.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Venho, Janne (2013-06-05)
  Tekniikan alan kasvava työllisyystarve on pakottanut yliopistot kasvattamaan opiskelijoiden sisäänottoa. Tämä on aiheuttanut suurempia keskeytysprosentteja, koska kaikkien opiskelijoiden lähtötaso ei ole enää yliopisto-opintojen ...
 • Saarelma, Heikki (2014-11-05)
  Verkkohotellipalvelu on yrityksille ja yksityisille asiakkaille tarjottava palvelu, jonka avulla voidaan ylläpitää verkkosivuja ja verkkosovelluksia. Verkkohotellipalvelu tarkoittaa yksinkertaisesti palvelin ja verkkokapasiteetin ...
 • Uosukainen, Petri (1993)
  Matkapuhelinjärjestelmä koostuu useista maantieteellisesti laajalle alueelle hajaantuneista verkkoelementeistä. Järjestelmän valvonnan ja ylläpidon helpottamiseksi on kehitetty erilaisia hallintajärjestelmiä. Digitaalista ...
 • Knuuttila, Matti (1999-02-10)
  Verkkotietokannoissa ylläpidetään tietoa verkon rakenteesta: kaapeleista, jakomoista, kytkennöistä jne. Työssä kehitettiin tietoliikenneverkon kuvaamiseen tarkoitettu yleinen luokkamalli ja suunniteltiin esimerkinomaisesti ...
 • Väre, Teemu (2007-09-19)
  Sähköverkkoyhtiöiden liiketoimintaympäristö on muuttunut viimeksi kuluneen reilun vuosikymmenen aikana merkittävästi. Keskeisinä muutosta ohjaavina tekijöinä ovat olleet lainsäädännön ja verkkoliiketoiminnan valvontamallien ...
 • Koivumäki, Pasi (1999-05-12)
  Työssä toteutettiin verkkovaihtosuuntaajan prototyyppi uudessa sulautetussa ympäristössä. Työssä esitellään myös laitteen teoriaa sekä reaaliaikaohjelmistojen perusteoria ja ongelmat. Kehitetty ohjelmisto on myös testattu. /Kir10
 • Erkkilä, Olli (2007-10-17)
  Energian hinnan nousu on viime aikoina lisännyt taajuusmuuttajien suosiota. Taajuusmuuttaja on tehoelektroniikkalaite, jolla voidaan optimoida sähkömoottorin pyörimisnopeus käyttökohteen kannalta sopivaksi. Taajuusmuuttajissa ...
 • Koskenjoki, Kari (2012-10-03)
  Tällä hetkellä yleisin pakkokommutoidun verkkovaihtosuuntaajan suuntaajasillan topologia pienjännitesovelluksissa on kaksitasoinen, kolmivaiheinen, jännitevälipiirillinen IGB-transistoreilla toteutettu suuntaaja. Sen hyvinä ...
 • Asikainen, Lauri (2015-05-06)
  Verkkoyhteisöjen merkitys tietokonepelien kehittämisessä on noussut merkittäväksi asiaksi Internetin levittyä globaaliksi tietoverkoksi. Sosiaalisen median suosion kasvu ja verkkoyhteisöihin osallistumisen arkipäiväistyminen ...
 • Pyhälampi, Mika (1996-12-11)
  Työssä on haastateltu usean sähköyhtiön kuormitusennusteiden laatijoita. Tuloksena esitellään sähköasemien kapasiteettisuunnitteluun soveltuva malliesimerkki kuormitusennustemenetelmästä.
 • Norrgård, Mika (2013-06-05)
  Tietoturvallisuuden tärkeys kasvaa jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla. Pienien kannettavien päätelaitteiden yleistyessä niitä isännöivien verkkojen suojaaminen tulee haastavaksi ja on pyrittävä yhdistelemään yhä erilaisempia ...
 • Lepistö, Juhani (2013-05-08)
  Tässä työssä käsitellään sähköverkkoyhtiöille suunnatun luotettavuuspohjaisen kunnossapito-ohjelman kehittämistä. Työ koostui alkuvaiheessa taustatietojen, kuten eri verkkotietojärjestelmien kartoittamisesta sekä näihin ...
 • Nummikoski, Jari (1995)
  Televerkkojen verkonhallinnan merkitys on lisääntynyt verkkojen koon kasvaessa sekä yhteistyön lisääntyessä niin verkko-operaattoreiden kuin laitevalmistajienkin kesken. Kansainvälinen teleliitto ITU tekee standardointityötä ...
 • Kuusikoski, Jari (1996-12-11)
  Työssä suunnitellaan ja kootaan erilaisista kaupallisistaverkonhallintaohjelmistoista ja laitteista toimivaverkonhallintajärjestelmä.
 • Tuominen, Tapio (1990)
  Tavoitteena oli suunnitella uuden TMS-verkonhallintajärjestelmän työaseman ja verkonhallintatietokoneen välisen liitännän (Q3) toteutus. Verkonhallintajärjestelmän arkkitehtuuri perustuu CCITT:n suositukseen M.30. Liitäntä ...
 • Välimaa, Teemu (1997-10-15)
  Työssä tarkastellaan tietoverkkoja verkonvalvojan näkökulmasta sekätutkitaan mahdollisuutta kehittää verkonvalvojalle langaton päätelaite.
 • Ehto, Jukka (2009-03-04)
  Työssä on selvitetty erään kaupungin tietoverkkoon soveltuva verkonvalvontaohjelmisto sekä siihen tarkoituksenmukaisimmat valvontamääritykset. Työssä käydään läpi verkonhallinnan perusteet, siihen läheisimmin liittyvät ...
 • Ylä-Anttila, Kimmo (2010-03-26)
  Kaupunkisuunnittelun kansainvälisessä keskustelussa on kymmenen viime vuoden aikana vakiintunut käsitys siitä, että kaupungit ovat tulleet uuteen kehitysvaiheeseen. Sen myötä kaupungit ovat muuttuneet sekä laadullisesti ...
 • Hilavuo, Sonja (1995-05-10)
  Diplomityön tavoitteena on määrittää konkreettiset suuntaviivat Itämeri-instituutin toiminnan käynistämiselle. Työn lähtökohtana olleet Itämeri-instituutin säätiön säännöt sanelevat instituutin tavoitteiksi mm. suomalaisen ...
 • Viiliäinen, Sami (2007-06-06)
  Sähkönjakelun käyttövarmuuden ja sähkön teknisen laadun arvostus on kasvanut. Korkeampien laatuvaatimusten ja näköpiirissä olevan henkilöstön saatavuuden vaikeutumisen vuoksi on verkoston käyttötoiminnan tueksi kehitettävä ...