.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ruotsalainen, Sakari (2011-05-04)
  1960- ja 70-luvuilla rakennetut asunnot – kerrostalot ja pientalot – ovat tulleet peruskorjausikään. Suurin osa nykyisestä tutkimuksesta ja tehtävistä korjaus- ja muutostoimenpiteistä painottuu lähiöiden ja kerrostalojen ...
 • Khonsari, Zahra (2014-10-24)
  Inkjet-Printing Technology provides the ability of fabricating electronic circuits on different substrates such as: cardboard, wood, kapton and etc. The advantages of this technology are reduction in production cost in ...
 • Ahmad, Salman (2016-09-07)
  For massive MIMO systems, large number of antennas and transmitter chains are considered. This huge and complex circuitry consume lot of power. For saving the power, the modulator and DAC can be integrated in to one. ...
 • Ghaznavi Youvalari, Ramin (2016-10-05)
  Virtual reality (VR) creates an immersive experience of real world in virtual environment through computer interface. Due to the technological advancements in recent years, VR technology is growing very fast and as a result ...
 • Tang, Qi (2016-01-13)
  The goal of this thesis is to analyze the effect of projection angle errors on reconstructing 3D electron tomography. Noise, missing wedge and miss alignment are three main problems in electron tomography. This thesis ...
 • Guo, Yu (2014-12-03)
  The objective of the thesis is the investigation of mobile 3D graphics platforms and tools. This is important topic since 3D graphics is increasingly used in mobile devices. In the thesis platforms and tools specific for ...
 • Li, Kan (2012-01-11)
  3D simulation technology has been adopted successfully in production industry for dec-ades. It benefits the manufacturers by the possibility to answer ‘how would it be’ with vivid visual images, consuming much lower capital ...
 • Estiri, Fatemeh Alsadat (2014-05-07)
  This work covers the problem of object recognition and pose estimation in a point cloud data structure, using PCL (Point Cloud Library). The result of the computation will be used for mobile machine pallet picking purposes, ...
 • García Pájaro, Héctor (2012-06-06)
  It is hypothesized than a transparent view of the factory floor, in real time, will provide grounds for achieving a better control over the factory assets, including maintenance activities and scheduling optimization. The ...
 • Mattila, Anna-Liisa (2012-10-03)
  Interaktiivisten kolmiulotteisten (3D) web-sovellusten kehittäminen on nykyään mahdollista, mutta ei kuitenkaan yksinkertaista. Interaktiivisten 3D-sovellusten toteutustekniikat ovat abstraktiotasoltaan matalalla verrattuna ...
 • Pekkala, Janne (2015-10-07)
  Infra-alalla ollaan siirtymässä kohti inframallintamisen tehokasta hyödyntämistä hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Samalla luotettavien lähtötietojen merkitys korostuu. Yksi tärkeimmistä lähtötiedoista on maastomalliaineisto, ...
 • Lamminsaari, Tomi Petteri (2012-12-05)
  Eleiden hyödyntäminen sovellusten käyttöliittymissä on yleistynyt viime vuosina kosketusnäyttöjen ansiosta. Pelikonsoleille on jo usean vuoden ajan ollut tarjolla peliohjaimia, joita ohjataan painikkeiden lisäksi peliohjainta ...
 • Jokinen, Anni Raisa (2010-12-08)
  3D-lyhennyksellä viitataan useimmiten tietokonegrafiikkaan, jossa pyritään realistiseen kolmiulotteiseen perspektiiviin ja joka on toteutettu tähän tarkoitukseen tehdyillä erityisohjelmistoilla. Kankaat ovat pehmeitä ja ...
 • Äikäs, Niko (2013-12-04)
  3D-ristikkorakenteen topologian optimointi on tehty diplomityönä Tampereen teknillisessä yliopistossa Teknisen suunnittelun laitoksella Teknillisen mekaniikan ainekokonaisuuteen. Työn tilaajana on toiminut Stalatube Oy. ...
 • Oksanen, Timo (2014-03-05)
  Siltanosturien mekaaniset rakenteet ovat pysyneet melko muuttumattomina jo vuosikymmenten ajan. Asiakkaan näkökulmasta siltanosturi on usein vain työkalu, joka mahdollistaa materiaalien siirtelyn. Tämän vuoksi nosturivalmistajan ...
 • Oikarinen, Jarmo (2015-12-09)
  Materiaalia lisäävä valmistus tulee olemaan teknologinen murros monella toimialalla. Viime aikoina 3D-tulostimien kehittymisen ja hintojen laskun myötä yleinen keskustelu on keskittynyt siihen, miten tulostimia voidaan ...
 • Laakkonen, Pekka (2016-12-07)
  Tilaelementti on seinien, katon ja lattian muodostama yhtenäinen rakenne. Puurakenteisissa tilaelementtikerrostaloissa on muita puukerrostalotyyppejä enemmän seinälinjoja. Vaikka tilaelementtirakenteiden jäykistyslaskelmissa ...
 • Zhang, Peng (2014-01-15)
  Battery management system design and application are the most important issues in power application unit. In dynamic system, a set of battery pack comprised with multi-ple cells are used to provide a required output voltage, ...
 • Kabir, Md.Khyrul (2014-04-09)
  Power management unit is one of the major parts in energy storage sector. Dynamic power management unit is comprised of multiple super capacitor cell connected in series. Desired output voltage mainly depends on performance ...
 • Knuuttila, Olli (2012-06-06)
  Työn tarkoituksena oli kartoittaa 4D-mallinnuksen mahdollisuuksia Metso Power Oy:n ja erityisesti asennussuunniteluosaston näkökulmasta. 4D-mallinnusta tarkasteltiin paitsi asennussuunnittelua helpottavana työkaluna, myös ...