.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Keski-Opas, Jarmo (1991)
  Tässä työssä on kehitetty rakennusten energia-analyysiohjelmaan TASE lattialämmityksen laskentamenetelmä. Sillä on tutkittu lattialämmityksellä varustetun pientalon lämpödynamiikkaa. Lattian lämmönsiirto lasketaan ...
 • Happonen, Janne Marko Ensio (2010-06-02)
  Suurilla yrityksillä on usein 5-15 avainprosessia, joista voidaan rakentaa prosessikuvaus. Prosessien kuvaaminen on tärkeää, koska prosessit kuuluvat yritysten liiketoiminnan ytimeen. Varaosaliiketoiminta kuuluu ...
 • Pekkarinen, Tatu (2009-02-04)
  Tässä työssä tutkittiin varaosavaraston merkitystä tuotantolaitoksen käyttövarmuuden ja kunnossapidon kustannusten kannalta. Työssä pyrittiin optimoimaan varaosavarastoon sidotun pääoman määrä käyttövarmuustekijät huomioon ...
 • Vuorivirta, Meri (2014-06-04)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää saadaanko varastoiduista tekstiileistä hajuttomia eri hajunpoistomenetelmillä. Toinen tavoite on selvittää, voidaanko pesuparametreja muuttamalla vaikuttaa materiaalin hajuun. ...
 • Lönnblad, Riina (2008-01-16)
  Diplomityön tarkoituksena oli suunnitella ja mallintaa liuosjäähdytysyksikkö, jolla voidaan jäähdyttää liuosta, kun ympäristön lämpötila on korkea ja liuoksen jäähdytystarve vaihtelee nopeasti. Suunnittelun lähtökohtana ...
 • Kortesmaa, Markku (1984)
  Tuotantolaitosten materiaalin käsittelyssä muodostavat oman alueensa kuormalavoille lavattujen tavaroiden automaattiset käsittelyjärjestelmät. Kohdeyritys on kehittänyt kuljetinjärjestelmiään diplomitöiden avulla. Ensimmäisen ...
 • Paakkonen, Jouni (2009-03-04)
  Työn tarkoituksena oli tuoda esiin puutteita varastologistiikassa ja etsiä syitä siihen, mistä nämä ongelmat johtuivat. Tutkimuksessa pyrittiin ottamaan varastologistiikan kehittämisessä huomioon kunnossapidollinen näkökulma. ...
 • Rantanen, Minna (2010-11-03)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää, millä mittareilla voidaan parantaa Oraksen Raumalla sijaitsevan valmistuotevaraston ohjausta. Tämän selville saamiseksi kartoitettiin varaston ongelmakohtia, varaston nykytilaa ...
 • Jori, Marko (2001-04-11)
  Tutkimuksen tuloksena kehitetään nykyaikaisen pakastevaraston olosuhteisiin parhaiten sopiva tekninen malli varastonhallinnan tehostamiseksi automaattisella tunnistus- ja tiedonkeruujärjestelmällä. Uuden järjestelmän ...
 • Karp, Hannu (2009-01-14)
  Nykyaikaisen varastotoiminnan perusedellytys on varastonhallintajärjestelmä (WMS, Warehouse Management System), joko itsenäisenä tai osana laajempaa toiminnanohjausjärjestelmää (ERP, Enterprise Resource Planning). Työssä ...
 • Saario, Anne (2006-01-18)
  Varastointi on fyysisiä tuotteita tuottavissa yrityksissä lähes välttämättömyys. Kysynnän heilahdellessa varastot takaavat toimitusvarmuutta. Varastointi aiheuttaa kuitenkin huomattavia kustannuksia yrityksille. Se ei ...
 • Piikkilä, Harri (1990)
  Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella on vuodesta 1984 lähtien ollut käynnissä Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti, jonka tarkoituksena on kappaletavaratuotannon suunnittelumenetelmien kehittäminen. Automaation ...
 • Vanhakylä, Juhani (2011-09-07)
  Tässä työssä ratkaistiin erään metalliyrityksen ongelmatilanne tuotannon jatkuvuuden takaamiseksi kokoonpanolinjalla keskittyen varastovalvonnan parantamiseen. Yrityksen jo entuudestaan olevaa vanhaa varastovalvontajärjestelmää ...
 • Minni, Jussi (2015-06-03)
  Työn päätavoite oli luoda aikataulu varavoimadieselgeneraattorin kokoonpanolle ja kehittää / suunnitella vaiheistus ja selvittää montako moottoria pystytään vuositasolla valmistaa. Kokoonpanon läpimenoajasta oli olemassa ...
 • Tirilä, Antti (2003-05-07)
  A software product line is a set of software systems (a product family) that share a common software architecture and a set of reusable components. One of the most challenging aspects of software product lines is variability ...
 • Helkala, Janne (2014-06-04)
  The Static Random-Access Memory (SRAM) modules used for embedded microprocessor devices consume a large portion of the whole system’s power. The memory module consumes static power on keeping awake and dynamic power on ...
 • Helkala, Janne; Viitanen, Timo; Kultala, Heikki; Jääskeläinen, Pekka; Takala, Jarmo; Zetterman, Tommi; Berg, Heikki (2014-07-14)
  The SRAM memories used for embedded micro-processor devices consume a large portion of the system's power. The power dissipation of the instruction memory can be limited by using code compression methods, which may require ...
 • Cameron, Frank; Piché, Robert; Forsman, Kimmo (1998)
  For transient eddy current problems modelled as differential-algebraic equations (DAEs) a time integration method suitable for ordinary differential equations (ODEs) will not necessarily work. We present two Runge-Kutta ...
 • Niiranen, Petri (2010-06-02)
  Tuotannonohjausjärjestelmän (Enterprise Resource Planning system, ERP) avulla logistiikka- alan yritys voi hallita koko kuljetuspalvelun elinkaarta tehokkaasti. Logistiikan toimiala on kuitenkin monimuotoinen ja pirstoutunut. ...
 • Suolahti, Simo (2010-03-10)
  Tässä työssä käsitellään asiakaskohtaisesti muunneltavien tuotteiden massaräätälöintiä, modulointia ja kokoonpantavuutta. Tavoitteena on selvittää DFMA:n (Design for Manufacture and Assembly), massaräätälöinnin, moduloinnin ...