.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Eklund, Esa (1992)
  Erään voimalaitoksen sähköjärjestelmien ennakkohuolto-ohjelmassa on määritelty sähkölaitteille tehtävät, toimenpiteet ja niiden aikataulu. Ohjelman määrittelyn aikana on tarkasteltu kaikkia voimalaitoksen sähköjärjestelmien ...
 • Suutarinen, Antti (2014-08-13)
  Kanavien kannakointi on merkittävä voimalaitoksen suunnittelukohde. Hyvä kannake on rakenteeltaan luja, mutta samalla mahdollisimman kevyt ja riittävän yksinkertainen. Tämän työn tavoitteena on luoda pohjaa vakioidulle ...
 • Toivonen, Antti (2012-09-05)
  Diplomityö on tehty yhteistyössä Metso Automaation ja Pohjolan Voiman kanssa. Työn tavoitteena on ollut kehittää helppokäyttöinen energiatehokkuuden valvontasovellus voimalaitosten käyttöhenkilökunnalle ja johdolle. ...
 • Ruutu, Antti (1989)
  Työssä tarkastellaan voimalaitosten luotettavuusanalysointiin ja -suunnitteluun käytettyjä mallintamismenetelmiä sekä käyttövarmuuden selvittämistä varten kehitettyjä tietokoneohjelmia. Työn tavoitteena oli löytää ...
 • Lind, Salla (2001-11-14)
  Työssä tutkittiin mäntämoottorikäyttöisten voimalaitosten turvallisuutta. Työ käsitti sekä turvallisuusanalyysit että laitosten vertailun olemassa oleviin standardeihin. Turvallisuusanalyyseissä sovellettiin potentiaalisten ...
 • Tanska, Emma-Liisa (2014-02-05)
  Monilla voimalaitoksilla otetaan käyttöön uusia energiatehokkaita teknologioita. Ne liitetään usein nykyisen prosessin oheen tai vanhan prosessin tilalle. Tässä työssä on tavoitteena selvittää mahdollisuuksia kehittää ...
 • Koskinen, Marko (1996-12-11)
  Työssä toteutettiin voimalaitosyhtiön tuotanto- jatulosraportointijärjestelmä. Raportointijärjestelmällä voidaan määritelläraportteja Damatic XD-järjestelmään liittyvästä XIS-järjestelmästä.Raportointijärjestelmä voidaan ...
 • Virta, Seppo (1984)
  Työn tarkoituksena oli kehittää voimansiirtotulosyksikön selkeä tavoiteliikeidea. Tavoitteena olivat tulosyksikön kannattavuuden ja elinvoimaisuuden parantaminen niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. - Nykyisen ...
 • Janhunen, Kai (1991)
  Kohdeyrityksen tuotteita ovat erilaiset järjestelmät. Järjestelmien toteutus ja toimittaminen asiakkaille suoritetaan projekteina. Kansainvälinen ja kiristynyt kilpailu eri toimittajien välillä on lisännyt paineita yrityksen ...
 • Annila, Jaakko (1990)
  Työ on osa säätötekniikan laitoksella meneillään olevaa VAITO (Voima-anturin integrointi teollisuusrobotin ohjaukseen) -projektia. Projektin tarkoituksena on luoda laitteisto- ja ohjelmistokokonaisuus, jolla reaaliaikaista ...
 • Kankaanranta, Raimo (1986)
  Tämän diplomityön lähtökohtana on kahdessa aikaisemmassa TTKK:n säätötekniikan laitoksella tehdyssä diplomityössä kehitetty teollisuusrobottien simulointiohjelmisto. Tässä työssä ohjelmistoon on liitetty menetelmä ...
 • Heinonen, Petri (1982)
  Kun Suomen sähköhuollon valtakunnallisen suunnittelun tasolla kiinnitetään yhä enemmän huomiota kansantaloudellisiin näkökohtiin, on yrityksissä suunnittelun tavoitteena taloudellisesti ja toiminnallisesti edullisimmat ...
 • Packalen, Petri (2001-11-14)
  The rapid growth of the Internet in the last few years and the growth of performance of computers has given rise to a strong interest in carrying voice over the Internet. The Internet is the way forward as a medium for ...
 • Hiltunen, Tuomas (2009-04-08)
  Long Term Evolution (LTE) is a novel digital mobile radio technology developed by 3rd Generation Partnership Project (3GPP). The most important improvements in comparison to Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) ...
 • Hanni, Sippo (1990)
  Voipaalan kartano on Sääksmäellä, Valkeakosken kaupungissa. Kartanon sijainti Rapolan harjun rinteellä, keskiaikaisen kirkon läheisyydessä tekee siitä ainutlaatuisen. Rapolan linnavuori ja sen rinteet ovat muinaismuistoaluetta. ...
 • Pöllänen, Juha (1981)
  Työssä tutkittiin kWh-mittarin alalaakeriin soveltuvia voiteluöljyjä ja -rasvoja ja verrattiin niiden ominaisuuksia keskenään erilaisten kokeiden perusteella. Lopputuloksena pyrittiin saamaan aikaan hyväksyttävästi kokeet ...
 • Smolander, Mika (2006-09-13)
  Turun kaupunkiseudun yleiseen asemakaavalliseen aatekilpailuun osallistuneen kilpailuehdotuksen ”Sormet” jatkotyönä syntyi diplomityö ”Voivalanranta”. Se on suunnitelmakokonaisuus, jossa pyrkimyksenä oli etsiä modernin ...
 • Lumme, Antti (1998-10-14)
  AB3:Työssä selvitettiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) muodostumista muovien ekstruusiossa yrityksen tehtailla. Tärkein VOC-yhdisteiden syntyyn vaikuttava tekijä on ekstruusiolämpötila. Kokeita tehtaalla suoriettiin ...
 • Arkko, Vesa (2000-06-07)
 • Azimzadeh Moghaddam, Farzad (2015-12-09)
  Existing voltage control methods have been developed considering unidirectional power flow, and the power flow direction has been assumed to be from substation toward consumption points. In unidirectional power flow ...