.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Valta, Arja (1994)
  Tutkimuskohteena ovat korkeakoulun henkilökunnan julkaisut viiden vuoden ajalta. Science Citation Index tietokannan CD-version avulla samalta ajalta tutkittiin julkaisujen käyttöä lähdeviittausanalyysin avulla. Tuloksissa ...
 • Airikka, Pasi (1996-06-12)
  Työssä vikadiagnostiikalla tarkoitetaan osaprosessien,prosessikomponenttien, toimilaitteiden ja mittausantureidenkunnonvalvontaa. Tutkimuskohteina olivat lämmönvaihdin ja lämpötilamittauksettislauskolonnilta sekä kattilalaitos ...
 • Repo, Pekka (1985)
  Vikaseurantajärjestelmän tehtävät ovat: tukea laajojen vikojenhallittua korjausta ja tarjota liitäntä yhteenvetojen tuottamiseen. Vikaseurantajärjestelmään talletetaan ongelmakuvaukset, ongelman aiheuttajat eli viat ja ...
 • Puranen, Jarmo (1998-10-14)
  GSM-puhelimien suosio on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Samalla matkapuhelinverkon koko on kasvanut ja matkapuhelinjärjestelmä kehittynyt. Käytännössä verkon kasvattaminen tarkoittaa uusien verkkoelementtien lisäämistä ...
 • Yrjölä, Kari (1981)
  Tässä tutkimuksessa päätavoitteena oli selvittää, johtavatko siilopainelaskennassa käytetyt kuormitusoletukset viljalla ylimääräiseen varmuuteen, vai ovatko ne kenties epävarmalla puolella. Tutkimuksessa selvitettiin myös ...
 • Karkulahti, Mika (2006-09-13)
  Diplomityössä käsitellään vapaa-ajan asuntokokonaisuutta, joka rakennetaan koskemattomalle noin kolmen hehtaarin kokoiselle saarelle Tammisaaren saaristoon. Yksi kolmasosa saaresta on luonnonsuojelualuetta. Yhtenäinen ...
 • Kangasniemi, Ritva (1983)
  Villilän alue sijaitsee Länsi-Tampereen aluekeskuksen Tesoman tuntumassa Nokian kaupungin rajalla. Alueen itäosassa on Raholan paikalliskeskus ja länsiosassa Kalkun lähikeskus sekä niitä ympäröivät teollisuus- ja asunto-alueet. ...
 • Koho, Seppo (2008-06-04)
  : Diplomityössä tutkittiin teollisuusrakennuksen muuttamista asuinkäyttöön. Työ liittyi kaupunkikuvalliseen haasteeseen, jossa korttelissa muuten korkeudeltaan yhtenäisten rakennusten linjan rikkoo muita huomattavasti ...
 • Kukkola, Timo Heikki (1987)
  Tutkimuksessa tarkastellaan kaltevassa talossa olevia lasipintoja ja niihin liittyviä rakenteita. Suomessa kyseistä aihetta ei ole paljon tutkittu. Tämän vuoksi kirjallisuusmateriaali on nojautunut lähinnä ulkomaisiin ...
 • Partanen, Timo (2002-04-10)
  Microsoftin COM -teknologiaan (Component Object Model ) pohjautuvissa sovelluksissa on virheiden huomioon ottaminen ja käsitteleminen havaittu vaikeaksi. Tämä on havaittu kehitettäessä uusinta versiota Motive Systemsin ...
 • Kellomäki, Pertti (1991)
  Työssä toteutettiin jäsentäjägeneraattori Taurus. Taurus saa syötteenään tunnistettavan kieliopin kuvauksen ja tuottaa kielioppivirheistä toipuvan Scheme-kielisen jäsentäjän. Nimi "Taurus" pyrkii jatkamaan samaa sarvipäistä ...
 • Sinkko, Raimo (1987)
  34 Mbit/s videokoodekin tehtävänä on koodata videosignaalijakelulaatuisena digitaaliseen 34 Mbit/s siirtokanavaan. Koodaus perustuu videosignaalin redundanssiin. Se lisää signaalin herkkyyttä siirtovirheille, joten signaalin ...
 • Koivumaa, Sakari (2008-01-16)
  Asiantuntijoiden mielestä vikahistorioiden ja riskianalyysien käyttö muodostuvat yhdeksi tärkeimmistä kunnossapitoa ohjaavista voimista. Liikkuvien työkoneiden osalta käyttökelpoisen ja luotettavan vikahistorian kerääminen ...
 • Tulonen, Jarmo (1984)
  Työssä oli tehtävänä suunnitella ja toteuttaa kohdeyrityksen instrumenttitehtaan Damatic-automaatiojärjestelmään asemasäätimien automaattiseen virittämiseen ja adaptiiviseen säätöön. Perustana työssä oli Oulun yliopiston ...
 • Weman, Tero Juhani (2013-06-05)
  Tilastollisesti tarkasteltuna suomalaisten keskimääräinen elinikä pitenee ja yleinen terveydentila on aiempaa huomattavasti parempi. Työiän ja vanhuudenväliin on syntynyt uusi ikävaihe, ns. kolmas ikä, joka on aktiivisen ...
 • Tuominen, Minna (1994-08-17)
  Diplomityön aihe on Viron taidemuseo Tallinnan Kadriorgiin. Työ pohjautuu 15.9.1993-15.2.1994 järjestettyyn avoimeen arkkitehtikilpailuun. Kilpailun järjestivät Viron hallitus, Viron taidemuseoyhdistys sekä Viron arkkitehtiliitto.
 • Tienhaara, Timo (1987)
  Työn lähtökohtana on ollut tehodiodien rinnankytkentään liittyvien ongelmien selvittäminen. Rinnankytkentään joudutaan monesti turvautumaan, koska suuritehoisia komponentteja ei ole useinkaan edullisesti saatavilla. ...
 • Pirhonen, Risto (2010-06-02)
  Kompaktirakenteisten virtakiskojen osat valmistetaan mitoituksen perusteella millimetrin tarkkuudella. Tehdasvalmisteisina osina on olemassa vakiomittaisia suoria- ja kulmakappaleita. Virtakiskojen reitit, jotka ovat usein ...
 • Mustonen, Henri (2015-06-03)
  Tässä työssä tutkitaan avoimen magneettipiirin Hall-anturin käyttöä virtakiskon virranmittauksessa. Sovelluskohteena työssä on tasasähkökatkoja, mutta tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa vastaavissa sovelluksissa. Työn ...
 • Arminen, Juha (2007-05-09)
  Aurinkopaneeli tarvitsee usein liitäntälaitteekseen jännitettä laskevan hakkuriteholähteen. Aurinkopaneelin virtalähtöisen luonteen vuoksi sen liitäntälaitteeksi kytketyn hakkurin olisi syytä toimia jatkuvalla tulovirralla. ...