.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sallinen, Jukka (1994-08-17)
  Yleissuunnitelman tarkoitus on esittää, miten Ykspihlajan matkustajasatama voitaisiin korjata ja uudistaa vastaamaan tämän hetken matkustajaliikenteen tarpeita. Yleissuunnitelma sisältää alueen liikennesuunnitelman, ...
 • Seppä, Jarmo (1989)
  Iisalmen kaupungin keskustassa Paloisjärveen pistävällä Sankariniemellä on sijainnut urheilukenttä 1920-luvulta lähtien professori O. I. Meurmanin asemakaavasuunnitelman osoittamalla paikalla. Kenttäalue on kytketty tiiviisti ...
 • Niemitalo, Hannu (1983)
  Automaation yleistyessä kasvaa myös tarve siirtää digitaalista tietoa paikasta toiseen. Hajautettujen järjestelmien yleistyessä tietoa lähettävinä ja vastaanottavina laitteina eivät ole enää yksistään tietokoneet, vaan ...
 • Tuominen, Janne (2014-10-08)
  Suomessa on Liikenneviraston hallinnoimia yleisiä maanteitä noin 78 000 kilometriä. Liikennemäärät maanteillä ilmoitetaan tavallisesti vuoden keskimääräisinä vuorokausiliikennemäärinä, ns. KVL-tunnuslukuina, jotka tuotetaan ...
 • Nisonen, Ari (1995-05-30)
  Diplomityössä tarkastellaan yleiskaavoituksen roolia yhdyskuntasuunnittelussa ja suhdetta muuhun kuntasuunnitteluun. Yleiskaavoituksen ongelmia selvitetään arvioimalla yleiskaavaprosessin kehitystä, nykyistä rakennetta ja ...
 • Leppälä, Kari (1983)
  Diplomityössä suunniteltiin mikroprosessoripohjainen mittaus- ja ohjaus-laitteisto, yleiskäyttöinen mittausasema. Mittausasema koostuu siihen liitettävistä oheislaitteista ja liitynnästä mitattavaan prosessiin. Anturitiedot ...
 • Ilves, Teemu (2001-08-22)
  Tavoitteena oli suunnitella mixed-signal ASIC-piirienprotovaiheen laboratoriotestaukseen soveltuva, väyläohjattava testikortti. Korttia ontarkoitus käyttää osana PC:n Lab VIEW-käyttöliittymällä ohjattavaa automatisoitua ...
 • Pimiä, Juha (2013-06-05)
  Suomessa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö (ELY) -keskusten vastuulla on maanteiden tienpito ja niihin liittyvien liikenneturvallisuusaloitteiden käsittely. Nykyinen aloitteidenkäsittelyprosessi pohjautuu manuaaliseen ...
 • Nuuttila, Hannu (1985)
  Työssä on suunniteltu autovaakalaitteisto, joka pystyy toteuttamaan laajan skaalan erilaisia autovaakatoimintaan kuuluvia rutiineja. Laitteisto on toteutettu siten, että ensimmäiseksi toteutetun perusversion laajentaminen ...
 • Hämäläinen, Timo (1993)
  Tässä diplomityössä suunniteltiin yleiskäyttöisen neuraalitietokoneen arkkitehtuuri ja erityisesti sen kommunikointiyksikkö. Yleiskäyttöinen neuraalitietokone toteutettiin mikrotietokoneeseen liitettävällä oheisprosessorikortilla. ...
 • Heino, Jukka (1982)
  Lähes koko maapallon peittävät erikoisradioverkot ovat mahdollistaneet pienellekin laboratoriolle oman taajuusnormaalin rakentamisen varsin kohtuullisin kustannuksin. Työn aluksi tutustutaan ajan ja taajuuden käsitteisiin. ...
 • Eteläkoski, Jani (2003-08-20)
  Diplomityön tavoitteena on luoda Itäharjun teollisuusalueelle yleissuunnitelma, joka ohjaisi ja tukisi alueen kehittymistä ja uusiutumista.- Itäharjun teollisuusalue on sisäkaupungin ulkopuolelle rautatien varteen syntynyt, ...
 • Honkasalo, Otto (2015-06-03)
  Yleissuunnittelu keskittyy sähköverkon pitkän tähtäimen suunnitteluun ja suunnittelee sähkönjakeluverkkoyhtiön strategiset investoinnit. Tässä työssä testataan kolme sovellusta ja tarkoituksena on selvittää niiden soveltuvuus ...
 • Vuorela, Jouni (1987)
  Kaukokäyttöjen tiedonsiirrolla on keskeinen osa sähkölaitosautomaatiossa, koska järjestelmät ovat tällöin usein hajautettuja laajalle alueelle. Tällaisissa sovelluksissa on perinteisesti hyödynnetty valinnaista puhelinverkkoa, ...
 • Lahdenperä, Vesa Ilmari (2015-06-03)
  Web-järjestelmissä usein havaitaan ratkaisuja, joissa ei hyötykäytetä uusien tekniikoiden mahdollisuuksia. Varsinkin HTML5-tekniikan kehittyminen ja yleinen tietokoneiden suorituskyvyn kehitys mahdollistavat yhä monipuolisempien ...
 • Jäniskangas, Tapani (2008)
  Voiman vaimennus voidaan mitata kannettavalla pudotuspainolaitteella (Loadman). Laitteella mitatut voiman vaimennustulokset vastaavat melko hyvin IAAF:n hyväksymän testilaitteen arvoja. Olympiastadionin voiman vaimennuksen ...
 • Lehmusvirta, Juhani (1982)
  Yliaaltojen määrän lisääntyessä julkaisi Suomen Sähkölaitosyhdistys vuonna 1978 suosituksen yliaaltojen rajoittamiseksi. Suosituksessa annetaan raja-arvoja yleiseen sähkön jakeluun tarkoitetuissa sähköverkoissa sallituille ...
 • Nissi, Janne (1994)
  Työssä tarkastellaan useita prosessilinjoja sisältävän valssilaitoksen sähkönjakeluverkon yliaaltoja ja loistehoa. Työn aiheen valinta perustui tietoon sähkönjakeluverkon suuresta loistehosta ja jännitteen vaihtelusta sekä ...
 • Silenius, Seppo (1987)
  Diplomityöni tarkoituksena oli ratkaista yliajohiomon syöttölaitteiston toiminnassa esiintyviä ongelmia ohjausjärjestelmää kehittämällä. Syöttökuljettimien tehtävänä on syöttää puita hiomakoneille, jotka hiovat puusta ...
 • Isoaho, Jouni (1989)
  Pyrittäessä korkearesoluutioisiin A/D- ja D/A-muuntimiin, ovat sigma-delta modulaatioon perustuvat muuntimet varteenotettava ratkaisu. Ne perustuvat yksibittiseen kvantisointiin. Toinen oleellinen osa sigma-delta muunninta ...