.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Alhava, Otto (1998-01-14)
  AB3:Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää, pystyvätkö uudet laajakaistaisen ISDNverkon sovellukset hyödyntämään ATM-verkon kapasiteetin nykyisessä palvelinympäristössä. Tutkimusongelma rajattiin tiukasti tutkimuskysymysten ...
 • Johansson, Petri (2014-11-05)
  Nowadays, a lot of attention is focused on the possibilities for using Atomic Layer Deposition (ALD) process in packaging solutions. The greatest benefit of an ALD layer is the loss of weight to the packaging. This leads ...
 • Tarvainen, Merja (2008-01-16)
  Knowledge is an important to knowledge-intensive business service organizations. These organizations typically operate in close interaction with their customers. Customer-related knowledge refers to knowledge that is either ...
 • Keskinen, Marika (2007-12-12)
  AB3:Kasvanut huoli ympäristön tilasta on johtanut Euroopan Unionissa (EU) useiden ympäristödirektiivien laatimiseen. Erityisesti elektroniikkateollisuudelle nämä ovat aiheuttaneet paljon haasteita. Tällä hetkellä EU:ssa ...
 • Väinölä, Satu (1998-01-14)
  GSM-networks provide a versatile way for applications as well as human beings to communicate with each other. Particularly, the Short Message Service, SMS, has excited the service providers and designers to develop different ...
 • Lindström, Leena (2014-01-15)
  The environmental aspect is highlighted more and more every day in all fields of industry. The environmental aspects need to be noted in used techniques as well as in used raw materials. The utilization of different ...
 • Heinonen, Petteri (2002-01-16)
  Työssä esitellään Differentiated Services (DiffServ) -mekanismin käyttö palvelun laadun tarjoamiseksi ns. entertainment network- verkossa. Entertainment network -verkko on käsite, jonka ajatuksena on tuoda monipuoliset ja ...
 • Peltola, Heikki (2012-03-07)
  People are using more and more online services. Many of the services are used for storing content. Also the number of users’ personal devices – mobile phones, laptops, cameras, and so forth – is increasing rapidly. ...
 • Haikola, Juho (2015-11-23)
  Työn päätavoitteena oli rakentaa tarjooma manuaalituotteille (ketjutaljat, viputaljat) Suomen markkinoille. Kyseisiä tuotteita käytetään pääsääntöisesti ahtaissa ympäristöis-sä, paikoissa joissa ei ole sähköä saatavilla, ...
 • Pukkila, Niko (2015-04-08)
  Continuous cooking is an important part of pulping process. High quality product is essential to preserve competitiveness of the mill. Modern automation increase profitability by improving product quality and reducing ...
 • Mikola, Janne Olavi (2014-11-05)
  The thesis is divided into two parts. In the literature study part, state of Software-defined Networking (SDN) standardization is walked through and compared to the current implementations of on-market vendors. In this ...
 • Kellokoski, Kauko (1996-12-11)
  Työssä käytettiin lähtötietojen hankinnassa useita eri menetelmiä, kutenmaatutkaluotauksia ja maaperä- ja laboratoriotutkimuksia. Työssäkartoitettiin tutkimusalueen riskitekijät, selvitettiin paikallistenluonnonmateriaalien ...
 • Kukkonen, Jyrki (1997-12-10)
  Ohjelmistojen monimutkaistaminen ja koon kasvu aiheuttavat laatu- jatuottavuusongelmia. Yksi ratkaisu näihin on systemaattinenuudelleenkäyttöön tukeutuva toimintatapa.
 • Ojanen, Jaakko Oskari (2015-05-06)
  Innovaatioiden kehitys ja niiden onnistunut kaupallistaminen ovat elinehto useille kasvaville yrityksille. Varsinkin mikro- ja pienyritysten täytyy pystyä tuottamaan ja kaupallistamaan uusia innovaatioita sekä liikeideoita ...
 • Sinerjoki, Juha (2000-10-11)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen käyttämän markkinointistrategian soveltuvuutta uudelle tuotteelle ja uuden markkina-alueen valtaamiselle. Lisäksi oli tarkoitus määritellä ne keinot, joilla käytettyä ...
 • Kuronen, Matti (1993)
  Tässä työssä on tutkittu uuden kehitteillä olevan haarukkatrukkimallisarjan teräsrakenteita. Ohjausakseliston vipusuhteiden laskentaan on kehitetty tietokoneohjelma, joka tulostaa käyränä kääntyvien pyörien kulmavirheen ...
 • Färm, Riku (2016-06-08)
  Lasia käytetään erilaisissa käyttötarkoituksissa yhä enemmän. Viime vuosina lasiteolli-suudessa on alettu valmistamaan yhä suurempia ja ohuempia laseja. Myös erilaisten muo-tojen käyttäminen on yleistynyt. Ohuen lasin ...
 • Vallius, Minna (1997-12-10)
  Työssä tutkitaan uusien työntekijöiden kouluttautumista projekteihin. Työlähtee liikkeelle projekti-käsitteen määrittelystä ja etenee organisaationvastuisiin ja valtuuksiin. Työssä käydään läpi projektin elinkaariprojektiryhmän ...
 • Erasvuo, Kari (2000-02-09)
  TETRA-järjestelmä on uusi digitaaliseen tekniikkaan pohjautuva ammattikäyttöön tarkoitettu radiopuhelinjärjestelmä, joka on tarkoitettu erilaisten organisaatioiden käyttöön. Se perustuu TETRA-standardiin, joka määrittelee ...
 • Railimo, Annmari (2002-04-10)
  Sensoriteknologia on valtaamassa markkinoita mittamuuntajilta. Laajamittainen sensoreiden käyttö keskijännitekojeistoissa on uuttaa ja siksi teknologia kehittyy jatkuvasti. Ongelmia aiheuttavat vielä hartsivaluun liittyvät ...