.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Birling, Timo (1985)
  Muovimuotin muottipesän jyrsintä on perinteisesti tapahtunut kopiojyrsinkoneessa käyttäen hyväksi kopiomallia. Tietokoneiden ja ohjelmistojen huima kehitys parina viime vuosikymmenenä on kuitenkin mahdollistanut tarkemman ...
 • Pyy, Timo (1991)
  Tämä diplomityö on jatkoa joulukuussa 1990 valmistuneelle tutkimukselle, jossa selvitettiin suljetun koelaitoksen instrumentoinnin häiriöitä. Diplomityön tavoitteena on ollut vesiturbiinien mallikoelaitoksen mittaustarkkuuden ...
 • Istolahti, Heikki (2009-05-06)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia kestomagneettigeneraattorilla toteutetun pienvesivoimalaitoksen soveltuvuutta saarekekäyttöön. Työssä tutkittiin Matlab-simulointimallin avulla saarekeverkon taajuuden säätöä askelmaisesti ...
 • Lainejoki, Mikko (1981)
  Työssä on laadittu tietokoneohjelma, joka kuvaa kahteen eri vesivaraajaan kytkettyä kaksoislämmitysjärjestelmää. Energia tuotetaan aurinkokerääjillä, kattilalla tai sähkövastuksilla. Auringon säteilykomponentit ratkaistaan ...
 • Linjamäki, Jouko (1993)
  Tässä työssä on tutkittu erään staattisen magnetointilaitteiston digitaalisen jännitteensäätäjän soveltuvuutta turbogeneraattorille. Laitteisto on kehitetty ja sitä on käytetty vesivoimageneraattorin jännitteen säätöön ja ...
 • Koski, Eero (1999-06-09)
  Kuvaus vesivoimalaitoksista ja niiden mallinnuksesta, simulointimahdollisuuksista, simulaattorin toteutuksesta ja testauksesta. Simulaattorin avulla luodaan ohjaus- ja säätöjärjestelmälle prosessiliityntä tehdastestien ...
 • Viherto, Hanna (1992)
  Johtuen Suomen vesistöjen matalista putouskorkeuksista tuotetaan suurin osa vesivoimasta Kaplan-turpiineilla. Niiden hyötysuhteen vaihtelut ovat pienemmät kuin muiden turpiinityyppien vertauksen vaihdellessa. Sähkön ...
 • Pursimo, Juha (1990)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut optimoida vesivoimalaketjun ja sähkövaraston käyttöä noin kahden viikon jaksolle. Tutkimus liittyy läheisesti Tampereen teknillisen korkeakoulun Säätötekniikan laitoksella tehtäviin ...
 • Ahlberg, Pirjo (1991)
  Sähkön kulutuksen jatkuva kasvu ja kulutuksen suuret vaihtelut eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina ovat lisänneet vesivoiman arvostusta. Varsinkin vesivoiman tuottaman sähkön osuus säätövoimana ja reservien ylläpidossa on ...
 • Juhola, Petri (1990)
  Tässä työssä on tutkittu yksitysoikeudellisten vesiyhtymien organisaatiomuotoja, yhtymien syntyyn vaikuttaneita tekijöitä sekä arvioitu tulevia näkymiä. Suomessa esiintyy organisaatioltaan kolmenlaisia kuluttajien hallinnoimia ...
 • Åkerman, Maria (2009-01-14)
  Työssä analysoidaan kuuden suomalaisen kunnan käytäntöjä vesiyhtymien tukemisessa. Kirjallisuusselvityksessä käsitellään vesiyhtymien kehitystä, yhtymähankkeen kustannusten muodostumista, yhtymien tukemisen oikeudellisia ...
 • Tarvainen, Jari (1992)
  Tässä diplomityössä käydään läpi vetopyöräkäyttöisen henkilöhissisarjan korirakenteen suunnittelu. Työ on osa projektia. Tavoitteena on kehittää sekä hinnaltaan että ominaisuuksiltaan kilpailukykyinen henkilöhissisarja. ...
 • Mäki, Jussi Romo, Reima (1982)
  Työssä on tutkittu veturidieselmoottorin totutuskäyttöä. Tutkimus alkoi havainnosta, että joillakin peruskorjatuilla ja sen jälkeen totutuskäytetyillä moottoreilla oli suurempi taipumus kiinnileikkautumiseen kuin uusilla ...
 • Nummela, Arto (1991)
  Digitaalisten järjestelmien kompleksisuuden kasvu ja lyhentyneet markkinoille tuloajat aiheuttavat kasvavia paineita ja uusia vaatimuksia suunnitteluorganisaatioille. Tarvitaan suunnittelujärjestelmiä, jotka helpottavat ...
 • Yrjölä, Janne (1994)
  VHDL-työkalujen käyttö digitaalisten ASIC-piirien suunnitteluvälineenä on vakiintunut. Sekä analogia että digitaaliosia sisältävien mikropiirien suunnittelussa kokemukset VHDL-elektroniikkasuunnittelukielestä ovat ...
 • Sorsa, Matti (1991)
  Uuden tuotantokoneen rutiinihuollon nopea oppiminen on sekä kunnossapidon imago- että kustannuskysymys. Riittävä laitetuntemus muodostuu käyttökoulutusta täydentävän kokemuksen myötä. Vianetsintä on aluksi hidasta, koska ...
 • Kalliolevo, Tero (2002-12-11)
  Rapid growth of Internet in the last few years, new technical innovations and the performance growth of the computers have enabled multimedia features in mobile systems. However, limitations of the wireless devices require ...
 • Lentonen, Samu (1996-12-11)
  Digital video has raised the meaning of data compression. The digitalisation of video produces a vast amount of data, which has to be reduced by compression. Different video compression algorithms usually take benefit of ...
 • Maggioni, Matteo Tiziano (2010-10-06)
  The large number of practical application involving digital videos has motivated a significant interest in restoration or enhancement solutions to improve the visual quality under the presence of noise. We propose a powerful ...
 • Kangaslampi, Petteri (2001-11-14)
  Multimedia in mobile devices has evolved in a short amount of time from prototypes and demonstrations to commercial products and services. This has been made possible by advances in audio and video compression technology, ...