.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Saaristo, Leena (2002-06-05)
  The purpose of this study is to observe effects of industry structure and vertical integration on profitability and distribution of added value in different parts of the value chain in the specific context of the corrugated ...
 • Launiainen, Aki (1998-06-03)
  Due to high data rates of video sequences, a high compression ratio must be achieved when transmitting video over a mobile network. To make this possible, efficient compression methods and a powerful processor are required. ...
 • Song, Li (1996-06-05)
  Speech coding technology is used for both efficient transmission and storage of speech. For transmission applications the goal is to conserve bandwidth or bit rate, while maintaining adequate voice quality. For storage ...
 • Kivimäki, Jukka (2000-12-13)
  This thesis concentrates on the phonetic vocoding of speech. The thesis begins with the presentation of common problems, as well as solution models, associated with phonetic vocoder applications and includes an introduction ...
 • Pietilä, Pekka; Katko, Tapio; Kurki, Vuokko (2010)
 • Rinne, Erkka (2011-03-09)
  Säännösteltävän vesivoiman optimaaliseen käyttöön liittyy kysymys tuotannon ajoittamisesta taloudellisesti edullisimpaan hetkeen. Vesiarvo kuvaa säännösteltävän vesialtaan marginaaliarvoa, ja sähköjärjestelmässä, jossa on ...
 • Arvonen, Tarja (1984)
  Työssä on tutkittu vesiemulsion ja lisäaineiden vaikutusta kiintoainepäästöihin raskaan polttoöljyn poltossa. Tavoitteena on löytää keinoja, joilla yhä raskaampia öljylaatuja voidaan polttaa kiintoainepäästöjen lisääntymättä ...
 • Vinha, Juha; Käkelä, Pasi (2001)
  TTKK:n talonrakennustekniikan laboratorioon on rakennettu uusi rakennusfysikaalinen tutkimuslaitteisto, jonka avulla voidaan selvittää vaipparakenteiden kosteusteknistä toimintaa eri olosuhteissa. Laitteisto on kehitetty ...
 • Hukka, Jarmo J.; Katko, Tapio S. (2007)
 • Rasi, Katja (2000-12-13)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vesihuollon kehittämismahdollisuuksia strategisin keinoin. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda pohja strategiseen ajatteluun, johtamiseen ja suunnitteluun. Jotta vesihuollon strategisen ...
 • Saarinen, Sampo (2012-06-06)
  Vesihuoltopalveluiden toiminnan suunnittelua edellytetään lainsäädännössä vesihuolto-, terveydensuojelu-, valmius- ja pelastuslaeissa. Vesihuoltolaitoksen kannalta varautumista koskevat säädökset ovat yleisluontoisia eivätkä ...
 • Lepola, Karin (2014-01-15)
  Vesihuoltolaitosten arvonmääritys on tärkeä osa vesihuoltolaitosten omaisuudenhallintaa, viestintää ja yhdistymisprosesseja. Vesihuolto on pääomavaltainen ala, jossa suurin osa pääomasta on sitoutunut palvelun kannalta ...
 • Luukkanen, Eeva (2013-08-14)
  Tässä työssä arvioitiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) verkostotietokannoista saatujen aineistojen perusteella verkostosaneerausten vaikuttavuutta. Työssä käytiin läpi olemassa olevien verkostotietojen ...
 • Riipinen, Elena (2008-03-05)
  Diplomityössä oli tarkoituksena selvittää vesihydraulisovelluksissa käytettyjen karaventtiilin ja aksiaalivinolevypumpun vanhojen materiaaliratkaisujen vaurioitumismekanismeja ja löytää uusia, toimivia materiaalivaihtoehtoja ...
 • Perukangas, Marko (2009-02-04)
  Työssä on tavoitteena suunnitella ja rakentaa ohjausjärjestelmä ja siihen osittain sulautettu kunnonvalvontajärjestelmä vesihydrauliseen työntömastotrukkiin. Trukin on tarkoitus toimia tutkimusalustana vesihydrauliikan ja ...
 • Malinen, Jarkko (2009-02-04)
  Tämä työ käsittelee vesihydrauliikkaan kehitettyä esiohjattua urakartiokarallista paineenrajoitus- ja vapaakiertoventtiiliä sekä sen kehitystyön vaiheita. Tavoitteena työssä on selvittää olemassa olevien paineenrajoitusventtiilien ...
 • Kiili, Ilari (2006-11-08)
  Tämän työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa vesihydraulinen tilavuusvirranmuunnin. Tilavuusvirranmuunnin on laite, joka vahvistaa siihen johdetun tilavuusvirran pudottaen samalla painetasoa. Tilavuusvirranmuuntimen ...
 • Liekari, Antti (2015-12-09)
  Diplomityössä keskitytään vesihydraulisen vääntötoimilaitteen prototyypin testaukseen ja kehitykseen. Päämääränä on ottaa kehitetty versio käyttöön automaattisessa prosessisuodattimen pesuyksikössä suodattimen pyörittämisessä. ...
 • Kemppainen, Timo (1999-08-18)
  Tutkitaan uudentyyppistä vesihydraulisen toimilaitteen säätömenetelmää, jolla pienenkin tilavuusvirran säätäminen olisi mahdollista. Master-slave järjestelmä näyttäisi soveltuvan paikoitukseen varsin hyvin tarkkuutensa ...
 • Lamminpää, Markku (1998-12-09)
  Työssä suunniteltiin vesihydraulinen ulosvetotyökalu sekä pumppuyksikkö, jolla voidaan yksinkertisesti ja tarkasti säätää ulosvetäjän sylintereiden liikettä. Työssä kuvataan ITER-fuusioreaktorin vesihydraulisten työkalujen ...