.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Eklund, Esa (1992)
  Erään voimalaitoksen sähköjärjestelmien ennakkohuolto-ohjelmassa on määritelty sähkölaitteille tehtävät, toimenpiteet ja niiden aikataulu. Ohjelman määrittelyn aikana on tarkasteltu kaikkia voimalaitoksen sähköjärjestelmien ...
 • Suutarinen, Antti (2014-08-13)
  Kanavien kannakointi on merkittävä voimalaitoksen suunnittelukohde. Hyvä kannake on rakenteeltaan luja, mutta samalla mahdollisimman kevyt ja riittävän yksinkertainen. Tämän työn tavoitteena on luoda pohjaa vakioidulle ...
 • Toivonen, Antti (2012-09-05)
  Diplomityö on tehty yhteistyössä Metso Automaation ja Pohjolan Voiman kanssa. Työn tavoitteena on ollut kehittää helppokäyttöinen energiatehokkuuden valvontasovellus voimalaitosten käyttöhenkilökunnalle ja johdolle. ...
 • Ruutu, Antti (1989)
  Työssä tarkastellaan voimalaitosten luotettavuusanalysointiin ja -suunnitteluun käytettyjä mallintamismenetelmiä sekä käyttövarmuuden selvittämistä varten kehitettyjä tietokoneohjelmia. Työn tavoitteena oli löytää ...
 • Lind, Salla (2001-11-14)
  Työssä tutkittiin mäntämoottorikäyttöisten voimalaitosten turvallisuutta. Työ käsitti sekä turvallisuusanalyysit että laitosten vertailun olemassa oleviin standardeihin. Turvallisuusanalyyseissä sovellettiin potentiaalisten ...
 • Tanska, Emma-Liisa (2014-02-05)
  Monilla voimalaitoksilla otetaan käyttöön uusia energiatehokkaita teknologioita. Ne liitetään usein nykyisen prosessin oheen tai vanhan prosessin tilalle. Tässä työssä on tavoitteena selvittää mahdollisuuksia kehittää ...
 • Koskinen, Marko (1996-12-11)
  Työssä toteutettiin voimalaitosyhtiön tuotanto- jatulosraportointijärjestelmä. Raportointijärjestelmällä voidaan määritelläraportteja Damatic XD-järjestelmään liittyvästä XIS-järjestelmästä.Raportointijärjestelmä voidaan ...
 • Virta, Seppo (1984)
  Työn tarkoituksena oli kehittää voimansiirtotulosyksikön selkeä tavoiteliikeidea. Tavoitteena olivat tulosyksikön kannattavuuden ja elinvoimaisuuden parantaminen niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. - Nykyisen ...
 • Janhunen, Kai (1991)
  Kohdeyrityksen tuotteita ovat erilaiset järjestelmät. Järjestelmien toteutus ja toimittaminen asiakkaille suoritetaan projekteina. Kansainvälinen ja kiristynyt kilpailu eri toimittajien välillä on lisännyt paineita yrityksen ...
 • Annila, Jaakko (1990)
  Työ on osa säätötekniikan laitoksella meneillään olevaa VAITO (Voima-anturin integrointi teollisuusrobotin ohjaukseen) -projektia. Projektin tarkoituksena on luoda laitteisto- ja ohjelmistokokonaisuus, jolla reaaliaikaista ...
 • Kankaanranta, Raimo (1986)
  Tämän diplomityön lähtökohtana on kahdessa aikaisemmassa TTKK:n säätötekniikan laitoksella tehdyssä diplomityössä kehitetty teollisuusrobottien simulointiohjelmisto. Tässä työssä ohjelmistoon on liitetty menetelmä ...
 • Heinonen, Petri (1982)
  Kun Suomen sähköhuollon valtakunnallisen suunnittelun tasolla kiinnitetään yhä enemmän huomiota kansantaloudellisiin näkökohtiin, on yrityksissä suunnittelun tavoitteena taloudellisesti ja toiminnallisesti edullisimmat ...
 • Packalen, Petri (2001-11-14)
  The rapid growth of the Internet in the last few years and the growth of performance of computers has given rise to a strong interest in carrying voice over the Internet. The Internet is the way forward as a medium for ...
 • Hiltunen, Tuomas (2009-04-08)
  Long Term Evolution (LTE) is a novel digital mobile radio technology developed by 3rd Generation Partnership Project (3GPP). The most important improvements in comparison to Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) ...
 • Hanni, Sippo (1990)
  Voipaalan kartano on Sääksmäellä, Valkeakosken kaupungissa. Kartanon sijainti Rapolan harjun rinteellä, keskiaikaisen kirkon läheisyydessä tekee siitä ainutlaatuisen. Rapolan linnavuori ja sen rinteet ovat muinaismuistoaluetta. ...
 • Pöllänen, Juha (1981)
  Työssä tutkittiin kWh-mittarin alalaakeriin soveltuvia voiteluöljyjä ja -rasvoja ja verrattiin niiden ominaisuuksia keskenään erilaisten kokeiden perusteella. Lopputuloksena pyrittiin saamaan aikaan hyväksyttävästi kokeet ...
 • Smolander, Mika (2006-09-13)
  Turun kaupunkiseudun yleiseen asemakaavalliseen aatekilpailuun osallistuneen kilpailuehdotuksen ”Sormet” jatkotyönä syntyi diplomityö ”Voivalanranta”. Se on suunnitelmakokonaisuus, jossa pyrkimyksenä oli etsiä modernin ...
 • Lumme, Antti (1998-10-14)
  AB3:Työssä selvitettiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) muodostumista muovien ekstruusiossa yrityksen tehtailla. Tärkein VOC-yhdisteiden syntyyn vaikuttava tekijä on ekstruusiolämpötila. Kokeita tehtaalla suoriettiin ...
 • Arkko, Vesa (2000-06-07)
 • Joutsen, Atte (2002-06-05)
  Visualisointi on hyvin käytännöllinen työkalu nykyisessä informaationtäyteisessä yhteiskunnassa. Sitä voidaan soveltaa monilla aloilla valottamaan hankalasti ymmärrettäviä tietomääriä. Tässä diplomityössä tarkastellaan ja ...