.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Asumaniemi, Aira (2015-03-04)
  Energian kulutuksen kasvu on jo pitkään ollut merkittävä keskustelunaihe ympäri maapalloa. Myös sähkönkulutuksen osuus on kasvanut huomattavasti tämän vuosituhannen aikana. Samanlainen energian ja sähkönkulutuksen kasvuilmiö ...
 • Mikkola, Sakari (1996-12-11)
  Työssä tutkittiin, kuinka SA-menetelmää voidaan soveltaa logiikkaohjelmien kuvaamiseen ja pystytäänkö sillä ratkaisemaan logiikkaohjelmointiin liittyviä ongelmia.
 • Tiainen, Pyry (1991)
  Tietokonesovelluksia käyttävät nykyään kokeneiden käyttäjien lisäksi myös täysin kokemattomat henkilöt. Sovellutusten käyttöliittymien tulisi olla yhtenäisiä ja toimia johdonmukaisesti. Käyttöliittymästandardit on luotu ...
 • Vaarma, Jari (2008-06-04)
  Suunnittelutyön tarkoituksena oli luonnostella mahdollisuuksia rakentaa noin 2000 hengen asuinalue Pirkkalankylän seudulle. Päämääränä oli saada aikaiseksi luonnosmainen maankäytön suunnitelma ja visioita alueen ilmeestä. ...
 • Pennanen, Tarja (2010-01-13)
  Diplomityöni aiheena on lounaissuomalainen saaristolaiskylä. Tutkin aihetta sekä perinteen että nykypäivän näkökulmasta. Nykypäivän saaristorakentamiseen vaikuttavina asioina selvitän valtio- ja Eu-politiikan vaikutuskeinoja ...
 • Saarinen, Jarmo (2008-04-09)
  Työn tavoitteena oli laatia kohdeyrityksen saariston alueen keskijänniteverkolle yleissuunnitelma, jonka mukaan sähköverkkoa voidaan kehittää tulevaisuudessa. Yleissuunnitelmassa tutkittiin alueen kehittymistä, sähköverkon ...
 • Yrjänä, Ville (1998-02-11)
  Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli luoda konsultin ja viranomaisen käyttöön tarkoitettu kenttämittausmenetelmien käytön sisältävä toimintamalli saastuneiden maa-alueiden kartoitukseen. Toisena tavoitteena oli selvittää ...
 • Silvola, Matti (1999-03-10)
  Työssä tutkittiin kolmen eritasoisen mallin toimivuutta kolmelle kohteelle:lopetettu saha, teollisuuden kaatopaikka, lopetettu kemiallinen pesula.Tutkittavat mallit olivat HRS, AGAPE sekä PRIORI. Työssä on havaittu, että ...
 • Kurtti, Niko (2013-05-08)
  Yhä useammat tietojärjestelmät ovat toiminnaltaan niin kriittisiä, että niiden palveluiden tulee olla käytännössä aina käytettävissä. Tästä huolimatta palveluiden saatavuusvaatimuksia osataan harvoin arvioida riittävän ...
 • Kaikuvuo, Ilkka (2006-04-12)
  Internetin merkitys tiedonlähteenä kasvaa kaiken aikaa. Vanheneva väestö ja muut erityisryhmät on otettava huomioon verkkopalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta heidän olisi mahdollista käyttää palveluita ...
 • Piirto, Antti (2012-11-30)
  One of the characteristics of a good safety culture is a definable commitment to the improvement of safety behaviours and attitudes at all organisational levels. A second characteristic of an organisation with excellent ...
 • Estrada Tenorio, Marta (2007-08-22)
  Hydrogen sulfide is a compound highly Iinked with animal life, since it is produced inside animal intestines by bacteria which break up organic matter. Furthermore, excrements are also metabolized by other kind of bacteria, ...
 • Lahdensuo, Ville (2002)
  Safety of machinery is very important for modern companies, because professionally skilled personnel have to be kept healthy and motivated to work. Raflatac Oy invests in occupational safety and because of that this thesis ...
 • Pirttimäki, Heidi (2013-10-09)
  Working with electricity causes injuries and deaths around the world every year. At the same time, the employers are more interested in their employee’s safety at work. The purpose of this thesis is to create a base to ...
 • Tengvall, Rosa (2016-08-17)
  Safety performance is driven by leadership in the organization. The leaders translate the company’s safety vision into concrete safety actions and procedures in the facilities and in daily work. Safety vision is integrated ...
 • Vuori, Matti; Virtanen, Heikki; Koskinen, Johannes; Katara, Mika (2011-06)
  Standards can be difficult to comprehend and to implement in practice. This is due to many factors, such as the generic nature of standards in using concepts and vocabulary of any particular context and also the specific ...
 • Hannula, Antti (2003-06-04)
  Tässä työssä on ollut tavoitteena tutkia sähkömekaanisen ja hydraulisen lineaariservojärjestelmän toteutusta, niiden ominaisuuksia ja kustannuksia sahalinjassa. Erityyppisten servojärjestelmien laitetekniikkaa on käsitelty ...
 • Rantasalo, Juha (1985)
  Sairaaloissa otetaan käyttöön yhä enemmän itsenäisesti tietoja käsitteleviä laitteita, joiden kommunikointi toistensa kanssa luo perustan päällekkäisten työtehtävien eliminointiin sairaalassa. Samoin voidaan hajautetuista ...
 • Laitinen, Vesa (1997-08-27)
  Kuopion yliopistollisen sairaalan teknisen osaston kunnossapito jahuoltotoiminta ovat työssä kehittämiskohteina. Tavoitteena on löytäätarkoitukseen sopiva ohjelmisto, jolla huoltotoimintaan liittyvä runsastietomäärä saadaan ...
 • Kolari, Pentti (1984)
  Nykyaikaiset automaattiset analysaattorit pystyvät tekemään analyysejä entistä nopeammin ja tuottavat suuren määrän tuloksia päivittäin. Liittämällä analysaattorit suoraan tietojärjestelmään, saadaan tulokset joustavasti ...