.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hannula, Olli (2008-05-07)
  Diplomityössä tutkittiin BFB-tyypin voimakattiloiden ilman esilämmittimen alueella havaittua voimakasta melua ja värähtelyä, joka on ollut ongelmana voimakattiloissa jo useiden vuosien ajan. Työssä tutkittiin värähtelyn ...
 • Lappalainen, Paula (1982)
  Lähtökohtana työssä oli koota mittauslaitteisto, jolla pystyttäisiin helposti mittaamaan sylinterimäisessä putkessa virtaavan veden nopeusprofiileja. Nopeusprofiilin tunteminen on mielenkiintoista siksi, että useimpien ...
 • Saikkonen, Jouko (1984)
  Lämpöenergiamittauksen epätarkkuus muodostuu pääasiassa virtaus- ja lämpötilamittausten virheistä. Tässä työssä on keskitytty kaukolämpökäyttöön sopivien suurten ultraääni- ja magneettisten virtausmittareiden ominaisuuksien ...
 • Pelkiö, Ari (1987)
  Työssä on tutkittu Jylhäkuiduttimien ja -jauhimien toimintaa. Laitteille määritettiin kokeellisesti ominais- ja häviötehokäyrät sekä selvitettiin niihin vaikuttavien erilaisten rakenteellisten parametrien ja ajo-olojen ...
 • Timperi, Arto (1984)
  Työn tavoitteena oli tutkia eri mahdollisuuksia kalibroida tilavuusvirtamittareita, sekä sen pohjalta suunnitella ja rakentaa kalibrointilaitteisto. Kalibroitavina mittareina ovat pääasiassa turbiinimittarit. Suunniteltavan ...
 • Holopainen, Heikki (1982)
  Työn tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa laitteisto, jonka avulla voidaan tutkia vesivirtausmittarien ominaisuuksia. Prosessi on periaatteessa järjestelmä, jossa kierrätetään vettä putkistossa, johon tutkittavat ...
 • Häyrinen, Ville (1991)
  Työssä kehitettiin suurinopeuksisiin virtauksiin ja vaikeisiin olosuhteisiin soveltuva virtausta häiritsemätön parttikkelinopeuden mittausmenetelmä. Menetelmä perustuu virtaavista partikkeleista siroavassa laservalossa ...
 • Pallaste, Isto (1992)
  Sähköverkkoon liitettyjen tehoelektroniikkakäyttöjen lisääntymisen myötä on verkon yliaaltojen määrä kasvanut. Yliaaltojen suodatuksen kannalta erityisen ongelmallisia ovat ohjattavat tyristorikäytöt, joiden aiheuttamien ...
 • Mälkönen, Jouni (1991)
  Uusista, tarkkaa pyörimisnopeuden säätöä vaativista moottorikäytöistä on valtaosa toteutettu taajuudenmuuttajalla varustetuilla vaihtovirtamoottoreilla. Tämän on mahdollistanut tehopuolijohdekomponenttien ja mikroprosess ...
 • Oksavuori, Ari-Pekka (2008-06-04)
  Palvelimien määrän jatkuva lisääntyminen on kannustanut virtualisoinnin käyttöönottoon monenlaisissa ympäristöissä. Yhdistämällä sovelluksia samalle palvelimelle voidaan laitteistojen käyttöasteita kasvattaa huomattavasti. ...
 • Tikkanen, Sami (1999-06-09)
  Työssä parannetaan virtuaalista oppimisympäristöä ja virtuaalista opettajaa. Kehitetty järjestelmä perustuu multimedian hyväksikäyttöön. /Kir10
 • Tirkkonen, Janne (1998-12-09)
  Työssä tutustutaan virtuaalilähiverkkoihin sekä niihin liittyviin kahteen standardiin. Standardeja tarkastellaan verkonhallinnan kannalta ja niiden toteutusta lähiverkkokytkimissä. Kytkimillä tehtiin kokeita, joilla ...
 • Huhma, Aino Helinä (2013-05-08)
  Tämä diplomityö on tehty osana VIRTA – virtuaalinen tuotesuunnittelu ja –hallinta –projektia. Työn tarkoituksena on selvittää virtuaalisen tuotesuunnittelun ja –hallinnan mahdollisuuksia tekstiili- ja vaatealalla. Tavoitteena ...
 • Yli-Krekola, Perttu (1991)
  GSM-verkko eroaa rakenteeltaan merkittävästi aikaisemmista matkapuhelinverkoista, kuten NMT-verkosta. GSM-verkko tulee kattamaan suuren osan Eurooppaa. Se koostuu suuresta määrästä kansallisia GSM-verkkoja. Kaikki verkot ...
 • Keskinen, Tomi (2007-03-14)
  Kohdeyrityksellä on toimintaa 200 maassa, joissa on yhteensä 857 toimipistettä. Suomessa yritys työllistää alihankkijat mukaan lukien lähes 500 henkilöä. Kohdeyrityksen Suomen yksikkö on tiimiorganisaatio, joka koostuu ...
 • Helin, Kaj (1999-09-08)
  Työssä selvitettiin eri virtuaaliympäristölaitteiden soveltuvuutta kokoonpanotyön suunnitteluun. Työn tuloksena VTT Automaatiolle luotiin virtualiympäristö, johon on helppo tuoda erilaisia työpisteitä ja testata niiden ...
 • Koivula, Minna (1993)
  Tämä työ on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun ATM-verkon tutkimukseen keskittyvää FASTER-projektia. ATM on laajakaistaisen monipalveluverkon toteutukseen käytetty verkkotekniikka. Projektin tässä osa-alueessa tarkoituksena ...
 • Turpeinen, Hannu (1999-09-08)
  Työssä selvitettiin virtuaaliympäristön soveltuvuutta tieteellisen datan, erityisesti virtauslaskennan tulosten visualisointiin
 • Snellman, Sami (2001-06-06)
  Tutkimus on luonteeltaan perusselvitys virtuaaliympäristöjen tekniikoista ja termistöstä sekä siitä, mitä mahdollisuuksia ja lisäarvoa virtuaaliympäristöjen tekniikat voivat tuoda väyläsuunnitteluun. Lisäksi tutkitaan Xroad ...