.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Anttila, Petri (1996-12-11)
  Diplomityössä on tarkoitus kehittää suunnitelma venttiilituotannon verstauttamiseksi. Työn lähtökohtana on tehtaan tuotannon kasvutavoitteet. Tehtaan verstauttamisella tavoitellaan nopeampia läpäisyaikoja, tehostunutta ...
 • Rasila, Tommi (2004-11-24)
  The objective of this study is to build a theory of growth venturing as a practical phenomenon, contributing to the understanding of all interested parties: the owners and managers of the ventures, if not one and same ...
 • Gustafsson, Markus (2001-12-12)
  Työssä selostetaan kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen digitaalisten vaakalaitteiden vakaushyväksyntää ja siihen liittyviä hyväksyntätestejä. Vaakastandardin SFS-EN 45501 + AC mukaisiin manuaalisia vaakoja koskeviin ...
 • Mäkelä, Jani (1996-09-18)
  AB3:Työssä vertaillaan kolmea toisistaan riippumatonta ohjelmistoa laskettaessakampiakselin dynaamisia ominaisuuksia. Verrattavina ovat KWDYN, NIDYN jaADAMS. Tavoitteena oli vertailla eri ohjelmistoilla mallinnettujen, ...
 • Isännäinen, Hannu (2008-02-06)
  With today´s advanced semiconductor technology allowing systems containing several million transistors to be integrated onto a single silicon chip, there is a growing demand for chips incorporating processors that can ...
 • Kivelä, Timo (2009-05-06)
  In this Master of Science Thesis work is described how the verification of anticollision functionalities is done for the automatic stacking crane system. Theory behind anticollision functionalities is also described. This ...
 • Mikkonen, Jussi (2014-05-05)
  Cameras are nowadays important part of mobile devices like smart phones, mobile phones and tablets. Nokia is concentrating on camera development, and good cameras are one way how Nokia is differentiating from its ...
 • Siik, Toni (2011-11-09)
  In this thesis the accuracy of low-pressure die casting simulation results is both verified and improved for the casting process at Oras Oyj. The accuracy of casting simulation depends on the correctness of the initial ...
 • Kangasaho, Antti (2007-09-19)
  The subject of this thesis is to experimentally investigate the efficiency of one numerical modeling tool used in electromagnetic compatibility (EMC) design by three test cases. The focus of the verification is on the ...
 • Hartikainen, Marko (2000-06-07)
  This thesis points out issues that cause complications in ASIC design verification. A foundation for elaborating system-level verification methodologies and approaches to leverage strained verification is established. The ...
 • Juntunen, Mika (2003-08-20)
  Modulaarisuus ja uudelleenkäytettävyys ovat avaintekijöitä suunniteltaessa ja verifioitaessa nykyaikaista erittäin monimutkaista sovelluskohtaista mikropiiriä. Monimutkaisuuden johdosta sekä laitteisto- että ohjelmistoko ...
 • Karsisto, Konsta (1996-12-11)
  Työ on tehty ohjelmistotekniikan laitoksella toimivassaverifiointialgoritmien tutkimusryhmässä. Työssä kuvataan kahdensulautettuihin järjestelmiin tarkoitetun tietoliikenneprotokollankehitystyö. Työssä käytettiin ARA-nimistä ...
 • Näriäinen, Kari (1984)
  Verisolujen tilavuudet ovat jakautuneet kullekin solutyypille ominaisesti. Niiden muutokset ilmaisevat usein erilaisia tautitiloja ja tarvetta niiden mittaamiseen esiintyy mm. kliinisissä laboratorioissa ja veripalvelutoiminnassa. ...
 • Mäkitalo, Miika (2001-11-14)
  Verkkoaikataulu on kvalitatiivinen lähestymistapa junaliikenteen ja rautatieinfrastruktuurin suunnitteluun ja kehittämiseen. Verkkoaikataulu on henkilöliikenteen aikataulujärjestelmä, jossa junaliikenne on säännöllistä ja ...
 • Kaukonen, Timo (1992)
  Tässä työssä tarkastellaan verkkoerottimien sijainnin ja käyttömahdollisuuksien määrittelyä siten, että niistä saatavat hyödyt kattaisivat täysimääräisesti investoinnista aiheutuvat kustannukset. Verkkoerottimien ...
 • Reho, Akseli (1999-06-09)
  Työssä perustetaan Internetiin maahantuojien välinen sähköinen vaihtopörssi. Työssä myös kartoitetiin Internet-kaupan vaikutuksia sekä myyjä- että ostajapuolelle ja lainsäädännön vaikutuksia erityisesti kansainvälisessä ...
 • Bister, Esa (1985)
  Toimistoautomaation tietojenkäsittelyä tukevien lähiverkkoratkaisujen erilaisuus on ollut esteenä niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Standardoinnin puuttuessa toteutetut järjestelmät ovat olleet yhteensopimattomia sovellusten ...
 • Pasanen, Janne (2008-01-16)
  Työympäristön turvallisuus on menestyvälle yritykselle tärkeä tekijä. Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajan perehdyttämään työntekijän työturvallisuuteen. Verkkokoulutus on tehokas tapa kouluttaa suuria määriä ...
 • Paavola, Minna (2013-06-05)
  Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto ovat nousseet ajankohtaisiksi Euroopan unionin ilmastotavoitteiden myötä. Hajautetusti tuotetun uusiutuvan energian edistämisen yhtenä osa-alueena on pienimuotoisen ...
 • Keski-Kasari, Sami (2002-06-05)
  TAUSTAA: Operaattoreiden tarjoamien palveluiden määrän jatkuvasti kasvaessa on käyttäjätietokantojen hallinta muodostumassa ongelmaksi. Lähes jokainen palvelu käyttää omia autentikointikeinojaan, jotka eivät ole keskenään ...