.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pursimo, Juha (1990)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut optimoida vesivoimalaketjun ja sähkövaraston käyttöä noin kahden viikon jaksolle. Tutkimus liittyy läheisesti Tampereen teknillisen korkeakoulun Säätötekniikan laitoksella tehtäviin ...
 • Ahlberg, Pirjo (1991)
  Sähkön kulutuksen jatkuva kasvu ja kulutuksen suuret vaihtelut eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina ovat lisänneet vesivoiman arvostusta. Varsinkin vesivoiman tuottaman sähkön osuus säätövoimana ja reservien ylläpidossa on ...
 • Juhola, Petri (1990)
  Tässä työssä on tutkittu yksitysoikeudellisten vesiyhtymien organisaatiomuotoja, yhtymien syntyyn vaikuttaneita tekijöitä sekä arvioitu tulevia näkymiä. Suomessa esiintyy organisaatioltaan kolmenlaisia kuluttajien hallinnoimia ...
 • Åkerman, Maria (2009-01-14)
  Työssä analysoidaan kuuden suomalaisen kunnan käytäntöjä vesiyhtymien tukemisessa. Kirjallisuusselvityksessä käsitellään vesiyhtymien kehitystä, yhtymähankkeen kustannusten muodostumista, yhtymien tukemisen oikeudellisia ...
 • Tarvainen, Jari (1992)
  Tässä diplomityössä käydään läpi vetopyöräkäyttöisen henkilöhissisarjan korirakenteen suunnittelu. Työ on osa projektia. Tavoitteena on kehittää sekä hinnaltaan että ominaisuuksiltaan kilpailukykyinen henkilöhissisarja. ...
 • Mäki, Jussi Romo, Reima (1982)
  Työssä on tutkittu veturidieselmoottorin totutuskäyttöä. Tutkimus alkoi havainnosta, että joillakin peruskorjatuilla ja sen jälkeen totutuskäytetyillä moottoreilla oli suurempi taipumus kiinnileikkautumiseen kuin uusilla ...
 • Nurmilo, Hanna (2016-06-08)
  Liikenne on erittäin riippuvainen öljypohjaisista polttoaineista. Fossiilisena polttoaineena öljy aiheuttaa ympäristöongelmia ja sen saatavuus ja hinta ovat epävarmoja tulevai-suudessa. Vaihtoehtoisten liikennepolttoaineiden ...
 • Nummela, Arto (1991)
  Digitaalisten järjestelmien kompleksisuuden kasvu ja lyhentyneet markkinoille tuloajat aiheuttavat kasvavia paineita ja uusia vaatimuksia suunnitteluorganisaatioille. Tarvitaan suunnittelujärjestelmiä, jotka helpottavat ...
 • Yrjölä, Janne (1994)
  VHDL-työkalujen käyttö digitaalisten ASIC-piirien suunnitteluvälineenä on vakiintunut. Sekä analogia että digitaaliosia sisältävien mikropiirien suunnittelussa kokemukset VHDL-elektroniikkasuunnittelukielestä ovat ...
 • Sorsa, Matti (1991)
  Uuden tuotantokoneen rutiinihuollon nopea oppiminen on sekä kunnossapidon imago- että kustannuskysymys. Riittävä laitetuntemus muodostuu käyttökoulutusta täydentävän kokemuksen myötä. Vianetsintä on aluksi hidasta, koska ...
 • Kalliolevo, Tero (2002-12-11)
  Rapid growth of Internet in the last few years, new technical innovations and the performance growth of the computers have enabled multimedia features in mobile systems. However, limitations of the wireless devices require ...
 • Lentonen, Samu (1996-12-11)
  Digital video has raised the meaning of data compression. The digitalisation of video produces a vast amount of data, which has to be reduced by compression. Different video compression algorithms usually take benefit of ...
 • Maggioni, Matteo Tiziano (2010-10-06)
  The large number of practical application involving digital videos has motivated a significant interest in restoration or enhancement solutions to improve the visual quality under the presence of noise. We propose a powerful ...
 • Kangaslampi, Petteri (2001-11-14)
  Multimedia in mobile devices has evolved in a short amount of time from prototypes and demonstrations to commercial products and services. This has been made possible by advances in audio and video compression technology, ...
 • Korhonen, Tomi (2002-11-20)
  Internet services have changed dramatically in recent years. Up until a few years ago, the content of Internet services was mainly text and pictures but as the computers got faster, quality of the displays improved and the ...
 • Ainasoja, Antti (2016-05-04)
  Video summarization is an important tool for managing and browsing video content. The increasing amount of consumer level video recording devices combined with the availability of cheap high bandwidth internet connections ...
 • Mönkkönen, Marko (1994)
  Digitaalitekniikan käyttö yleisradiotasoisessa ohjelmatuotannossa on yleistynyt viime vuosina nopeasti. Samalla digitaalisen informaation määrä on lisääntynyt rajusti, mutta siirto- ja tallennuskapasiteetit eivät olekasvaneet ...
 • Jokela, Riitta (1997-05-14)
  Työ liittyy Satakunnan etälääketieteen osaamiskeskuksenkehityshankkeisiin. Työssä selvitetään videoneuvottelulaitteistonsoveltuvuutta sairaalan erilaisten konsultaatioiden ratkaisuiksi. Työssäkäsitellään videoneuvottelutekniikan ...
 • Häkkinen, Pasi (2005-01-10)
  Tässä diplomityössä selvitettiin oppimateriaaliksi tarkoitetun multimediasisältöjen tuotta-mista dynaamisesti painopisteen ollessa videopohjaisissa sisällöissä. Lisäksi työssä toteu-tettiin verkko-oppimisympäristö, jonka ...
 • Ala-Vannesluoma, Tuomo (2015-12-09)
  Video- ja tekstipohjainen viestintä on syrjäyttämässä tavallisen kaksisuuntaisen viestinnän erilaisten VoIP-pohjaisten ratkaisujen kehityksen myötä. Nämä tekniikat ja järjestelmät tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia ...