.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Silander, Riitta (1983)
  Kilon pääviemäri, joka kulkee Vantaan rajalta Keski- ja Itä-Espoon halki Suomenojan puhdistamolle, on yksi Espoon neljästä pääviemärilinjasta. Se on rakennettu vuosina 1965-1968. Pääviemärin pituus Espoon puolella on 13,5 ...
 • Virtaniemi, Pekka (1989)
  Tutkimuksessa kartoitettiin Lahden viemäriverkoston vuotavimmat osa-alueet sekä arvioitiin viemäriverkoston saneerauksella saavutettavat vuotovesivähenemät. Lisäksi tutkittiin Lahden keskusta-alueen sekaviemäröinnin ...
 • Lumia, Juho (2013-09-04)
  Diplomityö tehtiin Moventas Gears Oy:n tehtävänannosta. Työssä tutkittiin vuotovirran aiheuttamaa hammasvaihteen vikaantumisen todentamista eri kunnonvalvontamenetelmillä kuten värähtely- ja vuotovirtamittaus sekä öljyanalyysi. ...
 • Perälä, Matti (2008-12-03)
  Keskijänniteverkon suojaus on perinteisesti toteutettu sähköasemalla johtolähdön syöttävään kennoon sijoitetulla katkaisijalla ja tarvittavalla releistyksellä. Vikatilanteessa katkaisijan avautuminen jättää koko johtolähdön ...
 • Lahdelma, Minna (1990)
  Vuonna 1967 valmistunut Wäinö Aaltosen museo on Turun kaupungille se taidemuseo, jonka kokoelmia kaupunki taidehankinnoillaan kartuttaa. Jotta museo voisi toimia tehokkaasti, se tarvitsee kipeästi uusia tiloja. Erityisesti ...
 • Kujala, Jussi; Aho, Timo; Elomaa, Tapio (2009)
  This paper studies how useful the standard 2-norm regularized SVM is in approximating the 1-norm SVM problem. To this end, we examine a general method that is based on iteratively re-weighting the features and solving a ...
 • Haavisto, Miika (2010-06-23)
  Hyvinkään Villatehdas on ollut maamme suurin ja monipuolisin villatehdas. Teollisuusympäristö ja työväen asuntoalue kuvastavat 1900-luvun kutomoteollisuuden merkitystä pienen kauppalan kehitykselle pääradan varressa sen ...
 • Aaltonen, Tapio (2014-01-15)
  Rakkauden Wappuradio on tampereen teekkarien paikallisradioprojekti, jonka puitteissa on lähetetty ohjelmaa vuosittain teekkariwapun yhteydessä noin viikon ajan. Ohjelma on ollut kuultavissa yleisradiotaajuuksilla Tampereella ...
 • Kulmala, Harri (2000-12-13)
  Tämä diplomityö esittelee WAP-protokollat ja -arkkitehtuurin. Työ pyrkii vastaamaan siihen miksi WAP:ia yleensä tarvitaan ja miksi se on kehitetty olemassa olevien ratkaisujen rinnalle. Diplomityö on syntynyt yli vuoden ...
 • Muoniovaara, Matti (1982)
  Työ perustuu Wasa-laiva -museon pohjoismaisen suunnittelukilpailun kilpailuohjelmaan. Rakennus sijaitsee Tukholmassa eteläisessä Djurgårdenissa. Museo sijoittuu vapaasti puiston läntiselle niemelle muodostaen näkyvän ...
 • Juuti, Petri; Katko, Tapio; Rajala, Riikka (2008)
 • Saboke, Meshack (1992)
  Water distribution management in any water supply consists of many functions: operation and maintenance (O&M) of the network, control of unaccounted-for water (UFW), water quality management, tariff structure to make the ...
 • Garcia Hortelano, Antonio (2011-08-17)
 • Takalo, Ville (2008-05-07)
  The purpose of this study was the design, development and construction of radiationhard water hydraulic jack. Developed device will be used in testing and validation of the International Thermonuclear Experimental Reactor, ...
 • Katko, Tapio S.; Juuti, Petri S. (2007)
 • Sabuni, Sheukindo (1990)
  This study was carried out to investigate water losses in the distribution system of Dar es Salaam. The water supply in Dar es Salaam has not met water demand for the past eight years. Some areas of the distribution system ...
 • Löppönen, Arto (2011-05-04)
  Rappeutuvat vesijohtoverkostot aiheuttavat merkittäviä ongelmia vesilaitoksille maailmanlaajuisesti. PLDDSI (Partnership for Local Democracy, Development and Social Innovation) on suomalais-namibialainen kehitysyhteistyöprojekti, ...
 • Jigabha, Julius (1992)
  The study aimed at developing water metering in Dar es Salaam. The specific objectives included the assessment of the acceptability or water meters, identifying water metering problems, assessing the competence of developing ...
 • Seppänen, Risto (2008-12-03)
  Namibia on eteläisen Afrikan kuivin valtio, joka kärsii äärimmäisestä veden niukkuudesta. Maan vesijohtoverkostojen vuodot ja vesihäviöt ovatkin suuri ongelma kunnille sekä taloudellisesti että yleisten vesivarojen vähyyden ...
 • Hukka, Jarmo J.; Katko, Tapio S. (2003)