen poimintaa. Tähän tarkasteluun tärkein yksittäinen tekijä on datan rakenne, jonka avulla työssä perusteellaan luokittelun tarpeellisuutta. ...
 • Järvinen, Petteri (1990)
  Työssä laadittiin ohjelma, joka lukee tekstitiedoston ja luo siitä indeksin. Tämän indeksin avulla voidaan tekstistä nopeasti hakea mikä tahansa sana tai sanapari. Ohjelma laadittiin aluksi DOS-käyttöjärjestelmään, josta ...
 • Suhonen, Mikko (2009-03-04)
  Tässä diplomityössä tutkitaan tela-alustaisen murskauslaitoksen polttoainetaloutta keskittymällä sen suurimman tehontarvitsijan eli murskaimen voimansiirtoon ja dieselmoottorin ominaisuuksiin. Tutkimus perustuu kahteen ...
 • Saarinen, Matti-Ilmari (2008-06-04)
  Diplomityön tarkoituksena oli tuottaa telahionnan numeerisen mallin parametrointi. Koska telahionnassa esiintyy vaihtelua eri toimintaolosuhteissa, diplomityössä pyrittiin antamaan myös tarvittavat tiedot myöhempää ...
 • Vilhonen, Pertti (1993)
  Työn tarkoituksena oli kehittää turnkeytoimintaa hajautettuun tuotantoon pyrkivällä telakalla. Tarkoituksena oli laatia ehdotelma kehitystoimenpiteistä. Tutkimus aloitettiin tutustumalla käytännön toimintaan telakalla. ...
 • Kivi, Jarmo (2001-09-12)
  Työn tavoitteena on toteuttaa BS 8800 mukainen nykytilanteen analysointi. Analysoinnissa tämänhetkistä turvallisuustoimintaa verrataan BS 8800 mukaiseen turvallisuusjohtamisjärjestelmään sekä lainsäädännön, asiakkaiden ja ...
 • Eerikäinen, Antti (2016-04-06)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tiedon ja osaamisen parantaminen kolmitelamaalauksen suhteen SSAB:n Hämeenlinnan maalipinnoitustehtaalla. Perusteina tälle diplomityölle olivat: maalauksen laadun parantaminen ...
 • Korhonen, Aapo (2015-12-09)
  Tämän diplomityön aiheena on telasorvien tukirullien kehitys. Tukirullia käytetään kappaleiden tuennassa sorvattaessa paperikoneen teloja. Työn tavoitteena on tutkia syitä tukirullien vikaantumisiin ja huolloista aiheutuviin ...
 • Koski, Leena (1986)
  Diplomityön tarkoituksena on suunnitella Paperikonetehtaan nykyistä tuotannon ohjausjärjestelmää täydentävä osastojärjestelmä, jonka avulla voidaan seurata Telahallin avainkoneiden kuormitusta ja joka soveltuu joustavasti ...
 • Koponen, Markku (2010-06-23)
  Telcont Oy perustettiin julkisessa IP-verkossa tapahtuvaa, viranomaishyväksyttyä ilmoituksensiirtoa varten. Tässä työssä kuvataan siirtoverkon asiakaslaitetta, ATM0602-moduulia, jonka ohjelmiston kirjoittaja suunnitteli ...
 • Kalanen, Sami (1997-11-12)
  Tavoitteena on selvittää, millä tavoin multimediaa hyödyntävä WWW-palveluvoi tuottaa hyötyä sitä ylläpitävälle yrityksellesekä mitä ongelmia multimediapalveluiden kapallistamisessa on.
 • Makkonen, Tuomo (2003-09-17)
  Pakettimuotoinen datapalvelu eli GPRS (General Packet Radio Service) on GSM-verkon laajennus, joka mahdollistaa päätelaitteen ja pakettikytkentäisen verkon välisen nopean tiedonsiirron. GPRS-järjestelmän käyttöönotto tuo ...
 • Taipalus, Pasi (1997-10-15)
  AB3:Sääsatelliitin otsonitarkkailuinstrumenttia käytetään sään ja UV-säteilynennustamiseen ja ilmaston muutosten tarkkailuun. Satelliitinsignaalinprosessointiyksikköä ohjataan telekomennoilla. Työssäsuunniteltiin ja ...
 • Forzoni, Leonardo (2007-08-22)
  The majority of the growing elder population in the entire world requires some degree of formal and/or informal care either due to loss of function or failing health as a result of aging. It is estimated that nearly three ...
 • Penttilä, Veli-Matti (1982)
  Automaattisten mittausmenetelmien soveltaminen tilaajaverkkoon on ollut vaikeaa, koska varsinkin PTL:n verkosto sijoittuumaan tieteellisesti laajalle alueelle. Samasta syystä tilaajaverkon kunnossapitokustannukset ovat ...
 • Heikkilä, Jarkko (2006-10-09)
  Teleliikenteen laskutuksessa tarvitaan aina clearingia rahojen jakamiseen kaikkien liikenteen välittämiseen osallistuneiden tahojen kesken. Käytännössä se tarkoittaa asiakkaalta laskutettujen rahojen jakamista edelleen ...
 • Jokipii, Tuomas (1998-12-09)
  Telematiikka-sanalla on kreikankieliset juuret: tele (tele) etuliitteenä tarkoittaa "kaukaa tulevaa", manQanw (manthano) taas "saada tietää". On siis kysymys kaukaa saadusta tiedosta. Tässä työssä on keskitytty nimenomaan ...
 • Herrala, Juha (1996-11-20)
  Työssä käytetään Euroopan hiukkastutkimuslaitoksesta TTKK:lle toimitettuatelemanipulaatorin testilaitteistoa. Testilaitteiston mekaaniset osat jaohjausjärjestelmä vastaavat CERN:ssä kehitettyä MANTIS 2-teleoperointijärjestelmää. ...