.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Markus, Mika (2002-05-15)
  This thesis introduces and compares different approaches to workstation testing of embedded system protocol software. Qualities of a good workstation testing environment are defined and based on these qualities a theoretical, ...
 • Saarimäki, Anssi (2001-06-06)
  The use of mobile stations has changed from transmission of speech towardstransmission of data. Current circuit switched mobile services, like GSM, are notdesigned for data transfer. Therefore a new mobile system called ...
 • Salo, Markku (2006-01-13)
  Due to rapid changes in the current business environment, there has been a lot of discussion about the role of and the need for strategies, strategic planning and strategy processes in companies. This thesis focuses on how ...
 • Vuolahti, Markus (1996-11-20)
  Hypertekstisivuja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin sekä mainostenyhteydessä tehdä lukijakyselyjä. Tutkimuksen tavoitteena oli lähettäämainosten asettajille tietoa lukijakunnan ominaisuuksista selkeässä jainformatiivisessa ...
 • Luukkonen, Heikki (1997-04-16)
  Työssä tutkittiin WWW-palvelimen tietoliikennettä mittauksin sekälokiohjelman ja laskelmien avulla. Työssä vertailtiin myös internetinyhteyskustannuksia.
 • Huhtala, Jussi (2006-05-10)
  Sovellusten koodin uudelleenkäyttö on nykyään hyvin yleistä. Arvioidaan, että yli puolet sovelluksissa käytettävästä koodista on uudelleen käytettyä. Kierrätetyn koodin avulla ohjelmistotuotteiden markkinoille pääsyä saadaan ...
 • Heikkilä, Harri (2002-03-13)
  Tiivistelmää ei ole saatavilla
 • Niemi, Jari-Pekka (1998-02-11)
  Työn tavoitteena oli tutkia TH-LET-pilottiprojektin (terveydenhuollon verkottuneet lisäarvopalvelut etälääketieteen täydennyskoulutuksessa) toteuttamista varten WWW-pohjaisia ryhmätyötä ja oppimista tukevia työkaluja. ...
 • Stetson, Caleb (2015-12-09)
  X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) is an established surface analysis technique that is unique for its ability to discern the element and chemical state of surface species. This thesis examines copper deposition on an ...
 • Lintula, Teemu (2002)
  In the mining and construction business the companies are together developing XML based International Rock Excavation Data Exchange Standard (IREDES), which will in the future solve the integration problem and enable data ...
 • Poikonen, Tero (2003-01-15)
  Suurin osa laajoista, hajautetuista järjestelmistä tarvitsee jonkinlaisen mekanismin, jonka avulla niiden tarvitsemia asetuksia voidaan muuttaa. Monesti tätä arvojen asetusta, niin sanottua konfigurointia, halutaan tehdä ...
 • Stankovic, Stanislav (2009-11-03)
  Graph-like structures are often used as a means of organizing data with complex internal structure. In recent decades, decision diagrams, a special class of directed acyclic graphs, have found numerous applications in a ...
 • Jokihaara, Jarno (2006-04-12)
  Kalliorakennus-, kaivos- sekä louhintaliiketoiminta-aloilla käytettävien automatisoitujen koneiden ja laitteiden avulla voidaan saada nykyisin suuri määrä informaatiota tarkkailtavista prosesseista. Tätä informaatiota ...
 • Fjällström, Lauri (2008-03-05)
  Rakennuskustannusten arviointi suhteessa syntyneiden kustannusten tuottamiin hyötyihin on ollut haasteellista ja ainoastaan rakennusalan ammattilaiset ovat kyenneet siihen. Rakennuskustannuksia on vaikea arvioida ilman ...
 • Kulmala, Henry (2008-03-05)
  Kommunikoinnin mahdollistavan ratkaisun suunnittelussa kahden sovelluksen välille on otettava monia asioita huomioon. Yksi ratkaisu tällöin on suunnitella erityinen adapterisovellus, joka mahdollistaa tämän kommunikoinnin. ...
 • Timmerheid, Jani (2003-03-12)
  Testaus on tärkeä vaihe ohjelmistotuotannossa ja testiaineisto kuuluu oleellisena osana testauksessa käytettävään testiympäristöön. On erityisen tärkeää, että testiaineisto vastaa testitapauksissa tarvittavaa dataa, koska ...
 • Välimäki, Mikko (2012-02-08)
  Neurotieteiden alalla on tarvetta tietokannoille tutkimustiedon monimuotoisuuden ja sen hallinnan vaikeuden vuoksi. Aivoja tutkivaa tietoa on haastavaa yhdistää ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, mikä on luonut tarpeen ...
 • Systä, Kari (1985)
  YACC on UNIX-käyttöjärjestelmään kuuluva ohjelmageneraattori, joka tuottaa annetun kieliopin mukaisen jäsentäjäohjelman. Tässä työssä tarkastellaan tämän generaattorin muuntamista toimimaan Ada-ympäristössä. Työssä on ...
 • Jääskeläinen, Kimmo (1996-03-20)
  Työn tarkoituksena oli luoda x-ikkunointiin perustuva ohjelmisto, jonkaavulla voidaan keskitetysti hoitaa ydinfysikaalisen tiedonkeruujärjestelmänhallinta.