.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hukka, Jarmo J.; Katko, Tapio S. (2007)
 • Rasi, Katja (2000-12-13)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vesihuollon kehittämismahdollisuuksia strategisin keinoin. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda pohja strategiseen ajatteluun, johtamiseen ja suunnitteluun. Jotta vesihuollon strategisen ...
 • Saarinen, Sampo (2012-06-06)
  Vesihuoltopalveluiden toiminnan suunnittelua edellytetään lainsäädännössä vesihuolto-, terveydensuojelu-, valmius- ja pelastuslaeissa. Vesihuoltolaitoksen kannalta varautumista koskevat säädökset ovat yleisluontoisia eivätkä ...
 • Lepola, Karin (2014-01-15)
  Vesihuoltolaitosten arvonmääritys on tärkeä osa vesihuoltolaitosten omaisuudenhallintaa, viestintää ja yhdistymisprosesseja. Vesihuolto on pääomavaltainen ala, jossa suurin osa pääomasta on sitoutunut palvelun kannalta ...
 • Luukkanen, Eeva (2013-08-14)
  Tässä työssä arvioitiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) verkostotietokannoista saatujen aineistojen perusteella verkostosaneerausten vaikuttavuutta. Työssä käytiin läpi olemassa olevien verkostotietojen ...
 • Riipinen, Elena (2008-03-05)
  Diplomityössä oli tarkoituksena selvittää vesihydraulisovelluksissa käytettyjen karaventtiilin ja aksiaalivinolevypumpun vanhojen materiaaliratkaisujen vaurioitumismekanismeja ja löytää uusia, toimivia materiaalivaihtoehtoja ...
 • Perukangas, Marko (2009-02-04)
  Työssä on tavoitteena suunnitella ja rakentaa ohjausjärjestelmä ja siihen osittain sulautettu kunnonvalvontajärjestelmä vesihydrauliseen työntömastotrukkiin. Trukin on tarkoitus toimia tutkimusalustana vesihydrauliikan ja ...
 • Malinen, Jarkko (2009-02-04)
  Tämä työ käsittelee vesihydrauliikkaan kehitettyä esiohjattua urakartiokarallista paineenrajoitus- ja vapaakiertoventtiiliä sekä sen kehitystyön vaiheita. Tavoitteena työssä on selvittää olemassa olevien paineenrajoitusventtiilien ...
 • Kiili, Ilari (2006-11-08)
  Tämän työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa vesihydraulinen tilavuusvirranmuunnin. Tilavuusvirranmuunnin on laite, joka vahvistaa siihen johdetun tilavuusvirran pudottaen samalla painetasoa. Tilavuusvirranmuuntimen ...
 • Liekari, Antti (2015-12-09)
  Diplomityössä keskitytään vesihydraulisen vääntötoimilaitteen prototyypin testaukseen ja kehitykseen. Päämääränä on ottaa kehitetty versio käyttöön automaattisessa prosessisuodattimen pesuyksikössä suodattimen pyörittämisessä. ...
 • Kemppainen, Timo (1999-08-18)
  Tutkitaan uudentyyppistä vesihydraulisen toimilaitteen säätömenetelmää, jolla pienenkin tilavuusvirran säätäminen olisi mahdollista. Master-slave järjestelmä näyttäisi soveltuvan paikoitukseen varsin hyvin tarkkuutensa ...
 • Lamminpää, Markku (1998-12-09)
  Työssä suunniteltiin vesihydraulinen ulosvetotyökalu sekä pumppuyksikkö, jolla voidaan yksinkertisesti ja tarkasti säätää ulosvetäjän sylintereiden liikettä. Työssä kuvataan ITER-fuusioreaktorin vesihydraulisten työkalujen ...
 • Kukkonen, Sami (2012-01-11)
  Vesijetin ohjausjärjestelmä on aluksissa esiintyvien hydraulikäyttöjen sovellus, jossa vesisuihkujen ohjauksessa käytetään hydraulisia toimilaitteita. Tyypillisessä ohjausjärjestelmässä on proportionaalihydrauliikalla ja ...
 • Karjalainen, Kari (1982)
  Työn tavoitteena on ollut selvittää vesijohtojen saneeraustarvetta valtakunnallisesti sekä tarpeen toteamista ja suunnitelmien laatimista kuntatasolla. Lisäksi pyritään esittelemään varsinaiset puhdistus- ja saneerausmenetelmät ...
 • Paronen, Petra (2016-03-09)
  Tämä diplomityö tehtiin Tampereen teknillisen yliopiston kemian ja biotekniikan laitokselle. Työn tavoitteena oli kehittää menetelmä fluoresoivalla väriaineella leimattujen vesikkelien ja solujen vuorovaikutusten tarkasteluun ...
 • Mustalahti, Kari (2015-05-06)
  Tämän työn tarkoituksena oli mittaamalla selvittää vesikuitususpension virtausominaisuuksia. Mittauksista saatujen tulosten perusteella pyrittiin määrittämään epänewtoniselle vesikuitususpensiolle materiaalimalli, joka ...
 • Ohtola, Hanna (2010-06-23)
  Vesilahti on kohtalaisen tyypillinen kasvukeskuksen läheisyydessä sijaitseva kasvava pieni kunta. Rakentamispaineet ovat kovat ja tontti pulaa on pyritty ratkaisemaan kaavoittamalla uusia asuinalueita vanhan kuntakeskuksen ...
 • Jokinen, Reija (2003-08-20)
  Työssä tarkasteltiin vesijohtoverkoston vuotoihin ja biofilmin kertymään vaikuttavia tekijöitä. Erityisen huomion kohteena olivat verkostoon johdettavan veden lämpötila ja sen vuodenaikaisvaihtelut. Lisäksi tarkasteltiin ...
 • Lehtoranta, Ilkka (2008-10-08)
  Diplomityössä muodostettiin henkilöauton renkaan vesiliirtoa simuloiva malli elementtimenetelmällä (Finite Element Method, FEM). Tarkoituksena oli selvittää numeerisesti vesiliirtoon vaikuttavia tekijöitä renkaassa. Toinen ...
 • Asikainen, Sami (1998-10-14)
  Työ käsittelee kotitalousvesimittarien tarkastustoiminnan nykytilaa, vertailumittausten toteuttamista ja kehitysmahdollisuuksien selvittämistä. Työn taustana ovat EU:n direktiivit. Jonkinasteinen vakauspakko on tulossa ...