.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Torra, Jonna (2000-08-23)
  Tutkimuksen tavoitteena on tutkia turbulenssin rakenteen muuttumista kapenevassa kanavassa tapahtuvassa kiihtyvässä virtauksessa. Ensin turbulenssiin tutustutaan kirjallisuuden pohjalta. Työssä esitellään turbulenssia ...
 • Hangasluoma, Jari (1985)
  Työssä tarkasteltiin paperikoneen huulikartion turbulenssinvaikutusta huulisuihkun ulkonäköön. Mittaukset suoritettiin vettä väliaineena käyttäen paperikoneen perälaatikkomallilla. Virtaustilaa muokattiin muuttamalla ...
 • Honkanen, Markus (2002-05-15)
  The flow of particles, bubbles and droplets in fluids has a wide application in industrial processes. In PIV technique, flow is illuminated by a laser light sheet, An image of the illuminated flow is acquired. In the case ...
 • Nieminen, Timo (1983)
  Tässä työssä on tutkittu ja kehitetty W.M.Punin ja D.B. Spaldingin Imperial Collegessa kehittämää kaksidimensioisen elliptisen virtauskentän ratkaisevaa tietokoneohjelmaa. Työn tarkoituksena on ollut selvittää, kuinka hyvin ...
 • Leino, Essi (1999-12-08)
  Diplomityö käsittelee Helsinki-Tampere -päärataosuudella sijaitsevan asemanseudun ympäristön kehittämistä ja rautatieliikennettä osana alueen joukkoliikenneverkostoa. Kohdealueena on Janakkalan kunta ja siellä Turengin ...
 • Majanne, Yrjö (1984)
  Jatkuvatoimiset kosteuden mittausmenetelmät perustuvat jossain tietyssä sitoutumismuodossa esiintyvään kosteuteen verrannollisen suureen mittaamiseen joko sähkö- tai atomiteknisin menetelmin. Epähomogeenisen aineen kosteuden ...
 • Nurmi, Jari (1983)
  Turpeen tehollinen lämpöarvo laskee laadun huonontuessa. Kattilan höyryntuoton vakiona pitämiseksi on poltettavaa turvemäärää tällöin lisättävä. Polttolaitteiston kapasiteetti asettaa kuitenkin rajoituksia, jolloin ainoana ...
 • Hämälä, Juha (1985)
  Poltettaessa turvetta pölypolttokattilassa osa polttoaineesta jää palamatta. Palamattoman polttoaineen osuus voidaan määrittää tarkastelemalla lehtotuhkan hehkutushäviötä. Palamaton polttoaine vaikuttaa kattilahyötysuhteeseen ...
 • Haaga, Kari (1982)
  Työssä tutkittiin yritykseen asennettua turpeenkuivatus- ja polttolaitteistoa. Esitetyn teorian ja käytännön kokeiden avulla on selvitetty polttoaineen kuivumista ja staattisten paineiden vaihteluja kuivumislinjassa. Työssä ...
 • Santamäki, Kauno (1993)
  Tässä työssä on selvitetty yrityksen ydinvoimalaitosyksiköiden turpiinin säätö- ja ohjaustoiminnoissa havaittuja vikoja ja ongelmia sekä tehty alustava aikataulu järjestelmän modernisoinnille. Nämä säätö- ja ohjaustoiminnot ...
 • Lehtonen, Jouni (2010-06-09)
  Diplomityössäni esittelen Turun ydinkeskustassa sijaitsevalle kauppahallin tontille tekemäni ideasuunnittelman. Poikkeuksellinen korttelirakenne sekä potentiaali jatkokehittämistä varten herättivät mielenkiintoni aluetta ...
 • Reini, Jari (1996-10-16)
  Työssä luodaan paikkatietojärjestelmä, joka käyttää hyväksi viheralueistaja suojelukohteista tallennettuja tietoja. Paikkatietojärjestelmässä onmahdollisuus liittää paikka- ja karttatietoon kuvausinformaatiota,jota voidaan ...
 • Selänne, Sinikka (1990)
  Turun kaupunki järjesti vuonna 1987 aatekilpailun Aurajoen länsirannan alueen suunnittelemiseksi. Teollisuuden siirryttyä pois alueelta oli kaupungilla käytössä tyhjiä rakennuksia ja epämääräisessä tilassa olevaa ...
 • Helander, Henna Maria (2001-05-09)
  Työ on tilaustyö Turun kaupungin kaavoitusosastolle. Turun linnan ympäristö on matkustajasatamatoimintojen ympäröimä. Suunnitelmassa on pyritty tuomaan esille mahdollisuus eriyttää Turun linnan ympäristön tienoo omaksi, ...
 • Antila, Jari (1985)
  Turun pääkirjasto rakennettiin lahjoitusvaroin v. 1901-03, suunnittelijana arkkitehti Karl August Wrede. Lahjoittajan toivomuksesta rakennuksen julkisivuissa on käytetty esikuvana 1660-luvulla rakennettua Tukholman ...
 • Elenius, Jorma (1999-03-10)
  Työssä on esitetty vaihtoehto jo rakennetulle Turun sataman itärannan asuntoalueelle. Olemassaolevaan verrattuna muutoksia on erityisesti asuinkorttelien muodostamis- ja rakentamistavassa.
 • Korpinen, Leena (1986)
  Työssä selvitettiin Turun kaupungin sähkölaitoksen saaristoalueen 10 kV verkon kaukokäytön lisäämismahdollisuuksia keskittyen kauko-ohjattavien erotinasemien sijoittamisen kannattavuuteen. Tarkastelun pohjana käytettiin ...
 • Itkonen, Tiitta (1991)
  Diplomityö sisältää Turun Taidemuseon laajennussuunnitelman ja selvityksen museon syntyvaiheista. Vuonna 1900 järjestettiin Turun Taideyhdistyksen toimesta kaksivaiheinen kutsukilpailu, jonka voitti arkkitehti Gustaf ...
 • Saari, Anssi (1993)
  Työn tarkoituksena on olla oppaana ja tietolähteenä laitoksen teknisiä tietojärjestelmiä rakennettaessa. Vaikka aiheita on rajailtu Turun Telelaitoksen tarpeiden mukaisesti, esitetty asia on suurelta osin sovellettavissa ...
 • Harmoinen, Liisa (2006-09-13)
  Useiden vanhojen teollisuusrakennusten lailla Turunkin VR Konepajan toiminta lopetettiin vuonna 2002. Aivan konepajarakennuksen viereen on nyt suunnitteilla uusi liike- ja asuinalue sekä matkakeskus, johon siirtyvät ...