.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lindell, Juha (2008-04-09)
  Informaatioteknologia on useilla toimialoilla liiketoiminnan keskeinen mahdollistaja. Strategisen merkityksen ohella sen hyödyntämiseen liittyy myös useita liiketoiminnan jatkuvuutta uhkaavia riskejä. Diplomityön tavoitteena ...
 • Suominen, Ari (1983)
  Pankin yrityksille tarjoamat atk-palvelujen merkitys lisääntyy entisestään mikrotietokoneiden määrän kasvun ja tiedonsiirron standardisoinnin myötä. Näiden muutosten luonteen käsittelyllä on kartoitettu palvelujen ...
 • Saarento, Juha (2002-12-11)
  Määritelty tuote on ohjelmisto, joka mahdollistaa ostolaskujen ja -tilausten sähköisen käsittelyn sekä arkistoinnin yrityksessä. Ostolaskujen sähköisellä käsittelyllä yrityksen on mahdollista vähentää käsittelystä syntyviä ...
 • Saru, Sami (2003-06-04)
  Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia teollisoikeuksien merkitystä yrityksen toiminnassa. Tutkimuksessa tarkastellaan teollisoikeudellisten suojamuotojen sisältöä ja käyttötarkoitusta. Lisäksi tutkimuksessa etsitään keinoja ...
 • Teivas, Marko (1997-04-16)
  Tavoitteena oli tutkia ja kehittää TkL Richard Lehtolan logistisenpäätöksentekomallin toimivuutta kahden caseyrityksen avulla. Toinenyrityksistä oli kaupan, toinen teollinen yritys.
 • Puro, Vuokko (2013-05-08)
  Työsuojeluhallinto on asettanut tavoitteekseen varmistaa, että jokaisella työpaikalla on toimivat turvallisuuden hallintamenettelyt. Työsuojeluvalvonnan painopistettä on suunnattu turvallisuuden hallintamenettelyjen ...
 • Alku, Helena (1983)
  Kansainvälisen kilpailun kiristyessä ja asiakkaiden vaatimusten lisääntyessä on tehokas laatujohtaminen yhä tärkeämpää. Suomalaisen teollisuuden on säilytettävä maineensa korkealaatuisten tuotteiden valmistajana. Laatuun ...
 • Lounema, Tomi (1998-04-15)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli laatia suojelusuunnitelma Riihimäen Yritystalolle, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2. Suunnitelma laadittiin tietokoneella ja näin ollen sitä on jatkossa helppo päivittää. Suunnitelmaa voidaan ...
 • Anttila, Sanna; Hyytinen, Toni; Kivistö-Rahnasto, Jouni (2014-09)
  Tässä tutkimushankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin toimintatapaa, jonka avulla yrityksessä voidaan muodostaa nykyistä kokonaisvaltaisempi kuva henkilöstön turvallisuudesta. Toimintatavan avulla yrityksissä voidaan kohdentaa ...
 • Korhonen, Risto (1996-09-18)
  Työn kohteena oli yrityksen tiedonhallinnan kehittäminen. Olemassa olevatyritystutkimukset tallennetaan tietokantaan, josta niitä voidaantietojärjestelmän avulla tarkastella. Tuloksena työssä saadaan joukkohakukriteereitä, ...
 • Oinonen, Tomi (2003-08-20)
  Käyttäjällä on muistettavanaan koko ajan yhä enemmän tunnuksia ja salasanoja, koska internetin sekä yritysten ja yhteisöjen lähiverkkojen palvelut ja sovellukset sisältävät niitä. Muistinsa tueksi käyttäjä voi kirjoittaa ...
 • Puukko, Joonas (2007-12-12)
  Diplomityössä tutkittiin uudentyyppisen, jännitettä nostavan ja laskevan taajuudenmuuttajatopologian, z-suuntaajan ominaisuuksia. Työn tavoitteena oli löytää z-suuntaajan verkkosuotimelle ja välipiirille mitoitusperusteet ...
 • Rinta-Möykky, Ari (2000-02-09)
  Tässä työssä on tarkasteltu ZnSe- ja GaN-pohjaisten lyhyen aallonpituuden optoelektronisten komponenttien valmistusta ja sähköisiä ominaisuuksia.
 • Sipilä, Pekko (1999-06-09)
  Työ käsittelee yhdistepuolijohdevalolähettimien toimintaperiaatteita ja niiden erityspiirteitä valmistuksen kannalta. Työhön liittyen esitellään Te/Pd/Pt/Au-monikerrosmetallikontaktiin perustuvien sinivihreää valoa ...
 • Uusimaa, Petteri (1995)
  II-Vl-yhdisteiden merkitys puolijohteiden tutkimuksessa on kasvanut valmistusmenetelmien kehittymisen myötä. Erityisesti ZnSe-pohjaisia yhdistepuolijohteita on tutkittu paljon, koska niiden avulla voidaan valmistaa näkyvää ...