.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Shahzad Hussain, Bangash (2013-01-09)
  In modern technological world there is a continuous flow of improvements, as it has been with computers, tablets and smart phones. There is a need to explore alternatives for effectively using those new devices and systems. ...
 • Palonen, Veli Matti (2003-06-04)
  Globaalissa yrityksessä käynnistettiin projekti web-pohjaisen tuotekonfiguraattorin käyttöönottamiseksi. Tavoite oli mahdollistaa järjestelmän käyttö ulkopuolisille partnereille ja siirtyminen keskitetympään malliin ...
 • Sanjeev, Poudel Chhetri (2015-03-04)
  The growing importance of traditional text-based image retrieval is due to its popularity through web image search engines. Google, Yahoo, Bing etc. are some of search engines that use this technique. Text-based image ...
 • Romppanen, Janne (2002-02-13)
  This thesis describes the development of a distributed tool, which enables the handling of the sales of multiple products. One goal for the system was that the resellers may adopt it, too. Important objectives for the ...
 • Ristimäki, Matti (2006-03-08)
  Johtamisjärjestelmien on muututtava sitä mukaa kun sodankäynnin luonne muuttuu. Verkkokeskeinen sodankäynti vaatii uusien teknologioiden huomioimista johtamisjärjestelmäkehityksessä. Nykyajan johtamisjärjestelmän on ...
 • Miilumäki, Thumas (2010-06-23)
  Viime vuosituhannen lopulla ja edelleen 2000-luvulla ihmisverkostojen tutkimuksen menetelmien joukosta on korostunut nk. SNA (Social Network Analysis) ja sen tarjoamat sovellukset. SNA kaikessa laajuudessaan tarjoaa ...
 • Vainio, Tuomo (2012-03-07)
  Tämän diplomityön tarkoitus oli tutkia web-portaalien hyötyjä yritysten liiketoiminnassa, selventää siihen kuuluvia teknisiä elementtejä ja web-portaalien tarkoitusta. Tarkoituksena on myös avata web-portaalin määritelmää ...
 • Nurminen, Robert (2016-05-04)
  Kun ohjelmisto on saatu ylläpitovaiheeseen, vaatii ohjelma edelleen työpanosta. Ohjelman konteksti muuttuu ja sen kautta ohjelmaan tulee uusia toiminnallisia vaatimuksia. Ohjelmasta löytyy myös virheitä, jotka ...
 • Kentta, Ville (2015-03-04)
  Tässä työssä tutkitaan, mitä toteutustapaa Surveypal-sovelluksen mobiiliystävällisemmäksi saattamisessa tulisi hyödyntää. Työssä avataan web-sovellusten erityispiirteitä yleisesti ja mobiililaitteiden yhteydessä. Ongelman ...
 • Savolainen, Seppo (2008-12-03)
  Kohdeyritys on kehittänyt tuoteperheen, joka tarjoaa selainpohjaisia käyttöliittymiä laboratoriotietojärjestelmään. Tuotteiden toteuttamiseen on käytetty myös ulkopuolisia, kolmannen osapuolen tekniikoita. Diplomityössä ...
 • Soininen, Jari (2012-10-31)
  This thesis introduces a new Predictus-model for performance evaluation and estimation in a multi-layer website environment. The model is based on soft computing ideas, i.e. simulation and statistical analysis. The aim is ...
 • Siikaniemi, Inkeri (2013-10-09)
  Diplomityö koostuu kolmesta eri osa-alueesta. Työ tutkii kohderyhmänsä, dementoituneiden ikäihmisten, asumisympäristön haasteita. Asumista pohditaan erityisesti yhteisöllisyyden näkökulmasta. Lisäksi koko terveyskeskusalueen ...
 • Tanttari, Mari (1997-08-20)
  Monissa teollisuuden prosesseissa on läsnä märkää lietettä, tästäaiheutuvissa olosuhteissa prosessin komponentit kuluvat nopeasti.Kuluvia osia voidaan korvata keraamimateriaaleilla, jotka ovat kovia jakemiallisesti reagoimattomia.
 • Rissanen, Marja (2010-06-04)
  Polylactide is biodegradable and bioresorbable polymer which is used in fibers, packaging, and medical applications. The main method to manufacture polylactide fibers is melt spinning. In this process a molten polymer is ...
 • Vehviläinen, Marianna (2015-09-04)
  The demand for textile fibres is increasing constantly due to the growing population and improving standard of living. Currently, 64 % of the fibres produced globally are synthetic man-made fibres from oil-based raw ...
 • Niemelä-Anttonen, Henna (2015-12-09)
  Nature has provided intriguing possibilities to tackle wetting and to some extent even icing. By capturing the unique and inventive structures, novel surfaces with low wettability and low adhesion to ice are being under ...
 • Hernesniemi, Sarita (2012-05-25)
  Wetting and reactivity were studied for molten Cu-Cr, Cu-Zr and Ag-Zr alloys on two nitride ceramics AlN and Si₃N₄. The aim of the study was to understand the interfacial behaviour of these metal alloys in molten state on ...
 • Naukkarinen, Johanna Kristiina (2015-11-20)
  Knowledge, research and science are all concepts into which every member of the scientific community must have some kind of insight. Although nowadays there appears to be a general consensus that engineering science is a ...
 • Helin, Petri (2013-09-04)
  In underwater surveillance sources, such as ships or submarines, are localized using the acoustic noise emitted by the source engines, propellers and other machinery. The acoustic signals propagate in the sea and are ...
 • Thombre, Sarang; Hurskainen, Heikki; Nurmi, Jari (2010)
  This paper presents the design methodology, simulation results and implementation details of a low noise amplifier (LNA) designed to operate over the whole range of Global Navigation Satellite System (GNSS) frequencies ...