.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hämälä, Juha (1985)
  Poltettaessa turvetta pölypolttokattilassa osa polttoaineesta jää palamatta. Palamattoman polttoaineen osuus voidaan määrittää tarkastelemalla lehtotuhkan hehkutushäviötä. Palamaton polttoaine vaikuttaa kattilahyötysuhteeseen ...
 • Haaga, Kari (1982)
  Työssä tutkittiin yritykseen asennettua turpeenkuivatus- ja polttolaitteistoa. Esitetyn teorian ja käytännön kokeiden avulla on selvitetty polttoaineen kuivumista ja staattisten paineiden vaihteluja kuivumislinjassa. Työssä ...
 • Santamäki, Kauno (1993)
  Tässä työssä on selvitetty yrityksen ydinvoimalaitosyksiköiden turpiinin säätö- ja ohjaustoiminnoissa havaittuja vikoja ja ongelmia sekä tehty alustava aikataulu järjestelmän modernisoinnille. Nämä säätö- ja ohjaustoiminnot ...
 • Lehtonen, Jouni (2010-06-09)
  Diplomityössäni esittelen Turun ydinkeskustassa sijaitsevalle kauppahallin tontille tekemäni ideasuunnittelman. Poikkeuksellinen korttelirakenne sekä potentiaali jatkokehittämistä varten herättivät mielenkiintoni aluetta ...
 • Reini, Jari (1996-10-16)
  Työssä luodaan paikkatietojärjestelmä, joka käyttää hyväksi viheralueistaja suojelukohteista tallennettuja tietoja. Paikkatietojärjestelmässä onmahdollisuus liittää paikka- ja karttatietoon kuvausinformaatiota,jota voidaan ...
 • Selänne, Sinikka (1990)
  Turun kaupunki järjesti vuonna 1987 aatekilpailun Aurajoen länsirannan alueen suunnittelemiseksi. Teollisuuden siirryttyä pois alueelta oli kaupungilla käytössä tyhjiä rakennuksia ja epämääräisessä tilassa olevaa ...
 • Helander, Henna Maria (2001-05-09)
  Työ on tilaustyö Turun kaupungin kaavoitusosastolle. Turun linnan ympäristö on matkustajasatamatoimintojen ympäröimä. Suunnitelmassa on pyritty tuomaan esille mahdollisuus eriyttää Turun linnan ympäristön tienoo omaksi, ...
 • Antila, Jari (1985)
  Turun pääkirjasto rakennettiin lahjoitusvaroin v. 1901-03, suunnittelijana arkkitehti Karl August Wrede. Lahjoittajan toivomuksesta rakennuksen julkisivuissa on käytetty esikuvana 1660-luvulla rakennettua Tukholman ...
 • Elenius, Jorma (1999-03-10)
  Työssä on esitetty vaihtoehto jo rakennetulle Turun sataman itärannan asuntoalueelle. Olemassaolevaan verrattuna muutoksia on erityisesti asuinkorttelien muodostamis- ja rakentamistavassa.
 • Korpinen, Leena (1986)
  Työssä selvitettiin Turun kaupungin sähkölaitoksen saaristoalueen 10 kV verkon kaukokäytön lisäämismahdollisuuksia keskittyen kauko-ohjattavien erotinasemien sijoittamisen kannattavuuteen. Tarkastelun pohjana käytettiin ...
 • Itkonen, Tiitta (1991)
  Diplomityö sisältää Turun Taidemuseon laajennussuunnitelman ja selvityksen museon syntyvaiheista. Vuonna 1900 järjestettiin Turun Taideyhdistyksen toimesta kaksivaiheinen kutsukilpailu, jonka voitti arkkitehti Gustaf ...
 • Saari, Anssi (1993)
  Työn tarkoituksena on olla oppaana ja tietolähteenä laitoksen teknisiä tietojärjestelmiä rakennettaessa. Vaikka aiheita on rajailtu Turun Telelaitoksen tarpeiden mukaisesti, esitetty asia on suurelta osin sovellettavissa ...
 • Harmoinen, Liisa (2006-09-13)
  Useiden vanhojen teollisuusrakennusten lailla Turunkin VR Konepajan toiminta lopetettiin vuonna 2002. Aivan konepajarakennuksen viereen on nyt suunnitteilla uusi liike- ja asuinalue sekä matkakeskus, johon siirtyvät ...
 • Rauhamäki, Harri (1984)
  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Turunmaan saaristossa tapahtuvan lentoliikenteen nykytilaa ja ongelmakohtia, erityisesti saaristolaisia ja kesäasutusta palvelevaa ansiolentotoimintaa. Vesilentotoiminnan ja ...
 • Koskela, Marileena (2002-08-21)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli luoda turvallisuuden hallintajärjestelmä suomalaiseen yliopisto- ja korkeakouluympäristöön. Erityistä huomiota kiinnitettiin Tampereen teknillisen korkeakoulun (TTKK) erityispiirteisiin, ...
 • Koskela, Marileena; Nenonen, Sanna (2007)
  Organisaatioilla on paljon erilaisia turvallisuustoimintoja, jotka tähtäävät kokonaisvaltaiseen turvallisuuden hallintaan. Yliopistoissa toimintaympäristö luo erityisiä haasteita turvallisuusasioiden organisoinnille. Tähän ...
 • Tappura, Sari; Hyytinen, Toni; Kivistö-Rahnasto, Jouni; Nenonen, Noora; Vasara, Juha (2015)
  Tämä julkaisu on tutkimushankkeen ”Turvallisuuden johtajat -esimiesten johtajuus, osaaminen ja sitoutuminen” (TUJO) loppuraportti. TUJO-hanke oli Työsuojelurahaston ja osallistuneiden organisaatioiden rahoittama kaksivuotinen ...
 • Liuhamo, Mika (1998-04-15)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää turvallisuustoiminnan johtamisen laadun arviointimalli pienille ja keskisuurille yrityksille vertailemalla ulkomaisia standardeja sekä keräämällä kokemusperäistä tietoa niiden soveltamisesta ...
 • Henttonen, Taija (2000-05-10)
  Tutkimuksessa selvitettiin turvatekniikan keskuksen (TUKES) valvonnassa olevien laitosten käyttämiä turvallisuuden tason tarkkailuun käyttämiä menetelmiä ja mittareita. Aineistona käytettiin turvallisuusselvityslaitosten ...
 • Sjöholm, Katri (2010-07-02)
  Tämä tutkimus on tehty opinnäytetyöksi Tampereen teknillisen yliopiston Teollisuustalouden laitoksen yksikölle Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu. Opinnäytetyössä tarkasteltiin palvelualan yrityksen turvallisuuden ...