.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Keski-Kasari, Sami (2002-06-05)
  TAUSTAA: Operaattoreiden tarjoamien palveluiden määrän jatkuvasti kasvaessa on käyttäjätietokantojen hallinta muodostumassa ongelmaksi. Lähes jokainen palvelu käyttää omia autentikointikeinojaan, jotka eivät ole keskenään ...
 • Tamminen, Jari-Pekka (2011-03-09)
  Tässä työssä tutkitaan verkkopalvelujen saatavuutta poikkeusoloissa, sillä niiden yhteiskunnallinen merkitys on korostunut entisestään. Työn aineistona käytetään kirjallisuuden lisäksi Internetin havainnointia palvelunäkökulmasta, ...
 • Tebest, Teemo (2010-06-23)
  Verkkopalvelujen käytön seuraaminen on ajankohtainen ja kiinnostava tutkimuksen kohde, jota käsitellään kirjallisuudessa. Tutkimustyön tavoitteena oli toteuttaa verkkopalveluun käyttöä seuraava järjestelmä. Järjestelmän ...
 • Malmberg, Niina (2013-10-09)
  Käyttäjäkokemus on terminä ja tieteenalana noussut oleelliseksi osaksi ihmiskeskeistä suunnittelua sekä verkkopalveluja. Nykypäivän laadukkailta verkkopalveluilta odotetaan käytettävyyden ja toiminnallisuuden lisäksi myös ...
 • Mäkinen, Riku (2006-02-08)
  Verkkopalveluissa kerättyjä käyttäjään liittyviä tietoja voidaan käyttää esimerkiksi palvelun personointiin eli palvelun sisällön mukauttamiseen käyttäjän mieltymysten mukaan. Eräs usein käytetty personoinnin väline on ...
 • Immonen, Teemu (2008-06-04)
  Sovelluksen tietomallin määrittely ja suunnittelu ovat keskeinen osa nykyaikaista ohjelmistokehitysprosessia. Tietomallilla on tärkeä rooli myös sovelluksen koko arkkitehtuurin kannalta ja se mahdollistaa muun muassa ...
 • Venho, Janne (2013-06-05)
  Tekniikan alan kasvava työllisyystarve on pakottanut yliopistot kasvattamaan opiskelijoiden sisäänottoa. Tämä on aiheuttanut suurempia keskeytysprosentteja, koska kaikkien opiskelijoiden lähtötaso ei ole enää yliopisto-opintojen ...
 • Saarelma, Heikki (2014-11-05)
  Verkkohotellipalvelu on yrityksille ja yksityisille asiakkaille tarjottava palvelu, jonka avulla voidaan ylläpitää verkkosivuja ja verkkosovelluksia. Verkkohotellipalvelu tarkoittaa yksinkertaisesti palvelin ja verkkokapasiteetin ...
 • Uosukainen, Petri (1993)
  Matkapuhelinjärjestelmä koostuu useista maantieteellisesti laajalle alueelle hajaantuneista verkkoelementeistä. Järjestelmän valvonnan ja ylläpidon helpottamiseksi on kehitetty erilaisia hallintajärjestelmiä. Digitaalista ...
 • Knuuttila, Matti (1999-02-10)
  Verkkotietokannoissa ylläpidetään tietoa verkon rakenteesta: kaapeleista, jakomoista, kytkennöistä jne. Työssä kehitettiin tietoliikenneverkon kuvaamiseen tarkoitettu yleinen luokkamalli ja suunniteltiin esimerkinomaisesti ...
 • Väre, Teemu (2007-09-19)
  Sähköverkkoyhtiöiden liiketoimintaympäristö on muuttunut viimeksi kuluneen reilun vuosikymmenen aikana merkittävästi. Keskeisinä muutosta ohjaavina tekijöinä ovat olleet lainsäädännön ja verkkoliiketoiminnan valvontamallien ...
 • Mäkelä, Ari-Mikko (2016-03-09)
  Tampereen teknillisessä yliopistossa pyritään jatkuvaan matematiikan opetuksen kehittämiseen. Matemaattisten ohjelmistojen kehittymisen myötä opiskelijoille voidaan tarjota erilaisia sähköisiä ja verkkopohjaisia työkaluja ...
 • Koivumäki, Pasi (1999-05-12)
  Työssä toteutettiin verkkovaihtosuuntaajan prototyyppi uudessa sulautetussa ympäristössä. Työssä esitellään myös laitteen teoriaa sekä reaaliaikaohjelmistojen perusteoria ja ongelmat. Kehitetty ohjelmisto on myös testattu. /Kir10
 • Erkkilä, Olli (2007-10-17)
  Energian hinnan nousu on viime aikoina lisännyt taajuusmuuttajien suosiota. Taajuusmuuttaja on tehoelektroniikkalaite, jolla voidaan optimoida sähkömoottorin pyörimisnopeus käyttökohteen kannalta sopivaksi. Taajuusmuuttajissa ...
 • Koskenjoki, Kari (2012-10-03)
  Tällä hetkellä yleisin pakkokommutoidun verkkovaihtosuuntaajan suuntaajasillan topologia pienjännitesovelluksissa on kaksitasoinen, kolmivaiheinen, jännitevälipiirillinen IGB-transistoreilla toteutettu suuntaaja. Sen hyvinä ...
 • Asikainen, Lauri (2015-05-06)
  Verkkoyhteisöjen merkitys tietokonepelien kehittämisessä on noussut merkittäväksi asiaksi Internetin levittyä globaaliksi tietoverkoksi. Sosiaalisen median suosion kasvu ja verkkoyhteisöihin osallistumisen arkipäiväistyminen ...
 • Pyhälampi, Mika (1996-12-11)
  Työssä on haastateltu usean sähköyhtiön kuormitusennusteiden laatijoita. Tuloksena esitellään sähköasemien kapasiteettisuunnitteluun soveltuva malliesimerkki kuormitusennustemenetelmästä.
 • Norrgård, Mika (2013-06-05)
  Tietoturvallisuuden tärkeys kasvaa jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla. Pienien kannettavien päätelaitteiden yleistyessä niitä isännöivien verkkojen suojaaminen tulee haastavaksi ja on pyrittävä yhdistelemään yhä erilaisempia ...
 • Lepistö, Juhani (2013-05-08)
  Tässä työssä käsitellään sähköverkkoyhtiöille suunnatun luotettavuuspohjaisen kunnossapito-ohjelman kehittämistä. Työ koostui alkuvaiheessa taustatietojen, kuten eri verkkotietojärjestelmien kartoittamisesta sekä näihin ...
 • Nummikoski, Jari (1995)
  Televerkkojen verkonhallinnan merkitys on lisääntynyt verkkojen koon kasvaessa sekä yhteistyön lisääntyessä niin verkko-operaattoreiden kuin laitevalmistajienkin kesken. Kansainvälinen teleliitto ITU tekee standardointityötä ...