.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nisu, Anna-Liisa (1990)
  Naantalin kaupungin toimesta järjestettiin Naantalin kaupungintalon yleinen suunnittelukilpailu 7.11.1989 - 20.3.1990. Diplomityö perustuu kilpailuohjelmaan. /Kir10
 • Huuhtanen, Juha (1990)
  Diplomityö perustuu Naantalin kaupungin järjestämän yleisen suunnittelukilpailun asiakirjoihin uuden kaupungintalon suunnitelmien aikaansaamiseksi. Kilpailuaika päättyi 20.3.1990. Diplomityö jakautuu kahteen osaan: osanotto ...
 • Svärd, Ilkka (1991)
  Naantalin kaupunki järjesti 1989-90 yleisen suunnittelukilpailun uudesta kaupungintalosta. Rakennuspaikkana sijaitsee Aurinkotien ja Uolevi Raaden kadun kulmassa keskustatoimintojen laajentumisalueella. Alueen asema korostuu ...
 • Virtanen, Juha-Petri (1996-12-04)
  Satamatoiminnassa on kyse logistiikasta. Tietokoneohjattu automaattinenkorkeavarasto soveltuu Naantalin erikoisoloihin ja vaatimuksiin.Suunnitelmaan sisätyy lisäksi toimisto-osa, joka korkeavaraston ohellapalvelee alueelle ...
 • Solkinen, Marko (2002-12-10)
  Käsityöyritysten keskus, kohde sijaitsee Äetsässä.Hankkeen pinta-ala on noin 2000 neliötä ja se koostuu työ- ja myymälätiloista, monikäyttösalista, lounasravintolasta ja pienestä saunaosastosta. /Kir10
 • Zhang, Xiaoxue (2009-08-21)
  In this dissertation, synthesis, characterization and applications of nanocrystalline functional alumina (Al2O3) and boehmite (-AlOOH) materials have been systematically studied. The processing method was focused on sol-gel ...
 • Kunwar, Puskal (2011-09-07)
  Lithography, universally considered to be the backbone of nanotechnology, has been consistently undergoing several developments to achieve a resolution of 10 nm or less. Such resolution can be attained by using traditional ...
 • Unknown author (2011-12-07)
  Ilmakehän aerosolihiukkasten tutkimuksessa on hiljattain noussut esille uudenlainen tarve mitata hiukkasten olomuotoa. Pienten hiukkasten olomuodon mittaaminen on lähtökohtaisesti haastavaa, mutta eräs potentiaalinen ...
 • Kontio, J.; Husu, H.; Simonen, J.; Huttunen, M.; Tommila, J.; Pessa, M.; Kauranen, M. (2009)
  We show that nanoimprint lithography combined with electron-beam evaporation provides a cost-efficient, rapid, and reproducible method to fabricate conical nanostructures with very sharp tips on flat surfaces in high ...
 • Viheriälä, Jukka (2010-06-15)
  It is foreseen that nanoimprint lithography, NIL in short, will in the course of time have a strong impact on device applications which require precise and affordable nano-scale surface fabrication. My Thesis investigates ...
 • Kangasniemi, Oskari (2014-03-05)
  Nanokokoisilla hiukkasilla on bulkkimateriaalista poikkeavia ominaisuuksia, joita voidaan käyttää hyväksi monella tavalla. Nanohiukkasia voidaan käyttää useissa sovelluksissa pigmenteistä itsepuhdistuviin pintoihin. Myös ...
 • Ristimäki, Jyrki (2001-04-11)
  Työssä tutkittiin aerosolihiukkasten muodostumista dieselmoottorin pakokaasua laimennettaessa. Pakokaasun laimentamiseen käytettiin kohdeyrityksen kehittämää huokoinen putki laimenninta. Pienhiukkasten muodostumiseen ...
 • Hämäläinen, Tiina (2008-01-16)
  Diplomityössä tutkittiin nanopartikkeleita eli ainakin yhdessä suunnassa alle 100 nm:n kokoisia partikkeleita. Työssä tutkittiin nanopartikkelien vaikutuksia paperiin, kun ne lisättiin luonnonpolymeerien kanssa, ne jakautuvat ...
 • Tommila, Juha (2013-10-04)
  The deployment of novel nanofabrication and -characterization techniques has paved the way for tunable functionalities of materials by engineering the size of the structures at the nanoscale. The key concepts in this thesis ...
 • Heikkilä, Pirjo (2008-10-03)
  Electrospinning is a method that can be used in the production of polymeric nanofibres. Polymer solution is drawn into nanosized fibres utilizing electric field. In addition to neat polymers, solutions containing additives ...
 • Prokki, Carita (2013-09-20)
  This study belongs to the field of leadership research and is focused on relational leadership. Relational leadership research is in its early stages and needs more attention. This study departs mainly from leadership ...
 • Torrent, Juan Luis Garcia (2007-04-16)
  Narrowband and partial band interference can seriously degrade the signal received from the GPS or Galileo satellites. In this thesis the author discusses the effect of the narrowband interference in the Galileo system and ...
 • Heinonen, Panu (2011-06-08)
 • Kolehmainen, Reija (2008-12-19)
  Artificial groundwater recharge (AGR) is a widely applied technique for producing drinking water by the infiltration of surface water into an appropriate geological formation, such as an esker. The continuous infiltration ...
 • Lehtonen, Jukka (1983)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää nauhahiontamenetelmä, joka mahdollisimman hyvin soveltuisi suurehkojen hydraulisylinterien männänvarsien hiontaan käytettävissä olevalla nauhahiontalaitteistolla. Työn yleisenä ...