.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Loponen, Juha (1993)
  Tuotteen kehitysvaiheen olennaisena osana on tuotteen verifiointi eli todentaminen annettuihin spesifikaatioarvoihin. Verifioinnilla tarkastetaan tuotteen valmius tuotantoon eli tuotteen kypsyys sekä tuotteen kehityksen ...
 • Karjalainen, Jukka (1983)
  Työn tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat ja miten tienrakentamisen yksikkökustannuksiin perustuvaan taloudellisuusmittaukseen. Lisäksi tutkimuksessa esiin tulleiden tietojen avulla analysoidaan ja pyritään ...
 • Sivula, Pirjo (1982)
  Työn tuloksena olevan tuotannonvalvontaohjelman laatiminen ja käyttöönotto katsottiin aiheelliseksi, koska nykyinen laadunvalvonta on suurelta osalta ollut luonteeltaan toteavaa. Kaikissa valmistusprosessin välivaiheissa ...
 • Kontulainen, Jukka (1989)
  Tavoitteellisesti johdetussa yrityksessä tuotannolle on määritelty tavoitteet, joita toteuttamalla se parhaiten tukee yrityksen pyrkimyksiä. Tavoitteelliseen toimintaan kuuluu, että tavoitteet ovat yksikäsitteisiä ja että ...
 • Niittymäki, Jesse (2012-06-06)
  Kohdeyrityksen toimitusvarmuus on heikentynyt viime vuosina. Toimitusvarmuuteen vaikuttaa suuresti tuotantoprosessien tehottomuus. Etenkin tuotannon alkupään prosessit toimivat usein pullonkaulana. Näistä työvaiheista ...
 • Koukonen, Seppo (1984)
  Tämän työn tarkoituksena oli kehittää mittareita, joiden avulla voidaan seurata tuotannon tehokkuutta. Päätavoitteeksi asetettiin tuottavuuskehityksen seurantatunnuslukujen avulla. Tunnusluvut on rakennettava olemassa ...
 • Käpylä, Jonna (2008-09-03)
  Tämä diplomityö tehtiin osana Työsuojelurahaston rahoittamaa ”Tuottavuuden kehittäminen Suomessa – haasteet ja tutkimustarpeet” -projektia. Työn tarkoituksena on tuoda esiin tuottavuuden kehittämisen kannalta relevantit ...
 • Sinivuori, Juha (1992)
  Tämän diplomityön tarkoitus on ollut kehittää mittareita, joilla voidaan seurata valmistuksen tuottavuutta ja sen kehityssuuntaa keskiraskaassa konepajassa. Tavoitteena oli luoda tunnuslukujärjestelmä, jonka avulla ...
 • Ruohola, Antti (2008-05-07)
  Diplomityön tarkoituksena oli määrittää kohdeyrityksen sähkölaitetehtaalle tuotannon tuottavuutta mittaavat mittarit. Määritettävän mittaustavan tulee olla sovellettavissa muissakin yrityksen sähkölaitteita valmistavissa ...
 • Okkeri, Petri (2012-03-07)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tuottavuutta voidaan mitata palveluissa ja erityisesti kohdeyrityksen harjoittamassa teollisuuspalveluliiketoiminnassa. Tämän perusteella tarkoituksena oli kehittää ...
 • Damskägg, Aki (2006-05-10)
  Tuottavuuden vaikutus yrityksen kilpailukykyyn on kiistaton. Kiristyneen kilpailun myötä tuottavuuden parantaminen on kasvattanut merkitystään entisestään. Enää ei riitä kerran löydetty hyvä tapa tuottaa tuotetta, vaan ...
 • Reina, Ulla (1996-04-24)
  Diplomityö on osa Tuottavuusyhteistyön edistäminen -projektia ja tavoitteena olikuvata neljän yrityksen tuottavuusyhteistyön muotoja ja niiden vaikutustatuottavuuden eri osatekijöihin.
 • Kuronen, Helena (1997-12-10)
  Tavoitteena on kehittää analyysimenetelmästä työyhteisöille työväline,jonka avulla selvitetään tuottavuusyhteistyön nykyhetki, vahvuudet jakehittämismahdollisuudet. Tuottavuuskehitystä pitäisi kyetä mittaamaan,jotta sitä ...
 • Hirvonen, Hannu (1998-04-15)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli kehittää tuottavuusyhteistyön itsearviointimenetelmä sekä testata jo aiemmin kehitetty tuottavuusyhteistyöanalyysimenetelmä. Lisäksi tavoitteena oli suunnitella sisältö internet-sovellukseen, ...
 • Sukanen, Ilmari (2015-11-04)
  Maapallon väestön määrä kasvaa vuosittain, kuten kasvaa myös resurssien kulutus. Tämän seurauksena vuosittain elinkaarensa loppuun pääsee valtavia määriä erilaisia tuotteita, jotka aiheuttavat merkittäviä ympäristöongelmia. ...
 • Häkkilä, Antti (2004-05-12)
  Kansainvälisillä markkinoilla toimivan teollisuusyrityksen on otettava huomioon eri maiden ja yhteisöjen lainsäädäntö ja vaatimukset. Esimerkiksi Euroopan Unionin alueella markkinoitavilla tuotteilla on oltava EU:n ...
 • Mela, Johanna (2006-05-10)
  Työn tavoitteena oli selvittää tuotteiden ja plveluiden tuotannossa niiden elinkaarien eri vaiheissa tapahtuvaan rakenteellisen muuntelun hallintaan liittyvää tietoa.Viime vuosina tietopääoman merkitys on kasvanut nopeasti ...
 • Helenius, Kristiina (2006-10-11)
  Diplomityön tavoitteena oli esittää rakennusosan tuotteistamishankkeen teoria ja siihen liittyen tuotteistamisen käsiteanalyysi, tuotteistamisen teoria ja tuotteistamishankkeen prosessin kulku. Lisäksi tavoitteena oli ...
 • Karppinen, Ari (1994-08-31)
  Kaplanturbiinin siipien valmistusprosessin ylimääräisen työn vähentäminen vakioinnin avulla. Muodostetaan myös malli, jolla kaikki työvaiheet voidaan vakioida. Lisäksi kartoitetaan siipien lapapinan yleisten muotopoikkeamien ...
 • Viikari, Jouni (1986)
  Toimistoautomaation tietojenkäsittelyä tukevien lähiverkkoratkaisujen lisääntymisestä huolimatta ei verkkokäyttöön tarkoitettujen ohjelmien saanti ole kasvanut mainittavasti. Tietojen rinnakkaisen käsittelyn mahdollistavien ...