.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Paukio, Maria (2010-06-09)
  Diplomityöni tarkastelun kohteena on kokemuksellinen, kokeileva ja väliaikainen arkkitehtuuri kaupunkitilassa. Työni käsittelee tämänkaltaisen arkkitehtuurin puutetta tunteen, nykykulttuurin, tradition ja konseptin ...
 • Aflaki, Payman; Gabbouj, Moncef; Rusanovskyy, Dmytro; Hannuksela, Miska M. (2013)
  Recent developments of three-dimensional (3D) video coding greatly rely on the use of Multiview Video plus Depth (MVD) data format for representing a 3D scene. This type of data can be coded with conventional video compression ...
 • Shokrollahi Yancheshmeh, Fatemeh (2014-01-15)
  With the advent of computer vision, various applications become interested to apply it to interpret the 3D and 2D scenes. The main core of computer vision is visual object detection which deals with detecting and representing ...
 • Aho, Timo; Elomaa, Tapio; Kujala, Jussi (2008)
  We propose a well-founded method of ranking a pool of m trained classifiers by their suitability for the current input of n instances. It can be used when dynamically selecting a single classifier as well as in weighting ...
 • Helevirta, Milla (2000-12-13)
  AB3:Työssä tutkittiin prosessiparametrien vaikutusta elastaaniyhdistelankojen ja niistä valmistettujen neulosten ominaisuuksiin. Elastaaniyhdistelangoista tutkittiin niiden hienous, murtolujuus ja venymä. Neuloksista ...
 • Köykkä, Mira (1999-03-10)
  Das Ziel der vorliegenden Arbeit war die Erzeugung technisch akzeptabler Kupferniederschläge in einer Gewinnungselektrolyse bei einer Stromdichte von 1000 A/m2 unter besonderer Berucksichtigung des spezifischen Energieverbrauchs. ...
 • Kaasalainen, Esko (1993)
  Tämän diplomityön tarkoitus oli tutkia ja vertailla erilaisia säädettäviä paikoitustehtäviin tarkoitettuja sähkömoottorikäyttöjä ja niiden soveltuvuutta yrityksen käyttöön. Työn alussa kohteksi valittua tasavirtaservomoottoria ...
 • Peltoharju, Teija (2014-04-09)
  Diplomityö pohjautuu syksyllä 2013 järjestettyyn kansainväliseen Fentress Global Challenge -opiskelijakilpailuun, jonka aiheena oli Upcycled Architecture. Kilpailun tavoitteena oli löytää innovatiivisia ratkaisuja ...
 • Peltonen, Kari (1987)
  Tässä työssä on tutkittu uppopumpun tulosuppiloon muodostuvaa virtauskenttää ja sen laskentamahdollisuuksia. Tehdyissä mittauksissa tarkasteltiin pohjan etäisyyden vaikutusta mitattuihin nopeusjakautumiin eri tilavuusvirroilla. ...
 • Korja, Maija (2012-09-05)
  Urakoiden osittelu ja ketjuuntuminen sekä monikulttuurisuus ovat lisääntyneet teollisuuden investointi- ja vuosihuoltotyömailla. Osittelu ja ketjuuntuminen sekä monikulttuurisuus aiheuttavat työterveydelle ja -turvallisuudelle ...
 • Leppänen, Tiina (1993)
  Diplomityö on tehty AIA/ACSA:n ja OTS INTERNATIONALin järjestämään kansainväliseen arkkitehtiopiskelijoille suunnattuun "URBAN HOUSING" -kilpailuun. Kilpailun järjestäjät haastoivat opiskelijat itä-Euroopasta, länsi-Euroopasta ...
 • Pylvänen, Riikka (2009-12-09)
  Diplomityöni käsittelee urbaania yhteisöasumista, sen ilmenemistä ja toteuttamisen tapoja sekä siinä piilevää käyttämätöntä potentiaalia. Suomessa käydään nyt runsaasti keskustelua perinteisen yhteisöllisyyden puutteesta. ...
 • Mikkola, Teemu (2010-06-23)
  Suurteollisuus on hiljalleen poistumassa Porin Karjarannan teollisuusalueelta Kokemäenjoen rannalla. Karjaranta sijaitsee keskustan lähellä ja on yksi harvoja alueita, jonne keskustan kerrostaloalueella vielä on tilaa ...
 • Joachimiak, Malgorzata (2010-06-23)
  URBAN ACUPUNCTURE Acupuncture cures major health problems by intervention on some specific points that interact with the complex system. Analogically, ‘point’ interventions can have an urban effect at the territorial ...
 • Viitala, Sara (1997-05-14)
  ACSA/Otis International Student Design Competition 1997.Työ käsittää kilpailuehdotuksen tuhannen asukkaan korttelista HelsinginRuoholahden kaupunginosaan Saukonpaaden alueelle.
 • Hellman, Tytti (1997-05-14)
  Kohteena oleva suunnittelualue sijaitsee Tampereella keskustan ja muutoksiakokevan teollisuusalueen välissä. Suunnitelmassa yhdeksän asuinrakennustaeroavat toinen toisistaan jakautuen neljän ja viiden ryhmään. Ryhmienväliin ...
 • Härkönen, Marko (2000-05-30)
  Diplomityö perustuu vuoden 1999-2000 Urban Housing Plus-kilpailuun. Kilpailu on kansainvälinen opiskelijakilpailu, jossa tehtävänä on suunnitella asuntoja tuhannelle asukkaale kilpailijan valitsemaan kotimaan kaupunkiymp ...
 • Kangasvieri, Janne (1999-06-02)
  Ehdotus arkkitehtikilpailuun sekä kolme suunnitelmaa tukevaa esseetä, Urbaani asuminen, Asunto ja koti sekä Puheenvuoro tamperelaiseen keskusteluun vanhojen tehdasalueiden tulevaisuudesta.
 • Heino, Juha (1996-05-22)
  Tarkoituksena on suunnitella rakennettuun ympäristöön asuinrakennuksia750-1000 asukkaalle. Suunniteltava tontti on Turun ratapiha, joka sijaitseeTurun ydinkeskustan vieressä.
 • Hautamaa, Kimmo (1995-05-30)
  Työ on ehdotus Otis Elevator:in ja Association of Collegiate Schools of Architecture:n järjestelmään kansainväliseen opiskelijakilpailuun v. 1994-95. Kilpailu on luonteeltaan realistisia ratkaisumalleja etsivä rakennussu ...