.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hämäläinen, Timo (1993)
  Tässä diplomityössä suunniteltiin yleiskäyttöisen neuraalitietokoneen arkkitehtuuri ja erityisesti sen kommunikointiyksikkö. Yleiskäyttöinen neuraalitietokone toteutettiin mikrotietokoneeseen liitettävällä oheisprosessorikortilla. ...
 • Heino, Jukka (1982)
  Lähes koko maapallon peittävät erikoisradioverkot ovat mahdollistaneet pienellekin laboratoriolle oman taajuusnormaalin rakentamisen varsin kohtuullisin kustannuksin. Työn aluksi tutustutaan ajan ja taajuuden käsitteisiin. ...
 • Eteläkoski, Jani (2003-08-20)
  Diplomityön tavoitteena on luoda Itäharjun teollisuusalueelle yleissuunnitelma, joka ohjaisi ja tukisi alueen kehittymistä ja uusiutumista.- Itäharjun teollisuusalue on sisäkaupungin ulkopuolelle rautatien varteen syntynyt, ...
 • Vuorela, Jouni (1987)
  Kaukokäyttöjen tiedonsiirrolla on keskeinen osa sähkölaitosautomaatiossa, koska järjestelmät ovat tällöin usein hajautettuja laajalle alueelle. Tällaisissa sovelluksissa on perinteisesti hyödynnetty valinnaista puhelinverkkoa, ...
 • Jäniskangas, Tapani (2008)
  Voiman vaimennus voidaan mitata kannettavalla pudotuspainolaitteella (Loadman). Laitteella mitatut voiman vaimennustulokset vastaavat melko hyvin IAAF:n hyväksymän testilaitteen arvoja. Olympiastadionin voiman vaimennuksen ...
 • Lehmusvirta, Juhani (1982)
  Yliaaltojen määrän lisääntyessä julkaisi Suomen Sähkölaitosyhdistys vuonna 1978 suosituksen yliaaltojen rajoittamiseksi. Suosituksessa annetaan raja-arvoja yleiseen sähkön jakeluun tarkoitetuissa sähköverkoissa sallituille ...
 • Nissi, Janne (1994)
  Työssä tarkastellaan useita prosessilinjoja sisältävän valssilaitoksen sähkönjakeluverkon yliaaltoja ja loistehoa. Työn aiheen valinta perustui tietoon sähkönjakeluverkon suuresta loistehosta ja jännitteen vaihtelusta sekä ...
 • Silenius, Seppo (1987)
  Diplomityöni tarkoituksena oli ratkaista yliajohiomon syöttölaitteiston toiminnassa esiintyviä ongelmia ohjausjärjestelmää kehittämällä. Syöttökuljettimien tehtävänä on syöttää puita hiomakoneille, jotka hiovat puusta ...
 • Isoaho, Jouni (1989)
  Pyrittäessä korkearesoluutioisiin A/D- ja D/A-muuntimiin, ovat sigma-delta modulaatioon perustuvat muuntimet varteenotettava ratkaisu. Ne perustuvat yksibittiseen kvantisointiin. Toinen oleellinen osa sigma-delta muunninta ...
 • Ritoniemi, Tapani (1989)
  Halpojen korkearesoluutioisten, integroitujen A/D-muuntimien tarve tulee lisääntymään 90-luvulla ISDN (Integrated Services Digital Network) ja digitaalinen audio -sovellusten yleistyessä. Muutenkin digitaalisen ...
 • Lanne, Marinka (2001-11-14)
  Työ on osa Valtion työsuojelurahaston rahoittamaa projektia "Kokonaisvaltaisen turvallisuusjohtamisjärjestelmän kehittäminen suomalaiseen yliopisto- ja korkeakouluympäristöön". Kokonaisvaltainen tarkastelu käsitti ...
 • Koivula, Eero (2015-02-04)
  Organisaatioiden tarpeet käytössä olevia tietojärjestelmiä kohtaan muuttuvat jatkuvasti. Tietojärjestelmien uusimista tulisi arvioida säännöllisin väliajoin, jotta järjestelmät vastaisivat paremmin organisaation tarpeita. ...
 • Lappalainen, Jouni (2013-10-09)
  Tämä diplomityö tehtiin Ruukki Metals Oy:n Hämeenlinnan tehtaan toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli laatia riskianalyysimenetelmät ympäristö- ja suuronnettomuusriskien jatkuvaan arviointiin. Lisäksi laaditulla ...
 • Helenius, Mira (1997-03-19)
  Tavoitteena oli ympäristöasioiden hallintajärjestelmien kehittäminenPirkanmaan sairaanhoitopiirille. Standardin mukainen järjestelmä koostuuympäristöpolitiikasta, suunnittelusta sekä järjestelmän toteuttamisesta.
 • Keränen, Jaana (1996-09-18)
  Työn tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen ympäristönäkökohtia, suorittaaesivalmistelevat toimet ja laatia suunnitelmat ympäristöasiainhallintajärjestelmän käyttöönotolle.Henkilöhaastattelut sekä yrityksen ympäristönsuojeluun ...
 • Vauranoja, Sanna (2002-03-13)
  Tutkimuksessa perehdyttiin yrityksen ympäristöjohtamisen osa-alueisiin ja niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Ympäristöstrategian päämäärien saavuttamiseksi yritykset rakentavat ympäristöasioiden hallintajärjestelmän ...
 • Pajunen, Tarja (2007-12-12)
  Ympäristöasiat ovat nousseet yrityksissä esille kiristyvän ympäristölainsäädännön ja - lupaehtojen myötä. Lisäksi ympäristöasioiden hallinnasta on tullut osa jokapäiväistä toimintaa ISO 14001:2004 -standardiin perustuvan ...
 • Ratus, Teemu (2011-10-05)
  Merisovelluksissa käytettävät hydraulijärjestelmät altistuvat ympäristöolosuhteiden vaikutukselle, joka voi olla haastavaa järjestelmän häiriöttömän toiminnan kannalta. Laivojen hydraulijärjestelmät levittyvät laajalle ...
 • Pitkäranta, Sanni (2008-04-09)
  Diplomityön tavoitteena oli laatia metallialan pienyritysten tarpeita vastaava ympäristöopas. Työ tehtiin osana Hyvinvointia Nääs -kehittämishanketta. Työssä toteutettiin poikkitieteellinen kirjallisuusselvitys. Oppaan ...
 • Penttilä, Pia (1995-01-18)
  Uuden kemikaalilainsäädännön myötä kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. - Työn tarkoituksena oli analysoida yrityksessä käsiteltävistä ja varastoitavista kemikaaleista mahdollisesti ...