.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Niskanen, Sauli (2012-05-09)
  The frequencies that are suitable for radio communication are a scarce resource and some of the licensed frequency bands are considered to be underexploited. The future visions comprehend using the spectrum more efficiently, ...
 • Syren, Pekka (1981)
  Tutkimuksessa on analysoitu Tie- ja vesirakennuslaitoksen Hämeen piirin kunnossapitotoimintaa. Tarkoituksena on ollut osoittaa, mihin osa-alueisiin kunnossapidossa huomio on kiinnitettävä haluttaessa kohottaa kunnossapitotoiminnan ...
 • Saarinen, Tuomo (2006-02-08)
  AB3:Teräksiä, joiden lujuus ja muovattavuus perustuvat faasimuutoksiin ja kaksostumiseen on alettu tutkia entistä intensiivisemmin. Teräksiä, joiden ominaisuudet perustuvat niin sanottuun TRIP-ilmiöön (transformation induced ...
 • Bayou, Chane (1984)
  This paper deals with two dimensional local scour in anerodible bed below solid apron resulting from residual energy of stream flow leaving the hydraulic jump basin. A comprehensive discussion of the topic is given based ...
 • Laitinen, Arttu (2015-10-07)
  Flame cutting is a commonly used method of thermal cutting, where a controlled flame and oxygen jet are applied to a thick steel plate to burn it and to create a cut edge. This heat from the flame causes significant ...
 • Islam, Mohammad Moakhkhrul (2012-05-09)
  This thesis presents the theory, design, layout and a proposal for measurement set up of a synchronous DC-DC buck converter. This converter will be used as the supply modulator of power amplifier of mobile phones. The ...
 • Lehto, Raimo (1984)
  Diplomityössäni on tutkittu tyhjökäsittelyn vaikutusta teräksen lastuttavuuteen sorvauskokeen avulla, kun lastuttavuuden kriteerinä on ollut terän viistekuluminen. Koemateriaalina oli taottu CrNiMo 172 -hiiletysteräs (= ...
 • Kiianen, Atte (2010-03-03)
  Uudisrakennuksen suunnittelu historiallisesti arvokkaalle alueelle johtaa usein epämieluisaan tulokseen, kun rakennus sopeutuu huonosti ympäristöönsä. Tavallisesti tämä johtuu rakentajan tai suunnittelijan puutteellisesta ...
 • Kirkanen, Mikko (2015-03-04)
  Tässä diplomityössä esitellään järjestelmä, jonka tarkoituksena on ohjata kaikki työsuoritukseen liittyvien vaiheiden tehtävät. Näitä ovat työn ilmoittaminen, sen hakeminen, työsopimuksen tekeminen, tehdyn työn laskutus, ...
 • Tilli, Mauri (1983)
  Tavoitteellinen kustannustarkkailu ja hankkeen ohjaus tehostuu jatkuvasti. Työmaajohdon aktiivinen toiminta työ- ja hankintakustannusten seuraamiseksi mahdollistaa tarkkailutietojen viiveaikojen minimoimisen. Työmaan tehokas ...
 • Tammela, Erja (1981)
  Vaatetuksen tärkein tehtävä on suojella ihmistä ympäristöltä ja helpottaa elimistön säätelyjärjestelmää lämpötasapainon ylläpidossa. Vaatteen lämpimyyteen eli lämmöneristyskykyyn kankaan kuitusisällöllä on vähäinen merkitys, ...
 • Laatunen, Kimmo (2001-09-12)
  Työnaikaisia ratakaivantoja on suunniteltu ja rakennettu vuosia ilman että kaivannot ovat sortuneet suistaen junia raiteelta. Samaan aikaan junakalustojen akselipainot ovat nousseet, mutta mitoitusperusteita ei ole ...
 • Mäkinen, Mika (1995-06-07)
  Työn tavoitteena oli rakentaa työaikastandardi kohdeyritykselle sekä kehittää tuotantomenetelmiä määriteltyihin työarvoihin pääsemiseksi. Työarvot määriteltiin Basic MOST-työnmääritysmenetelmällä, joka on MTM-2-perusteinen ...
 • Asikainen, Joni Ville Petrik (2015-06-03)
  Julkisten palveluiden tuottavuus on monimutkaista, eikä tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä osata vielä kunnolla määrittää. Teollisuuden tuottavuuskonseptit ovat liian kapeita käytettäväksi ja huomioon tulee ottaa myös ...
 • Hokkanen, Laura (2013-12-04)
  Tuotekehitys ja uusien tuotteiden tuominen markkinoille on kriittinen osa valmistavan teollisuuden yritysten liiketoimintaa. Tuotekehityksen on pystyttävä vastaamaan muuttuviin asiakastarpeisiin ja markkinoiden kysyntään ...
 • Soininen, Janne (2009-04-08)
  Diplomityön tarkoituksena on luoda edellytykset keskitetylle työkaluhuollolle sekä selvittää työvälinehuollon nykytila kohdeyrityksessä. Pidemmän aikavälin tavoitteena kohdeyrityksessä on keskittää myös lastuavien työkalujen ...
 • Raunio, Jouni (1999-03-10)
  Tutkimuksessa kehitettiin karkaistun hiiletysteräksen lastuamista. Pääpaino oli työkalujen vertailukokeissa. Eri valmistajien työkaluista löytyi huomattavia eroja.
 • Kyösti, Jari (1982)
  Työssä on tarkasteltu sekatuotantokonepajan työkappaleiden kiinnitysjärjestelmien kehittämistä lastuavan työstön osalta pienerävalmistuksessa. Tavoitteena on ollut parantaa työkappaleiden kiinnittämisen taloudellisuutta ...
 • Jaatinen, Jari (2013-11-08)
  Tässä diplomityössä suunnitellaan kuormituslaitteisto, jolla on tarkoitus testata liikkuvaan työkoneeseen suunniteltua aktiivista pyöräntuentaa. Työ on osa Tampereen teknillisen yliopiston hydrauliikan ja automaatiikan ...
 • Wihersaari, Hugo (2015-12-09)
  Ajoneuvojen päästölainsäädäntö Euroopassa tiukentuu jatkuvasti. Pakokaasupäästöjen mittaamista ajoneuvon todellisissa käyttöolosuhteissa on esitetty osaksi seuraavaa työkoneille suunnattua päästöstandardia. Vastuu työkoneen ...