.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Joutsen, Atte (2002-06-05)
  Visualisointi on hyvin käytännöllinen työkalu nykyisessä informaationtäyteisessä yhteiskunnassa. Sitä voidaan soveltaa monilla aloilla valottamaan hankalasti ymmärrettäviä tietomääriä. Tässä diplomityössä tarkastellaan ja ...
 • Cortijo Serrano, Eduardo Javier (2014-05-05)
  The growth in size and complexity of new software systems has highlighted the need of more efficient and faster building tools. The current research relies on automation and parallelization of tasks dividing and grouping ...
 • Laitakari, Piritta (2011-08-17)
  Valtatien 3 yhteysväli Tampere Vaasa on eräs Suomen keskeisistä päätieyhteyksistä. Sillä on suuri merkitys sekä henkilö- että tavaraliikenteen reittinä. Yhteysvälin kehittämistä on suunniteltu kokonaisuutena eli ns. ...
 • Klinga, Tapani (1999-06-09)
  Työ kuuluu osana kohdeyrityksen Vuosi 2000 -projektiin, jonka tavoitteena on varmistaa yrityksen sulautettujen järjestelmien toiminta vuosituhannen vaihteessa. Työssä kuvataan projektin toteutusta sulautettujen järjestelmien ...
 • Raudasoja, Ilkka (2012-06-06)
  Tämä diplomityö käsittelee mobiililaitteita ja käytettävyyttä erilaisilla mobiililaitteilla. Työssä esitellään uusimmat ja yleisimmät mobiilikäyttöjärjestelmät ja perehdytään niiden sisältämiin ominaisuuksiin. Työssä ...
 • Ahokangas, Tero (2015-04-08)
  Yrityksen oman työvoiman ja urakoinnin lisäksi on olemassa kolmas työsuhteen muoto: vuokratyö. Vuokratyö tarkoittaa sitä, että työntekijällä on työsopimussuhde vuokrausyrityksen kanssa, mutta hän työskentelee käyttäjäyrityksen ...
 • Haapio, Erno (2009-01-14)
  Diplomityön tavoitteena on löytää tutkimuskohteena olevalle Vuoreksen koulukeskukselle toteutusvaihtoehto, jossa energiankulutus täyttää matalaenergiarakennuksen kriteerit kustannustehokkaalla tavalla. Työ jakaantuu ...
 • Heinonen, Juho-Mikko (2010-07-02)
  Synkronointi on keino saattaa usean sovelluksen tietomallit samaan tilaan. Tämä voidaan toteuttaa suoraan sovellusten välisellä tiedonvaihdolla, tai käyttäen erillistä palvelinta synkronoinnin apuna. Molemmissa tavoissa ...
 • Voutilainen, Jari-Pekka (2011-12-07)
  Web-ohjelmointiympäristö on kehittynyt viime vuosina nopeasti dokumenttien esitystekniikasta kohti täysivertaista ohjelmointiympäristöä, jossa voi toteuttaa ulkonäöllisesti samankaltaisia ohjelmia kuin työpöytäohjelmoinnissakin. ...
 • Laine, Tomi (2013-12-04)
  Diplomityö on aluesuunnitelma Kerimäen Kirkkorantaan. Se esittelee vision Kirkkorannan ja Kerimäen kyläkeskustan kehittämiseksi. Työ toimii alueen asemakaavoitusta tukevana ja kaavoitustyön perspektiiviä laajentavana ...
 • Sivula, Hanna (2012-12)
  ”Vuosirenkaiden juhlaa” kannustaa yhteisölliseen elämään Mänttä-Vilppulassa. Suunnitelma tukee eri-ikäisten ja eri elämänvaiheessa olevien itsenäistä asumista kotona. Vuorovaikutusta lisäävät tilat ja toiminnat kokoavat ...
 • Silander, Riitta (1983)
  Kilon pääviemäri, joka kulkee Vantaan rajalta Keski- ja Itä-Espoon halki Suomenojan puhdistamolle, on yksi Espoon neljästä pääviemärilinjasta. Se on rakennettu vuosina 1965-1968. Pääviemärin pituus Espoon puolella on 13,5 ...
 • Virtaniemi, Pekka (1989)
  Tutkimuksessa kartoitettiin Lahden viemäriverkoston vuotavimmat osa-alueet sekä arvioitiin viemäriverkoston saneerauksella saavutettavat vuotovesivähenemät. Lisäksi tutkittiin Lahden keskusta-alueen sekaviemäröinnin ...
 • Lumia, Juho (2013-09-04)
  Diplomityö tehtiin Moventas Gears Oy:n tehtävänannosta. Työssä tutkittiin vuotovirran aiheuttamaa hammasvaihteen vikaantumisen todentamista eri kunnonvalvontamenetelmillä kuten värähtely- ja vuotovirtamittaus sekä öljyanalyysi. ...
 • Perälä, Matti (2008-12-03)
  Keskijänniteverkon suojaus on perinteisesti toteutettu sähköasemalla johtolähdön syöttävään kennoon sijoitetulla katkaisijalla ja tarvittavalla releistyksellä. Vikatilanteessa katkaisijan avautuminen jättää koko johtolähdön ...
 • Kujala, Jussi; Aho, Timo; Elomaa, Tapio (2009)
  This paper studies how useful the standard 2-norm regularized SVM is in approximating the 1-norm SVM problem. To this end, we examine a general method that is based on iteratively re-weighting the features and solving a ...
 • Haavisto, Miika (2010-06-23)
  Hyvinkään Villatehdas on ollut maamme suurin ja monipuolisin villatehdas. Teollisuusympäristö ja työväen asuntoalue kuvastavat 1900-luvun kutomoteollisuuden merkitystä pienen kauppalan kehitykselle pääradan varressa sen ...
 • Kulmala, Harri (2000-12-13)
  Tämä diplomityö esittelee WAP-protokollat ja -arkkitehtuurin. Työ pyrkii vastaamaan siihen miksi WAP:ia yleensä tarvitaan ja miksi se on kehitetty olemassa olevien ratkaisujen rinnalle. Diplomityö on syntynyt yli vuoden ...
 • Aaltonen, Tapio (2014-01-15)
  Rakkauden Wappuradio on tampereen teekkarien paikallisradioprojekti, jonka puitteissa on lähetetty ohjelmaa vuosittain teekkariwapun yhteydessä noin viikon ajan. Ohjelma on ollut kuultavissa yleisradiotaajuuksilla Tampereella ...
 • Muoniovaara, Matti (1982)
  Työ perustuu Wasa-laiva -museon pohjoismaisen suunnittelukilpailun kilpailuohjelmaan. Rakennus sijaitsee Tukholmassa eteläisessä Djurgårdenissa. Museo sijoittuu vapaasti puiston läntiselle niemelle muodostaen näkyvän ...