.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Rintala, Kai (1998-10-14)
  Työssä kuvataan puurakentamisen verkoston toimintaa kahden yrityksennäkökulmasta. Tutkimus toteaa tuotannon ohjauksen, avoimen tiedonkulun, luottamuksen jasitoutumisen verkostoitumisen onnistumisen kannalta keskeisimmiksiasioiksi.
 • Suontausta, Sini (2010-06-23)
  Diplomityöni käsittelee Pohjois-Kymenlaaksossa sijaitsevan Verlan kyläkeskustan kehittämistä. Verlan puuhiomo ja paperitehdas on UNESCO:n maailmanperintökohde ja toimii nykyisin museona. Tehdasalue muodostaa eheän ja ...
 • Luukka, Emma (2013-12-04)
  Today's businesses focus on their core competences and buy all other business functions from other companies. Multisourcing happens when a project is divided between more than one company. Some companies are created to ...
 • Niemelä, Mikael Olavi (2015-04-08)
  Need for Speed -tutkimuskonsortion päämääränä on edistää suomalaisten ohjelmistoalan yritysten kilpailukykyä tutkimalla reaaliaikaisia liiketoimintamalleja. Ohjelmistoanalytiikka ja dataan pohjautuva päätöksenteko ovat ...
 • Pakarinen, Aimo (1990)
  Työssä tutkittiin eri tuotannonohjausperiaatteiden soveltuvuutta kohdeyrityksen verstautetun tuotannon ohjaamiseen, luotiin tuotannonohjausjärjestelmä ja saatettiin se toimintaan yrityksen tehtaalla. Tavoitteeksi oli ...
 • Hynnä, Antti (1981)
  Työssä verrataan keskenään instrumenttilaakerin pitkäaikaiskäyttöön soveltuvia synteettisiä voiteluöljyjä sekä voitelurasvoja. Suoritettuja kokeita ovat olleet kostutuskulma-, haihtuvuus-, hapettumis-, jähmepiste-, ...
 • Penttilä, Tomi (2006-02-08)
  Vertaisverkkojen käyttö on yleistynyt nopeasti ja jatkaa yhä kasvuaan. Käyttäjät eivät läheskään aina tiedä mitä vertaisverkkosovellukset tai niiden mukana tulevat muut sovellukset todella tekevät. Resurssien jakaminen ...
 • Outinen, Panu (1996-05-15)
  Tavoitteena oli toteuttaa betoniaseman automaattinen ohjaus mikrotietokoneenavulla Windows-ympäristössä. Työssä kartoitettiin ja valittiin myöstoteutetuksessa tarvittvat ohjelmistot sekä tiedonsiirtotapa.
 • Saaristo, Leena (2002-06-05)
  The purpose of this study is to observe effects of industry structure and vertical integration on profitability and distribution of added value in different parts of the value chain in the specific context of the corrugated ...
 • Launiainen, Aki (1998-06-03)
  Due to high data rates of video sequences, a high compression ratio must be achieved when transmitting video over a mobile network. To make this possible, efficient compression methods and a powerful processor are required. ...
 • Song, Li (1996-06-05)
  Speech coding technology is used for both efficient transmission and storage of speech. For transmission applications the goal is to conserve bandwidth or bit rate, while maintaining adequate voice quality. For storage ...
 • Kivimäki, Jukka (2000-12-13)
  This thesis concentrates on the phonetic vocoding of speech. The thesis begins with the presentation of common problems, as well as solution models, associated with phonetic vocoder applications and includes an introduction ...
 • Pietilä, Pekka; Katko, Tapio; Kurki, Vuokko (2010)
 • Rinne, Erkka (2011-03-09)
  Säännösteltävän vesivoiman optimaaliseen käyttöön liittyy kysymys tuotannon ajoittamisesta taloudellisesti edullisimpaan hetkeen. Vesiarvo kuvaa säännösteltävän vesialtaan marginaaliarvoa, ja sähköjärjestelmässä, jossa on ...
 • Arvonen, Tarja (1984)
  Työssä on tutkittu vesiemulsion ja lisäaineiden vaikutusta kiintoainepäästöihin raskaan polttoöljyn poltossa. Tavoitteena on löytää keinoja, joilla yhä raskaampia öljylaatuja voidaan polttaa kiintoainepäästöjen lisääntymättä ...
 • Vinha, Juha; Käkelä, Pasi (2001)
  TTKK:n talonrakennustekniikan laboratorioon on rakennettu uusi rakennusfysikaalinen tutkimuslaitteisto, jonka avulla voidaan selvittää vaipparakenteiden kosteusteknistä toimintaa eri olosuhteissa. Laitteisto on kehitetty ...
 • Hukka, Jarmo J.; Katko, Tapio S. (2007)
 • Rasi, Katja (2000-12-13)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vesihuollon kehittämismahdollisuuksia strategisin keinoin. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda pohja strategiseen ajatteluun, johtamiseen ja suunnitteluun. Jotta vesihuollon strategisen ...
 • Saarinen, Sampo (2012-06-06)
  Vesihuoltopalveluiden toiminnan suunnittelua edellytetään lainsäädännössä vesihuolto-, terveydensuojelu-, valmius- ja pelastuslaeissa. Vesihuoltolaitoksen kannalta varautumista koskevat säädökset ovat yleisluontoisia eivätkä ...
 • Lepola, Karin (2014-01-15)
  Vesihuoltolaitosten arvonmääritys on tärkeä osa vesihuoltolaitosten omaisuudenhallintaa, viestintää ja yhdistymisprosesseja. Vesihuolto on pääomavaltainen ala, jossa suurin osa pääomasta on sitoutunut palvelun kannalta ...