.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sorsa, Matti (1991)
  Uuden tuotantokoneen rutiinihuollon nopea oppiminen on sekä kunnossapidon imago- että kustannuskysymys. Riittävä laitetuntemus muodostuu käyttökoulutusta täydentävän kokemuksen myötä. Vianetsintä on aluksi hidasta, koska ...
 • Kalliolevo, Tero (2002-12-11)
  Rapid growth of Internet in the last few years, new technical innovations and the performance growth of the computers have enabled multimedia features in mobile systems. However, limitations of the wireless devices require ...
 • Lentonen, Samu (1996-12-11)
  Digital video has raised the meaning of data compression. The digitalisation of video produces a vast amount of data, which has to be reduced by compression. Different video compression algorithms usually take benefit of ...
 • Maggioni, Matteo Tiziano (2010-10-06)
  The large number of practical application involving digital videos has motivated a significant interest in restoration or enhancement solutions to improve the visual quality under the presence of noise. We propose a powerful ...
 • Kangaslampi, Petteri (2001-11-14)
  Multimedia in mobile devices has evolved in a short amount of time from prototypes and demonstrations to commercial products and services. This has been made possible by advances in audio and video compression technology, ...
 • Korhonen, Tomi (2002-11-20)
  Internet services have changed dramatically in recent years. Up until a few years ago, the content of Internet services was mainly text and pictures but as the computers got faster, quality of the displays improved and the ...
 • Ainasoja, Antti (2016-05-04)
  Video summarization is an important tool for managing and browsing video content. The increasing amount of consumer level video recording devices combined with the availability of cheap high bandwidth internet connections ...
 • Mönkkönen, Marko (1994)
  Digitaalitekniikan käyttö yleisradiotasoisessa ohjelmatuotannossa on yleistynyt viime vuosina nopeasti. Samalla digitaalisen informaation määrä on lisääntynyt rajusti, mutta siirto- ja tallennuskapasiteetit eivät olekasvaneet ...
 • Jokela, Riitta (1997-05-14)
  Työ liittyy Satakunnan etälääketieteen osaamiskeskuksenkehityshankkeisiin. Työssä selvitetään videoneuvottelulaitteistonsoveltuvuutta sairaalan erilaisten konsultaatioiden ratkaisuiksi. Työssäkäsitellään videoneuvottelutekniikan ...
 • Häkkinen, Pasi (2005-01-10)
  Tässä diplomityössä selvitettiin oppimateriaaliksi tarkoitetun multimediasisältöjen tuotta-mista dynaamisesti painopisteen ollessa videopohjaisissa sisällöissä. Lisäksi työssä toteu-tettiin verkko-oppimisympäristö, jonka ...
 • Ala-Vannesluoma, Tuomo (2015-12-09)
  Video- ja tekstipohjainen viestintä on syrjäyttämässä tavallisen kaksisuuntaisen viestinnän erilaisten VoIP-pohjaisten ratkaisujen kehityksen myötä. Nämä tekniikat ja järjestelmät tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia ...
 • Liimatainen, Jukka (1993)
  Tämä diplomityö liittyy TAGIPS-signaaliprosessin oheislaitteeksi sopivan digitointilohkon tuotekehitykseen. Diplomityön tarkoituksena oli suunnitella digitointilohko, joka yhdessä keskusyksikkönä toimivan TAGIOS-kortin ja ...
 • Rintamäenpää, Esko (1981)
  Videotex-järjestelmä voidaan hajauttaa useissa eri pisteissä toimiviksi yksiköiksi, jotka yhdistetään toisiinsa tiedonsiirtoverkolla. Tällainen verkkorakenne helpottaa järjestelmän laajentamista ja parantaa laitteiden ...
 • Luotojärvi, Teea (1987)
  Tässä työssä on selvitetty, millä menetelmillä viemäreitä voidaan puhdistaa ja laadittu työkuvaukset tärkeimmistä menetelmistä. Myös puhdistamisessa esiintyviä ongelmia ja puhdistustarvetta on tarkasteltu. Viemäreiden ...
 • Aatola, Laura (2008-01-16)
  Rikkiyhdisteiden pelkistyessä anaerobisissa olosuhteissa syntyvät hajukaasut ovat huomattava ongelma erityisesti siirtoviemäreissä. Hajuongelman syntymistä voidaan ehkäistä usealla eri tavalla. Keinoja ovat esimerkiksi ...
 • Tanner, Heidi (1989)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella viemäriverkon simulointimalleja. Erityisesti selvitettiin MOUSE-mallin ominaisuuksia ja sen soveltamista suomalaisen viemäriverkon toiminnantutkimiseen. Samalla tarkasteltiin myös ...
 • Leino, Antti (2000-03-15)
  Työn tavoitteena oli tutkia kohdeyrityksen hiomavarallisen vierintäjyrsinohjeistuksen ajanmukaisuus. Tämän lisäksi tutkittiin hiiletyskarkaisussa tapahtuvia mittamuutoksia hammastuksen hiomavarojen ja vierintäjyrsinohjeistuksen ...
 • Kuusisto, Olli (2008-12-03)
  Diplomityö tehtiin kohdeyrityksen osana Suomen ilmavoimien johtamis- ja valvontajärjestelmän arkkitehtuurin kehittämiseen tähtäävää projektia. Työssä kehitettiin johtamisjärjestelmään uusia, käyttäjien väliseen viestintään ...
 • Niemelä, Anne-Mari (2013-01-09)
  Tässä työssä etsitään tapoja hyödyntää viestintäsovelluksia Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitoprosesseissa osana Tekes:n Neuvokas II-hanketta. Hoitoprosesseja tarkastellaan syömishäiriöisen nuoren ja nuorisotyypin ...
 • Hyyppä, Anna (2010-06-09)
  Diplomityön aihe liittyy Tampereen kaupungin Ranta-Tampella -projektiin. Työn taustalla on 3.12.2008-16.3.2009 järjestetyn Ranta-Tampellan suunnittelukilpailun yhteydessä esitetty ajatus viherkattojen käyttämisestä uudella ...