.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Railimo, Annmari (2002-04-10)
  Sensoriteknologia on valtaamassa markkinoita mittamuuntajilta. Laajamittainen sensoreiden käyttö keskijännitekojeistoissa on uuttaa ja siksi teknologia kehittyy jatkuvasti. Ongelmia aiheuttavat vielä hartsivaluun liittyvät ...
 • Urtti, Markku (2000-06-07)
  Työn lähtökohtana oli yrityksessä suunniteltu transputer-pohjainen ohjausjärjestelmä, jossa käytetyn prosessorin valmistus on päättymässä lähiaikoina. Uuden CNC-ohjaimen tulee täyttää edeltäjänsä toiminnot, mutta lisäksi ...
 • Vieno, Pekka (2003-06-04)
  Työn tavoitteena on suorittaa esitutkimus ja antaa suuntaviivat yrityksen uuden sukupolven juoksumattotutkimusprojektia varten. Esitutkimuksen aikana rajattiin tutkittavista teknologioista, materiaaleista ja komponenteista ...
 • Vanninen, Tuomas (2007-02-14)
  Yhteiskunnan pyrkimykset tehokkuuteen ja jatkuviin säästöihin näkyvät myös sähkövoima-alalla. Tavoiteltavia kehityssuuntia sähköverkossa ovat esimerkiksi suunnittelemattomien keskeytysten ennaltaehkäisy ja lyhentäminen, ...
 • Vainio, Sauli (2007-06-06)
  TETRA (Terrestial Trunked Radio) on Euroopan Telealan Standardointi Instituutin standardoima digitaalinen, yhteiskäyttöinen ja erityisesti viranomaiskäyttöön suunniteltu radioverkko. Sovitinyksikkö mahdollistaa TETRA-radion ...
 • Kanninen, Kimmo (2006-02-08)
  Diplomityön tavoitteena oli tuotteistaa tietotekninen tehokkuustyökalu, löytää oikeat keinot tuotteen markkinointiin, valmistautua kasvavan kysynnän tuomiin haasteisiin ja saada tuotekehityksen kuluille vastinetta tuotteen ...
 • Narvi, Janne (2000-11-08)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen tuotantoon liittyvien levyosien valmistusta omassa esikäsittely-yksikössä sekä mahdollisilla alihankkijoilla. Työn teoriaosassa tarkastellaan esikäsittelyyn liittyvien ...
 • Järvenpää, Tero (2015-09-09)
  Tämän työn tavoitteena on luoda malli, jonka mukaan toimimalla Kiilto Oy:ssä voidaan osoittaa elintarvikekontaktilainsäädännön edellyttämä vaatimustenmukaisuus. Lisäksi työssä laaditaan valittujen toimenpiteiden tulosten ...
 • Ojala, Jarkko (2007-03-14)
  Ydinvoimalaitoksen työntekijät altistuvat työssään terveydelle haitalliselle säteilylle. Yhtenä perusperiaatteena säteilysuojelussa on pitää säteilyannokset niin pieninä kuin yhteiskunnalliset ja taloudelliset näkökulmat ...
 • Kulmala, Meri-Tuuli (2006-03-08)
  Ydinvoimalaitoksen määräykset asettavat tiukat vaatimukset käyttöohjeistoille. Kaikki ydinvoimalaitosten käyttötoimenpiteet tulee nimittäin suorittaa yksityiskohtaisten käyttöohjeistojen avulla. Perinteisesti ohjeisto on ...
 • Nurmi, Tuula (1991)
  Uusikaupunki on 1617 perustettu kaupunki Varsinais-Suomessa Pohjanlahden rannikolla. Sen nykyinen asukasluku on n. 15 000. Kaupunki on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana voimakkaasti teollistunut ja kasvanut mm. ...
 • Käkelä, Pasi (1997-03-19)
  Tavoitteena oli selvittää puurakenteiden pitkäaikaiskestävyyttä sekä tutkiauudentyyppistä puuelementtirakennetta.
 • Tornberg, Joel (2014-11-05)
  Tässä diplomityössä perehdytään RFID – teknologian uusiin ja uusiutuviin energialähteisiin langattomissa sensori- ja tunnistusovelluksissa. Työn aineistona käytetään alan kirjallisuutta ja tavoitteena on luoda yleiskuva ...
 • Kivento, Anne; Valta, Arja (1988)
  Tutkimuksessa selvitettiin kirjasto- ja tietopalvelualan innovatiivista toimintaa, lähinnä uuden viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia kehittää palveluja ja tuotteita. Alan kirjallisuus selvitettiin tietokantojen ...
 • Pankaluoto, Risto (1987)
  Kiteiden ja ohuiden kalvojen kasvatusmenetelmien kehitys on avannut todellisia mahdollisuuksia uusien puolijohderakenteiden täysimittaiseen hyödyntämiseen. Heteroliitokset ja niistä muodostuvat rakenteet antavat huomattavasti ...
 • Jääskeläinen, Timo (1996-09-18)
  Tutkittavana oli satunnaisotoksena valitut 99 kerros- ja rivitalokohdettaHelsinkiin, Turkuun ja Tampereelle valmistuneesta uudisasuntotuotannosta.Tarkastelu rajattiin tekniseen laatuun. Työssä on myös analyysi vuosienkuluessa ...
 • Siiskonen, Timo (2006-05-03)
  Hämeenkatu on Tampereen pääkatu ja sillä on pitkä historia, joka juontaa juurensa jo 1700-luvun lopulta Tampereen perustamisen ajoilta. Virallisen nimensä se sai 1807 ja aina 1830-luvulle saakka katu oli lähinnä pienten ...
 • Timonen, Nina (2002-04-10)
  Suunnitelmassa esitetään rakennusryhmä Tammerkosken alaputouksen rannalla sijaitsevalle Vuolteentorille. Rakentamalla Vuolteentorille saadaan rantojen välisiä mittakaavoja tasattua ja samalla Koskikeskus osaksi Tammerkosken ...
 • Kotovaara, Hanna (2001-11-14)
  Lääkintälaitteiden turvallisuustekijöitä käsitellään niitä koskevissa standardeissa. Sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden turvallisuutta käsittelee IEC 60601, jonka päästandardia IEC 60601-1 ollaan uudistamassa. Uudistustyö ...
 • Vanhatalo, Eino (1983)
  Uuraisten kirkonkylän yleissuunnitelma: diplomityö. Osa 1, Osayleiskaava. 37 s. + liitteet. Uuraisten kirkonkylän yleissuunnitelma: diplomityö. Osa 2, Maisemavaurioiden korjaussuunnitelma. 44 s. + liitteet. Uuraisten ...