.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tapio, Teemu (2015-05-06)
  Biopolttoaineiden lisääntynyt käyttö suomalaisessa energiantuotannossa on lisännyt kiinnostusta sen polttoprosesseissa tapahtuvia palamisreaktioita kohtaan. Biopolttoaineiden palamisominaisuuksia voidaan tutkia kokeellisesti. ...
 • Toivanen, Jari (1993)
  Työ on suoritettu osana kansallista ESV-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on nostaa Suomen elektroniikkateollisuuden kilpailukykyä. Järjestelmätason simuloinnin tavoitteena on elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuoton ...
 • Lairi, Jari (1998-10-14)
  At the beginning of the year 1997 the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) approved the HSCSD (High-Speed Circuit Switched Data) feature as a part of the GSM Phase 2+ specification. HSCSD allows increased ...
 • Sohail, Aneeb (2016-05-04)
  The oscillator circuit is one of the key components of the communication systems. It is necessary for an oscillator to provide the proper oscillations in order to confirm the stable operation of a communication circuit. ...
 • Karvonen, Anna (2001-10-17)
  Työn tarkoituksena on suunnitella, valmistuttaa ja lopuksi testata yksi optisen tiedonsiirron komponentti, laserin ajuripiiri. Komponentti muuttaa sisäänmenona olevan digitaalisen signaalin pintaemittoivaa laseria (VCSEL) ...
 • Haavisto, Petri (1989)
  Two non-linear algorithms for processing vector-valuated signals are introduced. These vector median operations are derived from multi-dimensional probability density functions using the maximum likelihood estimate approach. ...
 • Järvelä, Mikko (2014-06-04)
  High performance and low power consumption requirements usually restrict the design process of embedded processors. Traditional design solutions do not apply to the requirements today, but instead demands exploiting varying ...
 • Kanwal, Nazia (2011-06-08)
  The performance of GPS degrades significantly in urban canyons and in indoor environments. There has been significant research in order to enhance the performance of a GPS receiver in such challenging environment but still ...
 • Aaltonen, Jussi (1998-02-11)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli luoda kokonaiskuva kontaminaatio-ongelmasta vesihydraulijärjestelmissä ja määrittää keskeiset ongelma-alueet.
 • Turunen, Hannu (1997-06-04)
  Suomalaisten kannalta tärkeä säteilyaltistaja on maaperän radioaktiivinenradonkaasu. Radonia voidaan poistaa vedestä aktiivihiiliadsorption jailmastuksen avulla. Aktiivihiili on taloudellisempi kotitalouksille, josvedessä ...
 • Isohaka, Marja (2014-03-05)
  Materiaalin ollessa routivaa ja lämpötilan ollessa pakkasen puolella veden saatavuudesta muodostuu tärkein routanousua ohjaava tekijä. Jäälinssien kasvuun tarvittavaa vettä voi imeytyä maassa olevasta sisäisestä vedestä ...
 • Viljakainen, Marko (2003-08-20)
  Diplomityö tehtiin kohdeyrityksen valvontajärjestelmien osastolla. Työssä käsiteltiin akustiseen kohteenseurantaan sovellettuja algoritmeja SONAC PFA -järjestelmässä (SONAR Acoustic Passive Fixed Array). Järjestelmä on ...
 • Merenkivi, Saku (2008-08-13)
  Ääni käyttäytyy vedessä samoin kuin ilmassa, joten sitä voidaan tutkia ilma-akustiikasta tutuilla tavoilla. Vesi vastustaa äänenä havaittavan värähtelyn etenemistä ilmaa tehokkaammin, joten äänen tuottaminen vedessä vaatii ...
 • Siven, Mikko (2016-01-13)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella ja mitoittaa annetut vaatimukset täyttävä hydraulisia siipitoimilaitteita käyttävä rannemekanismi. Toimilaitteiden vaatimuksena on kestää vedenalaista käyttöä noin 100m syvyyksiin ...
 • Kämäräinen, Hannu (1991)
  Työn tarkoituksena on suunnitella laivan peräkonstruktio, johon kuuluu kiinteä suulake, siihen laakeroidut kolme peräsintä ja vedenalainen peräsinkone. Peräsimet on kytketty yhteen mekaanisella yhdystangolla. Peräsinkone ...
 • Pirttikangas, Petri (2000-11-08)
  Tässä työssä kehitettiin testausjärjestelmä vedenalaisen passivisen valvontajärjestelmän antenneille. -PC:ssä pyörivän testausohjelmiston avulla hydrofonidata otetaan vastaan neljän sekunnin paketeissa ja analysoidaan ...
 • Vaarala, Vesa (1984)
  Tämän diplomityön tavoitteena on ollut selvittää vedenalaisten valokaapelien käyttömahdollisuuksia Suomen merialueilla. Aluksi on selvitetty vedenalaisten optisten järjestelmien nykyisiä teknisiä piirteitä. Sen jälkeen on ...
 • Haarala, Saku (1987)
  Akustisten antureiden tuotekehitys ja tuotanto vaatii tiettyjen anturin ominaisuuksien mittaamista. Anturin ominaisuuksien mittaaminen todellisessa käyttöympäristössä eli avovedessä on kallista ja aikaavievää. Avoveden ...
 • Saviranta, Sonja (2015-12-09)
  Energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen keino vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja säästää kustannuksissa vesilaitoksilla, joiden käyttämästä energiasta merkittävä osa käytetään veden jakeluun. Tässä työssä viiden ...
 • Sunela, Markus (2010-10-06)
  Vesilaitosten huononeva taloudellinen tilanne ja kiristyvä lainsäädäntö edellyttävät vesilaitoksilta entistä suurempaa panostusta energiatehokkuuteen ja veden laadun tarkempaa huomioimista. Nämä tekijät yhdessä kehittyneempien ...