.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kukkola, Timo Heikki (1987)
  Tutkimuksessa tarkastellaan kaltevassa talossa olevia lasipintoja ja niihin liittyviä rakenteita. Suomessa kyseistä aihetta ei ole paljon tutkittu. Tämän vuoksi kirjallisuusmateriaali on nojautunut lähinnä ulkomaisiin ...
 • Partanen, Timo (2002-04-10)
  Microsoftin COM -teknologiaan (Component Object Model ) pohjautuvissa sovelluksissa on virheiden huomioon ottaminen ja käsitteleminen havaittu vaikeaksi. Tämä on havaittu kehitettäessä uusinta versiota Motive Systemsin ...
 • Kellomäki, Pertti (1991)
  Työssä toteutettiin jäsentäjägeneraattori Taurus. Taurus saa syötteenään tunnistettavan kieliopin kuvauksen ja tuottaa kielioppivirheistä toipuvan Scheme-kielisen jäsentäjän. Nimi "Taurus" pyrkii jatkamaan samaa sarvipäistä ...
 • Sinkko, Raimo (1987)
  34 Mbit/s videokoodekin tehtävänä on koodata videosignaalijakelulaatuisena digitaaliseen 34 Mbit/s siirtokanavaan. Koodaus perustuu videosignaalin redundanssiin. Se lisää signaalin herkkyyttä siirtovirheille, joten signaalin ...
 • Koivumaa, Sakari (2008-01-16)
  Asiantuntijoiden mielestä vikahistorioiden ja riskianalyysien käyttö muodostuvat yhdeksi tärkeimmistä kunnossapitoa ohjaavista voimista. Liikkuvien työkoneiden osalta käyttökelpoisen ja luotettavan vikahistorian kerääminen ...
 • Kiiskinen, Joonas (2015-08-12)
  Laadunvalvonnassa on perinteisesti käytetty ihmisiä, eivätkä koneet ole heitä täysin syrjäyttäneetkään. Kuitenkin teollisuudessa tuotantolinjat tukeutuvat konenäköön yhä useammin, kun tekniikat ja algoritmit konenäössä ...
 • Tulonen, Jarmo (1984)
  Työssä oli tehtävänä suunnitella ja toteuttaa kohdeyrityksen instrumenttitehtaan Damatic-automaatiojärjestelmään asemasäätimien automaattiseen virittämiseen ja adaptiiviseen säätöön. Perustana työssä oli Oulun yliopiston ...
 • Weman, Tero Juhani (2013-06-05)
  Tilastollisesti tarkasteltuna suomalaisten keskimääräinen elinikä pitenee ja yleinen terveydentila on aiempaa huomattavasti parempi. Työiän ja vanhuudenväliin on syntynyt uusi ikävaihe, ns. kolmas ikä, joka on aktiivisen ...
 • Tuominen, Minna (1994-08-17)
  Diplomityön aihe on Viron taidemuseo Tallinnan Kadriorgiin. Työ pohjautuu 15.9.1993-15.2.1994 järjestettyyn avoimeen arkkitehtikilpailuun. Kilpailun järjestivät Viron hallitus, Viron taidemuseoyhdistys sekä Viron arkkitehtiliitto.
 • Tienhaara, Timo (1987)
  Työn lähtökohtana on ollut tehodiodien rinnankytkentään liittyvien ongelmien selvittäminen. Rinnankytkentään joudutaan monesti turvautumaan, koska suuritehoisia komponentteja ei ole useinkaan edullisesti saatavilla. ...
 • Pirhonen, Risto (2010-06-02)
  Kompaktirakenteisten virtakiskojen osat valmistetaan mitoituksen perusteella millimetrin tarkkuudella. Tehdasvalmisteisina osina on olemassa vakiomittaisia suoria- ja kulmakappaleita. Virtakiskojen reitit, jotka ovat usein ...
 • Mustonen, Henri (2015-06-03)
  Tässä työssä tutkitaan avoimen magneettipiirin Hall-anturin käyttöä virtakiskon virranmittauksessa. Sovelluskohteena työssä on tasasähkökatkoja, mutta tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa vastaavissa sovelluksissa. Työn ...
 • Arminen, Juha (2007-05-09)
  Aurinkopaneeli tarvitsee usein liitäntälaitteekseen jännitettä laskevan hakkuriteholähteen. Aurinkopaneelin virtalähtöisen luonteen vuoksi sen liitäntälaitteeksi kytketyn hakkurin olisi syytä toimia jatkuvalla tulovirralla. ...
 • Hannula, Olli (2008-05-07)
  Diplomityössä tutkittiin BFB-tyypin voimakattiloiden ilman esilämmittimen alueella havaittua voimakasta melua ja värähtelyä, joka on ollut ongelmana voimakattiloissa jo useiden vuosien ajan. Työssä tutkittiin värähtelyn ...
 • Lappalainen, Paula (1982)
  Lähtökohtana työssä oli koota mittauslaitteisto, jolla pystyttäisiin helposti mittaamaan sylinterimäisessä putkessa virtaavan veden nopeusprofiileja. Nopeusprofiilin tunteminen on mielenkiintoista siksi, että useimpien ...
 • Saikkonen, Jouko (1984)
  Lämpöenergiamittauksen epätarkkuus muodostuu pääasiassa virtaus- ja lämpötilamittausten virheistä. Tässä työssä on keskitytty kaukolämpökäyttöön sopivien suurten ultraääni- ja magneettisten virtausmittareiden ominaisuuksien ...
 • Pelkiö, Ari (1987)
  Työssä on tutkittu Jylhäkuiduttimien ja -jauhimien toimintaa. Laitteille määritettiin kokeellisesti ominais- ja häviötehokäyrät sekä selvitettiin niihin vaikuttavien erilaisten rakenteellisten parametrien ja ajo-olojen ...
 • Timperi, Arto (1984)
  Työn tavoitteena oli tutkia eri mahdollisuuksia kalibroida tilavuusvirtamittareita, sekä sen pohjalta suunnitella ja rakentaa kalibrointilaitteisto. Kalibroitavina mittareina ovat pääasiassa turbiinimittarit. Suunniteltavan ...
 • Holopainen, Heikki (1982)
  Työn tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa laitteisto, jonka avulla voidaan tutkia vesivirtausmittarien ominaisuuksia. Prosessi on periaatteessa järjestelmä, jossa kierrätetään vettä putkistossa, johon tutkittavat ...
 • Häyrinen, Ville (1991)
  Työssä kehitettiin suurinopeuksisiin virtauksiin ja vaikeisiin olosuhteisiin soveltuva virtausta häiritsemätön parttikkelinopeuden mittausmenetelmä. Menetelmä perustuu virtaavista partikkeleista siroavassa laservalossa ...