.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sinivuori, Juha (1992)
  Tämän diplomityön tarkoitus on ollut kehittää mittareita, joilla voidaan seurata valmistuksen tuottavuutta ja sen kehityssuuntaa keskiraskaassa konepajassa. Tavoitteena oli luoda tunnuslukujärjestelmä, jonka avulla ...
 • Ruohola, Antti (2008-05-07)
  Diplomityön tarkoituksena oli määrittää kohdeyrityksen sähkölaitetehtaalle tuotannon tuottavuutta mittaavat mittarit. Määritettävän mittaustavan tulee olla sovellettavissa muissakin yrityksen sähkölaitteita valmistavissa ...
 • Okkeri, Petri (2012-03-07)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tuottavuutta voidaan mitata palveluissa ja erityisesti kohdeyrityksen harjoittamassa teollisuuspalveluliiketoiminnassa. Tämän perusteella tarkoituksena oli kehittää ...
 • Damskägg, Aki (2006-05-10)
  Tuottavuuden vaikutus yrityksen kilpailukykyyn on kiistaton. Kiristyneen kilpailun myötä tuottavuuden parantaminen on kasvattanut merkitystään entisestään. Enää ei riitä kerran löydetty hyvä tapa tuottaa tuotetta, vaan ...
 • Reina, Ulla (1996-04-24)
  Diplomityö on osa Tuottavuusyhteistyön edistäminen -projektia ja tavoitteena olikuvata neljän yrityksen tuottavuusyhteistyön muotoja ja niiden vaikutustatuottavuuden eri osatekijöihin.
 • Kuronen, Helena (1997-12-10)
  Tavoitteena on kehittää analyysimenetelmästä työyhteisöille työväline,jonka avulla selvitetään tuottavuusyhteistyön nykyhetki, vahvuudet jakehittämismahdollisuudet. Tuottavuuskehitystä pitäisi kyetä mittaamaan,jotta sitä ...
 • Hirvonen, Hannu (1998-04-15)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli kehittää tuottavuusyhteistyön itsearviointimenetelmä sekä testata jo aiemmin kehitetty tuottavuusyhteistyöanalyysimenetelmä. Lisäksi tavoitteena oli suunnitella sisältö internet-sovellukseen, ...
 • Sukanen, Ilmari (2015-11-04)
  Maapallon väestön määrä kasvaa vuosittain, kuten kasvaa myös resurssien kulutus. Tämän seurauksena vuosittain elinkaarensa loppuun pääsee valtavia määriä erilaisia tuotteita, jotka aiheuttavat merkittäviä ympäristöongelmia. ...
 • Häkkilä, Antti (2004-05-12)
  Kansainvälisillä markkinoilla toimivan teollisuusyrityksen on otettava huomioon eri maiden ja yhteisöjen lainsäädäntö ja vaatimukset. Esimerkiksi Euroopan Unionin alueella markkinoitavilla tuotteilla on oltava EU:n ...
 • Mela, Johanna (2006-05-10)
  Työn tavoitteena oli selvittää tuotteiden ja plveluiden tuotannossa niiden elinkaarien eri vaiheissa tapahtuvaan rakenteellisen muuntelun hallintaan liittyvää tietoa.Viime vuosina tietopääoman merkitys on kasvanut nopeasti ...
 • Helenius, Kristiina (2006-10-11)
  Diplomityön tavoitteena oli esittää rakennusosan tuotteistamishankkeen teoria ja siihen liittyen tuotteistamisen käsiteanalyysi, tuotteistamisen teoria ja tuotteistamishankkeen prosessin kulku. Lisäksi tavoitteena oli ...
 • Karppinen, Ari (1994-08-31)
  Kaplanturbiinin siipien valmistusprosessin ylimääräisen työn vähentäminen vakioinnin avulla. Muodostetaan myös malli, jolla kaikki työvaiheet voidaan vakioida. Lisäksi kartoitetaan siipien lapapinan yleisten muotopoikkeamien ...
 • Viikari, Jouni (1986)
  Toimistoautomaation tietojenkäsittelyä tukevien lähiverkkoratkaisujen lisääntymisestä huolimatta ei verkkokäyttöön tarkoitettujen ohjelmien saanti ole kasvanut mainittavasti. Tietojen rinnakkaisen käsittelyn mahdollistavien ...
 • Torra, Jonna (2000-08-23)
  Tutkimuksen tavoitteena on tutkia turbulenssin rakenteen muuttumista kapenevassa kanavassa tapahtuvassa kiihtyvässä virtauksessa. Ensin turbulenssiin tutustutaan kirjallisuuden pohjalta. Työssä esitellään turbulenssia ...
 • Hangasluoma, Jari (1985)
  Työssä tarkasteltiin paperikoneen huulikartion turbulenssinvaikutusta huulisuihkun ulkonäköön. Mittaukset suoritettiin vettä väliaineena käyttäen paperikoneen perälaatikkomallilla. Virtaustilaa muokattiin muuttamalla ...
 • Honkanen, Markus (2002-05-15)
  The flow of particles, bubbles and droplets in fluids has a wide application in industrial processes. In PIV technique, flow is illuminated by a laser light sheet, An image of the illuminated flow is acquired. In the case ...
 • Nieminen, Timo (1983)
  Tässä työssä on tutkittu ja kehitetty W.M.Punin ja D.B. Spaldingin Imperial Collegessa kehittämää kaksidimensioisen elliptisen virtauskentän ratkaisevaa tietokoneohjelmaa. Työn tarkoituksena on ollut selvittää, kuinka hyvin ...
 • Leino, Essi (1999-12-08)
  Diplomityö käsittelee Helsinki-Tampere -päärataosuudella sijaitsevan asemanseudun ympäristön kehittämistä ja rautatieliikennettä osana alueen joukkoliikenneverkostoa. Kohdealueena on Janakkalan kunta ja siellä Turengin ...
 • Majanne, Yrjö (1984)
  Jatkuvatoimiset kosteuden mittausmenetelmät perustuvat jossain tietyssä sitoutumismuodossa esiintyvään kosteuteen verrannollisen suureen mittaamiseen joko sähkö- tai atomiteknisin menetelmin. Epähomogeenisen aineen kosteuden ...
 • Nurmi, Jari (1983)
  Turpeen tehollinen lämpöarvo laskee laadun huonontuessa. Kattilan höyryntuoton vakiona pitämiseksi on poltettavaa turvemäärää tällöin lisättävä. Polttolaitteiston kapasiteetti asettaa kuitenkin rajoituksia, jolloin ainoana ...