.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Näsinkoski, Jorma (1985)
  Sisäänasennettavat mittamuuntajat asennetaan yleensä metallikoteloituihin kojeistoihin, joissa tilankäyttö on hyvin kriittistä. Tästä syystä mittamuuntajat pyritään kehittämään mahdollisimman pieniksi, jolloin käämin ...
 • Valaja, Juha (1985)
  Työssä on tarkasteltu erään konepajan jauhinterätehtaan tuotannon kehittämistä. Tavoitteena on lisätä tuotantokapasiteettia, lyhentää valmistuksen läpäisyaikaa sekä vähentää keskeneräiseen työhön sitoutuvaa pääomaa. Lisäksi ...
 • Riikonen, Timo (1997-04-16)
  Työssä käsitellään PC-tietokoneessa toimivan valvomo-ohjelmiston jahajautetun automaatiojärjestelmän välistä kommunikointia. Työssä esitetääntoteutustapa liitynnälle Citect-valvomo-ohjelmistosta DamaticClassic-automaatio ...
 • Kettunen, Pasi (1996-06-12)
  Selvityksen kohteina olivat ohjaimet. Erilaiset painikkeet, IR-lähettimetsekä joystick muodostavat suurimman osan käytetyistä ohjaimista.Diagnoosiryhmittäin tarkasteltuna ALS-ryhmässä optinen kytkin on myössuosittu.
 • Hyväkkä, Tero (2008-05-07)
  Diplomityön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa mikrokontrolleripohjainen kennoterminaali, joka täyttää sähkönjakelun kaksikiskostojärjestelmien asettamat vaatimukset digitaalisten sisääntulojen ja relelähtöjen ...
 • Ylenius, Toni (2012-12-05)
  Van der Waals -vuorovaikutus on suhteellisen heikko elektronien monen kappaleen dynamiikasta aiheutuva atomien, molekyylien ja pintojen välinen attraktio. Vuorovaikutus on merkittävä erityisesti silloin, kun vuorovaikuttavien ...
 • Torniainen, Timo (1998-12-09)
  Työssä käsitellään hautomoaltaan kehittämistä. Rakenteellisilla muutoksilla pyritään parantamaan ympäristö-, käyttö-, ja huoltonäkökohtia. Kuntotukimuksella selvitettiin rakenteiden tila. Parannuksia suunniteltiin mm. uudet ...
 • Pohjalainen, Jani (2014-06-04)
  Käyttäjien ja asiakkaiden kehittyvät vaatimukset ja uudet käyttömahdollisuudet tekevät monista yrityksille tärkeistä ohjelmista auttamattoman vanhoja. Näitä vanhoja ohjelmia ei voida hylätä, koska ne ovat keskeinen osa ...
 • Tiainen, Anna (2015-06-03)
  Suomen sairaalakanta on pääosin 1950-1970 –luvuilla rakennettua, joten suuri osa maamme sairaalarakennuksista on mittavien peruskorjauksien edessä. Vanhan suojellun rakennuksen peruskorjaaminen vastaamaan nykyisien ...
 • Humalajoki, Jani (2015-09-09)
  Verhouskorjaus ja siihen liittyvä lisälämmöneristäminen on yleisesti pitkälle vaurioituneissa julkisivuissa sovellettava korjausmenetelmä, jolla on mahdollista parantaa vaurioituneen rakenneosan teknisen toimintakyvyn ...
 • Plukka, Harri (1993)
  Muuntajan klassisen tarkastelutavan mukainen elinikä perustuu eristepaperin tekniseen elinikään. Käytössä oleva muuntaja on harvoin vaihdettu uuteen eristepaperin heikentyneiden mekaanisten tai sähköisten ominaisuuksien ...
 • Lehtinen, Jussi-Pekka (2003-06-04)
  Työssä tutkittiin vanhojen johtotelojen dynaamista käyttäytymistä ja kehitettiin menetelmä, jolla voidaan arvioida vanhojen johtotelojen käyttäytymistä uusilla ajonopeuksilla ja erilaisilla tuennoilla. Arvioinnissa käytettiin ...
 • Kosonen, Jukka (2006-08-16)
  Diplomityössä esitellään vanhojen kaupunkikerrostalojen kellareiden rakenteita, käytettyjä materiaaleja sekä tilojen käyttöä. Lisäksi käsitellään tärkeimpiä vanhojen rakenteiden purku- ja muutostöihin liittyviä ongelmia ...
 • Mahlamäki, Rainer (1987)
  Diplomityö liittyy laajempaan Tampereen teknillisessä korkeakoulussa tehtävään tutkimushankkeeseen, jossa tutkitaan vanhojen, tuotantokäytöstä vapautuvien tehdasrakennusten uudelleen käyttöä. Diplomityössä on esitetty ...
 • Holopainen, Sami (2001-01-17)
  Tässä tutkimuksessa on selvitetty teräsbetonirakenteiden kantavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja menetelmiä niiden havaitsemiseksi. Pääpaino on rakenteissa, joiden kantavuutta ei voida ilman tarkempia selvityksiä todeta ...
 • Kainu-Arra, Rita (1983)
  Tässä työssä on suunniteltu asuinrakennus, joka käsittää 122 asuntoa vanhuksille ja invalideille sekä siihen sisäisellä yhteydellä liittyvä palvelutalon. Palvelutaloa voivat käyttää kaikki turkulaiset eläkeläiset. Se ...
 • Oksanen, Tytti (2011-01-12)
  Vapaaehtoispalokunnat vastaavat maamme turvallisuudesta yhdessä muiden tahojen kanssa. Vapaaehtoispalokunnat tekevät operatiivisen toiminnan lisäksi onnettomuuksien ehkäisytyötä. Diplomityön tarkoituksena on selvittää ...
 • Laukkanen, Susanna (2011-01-12)
  Työn tavoitteena oli saada kuva vapaaehtoispalokuntien merkityksestä pelastustoimessa. Ensimmäisenä selvitettäväksi tulivat kaikkien 22 pelastustoimen alueen palokunnat asemapaikkakoodeineen Pelastustoimen resurssi- ja ...
 • Vasko, Juha (1989)
  Vapaaelektronilasereita on kehitelty jo reilun kymmenen vuoden ajan. Vapaaelektronilaser on laite, joka vahvistaa lyhytaaltoista sähkömagneettista säteilyä stimuloidun emission avulla. Aktiivisen väliaineen sijasta käytetään ...
 • Aro, Petri (1991)
  Voimalaitosautomaation vaatimukset automaatiojärjestelmän käyttövarmuudelle ovat kasvaneet laitoskoon kasvun mukana. Automaatiolta vaaditaan sekä turvallista toimintaa että hyvää käytettävyyttä. Nämä vaatimukset ovat ...