Now showing items 81-100 of 3229

  • Challenges in Scaling Agile Software Development 

   Tenhunen, Timo (2010-05-05)
   Many challenges arise when agile software development methods are being used on larger scale. This thesis consists of two parts. First the thesis will go through the traditional software development processes and compare ...
  • Pk-yrityksen myyntiprosessin johtamisen kehittäminen 

   Kalli, Arttu (2010-05-05)
   Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kuinka pk-yrityksen myyntiprosessin johtamista voitaisiin kehittää. Prosessin johtamisen kehittämistä tutkittiin case-yrityksen kautta teemahaastattelulla. Jotta prosessia ja sen ...
  • Sähköisen vaaratilanneraportoinnin käyttöönotto kuntaorganisaatiossa 

   Köntti, Jussi (2010-05-05)
   Helsingin kaupungin työtapaturmien määrä on noussut vuodesta 1999 vuoteen 2008 19 prosenttiyksikköä. Työtapaturmien vähentämiseksi Helsingin kaupungin vaaratilannera-portointia halutaan tehostaa. Vaaratilanneraportoinnin ...
  • Näkökohtia tilaelementtiarkkitehtuuriin, sovelluksena koulu 

   Jokimäki, Sanna (2010-05-05)
   Yhteiskunnalliset muutokset ja ihmisten lisääntyvä liikkuvuus ovat tehneet liikkuvasta, siirrettävästä ja muunneltavasta arkkitehtuurista jälleen ajankohtaista. Myös ekologisuutta korostava ilmapiiri ja tekninen kehitys ...
  • Asumista saaressa - Suunnitelma Helsingin Långöreniin 

   Wallenius, Essi (2010-05-05)
   Diplomityö on suunnitelma asuinalueesta Helsingin Långöreniin. Suunnittelualue sijoittuu liitosalueeseen, joka liitettiin tammikuussa 2009 Sipoosta Helsinkiin helpottamaan kaupungin kasvavaa asuntotarvetta. Helsingin ...
  • Defensive methods against third party patents 

   Sula, Miia (2009-12-09)
   The objective of this thesis is to study, not only intellectual property strategies and how they can contribute to the likelihood of getting into a patent dispute, but also the tools and methods available to defend against ...
  • Luonto kaupungissa - Kaupungin ja luonnon kokoavat typologiat Östersundomiin 

   Kervinen, Minttu (2010-05-05)
   Helsingin kaupunki suunnittelee uutta 30 000 – 40 000 asukkaan pientalo-kaupunkia nykyisin maaseutumaiselle Östersundomin alueelle. Diplomityössäni tarkastelen ajallisesti ja alueellisesti eri mittakaavoissa minne kaupungissa ...
  • Demonstraatiot oppimisen tukena orgaanisen kemian yliopisto-opetuksessa 

   Yli-Sissala, Jenny (2010-05-05)
   Laadukkaassa opetuksessa on käytetyille suunnitelmille, toteutuksille ja muille opetukseen liittyville ratkaisuille oltava pedagogiset perusteet. Tämän työn lähtökohta on ollut etsiä pedagogiset perusteet yliopisto-opetuksessa ...
  • Koneista kulttuuriin - Viihdekeskus Wärtsilän konepajaan 

   Kronberg, Niklas (2010-05-05)
   Työn lähtökohtana on Wärtsilän vanha konepaja/asennushallirakennus Turussa, Aurajoen rannalla. Rakennus on vuodelta 1938 jonka jälkeen sitä on laajennettu kahteen otteeseen, vuosina 1952 ja 1958. Rakennuksen matala siipi, ...
  • Suunnittelutyökalut arkkitehtuurikasvatuksen välineenä 

   Hauru, Jaakko (2010-05-05)
   Uudet tietomallipohjaiset suunnittelutyökalut on otettu yleisesti osaksi suunnitteluprosessia. Seurauksena suunnittelun aikana kerätyn ja luodun tiedon määrä on kasvanut, ja sen hallinta parantunut. Suunnittelutyö on ...
  • CAD-ohjelmiston ja ERP-järjestelmän integraatio 

   Hurri, Lauri (2010-06-02)
   Diplomityö on tehty valomainostuotteita valmistavalle Tammerneon Oy:lle, joka on osa Tamware-konsernia. Työn tärkeimpänä tavoitteena on parantaa osastojen välistä tiedonkulkua sekä tietojen yhtenäisyyttä ja täsmällisyyttä ...
  • Hajautetun tuotekehitysprojektin tuotetiedonhallinnan kehittäminen 

   Becker, Otto (2010-06-02)
   Monen muun tuotekehitystoimintaa harjoittavan kansainvälisen yrityksen tapaan Valmet Automotiven haasteena on rinnakkaissuunnittelun organisointi maantieteellisesti hajautetussa tuotantoverkostossa. Erityisiä rinnakkaiss ...
  • Automaattiset kuljetinjärjestelmät elintarviketeollisuudessa 

   Viitanen, Mikko-Matti (2010-06-02)
   Elintarvikealalla on tiettyjä eroavaisuuksia vaatimuksissa laitteiston ja tuotantotilojen suhteen verrattuna muihin teollisuuden aloihin. Tämän luonteeltaan kirjallisuusselvitystyyppisen diplomityön tavoitteena on näiden ...
  • Varioituvan ohjausjärjestelmän modulaarisuuden kehittäminen 

   Niiranen, Petri (2010-06-02)
   Tuotannonohjausjärjestelmän (Enterprise Resource Planning system, ERP) avulla logistiikka- alan yritys voi hallita koko kuljetuspalvelun elinkaarta tehokkaasti. Logistiikan toimiala on kuitenkin monimuotoinen ja pirstoutunut. ...
  • Suunnittelupalvelun asiakaslähtöinen kehittäminen 

   Haakana, Teppo (2010-06-02)
   Palvelun kehittäminen on suunnittelutoimistolle erittäin tärkeää. Tässä työssä tutkitaan palvelun kehittämistä palvelun laadun eri osa-alueiden sekä projektin menestystekijöiden näkökulmasta. Työn tavoitteena on löytää ...
  • Real-time industrial Ethernet in machine automation systems 

   Tunis, Staffan (2010-06-02)
   During the last two decades, Ethernet has become the de facto standard in office level networks. There are several motivations for using Ethernet also in control networks, including the abundance of low cost components, ...
  • Tuoterakenteen kehittäminen asiakasräätälöitävässä sarjatuotannossa 

   Tuomi, Tommi (2010-06-02)
   Jotta tuote menestyisi markkinoilla tulee sen täyttää eri asiakkaiden vaatimukset. Vaatimukset voidaan täyttää tuotteella, jossa tuotteen ominaisuuksia tai niiden lukumäärää muutetaan. Vaadittava tuotemuuntelu voidaan tehdä ...
  • Light-induced biomaterial microfabrication for advanced cell culturing – a comparative study 

   Koskela, Jenni (2010-06-02)
   The integration of microfluidics, microfabrication technologies and biomaterials has established new means to mimic the natural microenvironment of cells. Using microfluidic culture devices, cells can be stimulated with ...
  • Creating technical manual for configurable product in PLM system 

   Asikainen, Tuomas (2010-06-02)
   In recent years companies have put more effort to developing their product documentation processes. One reason is shortened time-to-market cycles and increase of the more complex products on markets. Companies are turning ...
  • Harvesting energy from vehicle suspension 

   Arizti, Marcos (2010-06-02)
   This Master of Science thesis studies the energy harvesting in vehicle suspension. The aim of this work is to implement an efficient energy harvesting system without disturbing driver’s comfort. This thesis analyzes the ...