.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Rajala, Sami (2012-08-15)
  The ever-increasing requirements in drive dynamics, comfort and efficiency are challenges that the automotive industry faces when designing new vehicles. Development of advanced suspension systems and drive dynamics control ...
 • Vepsäläinen, Sini (2006-02-08)
  Työssä tutkitaan Kuopion Energian toista kaukolämpövoimalaitosyksikköä, vuonna 1982 käyttöönotettua Haapaniemi 2:ta (HP2). Työn tavoitteena oli analysoida HP2:n tämänhetkistä tilaa ja määrittää karkealla tasolla muutoksen ...
 • Örmä, Tapio (1986)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on ollut mitoittaa haihdutuslauhdutin. Laaditussa laskentamallissa on lähdetty liikkeelle tarkastelemalla kylmäaineputkien lämmönsiirtoa. Putkille on muodostettu massa- ja energiataseista ...
 • Vuorinen, Mikko (2001-11-14)
  Työ on osa projektia, jossa kehitetään palo- ja pelastusviranomaisten varautumista kemikaalionnettomuuksien varalle. 75 prosenttia kemikaalionnettomuuksista tapahtuu palavien nesteiden käsittelyn ja kuljetuksen aikana. ...
 • Ahokas, Maria (1997-06-04)
  Työssä tarkastellaan Haimoon koulun ja maalaiskoulujen yleistä historiaa.Koulun tehtävänä on toimia yhtäaikaa kouluna ja monipuolisesti kyläyhteisöäpalvelevana "kylätalona". Haimoon koulu toimii nykyisin kolmessa pihaarajaavassa ...
 • Makkonen, Ari (1983)
  Vuonna 2000 on Keski-Suomen haja-asutusväestön määrän ennustettu olevan n. 50 000 asukasta eli n. 20 % läänin koko väestöstä. Peruskartoilta rajattuna on alueella vähintään 5 kiinteistöä käsittäviä asutustihentymiä 694 ...
 • Rantala, Markku; Vahila, Jukka (1981)
  Oheinen tutkimus "Haja-asutusalueiden rakennuskanta ja sen kehittäminen" liittyy Suomen Akatemian projektiin n:o 60 "Haja-asutusalueiden tekninen kehittäminen" ja on kyseisen projektin rakennuskantatutkimuksen loppuraportti. ...
 • Bilaletdin, Erol (1986)
  Haja-asutusalueiden vesihuollon ja ennen kaikkea vedenhankinnan kehittämiseen on suurta tarvetta. Vuonna 1980 arvioitiin haja-asutusalueiden asukkaista 60 % eli noin 700 000 asukkaan olevan puutteellisen vedenhankinnan ...
 • Vara, Laura (2006-10-18)
  Hajautettu asumismalli on teoreettinen malli kaupunkiasumisen muodosta, jossa asukkaalla on mahdollisuus laajentaa elintilaansa varsinaisen asunnon lisäksi erillisiin satelliittihuoneisiin. Lähtökohtaisena ajatuksena on ...
 • Koski, Mika Lasse Tapani (2016-06-08)
  Internetin kasvava palvelutarjonta asettaa kovia vaatimuksia palveluntarjoajille. Kaistan tarve kasvaa jatkuvasti. Kaapeliverkkojen kapasiteettia on perinteisesti kasvatettu jakamalla tilaajaverkon soluja pienempiin osiin ...
 • Nikkilä, Tuomo (1996-11-20)
  Työ kuuluu osana "Energiaa säästävä vesihydrauliikkateknologia" projektiin.Tutkimuksessa selvitettin hydrauliikan ohjausta ja tyypillisiä järjestelmänkomponentteja. Mikro-ohjaimen esittelyssä keskityttiin käytettyyn ...
 • Kovamäki, Eero (1983)
  Työssä tutkittiin teollisuudessa käytettävän mittausautomaatin ohjauksien ja tietojenkeruun toteuttamista hajautetulla mikrotietokonejärjestelmällä. Pyrittiin löytämään menetelmä, jolla tarvittavat kytkentätoiminnot, siirrot ...
 • Sunell, Kai-Erik (1995-06-07)
  Viime vuosina langattomien puhelinpalvelujen tilaajien määrä on kasvanut nopeasti. Tästä johtuen, tehokkuus taajuusspektrin käytössä on erittäin tärkeätä seuraavien sukupolvien solukkopuhelinjärjestelmissä. Staattisia ...
 • Hemming, Jyrki (1999-05-12)
  Työssä on esitetty säähavaintoverkon ja sen hajautetun tietojärjestelmän tekninen toteutus ja sen koko maan kattava palveluverkosto. Työ on luonteeltaan kirjallisuustutkimus. /Kir10
 • Antikainen, Jussi (2007-02-14)
  Työssä on tutkittu hajautetun sähköntuotannon vaikutuksia jakeluverkkojen käyttövarmuuteen. Työn tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää, kuinka hajautetun sähköntuotannon vaikutuksia voidaan hyödyntää jakeluverkkojen ...
 • Kärki, Timur; Leinonen, Antti; Tarkiainen, Tommi (1999-03-10)
  Työssä on kehitetty sisällönhallintajärjestelmä multimediamateriaalin jakelun helpottamiseksi Internetissä.
 • Anttila, Mika (1990)
  Tiedonsiirtonopeuksien kasvu on asettabut vaikeuksiakoherenttien optisten järjestelmien kehittämiseen. Nämä järjestelmät edellyttävät lähetinkomponenttina toimivaltapuolijohdelaserilta kapeaa spektrinleveyttä ja ...
 • Simola, Juha (2013-05-08)
  Ohjelmistotuotannossa projektinhallinta, ajankäytön seuranta ja aikataulun pitävyys ovat tärkeitä laatutekijöitä. Kiinteähintaisista projekteista on siirrytty enenevässä määrin ketterään ohjelmistokehitykseen ja suoraan ...
 • Ikonen, Ari (1990)
  Hajautettujen ikkunointijärjestelmien yleistyminen vaati niiden huomioon ottamista työasemia ja työasemaverkkoja mitoitettaessa. Ikkunointijärjestelmät mahdollistavat sovellusten käytön myös siten, että sovellus suoritetaan ...
 • Niiranen, Pekka (1999-06-09)
  Tutkimus laajan PC-verkon ylläpito-ongelmista, käyttökustannuksista ja verkonhallintatyökaluista. Lisäksi selvitetään Systems Management Server 2,0 käyttöönottoa. /Kir10