.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hyypöläinen, Tarja (1998-12-09)
  Työssä on keskitytty ulkoseinien kosteusteknisiin kysymyksiin suunnittelun kannalta. Suureen joukkoon kosteusteknisesti kriittisiä ratkaisuja on esitetty parannusehdotuksia.
 • Pentti, Matti; Hyypöläinen, Tarja (1999)
  Tässä tutkimuksessa selvitettiin keskeisten suomalaisten ulkoseinätyyppien ja niiden liitosrakenteiden kosteusteknistä toimivuutta kirjallisuuden ja aiemmin tehtyjen tutkimusten avulla sekä haastattelemalla rakennusalan ...
 • Iso-Lotila, Marja (1992)
  Diplomityön aiheena on palvelutalo kaikille ikäryhmille Helsingin eteläisissä kaupunginosissa. Tilaohjelma sisältää vanhusten palvelutilat, nuorisotilat, uimahallin, päiväkodin sekä fysikaaliset hoitotilat. Vanhusten ...
 • Tanttari, Jukka (1984)
  Metalliteollisuuden raskaslevytöissä syntyvä melu on merkittävä meluvammojen aiheuttaja. Levytöissä syntyy erittäin voimakasta iskumelua, kun iskuenergiaa käytetään hitsauksessa tai taivutuksessa syntyneiden muotovirheiden ...
 • Lindström, Kimmo (2009-05-06)
  Tässä diplomityössä tutkitaan ultraääniteknologian soveltuvuutta painesihtien puhtaanapitoon. Työssä pyritään selvittämään eri menetelmien toimivuus puhdistamaan tukkeutuneita sihtirumpuja tai ylläpitämään sihtien läpäisykykyä. ...
 • Heinonen, Erkki (1982)
  Ultraäänen käyttö fysioterapian välineenä on yleistynyt 1960-1uvun alusta lähtien ja on tällä hetkellä käytettävistä hoitomenetelmistä yleisin. Yksinomaan Helsingin kaupungin 480 000 asukkaan terveyden huoltojärjestelmässä ...
 • Syrjä, Tomi (1987)
  Työssä tutkittiin mahdollisuuksia käyttää suuri-intensiteettistä ultraääntä paperin formaation parantamiseen. Ajatuksena oli synnyttää ultraäänellä paperimassaan voimakas kavitaatio. Luhistuvat transienttikavitaatiokuplat ...
 • Kivipuro, Maarit (1981)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä alustavaa selvitystä ultraääni-ilmaisun käyttömahdollisuuksista pyörrevanavirtausmittauksessa. Tutkimuksessa rajoituttiin ensisijaisesti ultraäänisäteen amplitudimoduloitumiseen perustuvan ...
 • Hakamäki, Antti (1985)
  1970-luvulta lähtien ja etenkin nyt kuluvana vuosikymmenenä on herännyt kiinnostus syövän hoitoon ylikorkeilla lämpötiloilla l. hypertermialla. Lämmön on todettu tuhoavan kasvaimia ja tulehdusperäisiä bakteeripesäkkeitä ...
 • Dhaka, Veer D. S. (2006-11-03)
  Development of high-speed electronic and optoelectronic devices based on semiconductor quantum wells requires clear understanding of the dynamics and kinetics of carrier transport and relaxation on an ultra short time ...
 • Isomäki, Antti (2007-10-26)
  This thesis is concerned with development and demonstration of new techniques for mode-locked fiber lasers using semiconductor saturable absorbers and advanced dispersion compensators. Semiconductor saturable absorber ...
 • Gomes, Luis (2006-01-27)
  In this thesis we report on the experimental studies on the generation of ultrashort pulses from mode-locked ytterbium fiber lasers operating at 1 mm wavelength region. Different fiber cavities, all with a linear geometry, ...
 • Hyvönen, Tomi (2000-01-19)
  Valon aikaansaamilla reaktioilla om hyvin merkittävä osa luonnon toiminnassa. Monet tärkeät reaktiot perustuvat valokvantin absorboitumisesta johtuvaan molekyylin sisäisen varauksen siirtoon elektronidonorilta elektronia ...
 • Rantala, Lasse (1999-12-08)
  Työn tavoitteena oli ajastaa vahvistimen pulssinvalitsijan toiminta pumppauslaserin kanssa, jotta vahvistettujen femtosekuntipulssien energia olisi mahdollisimman vakaa. Lisäksi haluttiin parantaa mittaustapahtuman hallintaa ...
 • Virtanen, Annele (1997-12-10)
  Tutkimuskohteena on alle 100 nm hiukkaset, joita tutkitaan sähköisellaaliapineimpaktorilla. Tavoitteena on parantaa instrumentin toimintaa alle100 nm kokoisilla hiukkasilla.
 • Luoto, Antti (2013-03-04)
  There are multiple issues in utilizing third party open source components in component-based development. These issues include, for example, the legality of using open source components in different domains, or the legality ...
 • Rauhamäki, Jari (2009-11-04)
  Automaatiosuunnittelu kohtaa jatkuvasti kasvavia haasteita kuten kiristyvän kilpailun ja tiukentuneet suunnitteluaikataulut. Suunnittelu on entistä enemmän ohjelmistopainotteista, koska ohjelmistojen osuus automaatiojärjestelmässä ...
 • Vepsäläinen, Timo (2008-05-07)
  Prosessiteollisuudelta vaaditaan yhä parempaa tuottavuutta ja laatua. Samaan aikaan kiristyvät vaatimukset muiden muassa kierrätettävyyden ja energian talteenoton suhteen mutkistavat prosesseja. Automaatio on keskeinen ...
 • Näveri, Mikko (2008-06-04)
  Diplomityö jakautui kahdeksi rintamaksi, jotka etenivät kohti omia ja yhteisiä päämääriä. Kirjallisuuden avulla luotiin kokonaiskuva eurooppalaisesta, teollisen aikakauden modernista suurkaupungista, sen suunnittelusta ...
 • Smolander, Jouni (1998-11-11)
  Euroopassa kehitteillä olevan kolmannen sukupolven matkapuhelinjärjestelmän, UMTS:n, on tarkoitus kehittää GSM-järjestelmää vastaamaan paremmin nopean tiedonsiirron vaatimuksia ja mahdollistaa tehokkaat multimediapalvelut ...