.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Rauhamäki, Harri (1984)
  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Turunmaan saaristossa tapahtuvan lentoliikenteen nykytilaa ja ongelmakohtia, erityisesti saaristolaisia ja kesäasutusta palvelevaa ansiolentotoimintaa. Vesilentotoiminnan ja ...
 • Koskela, Marileena (2002-08-21)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli luoda turvallisuuden hallintajärjestelmä suomalaiseen yliopisto- ja korkeakouluympäristöön. Erityistä huomiota kiinnitettiin Tampereen teknillisen korkeakoulun (TTKK) erityispiirteisiin, ...
 • Koskela, Marileena; Nenonen, Sanna (2007)
  Organisaatioilla on paljon erilaisia turvallisuustoimintoja, jotka tähtäävät kokonaisvaltaiseen turvallisuuden hallintaan. Yliopistoissa toimintaympäristö luo erityisiä haasteita turvallisuusasioiden organisoinnille. Tähän ...
 • Tappura, Sari; Hyytinen, Toni; Kivistö-Rahnasto, Jouni; Nenonen, Noora; Vasara, Juha (2015)
  Tämä julkaisu on tutkimushankkeen ”Turvallisuuden johtajat -esimiesten johtajuus, osaaminen ja sitoutuminen” (TUJO) loppuraportti. TUJO-hanke oli Työsuojelurahaston ja osallistuneiden organisaatioiden rahoittama kaksivuotinen ...
 • Liuhamo, Mika (1998-04-15)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää turvallisuustoiminnan johtamisen laadun arviointimalli pienille ja keskisuurille yrityksille vertailemalla ulkomaisia standardeja sekä keräämällä kokemusperäistä tietoa niiden soveltamisesta ...
 • Henttonen, Taija (2000-05-10)
  Tutkimuksessa selvitettiin turvatekniikan keskuksen (TUKES) valvonnassa olevien laitosten käyttämiä turvallisuuden tason tarkkailuun käyttämiä menetelmiä ja mittareita. Aineistona käytettiin turvallisuusselvityslaitosten ...
 • Sjöholm, Katri (2010-07-02)
  Tämä tutkimus on tehty opinnäytetyöksi Tampereen teknillisen yliopiston Teollisuustalouden laitoksen yksikölle Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu. Opinnäytetyössä tarkasteltiin palvelualan yrityksen turvallisuuden ...
 • Rautio, Aki (2013-05-08)
  Tämän työn tarkoituksena oli kehittää turvallisuuden osa-alueiden auditointia ja systemaattista auditointitapaa Neste Oil Oyj:lle. Osana kehitystyötä olivat myös työhön valittujen muutoksenhallinnan sekä laitteiden ja ...
 • Ylinaatu, Jussi (2009-03-04)
  Tavoitteena oli selvittää, millainen palvelumalli soveltuu turvallisuusjohtamisen perustaksi. Tavoitteena oli myös tutkia, mitä etuja mallin käyttöönotosta seuraa ja miten yritykset voivat erottautua positiivisesti ...
 • Laapotti, Timo (2006-02-08)
  Paperiteollisuudessa investoinnit ovat nykyään lähinnä uusinta- ja korjausinvestointeja. Tällaisissa projekteissa pyritään saamaan kalliiksi tuleva koneiden seisonta-aika mahdollisimman lyhyeksi. Tästä syystä projektin ...
 • Saarilahti, Juha (1993)
  Ydinvoimaloiden vuosihuoltojen yhteydessä voimalaitoksen putkistojen hitsaussaumoja tarkastetaan ultraäänimenetelmällä. Tarkastuskohteet sijaitsevat säteilevällä alueella, ja siksi ultraäänitarkastajat altistuvat työssään ...
 • Nenonen, Sanna (2003-09-17)
  Tämä tutkimus on osa projektia, jonka tavoitteena on kehittää yliopisto- ja korkeakoulumaailmaan soveltuva kokonaisvaltainen turvallisuuden hallintajärjestelmä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää turvallisuusilm ...
 • Valtonen, Esko (1999-03-10)
  Työssä kehitettiin yritykselle työturvallisuusjohtamismalli, joka on sertifioitaessa BS 8800 mukaan.
 • Rehn, Marjo (2015-01-14)
  Turvallisuuden tasoa ja turvallisuuskulttuuria voidaan arvioida selvittämällä työntekijöiden asenteita ja arvoja ja analysoida turvallisuuden ilmentymistä kyselyjen ja haastattelujen tulosten perusteella. Toimintaa voidaan ...
 • Heinonen, Olli (2009-01-14)
  Työn tavoitteena on yhdistää turvallisuusjohtamisjärjestelmä tuoteturvallisuusjärjestelmään ja työturvallisuuslain vaatimusten täyttäminen. Turvallisuusjärjestelmä rakennettiin OHSAS 18001 -asiakirjan (Ohjeet työterveys- ...
 • Hyytinen, Toni (2007-05-09)
  Tämän työn tavoitteena oli rakentaa kohdeyritykselle turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka täyttää OHSAS 18001 -spesifikaation määrittämät kriteerit. Kohdeyrityksen tarkoituksena oli saada turvallisuusjohtamisjärjestelmästään ...
 • Palukka, Pertti; Anttila, Sanna (2011-06)
  Pienyrityksissä korostuvat kiireellisesti hoidettavat asiat, kuten tilaushankinnat ja -sopimukset, asiakaspalvelu, laatutyö sekä työntekijöiden johtaminen. Tällöin työturvallisuusasioihin ei juuri jää aikaa eikä ole ...
 • Houni, Janne (2015-05-06)
  Lääkeaineiden valmistuksessa, kuten kemianteollisuudessa yleensäkin, työntekijöiden ammattitaito on teknisen suunnittelun ohella tärkeä tuotannon turvallisuutta varmistava osa-alue. Esimerkiksi turvalliset työtavat, ...
 • Hakulinen, Sami (1997-12-10)
  Ohjelmistojen laatuun liittyvät ongelmat muodostavat keskeisen osanohjelmistotyön kustannusrakenteessa. Työssä tutkitaan testaustalaadunvarmistuksen osana. Tavoitteena on luoda perusteita kohdeyrityksentestausjärjestelmän ...
 • Hirvi, Jukka (2010-12-08)
  Yritykset ympäri maailmaa osoittavat kasvavaa kiinnostusta turvallisuuskulttuuria kohtaan pyrkimyksenään vähentää onnettomuuksia ja luodakseen turvallisempaa työympäristöä. Kiinnostus turvallisuuden takaamiseen korostuu ...