.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ruutu, Antti (1989)
  Työssä tarkastellaan voimalaitosten luotettavuusanalysointiin ja -suunnitteluun käytettyjä mallintamismenetelmiä sekä käyttövarmuuden selvittämistä varten kehitettyjä tietokoneohjelmia. Työn tavoitteena oli löytää ...
 • Lind, Salla (2001-11-14)
  Työssä tutkittiin mäntämoottorikäyttöisten voimalaitosten turvallisuutta. Työ käsitti sekä turvallisuusanalyysit että laitosten vertailun olemassa oleviin standardeihin. Turvallisuusanalyyseissä sovellettiin potentiaalisten ...
 • Tanska, Emma-Liisa (2014-02-05)
  Monilla voimalaitoksilla otetaan käyttöön uusia energiatehokkaita teknologioita. Ne liitetään usein nykyisen prosessin oheen tai vanhan prosessin tilalle. Tässä työssä on tavoitteena selvittää mahdollisuuksia kehittää ...
 • Koskinen, Marko (1996-12-11)
  Työssä toteutettiin voimalaitosyhtiön tuotanto- jatulosraportointijärjestelmä. Raportointijärjestelmällä voidaan määritelläraportteja Damatic XD-järjestelmään liittyvästä XIS-järjestelmästä.Raportointijärjestelmä voidaan ...
 • Virta, Seppo (1984)
  Työn tarkoituksena oli kehittää voimansiirtotulosyksikön selkeä tavoiteliikeidea. Tavoitteena olivat tulosyksikön kannattavuuden ja elinvoimaisuuden parantaminen niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. - Nykyisen ...
 • Janhunen, Kai (1991)
  Kohdeyrityksen tuotteita ovat erilaiset järjestelmät. Järjestelmien toteutus ja toimittaminen asiakkaille suoritetaan projekteina. Kansainvälinen ja kiristynyt kilpailu eri toimittajien välillä on lisännyt paineita yrityksen ...
 • Annila, Jaakko (1990)
  Työ on osa säätötekniikan laitoksella meneillään olevaa VAITO (Voima-anturin integrointi teollisuusrobotin ohjaukseen) -projektia. Projektin tarkoituksena on luoda laitteisto- ja ohjelmistokokonaisuus, jolla reaaliaikaista ...
 • Kankaanranta, Raimo (1986)
  Tämän diplomityön lähtökohtana on kahdessa aikaisemmassa TTKK:n säätötekniikan laitoksella tehdyssä diplomityössä kehitetty teollisuusrobottien simulointiohjelmisto. Tässä työssä ohjelmistoon on liitetty menetelmä ...
 • Heinonen, Petri (1982)
  Kun Suomen sähköhuollon valtakunnallisen suunnittelun tasolla kiinnitetään yhä enemmän huomiota kansantaloudellisiin näkökohtiin, on yrityksissä suunnittelun tavoitteena taloudellisesti ja toiminnallisesti edullisimmat ...
 • Packalen, Petri (2001-11-14)
  The rapid growth of the Internet in the last few years and the growth of performance of computers has given rise to a strong interest in carrying voice over the Internet. The Internet is the way forward as a medium for ...
 • Hiltunen, Tuomas (2009-04-08)
  Long Term Evolution (LTE) is a novel digital mobile radio technology developed by 3rd Generation Partnership Project (3GPP). The most important improvements in comparison to Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) ...
 • Hanni, Sippo (1990)
  Voipaalan kartano on Sääksmäellä, Valkeakosken kaupungissa. Kartanon sijainti Rapolan harjun rinteellä, keskiaikaisen kirkon läheisyydessä tekee siitä ainutlaatuisen. Rapolan linnavuori ja sen rinteet ovat muinaismuistoaluetta. ...
 • Pöllänen, Juha (1981)
  Työssä tutkittiin kWh-mittarin alalaakeriin soveltuvia voiteluöljyjä ja -rasvoja ja verrattiin niiden ominaisuuksia keskenään erilaisten kokeiden perusteella. Lopputuloksena pyrittiin saamaan aikaan hyväksyttävästi kokeet ...
 • Smolander, Mika (2006-09-13)
  Turun kaupunkiseudun yleiseen asemakaavalliseen aatekilpailuun osallistuneen kilpailuehdotuksen ”Sormet” jatkotyönä syntyi diplomityö ”Voivalanranta”. Se on suunnitelmakokonaisuus, jossa pyrkimyksenä oli etsiä modernin ...
 • Lumme, Antti (1998-10-14)
  AB3:Työssä selvitettiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) muodostumista muovien ekstruusiossa yrityksen tehtailla. Tärkein VOC-yhdisteiden syntyyn vaikuttava tekijä on ekstruusiolämpötila. Kokeita tehtaalla suoriettiin ...
 • Arkko, Vesa (2000-06-07)
 • Joutsen, Atte (2002-06-05)
  Visualisointi on hyvin käytännöllinen työkalu nykyisessä informaationtäyteisessä yhteiskunnassa. Sitä voidaan soveltaa monilla aloilla valottamaan hankalasti ymmärrettäviä tietomääriä. Tässä diplomityössä tarkastellaan ja ...
 • Cortijo Serrano, Eduardo Javier (2014-05-05)
  The growth in size and complexity of new software systems has highlighted the need of more efficient and faster building tools. The current research relies on automation and parallelization of tasks dividing and grouping ...
 • Laitakari, Piritta (2011-08-17)
  Valtatien 3 yhteysväli Tampere Vaasa on eräs Suomen keskeisistä päätieyhteyksistä. Sillä on suuri merkitys sekä henkilö- että tavaraliikenteen reittinä. Yhteysvälin kehittämistä on suunniteltu kokonaisuutena eli ns. ...
 • Klinga, Tapani (1999-06-09)
  Työ kuuluu osana kohdeyrityksen Vuosi 2000 -projektiin, jonka tavoitteena on varmistaa yrityksen sulautettujen järjestelmien toiminta vuosituhannen vaihteessa. Työssä kuvataan projektin toteutusta sulautettujen järjestelmien ...