.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vahala, Mika (1989)
  Sovellusten kustannukset ovat siirtyneet lähes kokonaan laitepainotteisesta ohjelmistopainotteiseksi. Uusien sovellusten tarve ei ole tasapainossa ohjelmistotuotannon kanssa. Ainoina mahdollisuuksina nähdään sovellustuotannon ...
 • Aalto, Juha-Markus (1989)
  Ohjelmistotyön tuottavuutta ja ohjelmistotuotteiden laatua voidaan parantaa kehittämällä henkilöstöä, työmenetelmiä ja työvälineitä. Tässä diplomityössä keskitytään tietokoneohjelmiston kehittävään prosessiin, joka menetelmiä ...
 • Väisänen, Henri (2011-12-07)
  The formation of an adherent layer of inorganic deposition on the surfaces of process equipment is called scaling. Scaling is a major problem in many industries using large quantities of water. One of these industries is ...
 • Kallio, Juha (1985)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli etsiä keinoja, jolla KE:n CAD-järjestelmää voitaisiin käyttää laitos- ja laitesuunnittelussa. Lisäksi pyrittiin selvittämään parhaiten CAD:lle soveltuvat kohteet. Työssä luodaan katsaus ...
 • Hiltunen, Seppo (1984)
  Työssä on tutkittu tietokoneavusteisen suunnittelujärjestelmän soveltamista lujuusopin elementtimenetelmän esi- ja jälkikäsittelytarkoituksiin. Suunnittelujärjestelmänä on ollut Tampereen teknillisen korkeakoulun ...
 • Mustonen, Martti (1984)
  Tämä työ on osa kohdeyrityksen Strömberg Projektit-tulosyksikön CAD-järjestelmän hankinta- ja toteutusprojektia. Työn tavoitteena on tutustua sähköistyssuunnitteluun ja hankittavaan CAD-järjestelmään. Tavoitteeseen pyritään ...
 • Elo, Marko (1993)
  VERTEX CAD -järjestelmä on aikaisemmin tukenut UNIX-työasemaympäristöä. PC-tietokoneiden ja niiden käyttöjärjestelmien kehityksen myötä tuli mahdolliseksi VERTEXin sovitus myös PC-ympäristöön. VERTEXin ajoympäristöksi ...
 • Halonen, Veli (1992)
  Tietotekniikan laitteisto- ja ohjelmistokehitys on tuonut tietokonepohjaiset suunnittelujärjestelmät kaikkien yritysten saataville. Kehitys on johtamassa siihen, että yritysten sisäisten järjestelmien integroimisen ohella ...
 • Koponen, Matti (1990)
  Diplomityö on osa VTT:n tutkimusohjelmaa "Konepajatuotteiden integroitu suunnittelu". Diplomityön tavoitteena on kahden järjestelmän (CATIA ja ANVIL-5000) välisen IGES-tiedonsiirron ongelmien ratkaiseminen. Tiedonsiirtoa ...
 • Hurri, Lauri (2010-06-02)
  Diplomityö on tehty valomainostuotteita valmistavalle Tammerneon Oy:lle, joka on osa Tamware-konsernia. Työn tärkeimpänä tavoitteena on parantaa osastojen välistä tiedonkulkua sekä tietojen yhtenäisyyttä ja täsmällisyyttä ...
 • Rautjärvi, Risto (1985)
  Tässä diplomityössä on tutkittu Intergraphin putkistosuunnitteluohjelmistoa PIPING. Sen rakenne sallii monipuolisen yrityskohtaisen sovellutustyön. Lisäksi ohjelmistossa on muutamia kohteita, jotka vaativat yrityskohtaista ...
 • Majahalme, Tapio (1986)
  CAD-tekniikka on jo pitkään ollut käytössä eräillä tekniikan osa-alueilla. Rakennusteknisiä CAD-sovellutuksia on otettu käyttöön vasta muutamien viimeisten vuosien aikana. Käytäntö ei ole vakiintunutta, eikä kokemukseen ...
 • Kärki, Kari (1985)
  Tässä työssä on selvitetty CAD/CAM:n käyttömahdollisuuksia ohutlevyosien valmistuksessa ja suunnittelussa sekä on sovitettu CALMA CAD/CAM-järjestelmän sijoitteluohjelmisto ja taivutetun ohutlevyn levitysohjelmat kohdeyrityksen ...
 • Lind, Jukka (1985)
  Elektroniikan ja tietokonetekniikan kehitys on tuonut numeerisesti ohjatut työstökoneet pieniinkin konepajoihin. Viime vuosina on kasvavasti kiinnitetty huomiota numeeristen työstökoneiden tehokkaaseen ja joustavaan ...
 • Koivuniemi, Mikko (1997-11-12)
  Muotti on aina yksilöllinen, joten CAD/CAM- järjestelmien käytöstä onmahdoton antaa täsmällisiä ohjeita. Tässä työssä annetaan ohjeet siitä,miten CAD-järjestelmällä saadaan mahdollismman stabiili ja käyttökelpoinenmalli.
 • Rainio, Timo (1993)
  Tämä diplomityö liittyy hirsituotantokoneiden kehittelytyöhön. Tarkoituksena on selvittää mahdollisuudet toteuttaa CAD/CAM-ohjattu hirsituotantoyksikkö ja suorittaa järjestelmän luonnostelu mekaniikan toimintojen osalta. ...
 • Lahtinen, Markku (1983)
  Työssä on tarkasteltu pienen ja keskisuuren teollisuuden mahdollisuuksia käyttää hyväkseen tietokoneavusteista suunnittelua ja valmistusta. Tavoitteena on taloudellisten CAD/CAM:n käyttökohteiden etsimisen lisäksi kartoittaa ...
 • Bärlund, Kari (1984)
  Työssä on tarkasteltu tietokoneavusteisen suunnittelun ja valmistuksen sovellusmahdollisuuksia erään muovimuotteja valmistavan työkalutehtaan tuotannossa. Työn tarkoituksena on kirjallisuustutkimuksen avulla perehtyä, ennen ...
 • Kuha, Pekka (1985)
  Työssä on tutkittu tietokoneavusteisen suunnittelun (CAD) soveltuvuutta ja kannattavuutta vesiturbiinin mekaanisten rakenteiden suunnitteluun. Lisäksi on selvitetty laitteiston käyttöönoton liittyviä seikkoja, joista ...
 • Mäkinen, Jorma (1990)
  Signaaliprosessoreille saatava kehitystuki sisältää pääasiassa assembly-tasoisia työkaluja. Niille tehdyt korkean tason kielenkääntäjät eivät pysty hyödyntämään signaaliprosessoreiden rinnakkaista laskentakapasiteettia. ...