.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Iivari, Juha (2001-04-11)
  Työssä 3D-CAD -teknologiaa tarkasteltiin tuotekehitysprosessia tehostavana työkaluna. 3D-CAD -teknologian avulla oli mahdollista saavuttaa merkittäviä etuja perinteiseen 2D-CAD -teknologiaan nähden, mutta toisaalta joitain ...
 • Tuohikumpu, Tuuli Emilia (2015-10-07)
  Tässä diplomityössä tutkitaan kerrostaloasuntojen monipuolistamistapoja ja tilan elämyksellisyyteen vaikuttavia tekijöitä havaitsemisen, kokemisen ja tilan ominaisuuksien näkökulmasta. Aiheeseen perehdytään sekä ...
 • Lahtonen, Kimmo (2001-12-12)
  Työ keskittyi kiteisen timanttikalvon kasvatusprosessin mallintamiseen kuumalanka-avusteisessa CVD -reaktorissa. Prekursorikaasuna käytettiin vetyä ja metaania. Tarkoituksena oli mallintaa se, mitä tapahtuu kuumalankareaktorissa ...
 • Pulkkinen, Janne (2013-08-14)
  The aim of this research was to study the feasibility of the time domain electromagnetic interference (TDEMI) measurement method in MIL-STD-461F compliance measurements. In the TDEMI measurement method, the measurement in ...
 • Kannisto, Juha (2008-01-16)
  Time synchronisation means adjustment of two or more clocks of independent devices over a communication network. Synchronised clocks are used to timestamp events for example in industrial automation and monitoring, where ...
 • Laakonen, Lasse (2003-06-04)
  Tässä diplomityössä toteutetaan hyvän äänenlaadun ja matalamman bittinopeuden samanaikaiseksi saavuttamiseksi ehdotettu aikatason muokkaukseen perustuva menetelmä (engl. time warping) ' ja sen toimintaa arvioidaan niin ...
 • Virtanen, Heikki (2015-06-03)
  The development of high-speed electronics has improved the availability and reduced the cost of components operating in the millimeter wave (MMW) region substantially. Therefore, in recent years the spectral range of 30–300 ...
 • Karppinen, Juha (2008-03-05)
  Euroopan Unionin asettama RoHS-direktiivi rajoittaa tiettyjen elektroniikkateollisuudessa käytettyjen vaarallisten aineiden käyttöä. Yksi näistä aineista on lyijy, jota on käytetty tinaseoksena juotteessa sekä elektroniikan ...
 • Rao, Satish; Huttunen, Mikko J.; Kontio, Juha M.; Mäkitalo, Jouni; Viljanen, Milla-Riina; Simonen, Janne; Kauranen, Martti; Petrov, Dmitri (2010)
  We present two silver nanocones separated by 450 nm, well beyond the typical gap spacing of coupled nanoantennas, and connected by a metal bridge to facilitate plasmonic coupling between them. The tip-enhanced Raman ...
 • Kivelä, Marko (1996-05-15)
  Työssä kehitettiin prosessin käyttöliittymää ja identifioitiintislauskolonnille toiminta-alueisiin perustuva malli.
 • Pullinen, Risto (1989)
  Binääritislausprosessi tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen säätötekniikan uusien menetelmien kokeiluun laboratorio-olosuhteissa todellisella prosessilla. Tämän työn päämääränä oli tehostaa TTKK:n säätötekniikan laitoksen ...
 • Kivelä, Katri (1993)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää titaanioksidin käyttöä tekokuitujen himmentimenä. Työ jakautuu kirjallisuustutkimukseen, jossa perehdytään tekokuituteollisuuden kehitykseen ja sen tämän hetkiseen markkinatilanteeseen ...
 • Kulmala, Minna (2006-12-13)
  Diplomityön tarkoituksena oli valmistaa titaanidioksidiohutkalvoja pulssilaserpinnoitus- eli PLD (pulsed laser deposition) -menetelmällä sekä tutkia pinnoitusparametrien ja eri lähtöaineiden vaikutusta pinnoitusnopeuteen ...
 • Orpana, Pasi Toivo (2015-09-09)
  WiFi radio access technology is being adopted as a part of the current small cell solutions of mobile networks. Any WiFi network with Internet connectivity can be used by the mobile device to access packet-based LTE services ...
 • Mielonen, Timo (2000-06-07)
  Työssä tutkittiin mahdollisuutta hitsata TM-teräksiä yhdeltä puolelta jauhekaarihitsausmenetelmällä. Kirjallisuusosuudessa tarkastellaan TM-terästen valmistusta ja TM-teräksen eri seosaineiden vaikutusta hitsattavuuteen. ...
 • Partanen, Kari (1983)
  Kohdeyritys on kokeillut kaupallisten freeness-mittareiden toimivuutta, mutta lupaavista tuloksista huolimatta mittaustulosta ei ole katsottu riittävän luotettavaksi säätöä ajatellen. Tässä työssä on aluksi tarkasteltu ...
 • Rimpivaara, Markus (2000-05-10)
  Työssä kehitetään ennustemalli rejektijauhatuksen jälkeisen massan ominaisuuksille. Malli perustuu prosessin tilasuureisiin. Työssä paneudutaan kuumahierreprosessiin, mekaanisen massan laatuominaisuuksiin ja monimuuttujaisen ...
 • Viljanen, Timo (2012-03-07)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää toimialan vaikutusta yritysten toimintakertomuksissa raportoimiin riskeihin. Tutkimuksen aineistona on käytetty 110 Helsingin Pörssissä noteeratun yrityksen toimintakertomusta ...
 • Koivula, Kimmo (1988)
  Meriveden käyttöä hydraulinesteenä vedenalaistekniikan hydraulijärjestelmissä tutkitaan erityisesti merenpohjan luonnonvarojen hyödyntämisessä käytettävien laitteiden rakentamista varten. Tällaisen järjestelmän ohjausventtiiliksi ...