.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lalli, Taisto (2016-06-08)
  Tässä diplomityössä käytetään termiä viherkatto kuvaamaan rakennusten kattoja, joiden päälle on istutettu kasvillisuutta. Työ on tehty kirjallisuustutkimuksena. Lähdeaineistona on käytetty pääasiassa suomenkielisiä ja ...
 • Lindberg, Taru (2015-12-09)
  Diplomityö käsittelee arkkitehtuurin suunnitteluratkaisuja ekologisessa asuinrakentamisessa keskittyen asuinkerrostalojen tarkasteluun. Työ rajautuu passiivisiin suunnitteluratkaisuihin jättäen aktiiviset tekniset ratkaisut ...
 • Aro, Tuija (1998-10-14)
  Työ käsittelee ympäristöasioiden huomioon ottamista logistisessa ketjussa. Suomen olosuhteisiin on tehty sovellus ja kohdeyrityksenä on huonekalujen tukku- ja vähittäimyyntiketju.
 • Andrejew, Jarmo (1984)
  Tämän työn tarkoituksena oli kehittää automaattinen konelitteiden sahaviilojen hakkuuseen. Suunnittelu perustui aikaisemman puoliautomaattisen hakkuukoneen kehittämiseen. Hakkuu on eräs tärkeimmistä viilan laatuun vaikuttavista ...
 • Heikkilä, Petri (1986)
  Tässä työssä suunnitellaan vanerin valmistuksessa käytettävän viilusorvin hydraulijärjestelmä. Lähtökohtana on kokonaan uusi sorvisarja, joka tulee syrjäyttämään aiemmat konstruktiot. Uusi sorvisarja toteutetaan käyttämällä ...
 • Vartiainen, Seppo (1991)
  Sorvaus on viilun valmistuksen tärkeimpiä työvaiheita. Sorvauksen onnistumiseen vaikuttavat oleellisesti sorvin teräkulmat, varsinkin päästö-kulma. Päästökulma ei ole vakio, vaan sitä säädetään sorvauksen aikana pöllin ...
 • Reinikainen, Timo (1982)
  Työssä kehitetään hydraulisylintereillä toimivaa viilusorvin teräkelkan syöttöjärjestelmää viilun laadun ja paksuustarkkuuden parantamiseksi. Lisäksi tarkastellaan käytettävissä olevia vaihtoehtoja teräkelkan syöttölaitteistoiksi. ...
 • Vikman, Esa (1994)
  Kohdeyritys on hakenut patentin menetelmälle, jossa päästökulmaa voidaan säätää viilun häiriöttömän leikkaantumisen aikaansaamiseksi. Päästökulman ollessa liian positiivinen terässä ilmenee värähtelyjä, jotka johtuvat ...
 • Salminen, Minna (2001-06-06)
  Tavoitteena on selvittää, mikä on vaatteen viimeistelyn lisäarvo silloin kun viimeistely on ulkoistettu kuljetus- ja huolintayrityksen tehtäväksi.Huolintayritysten roolin ja tehtävien muutos ovat aiheuttaneet sen, että ...
 • Granberg, Mari (2014-11-05)
  Diplomityö tarkastelee oppimisympäristöä itseohjautuvan oppimisen näkökulmasta ja pyrkii kartoittamaan niitä ominaisuuksia, joita itseohjautuvan oppimisen mahdollistava oppimisympäristö tilalta vaatii. Sovelluksena ...
 • Vuoti, Mikko (1995-06-07)
  Viiraveden kokonaissakeuden säätö on viime vuosien aikana vakiinnuttanut asemansa osana paperikoneen lyhyen kierron hallintaa. Tähän mennessä toteutetut järjestelmät ovat koostuneet ainoastaan PI-säätäjästä, joka ohjaa ...
 • Valta, Arja (1994)
  Tutkimuskohteena ovat korkeakoulun henkilökunnan julkaisut viiden vuoden ajalta. Science Citation Index tietokannan CD-version avulla samalta ajalta tutkittiin julkaisujen käyttöä lähdeviittausanalyysin avulla. Tuloksissa ...
 • Airikka, Pasi (1996-06-12)
  Työssä vikadiagnostiikalla tarkoitetaan osaprosessien,prosessikomponenttien, toimilaitteiden ja mittausantureidenkunnonvalvontaa. Tutkimuskohteina olivat lämmönvaihdin ja lämpötilamittauksettislauskolonnilta sekä kattilalaitos ...
 • Repo, Pekka (1985)
  Vikaseurantajärjestelmän tehtävät ovat: tukea laajojen vikojenhallittua korjausta ja tarjota liitäntä yhteenvetojen tuottamiseen. Vikaseurantajärjestelmään talletetaan ongelmakuvaukset, ongelman aiheuttajat eli viat ja ...
 • Salminen, Jukka (2016-05-04)
  Hajautettujen johtamisjärjestelmien tiedonhallintamekanismien suunnittelussa keskeinen vaatimus on, että järjestelmää käyttävän joukon toimintakyky ei vaarannu, vaikka yhteys muihin joukkoihin ei olisi jatkuvaa. Tämä on ...
 • Puranen, Jarmo (1998-10-14)
  GSM-puhelimien suosio on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Samalla matkapuhelinverkon koko on kasvanut ja matkapuhelinjärjestelmä kehittynyt. Käytännössä verkon kasvattaminen tarkoittaa uusien verkkoelementtien lisäämistä ...
 • Yrjölä, Kari (1981)
  Tässä tutkimuksessa päätavoitteena oli selvittää, johtavatko siilopainelaskennassa käytetyt kuormitusoletukset viljalla ylimääräiseen varmuuteen, vai ovatko ne kenties epävarmalla puolella. Tutkimuksessa selvitettiin myös ...
 • Karkulahti, Mika (2006-09-13)
  Diplomityössä käsitellään vapaa-ajan asuntokokonaisuutta, joka rakennetaan koskemattomalle noin kolmen hehtaarin kokoiselle saarelle Tammisaaren saaristoon. Yksi kolmasosa saaresta on luonnonsuojelualuetta. Yhtenäinen ...
 • Kangasniemi, Ritva (1983)
  Villilän alue sijaitsee Länsi-Tampereen aluekeskuksen Tesoman tuntumassa Nokian kaupungin rajalla. Alueen itäosassa on Raholan paikalliskeskus ja länsiosassa Kalkun lähikeskus sekä niitä ympäröivät teollisuus- ja asunto-alueet. ...
 • Koho, Seppo (2008-06-04)
  : Diplomityössä tutkittiin teollisuusrakennuksen muuttamista asuinkäyttöön. Työ liittyi kaupunkikuvalliseen haasteeseen, jossa korttelissa muuten korkeudeltaan yhtenäisten rakennusten linjan rikkoo muita huomattavasti ...