.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pirttikangas, Petri (2000-11-08)
  Tässä työssä kehitettiin testausjärjestelmä vedenalaisen passivisen valvontajärjestelmän antenneille. -PC:ssä pyörivän testausohjelmiston avulla hydrofonidata otetaan vastaan neljän sekunnin paketeissa ja analysoidaan ...
 • Vaarala, Vesa (1984)
  Tämän diplomityön tavoitteena on ollut selvittää vedenalaisten valokaapelien käyttömahdollisuuksia Suomen merialueilla. Aluksi on selvitetty vedenalaisten optisten järjestelmien nykyisiä teknisiä piirteitä. Sen jälkeen on ...
 • Haarala, Saku (1987)
  Akustisten antureiden tuotekehitys ja tuotanto vaatii tiettyjen anturin ominaisuuksien mittaamista. Anturin ominaisuuksien mittaaminen todellisessa käyttöympäristössä eli avovedessä on kallista ja aikaavievää. Avoveden ...
 • Sunela, Markus (2010-10-06)
  Vesilaitosten huononeva taloudellinen tilanne ja kiristyvä lainsäädäntö edellyttävät vesilaitoksilta entistä suurempaa panostusta energiatehokkuuteen ja veden laadun tarkempaa huomioimista. Nämä tekijät yhdessä kehittyneempien ...
 • Etelämäki, Lauri (1999-03-10)
  Työssä selvitetään vesilaitosten jakaman veden kulutuksen ja mittaamattoman vedenkulutuksen jakautuminen. Erityisesti keskitytään nykyaikaisesti varusteltujen kotitalouksien vedenkäyttöön. Työssä todettiin kotitalouksien ...
 • Pakkanen, Heikki (2000-02-09)
  Tämä diplomityö liittyy kohdeyrityksen tuotekehitykseen. Yritys on pyrkinyt kehittämään tuotteita paperikoneen märänpään vedenpoiston hallintaan. Tavoitteena on paperikoneen puristinosan hallinnan parantaminen vedenpoiston ...
 • Laitinen, Ari (2013-05-08)
  Vedyn liikennekäytön tulevaisuuteen vaikuttaa useampi erillinen tekijä, joista kaikki eivät ole suoraan kytköksissä vedyn liikennekäyttöön. Esimerkiksi säätämättömän tuuli- ja aurinkovoimakapasiteetin lisärakentaminen ...
 • Tiihonen, Juha (2014-11-05)
  Ulkoisen sähkökentän vaikutusta kvanttimekaaniseen kuvaukseen mallinnetaan käyttämällä polarisoituvuutta, jonka eri komponentit kuvaavat myös aineen optisia ominaisuuksia. Näistä staattinen dipolipolarisoituvuus α sekä ...
 • Karjalainen, Panu (2014-11-21)
  Real-world driving consist mostly of transients, where the engine parameters are constantly changing. In emission regulation this has been partially considered by including transient driving cycles in emission standards. ...
 • Hyyryläinen, Teemu (2003-06-04)
  Maastokartan esittämiseen reaaliaikaisesti vieritettävänä ja zoomattavana tietokoneen näytölle liittyy monia ongelmia. Perinteiset tietokoneelle skannatut paperikartat ovat rasterimuodossa, jolloin tallennetun kartan ...
 • Riikonen, Teijo (1990)
  Kenttien numeerisessa laskennassa, kuten magneettikenttälaskennassa, on hyvä tietää, onko vektorikentälle olemassa vektoripotentiaali ja millaiset reunaehdot vektoripotentiaalille voidaan antaa, jotta vektoripotentiaali ...
 • Salo, Mika (1996-03-20)
  Työn tavoitteena oli toteuttaa mikrokontrollerin avulla vektorisäätöönperustuva epätahtimoottorin ohjausjärjestelmä.
 • Laine, Katariina (1997-04-16)
  Työssä selvitetttiin maisemamaakuntajaon mukaisen maaseutukylän maisema-rakennetta sekä asutuksen ja muiden kulttuuritekijöiden sijoittumistasiinä. Työssä tarkasteltiin myös kylän kulttuurihistoriaa ja rakennetta.
 • Lehtinen, Esa (2007-11-14)
  Työn tavoitteena on luoda Vendor Managed Inventory (VMI) -toimintaan perustuva ohje, jolla toimija pystyisi toteuttamaan VMI-järjestelmän yhdessä asiakkaan kanssa. Ohjeen on tarkoitus olla yleisellä tasolla käsitelty. ...
 • Gylling, Kai (2007-06-06)
  Tuotteen valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden huomioonottaminen tarjoaa keskeisen kilpailuedun valmistavassa teollisuudessa.Työn tavoitteena oli selvittää veneenlämmityslaitteen valmistukseen ja kokoonpanoon liittyvät ...
 • Anttila, Petri (1996-12-11)
  Diplomityössä on tarkoitus kehittää suunnitelma venttiilituotannon verstauttamiseksi. Työn lähtökohtana on tehtaan tuotannon kasvutavoitteet. Tehtaan verstauttamisella tavoitellaan nopeampia läpäisyaikoja, tehostunutta ...
 • Rasila, Tommi (2004-11-24)
  The objective of this study is to build a theory of growth venturing as a practical phenomenon, contributing to the understanding of all interested parties: the owners and managers of the ventures, if not one and same ...
 • Gustafsson, Markus (2001-12-12)
  Työssä selostetaan kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen digitaalisten vaakalaitteiden vakaushyväksyntää ja siihen liittyviä hyväksyntätestejä. Vaakastandardin SFS-EN 45501 + AC mukaisiin manuaalisia vaakoja koskeviin ...
 • Mäkelä, Jani (1996-09-18)
  AB3:Työssä vertaillaan kolmea toisistaan riippumatonta ohjelmistoa laskettaessakampiakselin dynaamisia ominaisuuksia. Verrattavina ovat KWDYN, NIDYN jaADAMS. Tavoitteena oli vertailla eri ohjelmistoilla mallinnettujen, ...
 • Isännäinen, Hannu (2008-02-06)
  With today´s advanced semiconductor technology allowing systems containing several million transistors to be integrated onto a single silicon chip, there is a growing demand for chips incorporating processors that can ...