.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kangasaho, Antti (2007-09-19)
  The subject of this thesis is to experimentally investigate the efficiency of one numerical modeling tool used in electromagnetic compatibility (EMC) design by three test cases. The focus of the verification is on the ...
 • Hartikainen, Marko (2000-06-07)
  This thesis points out issues that cause complications in ASIC design verification. A foundation for elaborating system-level verification methodologies and approaches to leverage strained verification is established. The ...
 • Juntunen, Mika (2003-08-20)
  Modulaarisuus ja uudelleenkäytettävyys ovat avaintekijöitä suunniteltaessa ja verifioitaessa nykyaikaista erittäin monimutkaista sovelluskohtaista mikropiiriä. Monimutkaisuuden johdosta sekä laitteisto- että ohjelmistoko ...
 • Karsisto, Konsta (1996-12-11)
  Työ on tehty ohjelmistotekniikan laitoksella toimivassaverifiointialgoritmien tutkimusryhmässä. Työssä kuvataan kahdensulautettuihin järjestelmiin tarkoitetun tietoliikenneprotokollankehitystyö. Työssä käytettiin ARA-nimistä ...
 • Näriäinen, Kari (1984)
  Verisolujen tilavuudet ovat jakautuneet kullekin solutyypille ominaisesti. Niiden muutokset ilmaisevat usein erilaisia tautitiloja ja tarvetta niiden mittaamiseen esiintyy mm. kliinisissä laboratorioissa ja veripalvelutoiminnassa. ...
 • Mäkitalo, Miika (2001-11-14)
  Verkkoaikataulu on kvalitatiivinen lähestymistapa junaliikenteen ja rautatieinfrastruktuurin suunnitteluun ja kehittämiseen. Verkkoaikataulu on henkilöliikenteen aikataulujärjestelmä, jossa junaliikenne on säännöllistä ja ...
 • Kaukonen, Timo (1992)
  Tässä työssä tarkastellaan verkkoerottimien sijainnin ja käyttömahdollisuuksien määrittelyä siten, että niistä saatavat hyödyt kattaisivat täysimääräisesti investoinnista aiheutuvat kustannukset. Verkkoerottimien ...
 • Reho, Akseli (1999-06-09)
  Työssä perustetaan Internetiin maahantuojien välinen sähköinen vaihtopörssi. Työssä myös kartoitetiin Internet-kaupan vaikutuksia sekä myyjä- että ostajapuolelle ja lainsäädännön vaikutuksia erityisesti kansainvälisessä ...
 • Uusimäki, Iisakki (2015-10-07)
  Tämä on Tampereen teknillisessä yliopistossa tehty diplomityö, jossa tutkitaan B2C-verkkokaupan palveluvaraston teknisiä toimintaedellytyksiä asiakasarvon viitekehyksessä. Tarkoitus on toimia päätöksenteon tukena ...
 • Bister, Esa (1985)
  Toimistoautomaation tietojenkäsittelyä tukevien lähiverkkoratkaisujen erilaisuus on ollut esteenä niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Standardoinnin puuttuessa toteutetut järjestelmät ovat olleet yhteensopimattomia sovellusten ...
 • Pasanen, Janne (2008-01-16)
  Työympäristön turvallisuus on menestyvälle yritykselle tärkeä tekijä. Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajan perehdyttämään työntekijän työturvallisuuteen. Verkkokoulutus on tehokas tapa kouluttaa suuria määriä ...
 • Paavola, Minna (2013-06-05)
  Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto ovat nousseet ajankohtaisiksi Euroopan unionin ilmastotavoitteiden myötä. Hajautetusti tuotetun uusiutuvan energian edistämisen yhtenä osa-alueena on pienimuotoisen ...
 • Keski-Kasari, Sami (2002-06-05)
  TAUSTAA: Operaattoreiden tarjoamien palveluiden määrän jatkuvasti kasvaessa on käyttäjätietokantojen hallinta muodostumassa ongelmaksi. Lähes jokainen palvelu käyttää omia autentikointikeinojaan, jotka eivät ole keskenään ...
 • Tamminen, Jari-Pekka (2011-03-09)
  Tässä työssä tutkitaan verkkopalvelujen saatavuutta poikkeusoloissa, sillä niiden yhteiskunnallinen merkitys on korostunut entisestään. Työn aineistona käytetään kirjallisuuden lisäksi Internetin havainnointia palvelunäkökulmasta, ...
 • Tebest, Teemo (2010-06-23)
  Verkkopalvelujen käytön seuraaminen on ajankohtainen ja kiinnostava tutkimuksen kohde, jota käsitellään kirjallisuudessa. Tutkimustyön tavoitteena oli toteuttaa verkkopalveluun käyttöä seuraava järjestelmä. Järjestelmän ...
 • Malmberg, Niina (2013-10-09)
  Käyttäjäkokemus on terminä ja tieteenalana noussut oleelliseksi osaksi ihmiskeskeistä suunnittelua sekä verkkopalveluja. Nykypäivän laadukkailta verkkopalveluilta odotetaan käytettävyyden ja toiminnallisuuden lisäksi myös ...
 • Mäkinen, Riku (2006-02-08)
  Verkkopalveluissa kerättyjä käyttäjään liittyviä tietoja voidaan käyttää esimerkiksi palvelun personointiin eli palvelun sisällön mukauttamiseen käyttäjän mieltymysten mukaan. Eräs usein käytetty personoinnin väline on ...
 • Immonen, Teemu (2008-06-04)
  Sovelluksen tietomallin määrittely ja suunnittelu ovat keskeinen osa nykyaikaista ohjelmistokehitysprosessia. Tietomallilla on tärkeä rooli myös sovelluksen koko arkkitehtuurin kannalta ja se mahdollistaa muun muassa ...
 • Venho, Janne (2013-06-05)
  Tekniikan alan kasvava työllisyystarve on pakottanut yliopistot kasvattamaan opiskelijoiden sisäänottoa. Tämä on aiheuttanut suurempia keskeytysprosentteja, koska kaikkien opiskelijoiden lähtötaso ei ole enää yliopisto-opintojen ...
 • Saarelma, Heikki (2014-11-05)
  Verkkohotellipalvelu on yrityksille ja yksityisille asiakkaille tarjottava palvelu, jonka avulla voidaan ylläpitää verkkosivuja ja verkkosovelluksia. Verkkohotellipalvelu tarkoittaa yksinkertaisesti palvelin ja verkkokapasiteetin ...