.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Haavisto, Petri (1989)
  Two non-linear algorithms for processing vector-valuated signals are introduced. These vector median operations are derived from multi-dimensional probability density functions using the maximum likelihood estimate approach. ...
 • Järvelä, Mikko (2014-06-04)
  High performance and low power consumption requirements usually restrict the design process of embedded processors. Traditional design solutions do not apply to the requirements today, but instead demands exploiting varying ...
 • Kanwal, Nazia (2011-06-08)
  The performance of GPS degrades significantly in urban canyons and in indoor environments. There has been significant research in order to enhance the performance of a GPS receiver in such challenging environment but still ...
 • Aaltonen, Jussi (1998-02-11)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli luoda kokonaiskuva kontaminaatio-ongelmasta vesihydraulijärjestelmissä ja määrittää keskeiset ongelma-alueet.
 • Turunen, Hannu (1997-06-04)
  Suomalaisten kannalta tärkeä säteilyaltistaja on maaperän radioaktiivinenradonkaasu. Radonia voidaan poistaa vedestä aktiivihiiliadsorption jailmastuksen avulla. Aktiivihiili on taloudellisempi kotitalouksille, josvedessä ...
 • Isohaka, Marja (2014-03-05)
  Materiaalin ollessa routivaa ja lämpötilan ollessa pakkasen puolella veden saatavuudesta muodostuu tärkein routanousua ohjaava tekijä. Jäälinssien kasvuun tarvittavaa vettä voi imeytyä maassa olevasta sisäisestä vedestä ...
 • Viljakainen, Marko (2003-08-20)
  Diplomityö tehtiin kohdeyrityksen valvontajärjestelmien osastolla. Työssä käsiteltiin akustiseen kohteenseurantaan sovellettuja algoritmeja SONAC PFA -järjestelmässä (SONAR Acoustic Passive Fixed Array). Järjestelmä on ...
 • Merenkivi, Saku (2008-08-13)
  Ääni käyttäytyy vedessä samoin kuin ilmassa, joten sitä voidaan tutkia ilma-akustiikasta tutuilla tavoilla. Vesi vastustaa äänenä havaittavan värähtelyn etenemistä ilmaa tehokkaammin, joten äänen tuottaminen vedessä vaatii ...
 • Kämäräinen, Hannu (1991)
  Työn tarkoituksena on suunnitella laivan peräkonstruktio, johon kuuluu kiinteä suulake, siihen laakeroidut kolme peräsintä ja vedenalainen peräsinkone. Peräsimet on kytketty yhteen mekaanisella yhdystangolla. Peräsinkone ...
 • Pirttikangas, Petri (2000-11-08)
  Tässä työssä kehitettiin testausjärjestelmä vedenalaisen passivisen valvontajärjestelmän antenneille. -PC:ssä pyörivän testausohjelmiston avulla hydrofonidata otetaan vastaan neljän sekunnin paketeissa ja analysoidaan ...
 • Vaarala, Vesa (1984)
  Tämän diplomityön tavoitteena on ollut selvittää vedenalaisten valokaapelien käyttömahdollisuuksia Suomen merialueilla. Aluksi on selvitetty vedenalaisten optisten järjestelmien nykyisiä teknisiä piirteitä. Sen jälkeen on ...
 • Haarala, Saku (1987)
  Akustisten antureiden tuotekehitys ja tuotanto vaatii tiettyjen anturin ominaisuuksien mittaamista. Anturin ominaisuuksien mittaaminen todellisessa käyttöympäristössä eli avovedessä on kallista ja aikaavievää. Avoveden ...
 • Sunela, Markus (2010-10-06)
  Vesilaitosten huononeva taloudellinen tilanne ja kiristyvä lainsäädäntö edellyttävät vesilaitoksilta entistä suurempaa panostusta energiatehokkuuteen ja veden laadun tarkempaa huomioimista. Nämä tekijät yhdessä kehittyneempien ...
 • Etelämäki, Lauri (1999-03-10)
  Työssä selvitetään vesilaitosten jakaman veden kulutuksen ja mittaamattoman vedenkulutuksen jakautuminen. Erityisesti keskitytään nykyaikaisesti varusteltujen kotitalouksien vedenkäyttöön. Työssä todettiin kotitalouksien ...
 • Pakkanen, Heikki (2000-02-09)
  Tämä diplomityö liittyy kohdeyrityksen tuotekehitykseen. Yritys on pyrkinyt kehittämään tuotteita paperikoneen märänpään vedenpoiston hallintaan. Tavoitteena on paperikoneen puristinosan hallinnan parantaminen vedenpoiston ...
 • Laitinen, Ari (2013-05-08)
  Vedyn liikennekäytön tulevaisuuteen vaikuttaa useampi erillinen tekijä, joista kaikki eivät ole suoraan kytköksissä vedyn liikennekäyttöön. Esimerkiksi säätämättömän tuuli- ja aurinkovoimakapasiteetin lisärakentaminen ...
 • Tiihonen, Juha (2014-11-05)
  Ulkoisen sähkökentän vaikutusta kvanttimekaaniseen kuvaukseen mallinnetaan käyttämällä polarisoituvuutta, jonka eri komponentit kuvaavat myös aineen optisia ominaisuuksia. Näistä staattinen dipolipolarisoituvuus α sekä ...
 • Karjalainen, Panu (2014-11-21)
  Real-world driving consist mostly of transients, where the engine parameters are constantly changing. In emission regulation this has been partially considered by including transient driving cycles in emission standards. ...
 • Hyyryläinen, Teemu (2003-06-04)
  Maastokartan esittämiseen reaaliaikaisesti vieritettävänä ja zoomattavana tietokoneen näytölle liittyy monia ongelmia. Perinteiset tietokoneelle skannatut paperikartat ovat rasterimuodossa, jolloin tallennetun kartan ...
 • Riikonen, Teijo (1990)
  Kenttien numeerisessa laskennassa, kuten magneettikenttälaskennassa, on hyvä tietää, onko vektorikentälle olemassa vektoripotentiaali ja millaiset reunaehdot vektoripotentiaalille voidaan antaa, jotta vektoripotentiaali ...