.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pylvänen, Jari (1993)
  Rakennusteollisuuden taantuma viime vuosien aikana on kiristänyt alan tuotantotoiminnan vaatimuksia. Kilpailun kiristyessä ovat kuvaan astuneet toimitusaikakilpailu sekä asiakaskohtainen tuotanto. Kysynnän vähentyminen ...
 • Rapeli, Timo (2012-06-06)
  Koneseurantajärjestelmien käyttö suomalaisessa teollisuudessa on lisääntynyt. Tuotannon seurannasta saatavalla informaatiolla halutaan ylläpitää ja tehostaa tuotannon tehokkuutta. Seurannan informaation käyttö yrityksissä ...
 • Hurme, Jaana (2006-05-10)
  Yrityksen liiketoimintaprosessien tehokkaan toiminnan yhtenä edellytyksenä on informaatiojärjestelmien kyky kommunikoida keskenään. Näin mahdollistetaan järjestelmien välinen tiedonsiirto ja niiden yhteistoiminta. Eri ...
 • Kasari, Mikko (2011-08-17)
  Elintarviketeollisuuden kova kilpailutilanne ja tuotantovolyymien kasvu on pakottanut elintarvikealan yritykset kehittämään teollisia prosesseja kohti kustannustehokkaampia ratkaisuja. Tässä diplomityössä tarkastellaan ...
 • Pursio, Saku (1999-06-09)
  Työssä selvitetään tuotantolinjan kvantitatiivisen käyttövarmuusmallin laatimisperiaatteita ja sovelletaan niitä sellutehtaan käyttövarmuuden mallinnukseen. Toiminnallinen kuvaus on hierarkinen rakenne, jonka ylätasolla ...
 • Vesasto, Miika (2004-05-12)
  TAVOITE: Kehitetään tuotantoprosessia pyrkimällä lyhentämään tilaus-toimitusketjun läpimenoaikaa sekä luomalla uusi toimintatapa prosessissa. Tavoitetta tarkennettiin koskevaksi yhtä esimerkkilaitetta sellulaitteiden ...
 • Ruotsala, Tuukka (2013-12-04)
  Tässä työssä tutkittiin tuotantosolujen materiaalitäydennystä elektroniikka-alan case-yrityksessä. Tutkimuksen tarkoituksena oli parantaa uuden lanseerausvaiheessa olleen tuotteen tuotannon joustavuutta ja pienentää ...
 • Jännes, Tero (2001-06-06)
  Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa mittaristo, jolla arvioidaan sekä resurssien käytön tehokkuutta että materiaalin ohjauksen tehokkuutta. Tarkoituksena on, että mittaristo olisi saatavissa mahdollisimman vähällä vaivalla ...
 • Hovila, Juha (2015-12-09)
  Tämän diplomityön kohdeyritys valmistaa maanporaukseen soveltuvia teriä vaihtelevan eräkoon funktionaalisella tuotantojärjestelmällä. Kohdeyrityksellä on tavoitteena kaksinkertaistaa tuotantonsa ja puolittaa toimitusketjunsa ...
 • Nurmi, Sari (2000-05-10)
  Puhdastilassa hiukkaspitoisuus voi nousta neljällä eri tavalla: Kuumissa prosesseissa syntyy uusia hiukkasia, konvektiovirtaukset kuljettavat ympäristöön eri tavoin syntyneitä hiukkasia, mekaanisesti, kuten jauhamalla tai ...
 • Ranta, Juha (1999-10-13)
  Diplomityön tavoitteena on suunnitella joustava tuotantosolu perinteiseen funktionaaliseen tuotantoympäristöön. Solussa valmistettavat tuotteet on aiemmin valmistettu alihankkijalla. Lisäksi tavoitteena on kehittää sopiva ...
 • Säilä, Satu (1999-03-10)
  Työssä on tutkittu ja toteutettu solun yhteistyötä helpottava sekä toimintaa tehostava tietojärjestelmä tiimimuotoiselle työllä tuotantosolussa. Solulle on kehitetty on työpöytä Lotus Notes-ohjelmaan. Toimintavarmuusmittari ...
 • Seppälä, Marianne (2004-01-14)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kohdeyrityksen organisaatiomuodon yhdensuuntaistaminen tuotantostrategiaa tukevaksi uuden tuotteen valmistustoiminnassa. Päätavoitteeseen vastattiin tutkimuksessa osatavoitteiden avulla, joita ...
 • Hepokorpi, Mika (1997-11-12)
  Tuotantosuunnitelmassa tuotteet luokitellaan tuoteperheisiin, jotkapuretaan yksittäisiksi tuotteiksi tuotanto-ohjelmassa. Tuotanto-ohjelmanlaadinta on iteratiivinen prosessi. Tuotanto-ohjelma laaditaan jokaisellelopputuottelle ...
 • Pyöriä, Jaana (2000-12-13)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli tuoda esiin tuotantotaloudellisia näkökulmia Hämeen tiepiirille. Tässä työssä peilattiin toiminnan kannalta keskeisimpien osa-alueiden teorioita, strategia- ja tuotantoprosessia sekä ...
 • Pauniaho, Lauri (1999-12-08)
  Tavoitteena on konepajatuotannossa tarvittavien tietokoneohjelmien käytönja integroinnin kehittäminen. Työ on rajattu koskemaa TTKK:nTuotantotekniikan laitoksen raskaan laboratorion tuotantosolua.
 • Raitanen, Lasse (2009-02-04)
  Tässä työssä esiteltiin kaksi siisteyden ja järjestyksen parantamiseen ja ylläpitämiseen kehitettyä työkalua. Työkaluista valittiin yritykselle sopiva sekä suunniteltiin ja toteutettiin sen käyttöönotto kolmella osastolla. ...
 • Sariola, Rami (2013-09-04)
  Tämä diplomityö tarkastelee tuote-palvelujärjestelmien kehittämistä sekä rakennusprojektin hankintapäätöksiin vaikuttamista. Teollisuusyritykset ovat siirtyneet kohti teollista palveluliiketoimintaa tarjoamalla ...
 • Kuparinen, Sami (1999-06-09)
  Työ käsittelee kohdeyrityksen polkupyöränrenkaita valmistavan tuotealueen palvelukyvyn ja kannattamisen parantamista. Käsiteltyjä kehityskohteita ovat asiakas- ja tuoteluokitusten sekä tuote- ja asiakaskohtaisten ...
 • Korhonen, Kirsi (2005-02-09)
  Tausta-ajatuksena diplomityölle oli suuntaus kohti integroituja yritysjärjestelmiä, jotka vähentävät päällekkäistä työtä ja tehostavat yrityksen toimintaa. Myös taloushallinnon järjestelmiin halutaan syöttää tiedot vain ...