.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Havanka, Hannu (1999-09-08)
  Tulevaisuudessa huoltokirja tulee pakolliseksi kaikkiin uusiin rakennuksiin. Työssä käsitellään sen ja käyttäjän käsikirjan laadintaa toimitilakiinteistöille. Käyttäjien ohjeisto koostuu kahdesta eri osasta: käyttäjän ...
 • Lilja, Kari (2006-05-10)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää, minkälaisia vaikutuksia asiakkaan ja toimittajan organisaatiokulttuurien eroilla on tietojärjestelmäprojektin onnistumiseen. Työ muodostuu kolmesta erillisestä samaa aineistoa ...
 • Lappeteläinen, Ilmari (2007-08-22)
  Tutkimuksen tavoite oli selvittää, millä edellytyksillä toimittajayritys voi erikoistua prototuotantoon. Tärkeimpänä yksittäisenä edellytyksenä tarkasteltiin erikoistumisen kannattavuutta. Käsitteellisellä tasolla pyrittiin ...
 • Peltola, Kari (2009-04-08)
  Toimitusten virheetön kulku vaikuttaa merkittävästi valmistavan yrityksen tuotantoprosessin tehokkuuteen. Toimitusverkostojen ja tuotteiden monimutkaisuuden kasvaessa häiriöiden ja virheiden määrä yleensä lisääntyy. Tämän ...
 • Kleemola, Anne (2000-08-23)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää menetelmä, jolla tehostetaan keittiökalusteiden teollisessa valmistuksessa merkittävää osaa esittävien toimittajien ja heidän päämiehensä välistä toimintaa. Pääasiallisena keinona tähän ...
 • Valovuo, Lauri (2013-06-05)
  Alihankinnan ja ulkoistamisen yleistyessä yritysmaailmassa entisestään, on toimittajien valinnan ja hallinnan merkitys korostunut. Erityisesti telakkateollisuudessa laajat toimittajaverkostot ovat nykyaikaa. Telakkateollisuuden ...
 • Lappi, Jussi (2008-06-04)
  Diplomityön tavoitteena oli muodostaa kohdeyrityksen Helsingin toimituskeskuksen tuotannonsuunnittelijan toimenkuva, työkalut ja toiminnot. Näiden avulla oli tarkoitus kehittää toimituskeskuksen hieno- ja karkeakuormitusta, ...
 • Rinne, Vesa (2008-04-09)
  Kannattavan liiketoiminnan perusedellytyksenä ovat tehokkaasti toteutetut toiminnot. Jotta yrityksen eri toiminnot voidaan toteuttaa tehokkaasti ja kannattavasti, on panostettava toimitusketjun hallintaan. Diplomityössä ...
 • Koskinen, Jani (2004-05-12)
  TAVOITE: Etsitään keinoja murskaimien runko-osien toimituskyvyn kustannustehokkaaseen hallintaan, ratkaistaan varastoinnin pulmia sekä selvitetään osavalmistuksen kehityskohteita.MENETELMÄT: Esitellään Koneistusyksikön ...
 • Sutelainen, Juha (1996-06-05)
  Työssä on luotu malli tilausohjautuvan toimitusprosessinkokonaisvaltaiselle kehittämiselle selvittämällä siihen liittyväongelmakenttä.
 • Sillman, Jari (2008-08-13)
  Toimitusvalvonnan merkitys on korostunut viime aikoina, kun tilausten viivästymiset ja monet muut toimitusongelmat ovat yleistyneet vaativissa teollisuuden hankinnoissa huomattavasti. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää ...
 • Kyykkä, Ari-Pekka (2013-06-05)
  Toimitusvarmuus on tärkeä osa sähkönjakelua. Sen merkitys on kasvanut viime vuosien poikkeustilanteiden vuoksi, mitkä ovat aiheuttaneet alueellisesti pitkiä sähkönjakelunkeskeytyksiä asiakkaille. Nyt myös lainsäädännössä ...
 • Paalijärvi, Harri (2006-02-08)
  Diplomityön tavoitteena oli kohdeyrityksen toimitusvarmuuteen vaikuttavien tekijöiden kartoittaminen sekä toimitusvarmuuteen liittyvien ongelmakohtien selvittäminen. Yrityksen tuotannosta suurin osa on asiakkaiden toivomusten ...
 • Kuikka, Tommi (2006-11-15)
  Tekijän ehdotus ”Hilat” voitti vuonna 2004 arkkitehtiopiskelijoille suunnatun kilpailun, jossa oli tarkoituksena löytää Hämeenlinnan torille uusi toimintamalli ja ilme uusimalla torin kalusteet. Ehdotus ei saanut kaupungin ...
 • Eskola, Rami (2003-01-15)
 • Ahomäki, Petri (2012-05-09)
  Tämä diplomityö on tehty Rolls-Royce Oy Ab:n Rauman tehtaan osavalmistukselle. Työn tavoitteena oli arvioida Rolls-Royce Oy Ab:n potkurilaitteiden ylä- ja alarunkojen sekä akseleiden mitta- ja geometriatoleranssien ...
 • Hannula, Heli (1997-10-15)
  AB3:Työssä tutkitaan tolueenilla saastuneen pohjaveden biologisen puhdistuksenedellytyksiä hapellisissa olosuhteissa. Tolueeni on yleinen pohjavesiensaastuttajakemikaali. Tyypillinen tolueenilähde ympäristönsaastumistapauksissa ...
 • Aaltonen, Rami (2003-01-15)
  Custom-made products and miniaturization are current issues. This have given rise to demands for developing new methods and concepts for factory assembly production. The minifactory concept was developed to meet these ...
 • Frimodig, Saara (2014-10-08)
  Uusia asuinalueita suunniteltaessa pohjarakentamisen kustannukset tulee huomioida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä vaikutusmahdollisuudet kustannuksiin pienenevät suunnittelun tarkentuessa. Kaavoitettavat alueet ...
 • Sarapää, Niko (2014-08-13)
  Tutkimuksen päätavoite on kehittää Tampereen kaupungin tontinluovutuskilpailuiden kilpailuohjelmassa olleita energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen liittyviä sanallisia sekä laskennallisia kriteereitä. Lähtökohta ...