.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Käsmä, Veli (1996-04-17)
  Työn tavoitteena oli selvittää miten ympäristöystävällisellä litium-vesi -aineparilla toimivat absorptiojäähdytyskoneistot soveltuvatrakennuskantamme kesäaikaiseen jäähdyttämiseen.
 • Kaappola, Esko (1985)
  Työn tarkoituksena on selvittää jäähdytyskoneistojen yleisimmät viat sekä jäähdytyskoneistojen huolto ja säännöllisen huollontuomat edut. Perustieto on kerätty eri yritysten kirjanpidosta ja haastattelemalla alan ...
 • Parvela, Juha (1986)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut suunnitella Tampereen teknillisen korkeakoulun laboratorion vakituiseen käyttöön jäähdytyskoneiston kompomenttien testauslaitteisto. Suunnittelun lähtökohtana on ollut laitteiston joustavuus, ...
 • Heikkilä, Timo (1985)
  Työssä on tehty tietokoneohjelma, joka ensin laskee kylmä- tai pakastevaraston lämpökuormat ja sen jälkeen valitsee jäähdytyslaitoksen rakentamisessa tarvittavat komponentit. Ohjelman alkuosaa varten haettiin menetelmät ...
 • Tuomi, Jouni (1997-06-04)
  Jäähdytystorni on tärkeä osa monissa prosesseissa lämmön poistamiseksi.Haitallisten päästöjen vähentäminen vaatii vesikiertojen sulkemista jatällöin jäähdytys yhä useammin joudutaan toteuttamaan jäähdytystornilla.Jäähdytystornin ...
 • Pärssinen, Kimmo (2002-02-13)
  In this thesis, a differential adaptation method, namely Jacobian Adaptation (JA), is researched for compensation of additive noise during recognition. Three versions of Jacobian adaptation were implemented. JA was compared ...
 • Kovanen, Marika (2008-09-03)
  Diplomityön tavoitteet liittyivät seulontaprosessin suorituskyvyn mallintamiseen. Nykyisillä seulalaskentamalleilla pystytään ennustamaan seulan suorituskyky yhden seulaverkon aukkokoon funktiona. Useissa prosesseissa on ...
 • Blomqvist, Mikko (2003-01-15)
  Monen käyttäjän verkkopalveluissa on tärkeää pystyä hyödyntämään käyttäjien muodostamaa yhteisöä palveluiden tarjoaman lisäarvon kasvattamiseksi. Yhteisöllisyys syntyy siitä, että palvelun käyttäjät ovat tietoisia toisistaan, ...
 • Vaattovaara, Matti (1991)
  Jakelusähkölaitosten toimintaan uhrattujen huomattavien resurssien vuoksi on toiminnan tehokkuus merkittävää. Kun tehokkuutta pyritään kehittämään, on nykytilan arvioinnilla tärkeä merkitys. Tähän arviointitehtävään on ...
 • Paananen, Heikki (2007-10-17)
  Tietoyhteiskunnalle sähkön merkitys on mittaamaton, joten sähkönjakeluyhtiöillä oleva paine siirtää sähköä mahdollisimman häiriöttömästi tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa. Samaan aikaan verkkoyhtiöiden tulisi ...
 • Jokivuo, Jari (1996-05-22)
  Korjausperiaatteissa esitetään kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisenlisäksi sellainen kerrostaloasumisen kulttuuri, joka lähiöissätoteutuessaan muuttaa ne aktiivisiksi elinympäristöiksi. Työhön sisältyyesimerkkisuunnitelma ...
 • Halonen, Lassi (1983)
  Tässä työssä on tutkittu paperikoneen perälaatikon syöttöputkistoon sijoitettujen painesihtien eli konesihtien aiheuttamia paineiskuja. Näiden jaksollisten paineiskujen on todettu kulkeutuvan perälaatikkoon asti, missä ...
 • Kataja, Satu (2008-04-09)
  Tuotteiden jäljitettävyys on olennainen asia yrityksen tuotteiden laadun sekä mahdollisten takaisinvetoprosessien kannalta. Jos asiakkaalla olevasta laitteesta hajoaa jokin osa, olennaista on toimittaa asiakkaalle oikea ...
 • Levola, Marko (1999-01-13)
  Työssä tarkastellaan liimapuisia ristikkovaihtoehtoja suuren jalkapallohallin yläpohjan rakenteiksi. Tavoitteena oli löytää edullisin liimapuinen kattoristikko sekä jäykistysrakenteet tyypilliselle sylinterikuoren muotoiselle ...
 • Vehmas, Juha (1990)
  Huono vedenläpäisevyys on jalkapallokenttiemme yleisin ongelma. Syynä on se, että kenttänurmen kasvukerros sisältää nykyisin liikaa hienoa ainesta. Kasvualustan vesipitoisuus on korkea ja huokoisuus pieni. Hidas kevätkasvu, ...
 • Amberla, Arno (1999-10-13)
  Työssä selvitettiin, voidaanko polttomoottorin päästöjä vähentää asentamalla jälkikäteen pakokanavaan katalysaattori. Koeolosuhteissa katalysaattorissa lisättiin ilmaa savukaasujen joukkoon, jolloin palamattomien hapettuminen ...
 • Saikkonen, Pasi (1993)
  Tämä työ koostuu teoriaosasta ja tutkimuksellisesta koeosasta. Teoriaosassa selvitetään kirjallisuudesta saatavien tietojen perusteella betonilaatan valmistusta ja laatuvaatimuksia, betonin kutistumista ja siihen vaikuttavia ...
 • Lehtinen, Virpi (1991)
  Sandwich-elementeistä pyritään tekemään jälkijännittämällä seinä, joka näyttää paikallatehdyltä. Tässä opinnäytteessä tutkittiin elementtirakenteisen, jälkijännitetyn julkisivun käytön mahdollisuuksia. Erityisesti selvitettiin ...
 • Lintusaari, Maiju (2010-10-06)
  Liikennejärjestelmää on syytä kehittää kestävään suuntaan niin ympäristön, sosiaalisen kuin taloudellisenkin kestävyyden kannalta. Joukkoliikenne on eräs kestävän liikenteen kulmapilareita. Henkilöautoiluun verrattuna ...
 • Flyktman, Tiina (1999-09-08)
  Tavoitteena on extranet-perustaisen tukipalvelujärjestelmän toteuttaminen kansainvälisen yrityksen jälleenmyyjille.